Bài giảng Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

bài giảng tiếng anh 12 unit 1 home life

bài giảng tiếng anh 12 unit 1 home life
... family? What is each member of the family doing? Is the family happy? Why (not)? Vocabulary 10 11 12 13 night shift biologist join responsibility attempt garbage look after mischievous obedient ... doesn’t come home until very late at night A He never comes home late at night B He comes home late at night C He sometimes comes home late at night “Men build the house and women make it home A ... house and a happy home A Our parents work together to give us a nice house and a happy home B Our parents take each other’s hands when they give us a nice house and a happy home C Our parents...
 • 15
 • 356
 • 0

Bài giảng tiếng anh 12 unit 1 home life

Bài giảng tiếng anh 12 unit 1 home life
... friend’s phone number f There aren’t any rivers and lakes in your home town I wish there were rivers and lakes in my home town 1 b You don’t have a computer I wish I had a computer d You can ... Number Revise the past simple tense and the structure with “wish” Write Exercise – p12 in the notebook Prepare Unit 2: Getting started – Listen and Read ... my friend’s phone number f There aren’t any rivers and lakes in your home town I wish there were rivers and lakes in my home town c You live very far from school I wish I didn’t live very far...
 • 15
 • 207
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life
... prepare Part C- - Listen to the teacher Listening and homework - Write down the homework Giáo án Tiếng anh 12 The 4th period Grade 12 Theme: Home Life Unit Listening Time: 45 minutes I Objectives: Educational ... family in a person’s life -Remember them to prepare PartWriting at home Giáo án Tiếng anh 12 The 5th period Grade 12 Theme: Home Life Unit Writing Time 45 minutes I Objectives: Educational aim: Students ... mark Homework: (2 minutes) - Ask students to part writing of - Listen to the teacher and Unit in the student’s work book and write down homework prepare part Language Focus Giáo án Tiếng anh 12...
 • 22
 • 102
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life
... of the class - Make correction if needed and make comments Homework whole class Summarize the main points Assign homework Unit 1: Home life Lesson :Listening Objectives: By the end of the lessons, ... their parents Make correction and comments Homework Summarize the main points Assign homework Ss’ activities Whole class Groupwork Whole class Unit 1: Home life Lesson 4: Writing Objectives: By the ... class - T remarks generally Ss’ written work Homework - Rewrite at home - Prepare for the section E Ss’ activities Work in pairs Whole class Unit 1: Home life Lesson – Language focus Objectives:...
 • 11
 • 116
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life
... to respectively write some housework in the home - The group with more words will win the game - Declare the winner - Lead to the lesson :UNIT 1: HOME LIFE LISTENING B.New lesson Teacher’ s activities ... excercises : Home or House ? – Find the right place + Feedback : - Arrange ss to work in two groups A 1: hometown and B 2: household appliances - Put chairs in the front, one for 3: homecoming Home and ... say Today, we will talk more about how to make apologies and regrets Write on the board : Unit Home life- Speaking B.New lesson Teacher’ s activities Matching complaints with apologies ( task...
 • 25
 • 143
 • 1

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life
... the section The structures to say Homework: - More practice the main toppics at home - Prepare the section C (The Listening part of Unit one) Unit one: HOME LIFE 4th period: LISTENING I AIMS: ... section The structures to say Homework: After you listen: - More practice the main toppics at home - Prepare the section C (The Writing part of Unit one) Unit one: HOME LIFE Anser 5th period: WRITING ... content to write a toppic about family rules Homework: - Rewrite at home - Prepare the section D (The Language focus part of Unit one) Unit one: HOME LIFE 6th period: LANGUAGE FOCUS I AIMS: Good...
 • 16
 • 125
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 1: Home life
... - Write down the homework requirements GIÁO ÁN ENGLISH 12 Unit 1: HOME LIFE B: SPEAKING A OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will: - Understand more about home life, the relationship ... (The Listening part of Unit one) GIÁO ÁN ENGLISH 12 Unit 1: HOME LIFE C: LISTENING A OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will: - Understand more about home life - Develop listening ... Homework: - Ask Ss to rewrite at home GIÁO ÁN ENGLISH 12 - Prepare the section E (The Language focus part of Unit one) GIÁO ÁN ENGLISH 12 Unit 1: HOME LIFE E: LANGUAGE FOCUS A OBJECTIVES: By the end...
 • 20
 • 126
 • 0

bai tap tieng anh 12 unit 1

bai tap tieng anh 12 unit 1
... comfortable 10 She got up late and rushed to the bus stop a came into b went leisurely c went quickly d dropped by 11 Billy, come and give me a hand with cooking a help b prepared c be busy d attempt 12 ... out of 17 We are not allowed _ jeans at school a wear b to wear c wearing d worn 18 Sometimes I not feel like _ to my sibling about my troubles a talk b to talk c talking d talked 19 The ... household chores c responsibility d employment 10 You should not burn _ You had better dig a hole and bury it a dishes b lab c garbage d shift 11 He was very respectful at home and _ to his...
 • 6
 • 1,804
 • 105

BÀI TẬP TIẾNG ANH 12-UNIT 1

BÀI TẬP TIẾNG ANH 12-UNIT 1
... comfortable 10 She got up late and rushed to the bus stop a came into b went leisurely c went quickly d dropped by 11 Billy, come and give me a hand with cooking a help b prepared c be busy d attempt 12 ... out of 17 We are not allowed _ jeans at school a wear b to wear c wearing d worn 18 Sometimes I not feel like _ to my sibling about my troubles a talk b to talk c talking d talked 19 The ... household chores c responsibility d employment 10 You should not burn _ You had better dig a hole and bury it a dishes b lab c garbage d shift 11 He was very respectful at home and _ to his...
 • 6
 • 346
 • 1

bài giảng tiếng anh 6 unit 1 greetings

bài giảng tiếng anh 6 unit 1 greetings
... to 20 four six seven eight nine 14 16 17 18 19 fourteen sixteen seventeen eighteen nineteen Practice: Count from to 20 11 12 13 16 17 18 14 19 10 15 20 Game: Find 10 numbers C F K E G J L R O R ... Ba: Ba: UNIT 1: GREETINGS LESSON : C1-C2 /P17 Listen and repeat C1/p17: * Numbers 1: one 11 : eleven 2: two 12 : twelve 3: three 13 : thirteen 4: four 14 : fourteen 5: five 15 : fifteen 6: six 16 : sixteen ... 6: six 16 : sixteen 7: seven 17 : seventeen 8: eight 18 : eighteen 9: nine 19 : nineteen 10 : ten 20: twenty Practice: Count from to 20 10 11 13 15 eleven thirteen fifteen 12 20 twelve twenty Practice:...
 • 11
 • 469
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh 12 unit 1 home lifetiếng anh 12 unit 1 home life speakingtiếng anh 12 unit 1 home life writingtiếng anh 12 unit 1 home life readingbài giảng tiếng anh 9 unit 1bài giảng tiếng anh 6 unit 1Thiết kế và bảo mật web serverCông nghệ HSDPA và ứng dụngTruyện cười song ngữLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachVai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam (1) - CopyLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện naytính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập