Định hướng giá trị trong công việc của người lao động ở một số doanh nghiệp trên địa bàn TP hồ chí minh

định hướng giá trị trong công việc của người lao động một số doanh nghiệp trên địa bàn tp. hồ chí minh

định hướng giá trị trong công việc của người lao động ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tp. hồ chí minh
... trạng định hướng giá trị công việc người lao động số doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh 44 T T 3.2.1 Định hướng giá trị công việc chung người lao động 44 T T 3.2.2 Định hướng giá ... thể nghiên cứu: Người lao động số doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Định hướng giá trị công việc người lao động số doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh 5.PHƯƠNG PHÁP ... Định hướng giá trị công việc người lao động theo tôn giáo 52 T T 3.2.6 Định hướng giá trị công việc người lao động theo trình độ học vấn 55 T T 3.2.7 Định hướng giá trị công việc người lao...
 • 93
 • 255
 • 1

Đo lường ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại một số nông trường - Tổng công ty cao su Đồng Nai

Đo lường ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại một số nông trường - Tổng công ty cao su Đồng Nai
... đề tài: Đo lường ảnh hưởng thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến thỏa mãn công việc người lao động số Nông trường- Tổng công ty cao su Đồng Nai để từ xây dựng sách quản trị nguồn nhân lực phù ... cứu ảnh hưởng thực tiễn quản trị nguồn nhân lực số Nông trường- Tổng Công ty cao su Đồng Nai đến thỏa mãn công việc người lao động nhằm mục tiêu: − Xem xét mức độ tác động yếu tố thực tiễn quản trị ... giá có ảnh hưởng đến thực tiển quản trị nguồn nhân lực, thỏa mãn công việc, có 29 biến đo lường yếu tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, biến đo lường thỏa mãn công việc nhân viên Các giai đo n...
 • 109
 • 251
 • 0

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hồ chí minh

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hồ chí minh
... biệt mạng hội lên hiệu làm việc doanh nghiệp Do đó, đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên doanh nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh chọn để nghiên cứu Kết nghiên cứu ... ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên doanh nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh có mục tiêu nghiên cứu : - Xác định mô hình nghiên cứu ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên ... quan nghiên cứu ảnh hưởng mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên 13 2.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp mạng hội đến hiệu làm việc nhân viên 13 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 109
 • 398
 • 1

KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT MỨC ĐỘ VẬN DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH VÀ KHU VỰC PHÍA NAM

KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT MỨC ĐỘ VẬN DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH VÀ KHU VỰC PHÍA NAM
... Khảo sát hiểu biết mức độ vận dụng mạng hội truyền thông, tiếp thị doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Khu vực phía NamKhảo sát hiểu biết mức độ vận dụng mạng hội truyền thông, tiếp ... tiếp thị doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Khu vực phía Nam KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT MỨC ĐỘ VẬN DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH ... mức độ vận dụng mạng hội truyền thông, tiếp thị doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Khu vực phía NamKhảo sát hiểu biết mức độ vận dụng mạng hội truyền thông, tiếp thị doanh nghiệp địa...
 • 80
 • 93
 • 0

Thực tiễn công tác bảo hộ lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Thực tiễn công tác bảo hộ lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... suất lao động Với thực tế công tác bảo hộ lao động nhận thức tầm quan trọng công tác bảo hộ lao động người viết chọn đề tài Thực tiễn công tác bảo hộ lao động số doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An ... không bảo vệ quyền lợi cho người lao động Đối với doanh nghiệp tổ chức công đoàn hoạt động tốt việc thực an toàn lao động dường tốt 39 2.2 Thực tiễn công tác bảo hộ lao động số doanh nghiệp địa bàn ... Cơ sở lý luận vấn đề bảo hộ lao động Chương 2: Thực tiễn công tác bảo hộ lao động số công ty địa bàn tỉnh Nghệ An B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.1 Một số vấn đề...
 • 74
 • 404
 • 1

nhận thức của người lao động một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại kiên giang về văn hóa doanh nghiệp

nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại kiên giang về văn hóa doanh nghiệp
... trạng nhận thức người lao động số doanh nghiệp vừa nhỏ Kiên Giang văn hóa doanh nghiệp Trên sở đề biện pháp nhằm nâng cao nhận thức người lao động doanh nghiệp vừa nhỏ văn hóa doanh nghiệp Đối tượng ... Người lao động doanh nghiệp vừa nhỏ nhận thức văn hóa doanh nghiệp mức trung bình Nhận thức không đồng mặt văn hóa doanh nghiệp Có khác biệt nhận thức văn hóa doanh nghiệp người lao động theo ... vừa nhỏ, văn hóa doanh nghiệp - Khảo sát thực trạng nhận thức người lao động văn hóa doanh nghiệp - Đề giải pháp nâng cao nhận thức người lao động văn hóa doanh nghiệp Giả thuyết nghiên cứu Người...
 • 145
 • 84
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNoVN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNoVN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
... việc đánh giá yếu tố tác động đến thỏa mãn công việc người lao động ngân hàng Trong mô hình nghiên cứu này, có yếu tố tác động đến thỏa mãn công việc người lao động ngân hàng, bao gồm: chất công ... (2005) thỏa mãn công việc tình hình thực tế Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu lựa chọn yếu tố tác động đến thỏa mãn công việc sau: ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** NGÔ THỊ THANH TIÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT...
 • 109
 • 152
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc của người lao động các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc của người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÝ KIM CƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ... với khoa cảm thấy thỏa mãn công việc Nhƣ nhân tố đề cập JDI có nhân tố khác ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc Nhân tố chất công việc nhân tố ảnh hƣởng mạnh đến thỏa mãn công việc nói chung Đồng ... viên có thỏa mãn công việc s nhảy việc chuyên tâm công việc Vì vậy, Các nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc ngƣời lao động doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đƣợc thực nh...
 • 121
 • 136
 • 0

phân tích ảnh hưởng của kỹ năng mềm đến kết quả công việc của nhân viên dịch vụ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ

phân tích ảnh hưởng của kỹ năng mềm đến kết quả công việc của nhân viên dịch vụ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ
... lường kỹ mềm kết công việc, tìm mối liên hệ kỹ mềm đến kết công việc Hình 2.1 Mô hình lý thuyết ảnh hưởng kỹ mềm đến kết công việc nhân viên dịch vụ thuộc doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ ... 3.2.4 Vài nét doanh nghiệp 38 iii Chương 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ NĂNG MỀM ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN DỊCH VỤ THUỘC CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... nghệ nhân viên dịch vụ thuộc doanh nghiệp địa bàn Thành phố Cần Thơ 46 Bảng 4.9 Kết đo lường kỹ mềm nhân viên dịch vụ thuộc doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ 47 Bảng 4.10 Kết...
 • 94
 • 168
 • 0

Thu hút FDI vào các Khu công nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thu hút FDI vào các Khu công nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
... hội nhập TP Hồ Chí Minh Việc thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh đạt đợc kết đáng kể góp phần vào phát triển khu công nghiệp từ thúc đẩy tốc độ tăng trởng kinh tế TP Hồ Chí Minh Tuy ... giải pháp nhằm thu hút FDI vào KCN địa bàn thành phố HCM 15 I Quan điểm thu hút FDI vào KCN nói chung 15 II Các giải pháp nhằm thu hút FDI vào khu công nghiệp địa bàn thành phố ... nhằm thu hút FDI vào KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh I/ Quan điểm thu hút FDI vào KCN nói chung a Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu t trực tiếp nớc vào ngành sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp...
 • 35
 • 273
 • 1

Bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tp hồ chí minh cần nhiều giải pháp đồng bộ

Bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tp hồ chí minh cần nhiều giải pháp đồng bộ
... cộng đồng chất lượng môi trường sống toàn xã hội Từ “vô cảm” doanh nghiệp trước vấn đề ô nhiễm môi trường góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường nước môi trường không khí TP Hồ ... môi trường nói chung môi trường KCN - KCX TP Hồ Chí Minh, đề nghị UBND TP cần đạo triển khai số biện pháp cụ thể sau: Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVMT tài nguyên ... môn TP Sở TN&MT, Ban quản lý KCX - KCN ban hành nhiều văn cụ thể hóa công tác quản lý nhà nước hướng dẫn thực quy định pháp luật BVMT tài nguyên nước địa bàn TP nên việc triển khai Luật Bảo vệ môi...
 • 5
 • 115
 • 0

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty
... việc Các yếu tố xác định tác động đến mức độ thỏa mãn công việc người lao động, thay đổi yếu tố theo chiều hướng tốt hay xấu làm tăng giảm mức độ mãn công việc người lao động Các yếu tố tác động ... thỏa mãn công việc người lao động quốc gia khác khác Dù vậy, mức độ thỏa mãn gắn liền với số yếu tố có quan hệ đến việc thực công việc họ Các yếu tố tác động đến thỏa mãn công việc người lao động ... giá tốt hay không tốt tương quan chiều với mức độ thỏa mãn công việc người lao động Tóm tắt : Chương đưa số định nghĩa mức độ thỏa mãn công việc yếu tố tác động đến mức độ thỏa mãn công việc, xác...
 • 60
 • 88
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỳ đánh giá thực hiện công việc của người lao động trong công ty văn phòng phẩm cửu longđo lường sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy long anảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn tp hồ chí minhđề tài đo lường sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công tycác chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc của người lao độngđiểm và văn hóa trong công việc của người lao động hiện nayquan ly nha nuoc trong cong tac phong chong hang gia tren dia ban tp ho chi minhluận văn một số giải pháp phát triển logistics trong các công ty giao nhận việt nam trên địa bàn tp hồ chí minhthực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tp hồ chí minhcác giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tp hồ chí minh giai đoạn 2006 2010ảnh hưởng của phương pháp đánh giá thực hiện công việc tới hiệu quả công tác đánh giá thực hiện công việc cho người lao động trong tổ chứcxác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực hiện công việc và đánh giá hết quả làm việc của người lao độngtrò và sự cần thiết của đánh giá thực hiện công việc cho người lao động trong tổ chứcthực trạng đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động trong vmcluận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên thành phố hà nộiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Quản lý tour du lịchĐề tài Quản lý tuyển sinh đại hoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập