Nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng – nghĩa từ vựng trong tiếng việt (trên tư liệu thuật ngữ)

Sự chuyển đổi chức năng nghĩa từ vựng của thuật ngữ hoá học, sinh học trong tiếng việt

Sự chuyển đổi chức năng  nghĩa từ vựng của thuật ngữ hoá học, sinh học trong tiếng việt
... Chơng 3: chuyển đổi chức nghĩa từ vựng 78 phạm vi thuật ngữ sinh học 3.1 Sự chuyển đổi chức nghĩa phạm vi danh từ 3.2 Sự chuyển đổi chức nghĩa phạm vi động từ 3.3 Sự chuyển đổi chức nghĩa phạm ... Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng danh từ thuật ngữ hoá 51 học Bảng 2.2 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng động từ thuật ngữ hoá 64 học Bảng 2.3 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng tính từ thuật ngữ hoá 74 học Bảng ... lệ thuật ngữ hoá từ thờng danh từ, động từ, tính từ 76 thuật ngữ hoá học Bảng 3.1 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng danh từ thuật ngữ 82 sinh học 5 Bảng 3.2 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng động từ thuật...
 • 108
 • 215
 • 0

Bước đầu khảo sát sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt[120106][120106]

Bước đầu khảo sát sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt[120106][120106]
... CỨU SỰ 09 CHUYỂN ĐỔI CHỨC NĂNG-NGHĨA TỪ VỰNG TRONG NGÔN NGỮ 1.1 Chức phạm vi chức ngôn ngữ 09 1.2 Chức năng- nghĩa từ 12 1.3 Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa từ vựng 15 1.4 Sơ lược việc nghiên cứu chuyển ... thực chức từ ngữ Thay đổi chức biểu dẫn đến thay đổi nghĩa nên trình chuyển nghĩa hiểu thay đổi chức năng- nghĩa 1.4 Sơ lƣợc việc nghiên cứu chuyển đổi chức năng- nghĩa: Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa ... PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận việc nghiên cứu chuyển đổi chức năng- nghĩa từ vựng ngôn ngữ CHƢƠNG 2: Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa phạm vi danh từ CHƢƠNG 3: Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa phạm...
 • 117
 • 324
 • 0

Bước đầu khảo sát sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt[120106][120106]

Bước đầu khảo sát sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt[120106][120106]
... CỨU SỰ 09 CHUYỂN ĐỔI CHỨC NĂNG-NGHĨA TỪ VỰNG TRONG NGÔN NGỮ 1.1 Chức phạm vi chức ngôn ngữ 09 1.2 Chức năng- nghĩa từ 12 1.3 Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa từ vựng 15 1.4 Sơ lược việc nghiên cứu chuyển ... thực chức từ ngữ Thay đổi chức biểu dẫn đến thay đổi nghĩa nên trình chuyển nghĩa hiểu thay đổi chức năng- nghĩa 1.4 Sơ lƣợc việc nghiên cứu chuyển đổi chức năng- nghĩa: Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa ... PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận việc nghiên cứu chuyển đổi chức năng- nghĩa từ vựng ngôn ngữ CHƢƠNG 2: Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa phạm vi danh từ CHƢƠNG 3: Sự chuyển đổi chức năng- nghĩa phạm...
 • 117
 • 131
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim ở bệnh nhân Hẹp Hai Lá khít trước và sau NVHL bằng bóng pptx

LUẬN VĂN: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim ở bệnh nhân Hẹp Hai Lá khít trước và sau NVHL bằng bóng pptx
... trái đo siêu âm Doppler đánh giá: - Sự thay đổi chức tâm thu thất trái bệnh nhân HHL khít trước sau nong van hai - Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến chức tâm thu thất trái bệnh nhân hẹp hai khít ... thất trái sau NVHL: Jin C nghiên cứu đánh giá chức tâm thu thất trái 57 bệnh nhân HHL khít trước sau NVHL bóng - Fawzy ME cộng nghiên cứu cải thiện thể tích chức thất trái bệnh nhân HHL sau NVHL ... khít trước sau NVHL bóng 2.Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức tâm thu thất trái bệnh nhân HHL khít Một số yếu tố liên quan đến biến đổi chức tâm thu thất trái bệnh nhân HHL khít sau NVHL bóng Tổng...
 • 65
 • 216
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬNTRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM pdf

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬNTRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM pdf
... thận, tổn thương ống thận gây STC sốc SXHD Sự thay đổi chức thận biểu thường gặp sốc SXHD Tuy nhiên, nay, giới nước cơng trình nghiên cứu thay đổi chức thận sốc SXHD chưa có nhiều thơng tin vấn ... ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt SXHD bệnh nhiễm trùng cấp tính vi rút Dengue gây Trên lâm sàng, bệnh có khuynh hướng vào sốc giảm thể tích thất huyết tương xuất huyết rối loạn đơng máu Sốc xuất huyết hai ngun ... mục tiêu đánh giá thay đổi chức thận sốc SXHD qua việc đánh giá mức độ rối loạn nước, điện giải toan kiềm sốc SXHD, đặc biệt trường hợp sốc kéo dài, đánh giá thay đổi xét nghiệm chức thận đưa số...
 • 19
 • 196
 • 1

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH TUẦN HOÀN DO CHẤN THƯƠNG

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH TUẦN HOÀN DO CHẤN THƯƠNG
... suy thận cấp bệnh nhân sốc giảm khối lượng tuần hoàn nguyên nhân chấn thương tốt hơn, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biến đổi chức thận bệnh nhân sốc giảm thể tích tuần hoàn chấn thương ... mục tiêu: Đánh giá biến đổi chức thận bệnh nhân sốc giảm thể tích tuần hoàn chấn thương Xác định số yếu tố gây ảnh hưởng tới chức thận bệnh nhân sốc giảm thể tích tuần hoàn chấn thương 3 Chương ... tủy; sốc phản vệ 17 - Tình trạng sốc giảm thể tích tuần hoàn bệnh nhân chấn thương chủ yếu nguyên nhân máu 1.3.2 Rối loạn chức thận sốc giảm thể tích tuần hoàn chấn thương - Thận dễ bị tổn thương...
 • 95
 • 273
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Khảo sát hiện tượng chuyển đổi chức năng - nghĩa của động từ tiếng Việt" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chia động từ mà sâu tìm hiểu kiêm chức - nghĩa động từ, không xét động từ Nhận ngày 24/11/2008 Sửa chữa xong 07/12/2008 27 Ngô Phi Hùng .chức - nghĩa động từ tiếng việt, TR 2 7-3 4 tình thái, động ... khảo sát chuyển đổi chức - nghĩa động từ dựa t liệu Từ điển tiếng Việt, Từ điển thuật ngữ hoá học phổ thông Từ điển sinh học phổ thông Bài viết đặc điểm định lợng định tính chuyển nghĩa từ nghĩa ... Kết khảo sát cho thấy chuyển đổi chức - nghĩa từ nghĩa thông thờng sang nghĩa thuật ngữ, đa dạng Không phải với từ chuyển nghĩa kiểu từ nghĩa thuật ngữ (nh dẫn trên) mà từ có nhiều nghĩa thuật...
 • 9
 • 166
 • 0

Nghiên cứu sự chuyển đổi cơ cấu lao động và thu nhập của lao động trong làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã phú nghĩa chương mỹ hà tây

Nghiên cứu sự chuyển đổi cơ cấu lao động và thu nhập của lao động trong làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã phú nghĩa  chương mỹ  hà tây
... điểm làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan x Phú Nghĩa, huyện Chơng Mỹ, tỉnh Tây 3.1.1 Đặc điểm l ng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan Phú Nghĩa, huyện Chơng Mỹ, tỉnh H Tây X Phú Nghĩa thu c ... 4.2.3 Chuyển đổi cấu thu nhập lao động l ng nghề thủ công mỹ nghệ 65 4.2.4 Chuyển đổi cấu thời gian lao động v thu nhập l ng nghề .69 4.3 Các yếu tố ảnh hởng đến khả chuyển đổi cấu lao động v thu ... vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tợng nghiên cứu + Đối tợng nghiên cứu đề t i l lao động v cấu lao động, cấu thu nhập l ng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên...
 • 90
 • 842
 • 0

nghiên cứu sự chuyển đổi hệ thống trồng trọt vùng ven đô (tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình)

nghiên cứu sự chuyển đổi hệ thống trồng trọt vùng ven đô (tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình)
... Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng trọt vùng ven đô (tại phường Bắc Nghĩa thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình) 1.2 Mục tiêu đề tài • Đánh giá thực trạng chuyển đổi hệ thống trồng trọt Bắc Nghĩa ... niệm hệ thống trồng trọt, hệ thống nông nghiệp hệ thống canh tác Trước hiểu hệ thống trồng trọt ta hiểu hệ thống nông nghiệp hệ thống canh tác Hệ thống nông nghiệp (HTNN) hiểu biết không gian phối ... Bí ngồi 4.3.4 Chuyển đổi hệ thống trồng trọt suất số trồng Năng suất trồng yếu tố định đến hiệu kinh tế trồng trọt Khi chuyển đổi hệ thống trồng trọt suất loại trồng có thay đổi khác Qua điều...
 • 64
 • 258
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU NHỮNG BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THANH LỌC CẦU THẬN, CHỈ SỐ TRỞ KHÁNG CỦA ĐỘNG MẠCH THẬN Ở NGƯỜI CAO TUỔI " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tui (r = -0,83, P < 0,001, n = 360) 31 0.680 Chỉ số trở kháng 0.660 Y = 0,00125X + 0,5497 0.640 0.620 0.600 0.580 0.560 0.540 20 40 60 80 100 Độ tuổi Biu 2: Tng quan gia bin i ch s tr khỏng ... quan thun rt cht ch vi tui (r = 0,92, P < 0,001, n = 360) Chỉ số trở kháng 0.800 0.600 0.400 0.200 Y = -335,402X + 309,198 50 100 Độ lọc creatinin nội sinh (ml/phút) 32 150 Biu 3: Tng quan gia ... th chu c liu cao nh ngi tr, cựng mt liu lng thuc nhng ngi gi thỡ nng s cao mỏu hn vi ngi tr s o thi chm Vỡ vy phi thn trng v liu lng thuc i vi ngi gi, nht l i vi cỏc thuc cú c tớnh cao, mt khỏc...
 • 17
 • 247
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT, RỪNG, NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT, RỪNG, NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN
... khô cà phê, Nguồn nước mặt nước ngầm thời gian hai chục năm trở lại khai thác mạnh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho Bước đầu nghiên cứu chuyển đổi quản tài nguyên đất, rừng, nước 319 vùng nông ... Bước đầu nghiên cứu chuyển đổi quản tài nguyên đất, rừng, nước 317 Dưng, v.v.), khối, dãy núi nhỏ Ngọc Krinh, Kon Ka Kinh, Kong Plong, dãy An Khê, dãy Chư Dju, v.v mà cánh rừng nguyên ... huy động chất đất, rẫy cũ có loại chất dạng chậm tiêu Do trồng lúa dài ngày tận dụng hết chất dinh dưỡng lại đất không Bước đầu nghiên cứu chuyển đổi quản tài nguyên đất, rừng, nước 321 (không...
 • 13
 • 69
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăngkhí Brown

Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăngkhí Brown
... TÀI NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY CƢỠNG BỨC KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG –KHÍ BROWN Chuyên ngành : Kỹ thuật khí động lực Mã số : 62520116 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ... 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG VÀ KHÍ HHO CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY CƢỠNG BỨC 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 17 1.2.3 ... liệu hóa thạch 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY CƢỠNG BỨC KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG VÀ KHÍ HHO 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới Radu Chiriac, Trƣờng...
 • 164
 • 161
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăng khí brown (TT)

Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăng – khí brown (TT)
... hoàn toàn Chương -TÍNH TOÁN SỰ THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ XE HONDA WAVE KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG + KHÍ HHO Tính toán sự thay đổi tính kỹ thuật động đốt trước dựa vào phương trình ... dựng tính toán sự thay đổi tính kỹ thuật động xe máy Honda Wave sử dụng hỗn hợp xăng- khí Brown (khí HHO) 3.1 TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ XE HONDA WAVE 3.1.1 Động sử dụng nhiên liệu xăng ... liệu hóa thạch 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT CHÁY CƢỠNG BỨC KHI SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG VÀ KHÍ 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới - Radu Chiriac, Trường ÐH...
 • 35
 • 175
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về chuyển đổi mục đích sử dụng đấtnghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng ở bệnh nhân nữ hội chứng chuyển hóanghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩuchuyển đổi chức năng sang trường hợp sử dụng use caseý nghĩa sự cần thiết nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ dân gần kcný nghĩa của việc nghiên cứu sự thay đổi một số đặc điểm tại huyệt được châm cứuchuyển đổi chức năngnghiên cứu về thực phẩm chức năngphần mềm chuyển đổi chức năng bàn phímchuyển đổi chức năng phímchuyển đổi chức năng bàn phímnghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apphân loại nghiên cứu khoa học theo chức năngnghiên cứu sự biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân viêm tụy cấp xơ ganMục lục đề ánPhương pháp xác định chất hữu cơTương tác thuốc, bài giảng tổng quanTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12practical process research and developmentLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.Nọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020Statement for the Record Senate Select Committee on Intelligencebài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập