Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4 acetylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4 acetylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... -(2’,3’ ,4 ,6’- (TETRA- O- ACETYL- β- DGALACTOPYRANOSYLAMINO)-5-(3”-ARYLSYDNONE)-6H-1,3 ,4- THIADIAZIN - Phổ hồng ngoại Phổ hồng ngoại 2-(2’,3’ ,4 ,6’ -tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosylamino)-5-[3’’-(4bromophenyl)sydnone]-6H-1,3 ,4- thiadiazin ... 2O5 anhydrid acetic với có mặt acid percloric, từ tổng hợp 4- bromoacetyl-3aryl sydnone tương ứng Đã tổng hợp hợp chất 2-(2’,3’ ,4 ,6’- (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl amino)-5(3”-arylsydnone)-6H-1,3 ,4- thiadiazinbằng ... activity of sydnonyl Rthiazolidinone and thiazoline derivatives”, Bioorganic and medicinal chemistry, pp 46 33 -46 43 22 Lech Stefaniak (1977), “14NNMR study of some sydnones, sydnonimines and delated...
 • 15
 • 192
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4 formylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4 formylsydnone tetra o acetyl β d galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... sau: + Tổng hợp hợp chất 3-aryl -4- formylsydnone + Tổng hợp tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl thiosemicarbazide + Tổng hợp (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon 4formylsydnone Để ... - Tổng hợp hợp chất 3-aryl -4- formyl sydnone - Tổng hợp tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl thiosemicarbazide - Tổng hợp (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon 4- formylsydnone phương ... 2 Tổng hợp tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl thiosemicarbazide Tổng hợp (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon 4formylsydnone phương pháp lò vi sóng Nghiên cứu (tetra- O- acetyl- β- D- galactopyranosyl) thiosemicarbazon...
 • 12
 • 303
 • 0

nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số xeton α, β-không no thành các hợp chất dị vòng chứa nitơ, lưu huỳnh đi từ 6-axetyl-5-hiđroxi-4-metylcumarin

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no thành các hợp chất dị vòng chứa nitơ, lưu huỳnh đi từ 6-axetyl-5-hiđroxi-4-metylcumarin
... chuyn húa ca xeton ,-khụng no- Tớnh cht húa hc Xeton ,-khụng no cú cụng thc tng quỏt: R1 C C C R2 R3 R4 O H liờn hp C=C v C=O lm cho cỏc xeton ,- khụng no bn vng hn cỏc xeton khụng no khụng liờn ... vi xeton , - khụng no u tiờn xy quỏ trỡnh cng vo liờn kt 3,4 ca xeton , - khụng no to dn xut ca - thiolpropenon, dn xut ny cha nhúm SH li tn cụng vo liờn kt 3,4 ca phõn t xeton , - khụng no th ... Tớnh cht ph ca xeton ,-khụng no, 1,3,5-triaryl-2-pirazolin, 2amino-4,6-iarylpirimiin v 2,3-ihiro-1H-1,5-benzoiazepin 1.2.3.1 Ph ca xeton ,- khụng no Nh ó núi trờn, xeton ,- khụng no cú th tn ti...
 • 149
 • 231
 • 0

nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4-acetylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4-acetylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... HỌC TƢ̣ NHIÊN  Bùi Thị Hồng Phƣơng NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA MỘT SỐ 4-ACETYLSYDNONE TETRA-OACETYL-β-D-GALACTOPYRANOSYL THIOSEMICARBAZON THẾ Chuyên ngành: Hoá Hữu Mã số: 60 44 ... 54 3.1.1 Tổng hợp hợp chất N-(R-phenyl)glycine 54 3.1.2 Tổng hợp hợp chất N-nitroso-N-(R-phenyl)glycine 56 3.1.3 Tổng hợp hợp chất 3-(R-phenyl)sydnone 56 3.1.4 Tổng hợp 4-acetyl-3-(R-phenyl)sydnone ... tính chất hóa học và hoạt tính sinh học Đồng thời, nhằm góp phần vào nghiên cứu lĩnh vực hợp chấtthiadiazin,luận văn Thạc sĩvới đề tài là Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4-acetylsydnone...
 • 105
 • 133
 • 0

nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 4-formylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 4-formylsydnone tetra-o-acetyl-β-d-galactopyranosyl thiosemicarbazon thế
... TNG HP CC HP CHT 3-ARYL -4-FORMYLSYDNONE (TETRA-OACETYL--D-GALACTOPYRANOSYL )THIOSEMICARBAZON 42 2.3.1 Tng hp 3-phenyl -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon (8a) ... 3-(4-methylphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon (8b) 43 2.3.3 Tng hp 3-(3-methylphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon ... 3-(4-ethoxyphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl )thiosemicarbazon (8d) 43 2.3.5 Tng hp 3-(2,4-dimethylphenyl) -4-formylsydnone (tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl)thiosemicarbazon...
 • 98
 • 159
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ

NGHIÊN cứu TỔNG hợp và CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ
... nhạt 4OCH3 33 87 – 32 1 8 21 87 1656 1 620 11 53 330 0 65 20 5 – Vàng 21 0 nhạt 4- Cl 33 84 31 97 21 84 1 646 1 625 1156 33 00 56 190 - Vàng 196 nhạt 3- NO2 34 4 9 22 05 1 645 1581 11 53 330 0 62 155 – 168 33 37 Ngoài ... .19 2. 1.TỔNG HỢP CHẤT LỎNG ION 2- HYDROXY ETHYLAMONI ACETAT 21 2. 2.TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT 2- AMINO- 7-HYDROXY -4- PHENYL4H -CHROMEN- 3- CACBONITRIL .21 2. 3. TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT 3 -AMINO- 7-HYDROXY -4- PHENYL1 ,4- DIHYDROCHROMENO [2, 3- c]PYRAZOL ... chảy 21 4 -21 70C 2. 3 .2 Tổng hợp 3 -amino- 7-hydroxy -4- (4- methoxy phenyl)-1,4dihydrochromeno [2, 3- c]pyrazol 24 H3CO H3CO N N H 2N H 2. H 2O NH2 e th a n o l HO O NH2 N O HO N H Hòa tan 1 ,47 g 2- amino- 7-hydroxy -4- (4- methoxyphenyl) -4H- chromen- 3carbonitril...
 • 69
 • 81
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ

NGHIÊN cứu TỔNG hợp và CHUYỂN hóa một số hợp CHẤT 2 AMINO 4 ARYL 4h CHROMEN 3 CACBONITRIL THẾ
... 1 145 33 00 70 140 - Vàng 148 nhạt 4OCH3 33 87 21 87 1656 1 620 11 53 330 0 65 20 5 – Vàng 4- Cl 33 84 31 97 21 84 1 646 1 625 1156 33 00 56 190 - Vàng 196 nhạt 3- NO2 34 4 9 – 33 37 22 05 1 645 1581 11 53 330 0 62 ... 2- AMINO- 4- ARYL- 7HYDOXY -4H- CHROMEN- 3- CACBONITRIL 24 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- phenyl4H -chromen- 3- cacbonitril 25 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- (4- methoxyphenyl )4H- chromen- 3- cacbonitril ... 25 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- (4- clorophenyl)6 4H- chromen- 3- cacbonitril 26 2 Tổng hợp 2- amino- 7-hydroxy -4- (3- nitrophenyl)-4Hchromen -3- cacbonitril 26 TỔNG HỢP MỘT VÀI...
 • 73
 • 259
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số hợp chất 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế
... amoni axetat +Tổng hợp số dẫn xuất 2- amino- 4- aryl- 7-hydroxy -4H- chromen- 3cacbonitril +Tổng hợp số dẫn xuất 3 -amino- 4- aryl- 7-hydroxy-1 ,4- dihydrochromeno [2, 3- c]pyrazol + Tổng hợp 1 ,2- O-tricloroethyliden-α-L-arabino-pentodialdo-1 ,4- ... 2H -chromen 4H- chromen (Hình 1) O O Chroman 2H -Chromen Hình 1 O 4H- Chromen 1 .2. 2 Những phương pháp chung để tổng hợp 2- amino- 4H- chromen Sau tóm tắt phương pháp để tổng hợp 2- amino- 4H- chromen Tất ... riêng d=1,18g/ml 2. 2 TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT 2- AMINO- 7-HYDROXY -4- PHENYL -4H- CHROMEN- 3- CACBONITRIL R CHO OH NC + N IL CN R + HO OH O NH2 1a-d R=H (1a) R =3- NO2(1c) R =4- OMe(1b) R =4- Cl(1d) Quy trình...
 • 10
 • 203
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hoá dẫn xuất 3 -axetylcumarin 3 - xetycromon đi từ o-hiđroxiaxetophenon

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá dẫn xuất 3 -axetylcumarin và 3 - xetycromon đi từ o-hiđroxiaxetophenon
... - CH3COOH O CH3 + O C C O CH3 H3C O - CH3COOH O C CH2 C O C O CH3 O C CH C O CH3 O C O C O C O H3C C CH3 CH3 O O O CH O O - CH3COO- CH3COOH C C CH3 CH3 -H2O CH3COO COCH3 - O CH3 OH Trong quỏ ... COCH3 O 2H Zn/CH3COOH C6H 5- CH 2- CH 2- CO- CH3 O I I [(Ph3P)CuH]6 THF,23oC,7h ( 83% ) Phn ng halogen hoỏ: Theo c ch cng electrophin cho dn xut ,-ihalogen CH2=CH- CO- CH3 + Br2 CH2Br- CHBr- CO- CH3 ... 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn OCH3 OCH3 HO H3CO H3CO O O H3CO O H3CO OCH3 H3CO H3CO O O O OCH3 O OCH3 O OCH3 O O O OH H3CO O O OCH3 1.1.5 Tng hp cumarin theo phng phỏp in hoỏ :[ 33 ,48, 49,50, 54,55]...
 • 79
 • 418
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa dẫn xuất 1,3-axetylcumarin 3-xetylcromon đi từ 0-hidroxiaxetophenon

Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa dẫn xuất 1,3-axetylcumarin và 3-xetylcromon đi từ 0-hidroxiaxetophenon
... Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 14 http://www.lrc-tnu.edu.vn O O O C CH3 OH C C6H5COCl Piriđin HCl H2 O CH3 KOH/Piriđin 20oC O C C6H5 O C6H5 OH O H2SO4 CH3COOH -H2O O O (95%) C6H5 1.2.2 Tng hp cromon ... COCH3 + HO COCH = CH piperiđin HO Clorofom O O CH3 CO O O O 2.3 Tng hp cỏc xeton , - khụng no dóy cromon: O O COCH3 O + Ar - CHO Cồn (- H2 O) CH3 COCH=CH-Ar piperiđin CH3 O Hoc O O COCH3 O CH3 ... hp cỏc xeton , - khụng no dóy cumarin: Phng trỡnh phn ng : CH3 CH3 COCH3 O O + Ar - CHO piperiđin Clorofom (- H2O) COCH = CH - Ar O O Cỏch lm : Cho vo bỡnh cu c dung tớch 100ml hn hp gm 0,005mol...
 • 79
 • 356
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHUYỂN HOÁ DẪN XUẤT 3 -AXETYLCUMARIN 3 - XETYCROMON ĐI TỪ O-HIĐROXIAXETOPHENON doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HOÁ DẪN XUẤT 3 -AXETYLCUMARIN VÀ 3 - XETYCROMON ĐI TỪ O-HIĐROXIAXETOPHENON doc
... - CH3COOH O CH3 + O C C O CH3 H3C O - CH3COOH O C CH2 C O C O CH3 O C CH C O CH3 O C O C O C O H3C C CH3 CH3 O O O CH O O - CH3COO- CH3COOH C C CH3 CH3 -H2O CH3COO COCH3 - O CH3 OH Trong quỏ ... COCH3 O 2H Zn/CH3COOH C6H 5- CH 2- CH 2- CO- CH3 O I I [(Ph3P)CuH]6 THF,23oC,7h ( 83% ) Phn ng halogen hoỏ: Theo c ch cng electrophin cho dn xut ,-ihalogen CH2=CH- CO- CH3 + Br2 CH2Br- CHBr- CO- CH3 ... 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn OCH3 OCH3 HO H3CO H3CO O O H3CO O H3CO OCH3 H3CO H3CO O O O OCH3 O OCH3 O OCH3 O O O OH H3CO O O OCH3 1.1.5 Tng hp cumarin theo phng phỏp in hoỏ :[ 33 ,48, 49,50, 54,55]...
 • 79
 • 124
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa các azometin từ dãy 5 - aminoindol thế tt152804

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa các azometin từ dãy 5 - aminoindol thế tt152804
... 0, 650 158 158 .5 y = -1 .4806x + 156 .44 R2 = 0.6497 157 .5 158 157 157 .5 156 .5 157 156 156 .5 y = -1 .7364x + 156 .73 155 .5 -1 -0 .8 -0 .6 -0 .4 156 155 R = 0.774 155 .5 154 .5 -0 .2 155 0.2 0.4 0.6 0.8 -1 ... 157 - 158 2 8 5- 287 158 - 159 19 4-1 96 14 1-1 43 69 10 1-1 02 60 17 9-1 81 72 12 7-1 28 58 13 4-1 35 65 17 9-1 80 58 2 3 5- 236 51 8 7-8 8 64 10 8-1 10 48 12 1-1 22 66 1 3 5- 136 51 14 2-1 43 52 1 6 5- 167 67 65 77 55 59 12 2-1 24 160 ... 22 0-2 21 14 0-1 41 1 6 5- 166 79 1 3 5- 136 86 71 68 68 71 14 9- 150 16 4-1 65 22 4-2 25 19 9-2 00 18 8-1 89 82 12 4-1 25 79 77 81 69 78 12 9-1 31 14 9- 151 10 4-1 05 10 8-1 09 12 2-1 23 67 16 6-1 68 93 22 2-2 23 65 91 28 1-2 82...
 • 26
 • 208
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa các azometin từ dãy 5 - aminoindol thế152756

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa các azometin từ dãy 5 - aminoindol thế152756
... amin: 5- amino-2-phenylindol, 5- amino-1-metyl-2phenylindol v 5- amino-1,2-dimetylindol 3.1.1 Tng hp 2-phenylindol v 2-metylindol 51 3.1.2 Tng hp 5- nitro-2-phenylindol, 5- nitro-1-metyl-2-phenylindol ... 5- nitro-1-metyl-2-phenylindol v 5- nitro-1,2-dimetylindol 52 3.1.3 Tng hp 5- amino-2-phenylindol, 5- amino-1-metyl-2-phenylindol v 5- amino-1,2-dimetylindol 3.2 Tng hp cỏc azometin v tớnh cht ph ca chỳng 53 54 3.2.1 Kt ... húa cỏc azometin 51 Hỡnh 3.2 S tng hp cỏc 5- amino-2-phenylindol th 52 Hỡnh 3.3 Ph hng ngoi ca N-(p-clobenzyliden) -5 - amino- 2- phenylindol (A1) 59 Ph 1H-NMR ca N-(benzyliden) -5 - amino-2-phenylindol...
 • 248
 • 384
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở việt namnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu tổng hợp và mở vòng hợp chất aziridinnghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolenghien cuu thuc tran va xac dinh mot so yeu to lien quan ty so gioi tinh khi sinhnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộikhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu tổng hợp thu nhận và ứng dụng bột màu chất nhũ hóa sinh học và dẫn xuất của axit amin s adenosyl l menthionine từ vi sinh vậtnghiên cứu tổng hợp atenolol và metoprolol tartratnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu tổng hợp axit humic và fulvic từ than bùnđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2Quy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namKHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYGrammar for english language teacher20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánQuy đổi đơn vị gray, rem, msvBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).đồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangSơ đồ tư duy ngữ văn 12tổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập