Nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường trên đối tượng cây Xoan ta (Melia azedarach L.) bằng công nghệ gen thực vật

nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường trên đối tượng cây xoan ta (melia azedazach l.) bằng công nghệ gen thực vật

nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường trên đối tượng cây xoan ta (melia azedazach l.) bằng công nghệ gen thực vật
... CHỐNG CHỊU VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG BẤT LỢI CỦA THỰC VẬT 1.2.1 Cơ chế chống chịu điều kiện môi trƣờng bất lợi Điều kiện bất lợi từ môi trƣờng sống - stress (điều kiện bất lợi phi sinh học ... khả chống chịu điều kiện bất lợi môi trƣờng đối tƣợng Xoan ta (Melia azedarach L.) công nghệ gen thực vật 4 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung: Thông qua công nghệ chuyển gen để nghiên ... trƣờng bất lợi thực vật Proline axít amin đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều tính chống chịu điều kiện môi trƣờng bất lợi thực vật Ở nhiều loài thực vật khác hàm lƣợng proline tăng lên cao gặp điều kiện...
 • 157
 • 323
 • 1

Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu mặn bằng chuyển gen Coda trên mô hình cây xoan ta ( Melia Azedarach L.)

Nghiên cứu tăng cường khả năng chịu mặn bằng chuyển gen Coda trên mô hình cây xoan ta ( Melia Azedarach L.)
... gốc phân bố Xoan ta Cây Xoan ta có tên khoa học (Melia azedarach L.) thuộc họ Xoan (Meliaceae) hay gọi họ Dái ngựa, bộ Bồ (Sapindales), ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) Họ Xoan có khoảng ... tai ́ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ Nghiên cưu ́ tăng cương kha chị u măn băng chuyên gen codA hì nh xoan ta ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ (Melia azedarach L.) Mục tiêu nghiên cƣu ́ - Thiết kế đƣợc vector mang gen codA, ... không chuyển gen ( C) môi trƣờng SM sau tuần nuôi cấy44 Hình 3.23 Hình ảnh chồi Xoan ta chuyển gen rễ môi trƣờng PSM 45 Hình 3.24 Hình ảnh chồi Xoan ta không chuyển gen ( C) môi trƣờng...
 • 73
 • 322
 • 1

PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENKHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN

PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN
... Hội thảo Quốc gia Khoa học Cây trồng lần thứ Hình Cơ chế phản ứng thực vật với điều kiện hạn Trong nghiên cứu này, lựa chọn phân lập thiết kế vector tăng cường biểu gen: GmMYB, GmCHS7 GmGLP1.GmMYB ... chuyển gen không sống sót với áp lực chọn lọc cao IV KẾT LUẬN Chúng tách chiết gen GmMYB, GmGLP1 GmCHS7 đưa thành công vào vector biểu gen pZY101-Asc chuyển vào chủng vi khuẩn A tumefaciens Kết ... chuyển Chỉ bốn số chín phân tích PCR cho thấy mang gen GmMYB (Hình 6) Đối với GmGLP1, số phân tích, cho kết dương tính (Hình 7) Với gen GmCHS7, tỉ lệ phân tích dương tính thấp nhất: Chỉ 1/5...
 • 8
 • 119
 • 1

Nghiên cứu hạt giống và nhân giống cây xoan ta (Melia azedarach L.) bằng hạt tại tỉnh Hòa Bình potx

Nghiên cứu hạt giống và nhân giống cây xoan ta (Melia azedarach L.) bằng hạt tại tỉnh Hòa Bình potx
... 90% Thi gian ny mm sm nht thỏng mun nht l thỏng K thu t nhõn gi ng b ng h t b u cõy Xoan ta: V gieo m chớnh Xoan ta vo thỏng dng lch hng nm v ht x lý theo cỏch o h sõu - 10cm, ri u ht ri ph kớn ... kớnh gc (mm) IV Kết luận - Xoan ta l cõy trng phự hp vi iu kin sinh thỏi Hũa Bỡnh, cú kh nng sinh trng v phỏt trin tt, cú giỏ tr kinh t cao; - V gieo m chớnh Xoan ta vo thỏng dng lch hng nm, ... ty Ging & phc v trng rng, nm 1995 S tay k thut ht ging v gieo m mt s loi cõy rng, NXB Nụng nghip, H Ni Nguyn Bỏ Cht, nm 2008 Mt vi quan tõm trng rng Xoan ta Tp LN s 4 FAO ti liu LN, nm 1992...
 • 5
 • 236
 • 0

Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây xoan ta ( melia azedarach l,) phục vụ chuyển gen

Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây xoan ta ( melia azedarach l,) phục vụ chuyển gen
... Hà - Nghiên cứu hệ thống tái sinh lạc (Arachishypogaea L.) phục vụ cho chuyển gen - Tạp chí công nghệ sinh học tập ( số 3) Nguyễn Thị Phơng Thảo, Nguyễn Quang Thạch, Hoàng Thị Mai Nghiên cứu ... ngời ta nghiên cứu quy trình tái sinh lạc, cà chua phục vụ chuyển gen [3], [7] Xoan đối tợng lâm nghiệp quan trọng đợc nghiên cứu nhiều Cho đến có nhiều công trình nhiều nhà khoa học nghiên cứu tái ... trờng thích hợp cho tái sinh ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đây hớng nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen vào cải tiến giống xoan ta Việc xây dựng hệ thống tái sinh xoan ta hoàn chỉnh bớc đột...
 • 30
 • 177
 • 0

Tăng cường khả năng chống chịu gió bão cho công trình kiến trúc

Tăng cường khả năng chống chịu gió bão cho công trình kiến trúc
... dựng công trình phòng chống gió bão, để đảm bảo cho phận công trình Kiến trúc đáp ứng yêu cầu chòu tải trọng chòu tác động áp lực gió bão: 2.1 Neo giữ: Tất phận công trình phải neo giữ vào cấu trúc ... chi tiết cấu kiện công trình không đủ khả chòu áp lực gió bão bò hư hỏng, dẫn đến việc kéo theo ổn đònh sập đổ cho toàn cấu trúc công trình 3.1 Kết cấu chòu lực truyền lực công trình - Sử dụng ... hỏng cho công trình bão, rút kinh nghiệm thực tiễn, qua hoàn thiện kỹ thuật xây dựng công trình chòu tác động ảnh hưởng bão - Sửa chữa, gia cố hư hỏng công trình có - Bao bọc, trám lấp cấu trúc...
 • 12
 • 414
 • 1

Nghiên cứu tăng cường khả năng tương tác pha của khoáng talc với chất nền polypropylen

Nghiên cứu tăng cường khả năng tương tác pha của khoáng talc với chất nền polypropylen
... n cứu Nghiên cứu biến đổi bề mặt bột khoáng talc hợp chất silan để tăng cường khả tương hợp với polypropylen Nhi m vụ nghi n cứu Nghiên cứu, đánh giá đặc tính khoáng talc Phú Thọ  Nghiên cứu ... polypropylen chứa bột talc chưa biến đổi bề mặt (hình 3.9-a) nhận thấy phân tách rõ hạt chất độn với chất nhựa polypropylen Điều thể tương tác pha chất độn chất Khả tương tác pha bột khoáng talc ... bột khoáng talc cần biến tính bề mặt để tạo tương tác thích hợp talc với vật liệu lựa chọn Trong khuân khổ khóa luận tốt nghiệp, em thực đề tài Nghiên cứu tăng cường khả tương tác pha khoáng talc...
 • 52
 • 152
 • 0

Nghiên cứu tăng cường khả năng tương tác pha của khoáng talc với chất nền polypropylen

Nghiên cứu tăng cường khả năng tương tác pha của khoáng talc với chất nền polypropylen
... đích nghiên cứu Nghiên cún biến đổi bề mặt bột khoáng talc hợp chất silan để tăng cường khả tương họp với polypropylen Nhiệm vụ nghiên cứu > > Nghiên cún, đánh giá đặc tính khoáng talc Phú Thọ Nghiên ... polypropylen chứa bột talc chưa biến đổi bề mặt (hình 3.9-a) nhận thấy phân tách rõ hạt chất độn với chất nhựa polypropylen Điều thể tương tác pha chất độn chất Khả tương tác pha bột khoáng talc ... thụ dầu Thử nghiệm khả gia cường khoáng talc biến đổi bề mặt với chất polypropylen, đánh giá khả tương tác pha vật liệu Chương TỎNG QUAN 1.1 .Khoáng chất talc đặc điểm Talc khoáng vật silicat...
 • 48
 • 61
 • 0

Nghiên cứu tăng cường khả năng tương tác pha của khoáng talc với chất nền polypropylen

Nghiên cứu tăng cường khả năng tương tác pha của khoáng talc với chất nền polypropylen
... thiện tính chất điện với tác nhân phân tán silan xử lý thạch anh gia cường cho nhựa epoxy 21 Bảng 3.1 Thành phần hóa học khoáng talc 29 Bảng 3.2 Khối lượng suy giảm độ ngấm dầu mẫu talc biến đổi ... Tiêu chuẩn chất lượng talc theo ISO 3262 Bảng 1.2 Tiêu chuẩn số thương phẩm talc thị trường giới Bảng 1.3 Tiêu chuẩn chất lượng theo ISO (ISO 3262) 10 Bảng 1.4 Các lĩnh vực sử dụng quặng Talc sản ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cún riêng thầy hướng dẫn Các kết nghiên cứu, số liệu trình bày khóa luận hoàn toàn trung thực không trùng với kết tác giả khác Hà Nội, ngày 08 tháng...
 • 5
 • 77
 • 0

Đề tài nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng cây xoan ta (melia azedarach l) cung cấp gỗ có năng suất cao tại tỉnh hòa bình

Đề tài nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng cây xoan ta (melia azedarach l) cung cấp gỗ có năng suất cao tại tỉnh hòa bình
... cầu thực tiễn, đề tài Nghiên cứu chọn giống, nhân giống trồng Xoan ta (Melia azedarach L) cung cấp gỗ suất cao tỉnh Hòa Bình đặt vô cần thiết nhằm đóng góp sở lý luận việc đề xuất biện pháp ... trình nghiên cứu nƣớc liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu cho thấy đến nghiên cứu Xoan chƣa nhiều, số lƣợng công trình nghiên cứu ít, đặc biệt nghiên cứu chọn giống, nhân giống gây trồng Xoan Ở ... pháp trồng rừng thâm canh thích hợp xây dựng mô hình trồng rừng Xoan ta triển vọng quảng bá nhân rộng giống Xoan đƣợc tuyển chọn cho suất cao 25 Bảng 5.7: Cây trội Xoan ta khu vực nghiên cứu...
 • 79
 • 72
 • 0

Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây xoan ta (MELIA AZEDARACH l ) thông qua phôi soma từ thân mầm phục vụ chuyển gen

Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây xoan ta (MELIA AZEDARACH l ) thông qua phôi soma từ thân mầm phục vụ chuyển gen
... L. ) thông qua phôi soma từ thân mầm phục vụ chuyển gen, Tạp chí công nghệ sinh học, số 6, 2008 [2] Đoàn Thị Hoa, Đỗ Phương Chi, Đặng Thị Thu Huyền, Nghiên cứu hạt giống nhân giống Xoan Ta Ta ( ... CL MS + BAP(1 mg /L) + NAA (từ đến mg) Cảm ứng tạo phôi SE MS + BAP (từ đến 15mg /L) + 60g Saccharose + 7g agar Phôi soma nảy mầm RE MS + 1mg /L BAP + 30g Saccharose + 7g Agar Ra rễ R MS + 1mg /L ... Bảng 1: Thành phần loại môi trường nuôi cấy Phụ l c Môi trường NAA(mg /L) BAP(mg /L) Thân mầm Tỷ l cảm ứng tạo mô sẹo CL1 1 95 72,6 CL2 110 75,5 CL3 90 92,2 CL4 115 77,4 CL5 123 74,0 Bảng 2:...
 • 44
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng cường khả năng thanh toán và điều kiện tiếp cận của các dnnvv đối với dvptkdkhả năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bát lợi của x21khả năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất lợi của x20 số liệu khảo nghiệm giống vụ xuân 1993 1994 của trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng tw trà xuân sớmcác giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án odathực vật chuyển gen có khả năng chống chịu các độc tốkhông có khả năng tuân thủ các điều kiện hợp đồng tín dụnglý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợitính chịu đựng điều kiện bất lợinghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng chống chịu và tích luỹ as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 2tăng cường khả năng chịu lạnhtăng cường khả năng quản lýtăng cường khả năng phát triển salmonellatăng cường khả năng tiêu hoádự án tăng cường khả năng tư vấn cấp bộThe problem of capital structure that affecting profit margin the case of hung vuong corporationThe impact of quality of work life and organizational commitment on job performance of employees in the vietnamese banking sectorThe impact of consumer ethnocentrism, perceived quality and perceived price on willingness to buy local household products evidence from ho chi minh city, vietnamHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet namConsumer’s perception of low product quality of saigon special in saigon beer alcohol beverage corporation (SABECO)QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT (1930 1945) TIỂU LUẬN CAO HỌCBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các mô HÌNH CHỦ yếu của KINH tế THỊ TRƯỜNG CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề NGHIÊN cứu dự THI CAO học CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG ĐẢNG và CHÍNH QUYỀN NHÀ nướcTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănKế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuậtBÀI THU HOẠCH nghị quyết Trung ương 4 hayTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYVai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày nayBàn về vấn đề phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chứcnghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợpMột số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản Tiếng anhBAI GIANG KT XUNG hcDự kiến thời gian thực hiện chủ đề Mẫu giáo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập