Các xu hướng trong phong trào yêu nước ở nam bộ nửa đầu thế kỷ XX

tóm tắt tiểu thuyết nguyễn thế phương trong bối cảnh văn xuôi nam bộ nửa đầu thế kỉ xx

tóm tắt tiểu thuyết nguyễn thế phương trong bối cảnh văn xuôi nam bộ nửa đầu thế kỉ xx
... xen, dung hoà cũ tiểu thuyết nhà văn Nam Bộ đầu kỉ XX Nguyễn Thế Phương ngoại lệ Người phụ nữ thường xây dựng tác phẩm văn học văn học dân gian văn học viết, văn học trung đại văn học đại Họ ... động thể loại tiểu thuyết văn xuôi tiếng Việt Nam Bộ giai đoạn cuối kỉ XIX đến 1932, luận án tiến sĩ, ĐHSP TP.HCM, 1993, trang 96 [2] Tiểu thuyết Nam Bộ cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, Nguyễn Kim Anh ... đoạn giao thời văn học Nam Bộ nảy sinh vấn đề mang tính trung gian” (số 10 trang 31) Trong số tiểu thuyết Nguyễn Thế Phương năm đầu kỉ XX Chuyện lạ Hy Mã nhà văn đề tựa nhi đồng tiểu thuyết Câu chuyện...
 • 30
 • 140
 • 0

Chuong 7 các PHONG TRÀO yêu nước VIỆT NAM THEO KHUYNH HƯỚNG PHONG KIẾN và tư sản CUỐI THẾ kỷ XIX, đầu THẾ kỷ XX

Chuong 7 các PHONG TRÀO yêu nước VIỆT NAM THEO KHUYNH HƯỚNG PHONG KIẾN và tư sản CUỐI THẾ kỷ XIX, đầu THẾ kỷ XX
... cho nhân dân c Các phong trào yêu nước tạo tiền đề tưởng vật chất cho đời Đảng * Tiền đề tưởng Phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX khảo nghiệm lớn đường cứu nước nhân dân ... nước Trung Hoa dân quốc Những kiện ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào yêu nước Việt Nam II PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ý thức hệ tưởng sản phương Tây xâm nhập vào ... trường sản, tiểu sản, qua khảo nghiệm lịch sử thất bại”2 b .Phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX khẳng định chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc chân dân tộc Việt Nam Chủ...
 • 23
 • 994
 • 5

ĐÓNG góp của NHÀ yêu nước PHAN bội CHÂU TRONG PHONG TRÀO yêu nước đầu THẾ kỉ XX

ĐÓNG góp của NHÀ yêu nước PHAN bội CHÂU TRONG PHONG TRÀO yêu nước đầu THẾ kỉ XX
... quốc Pháp ảo tưởng, Phan Bội Châu chưa nhận thức đắn chất chủ nghĩa đế quốc II – Một số dạng đề ôn tập dành cho học sinh giỏi đóng góp Phan Bội Châu phong trào yêu nước đầu kỉ XX: Đề 1: Trình bày ... văn yêu nước PBC góp phần thức tỉnh quốc dân đồng bào… III- Một số đánh giá, nhận định nhà nghiên cứu đời nghiệp Phan Bội Châu: Đương thời, nhà chí sĩ Phan Châu Trinh viết Phan Bội Châu sau: Phan ... năm đầu kỉ XX? Phan Bội Châu chủ trương cứu nước đường bạo động? Gợi ý trả lời: Trước hết, cần giúp học sinh nắm bối cảnh xuất huynh hướng dân chủ tư sản đầu kỉ XX: Bối cảnh nước: - Phong trào...
 • 11
 • 1,051
 • 1

Tri thức thanh hoá trong phong trào yêu nước và cách mạng từ năm 1858 đến năm 1930

Tri thức thanh hoá trong phong trào yêu nước và cách mạng từ năm 1858 đến năm 1930
... trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc cách mạng năm đầu kỷ XX 44 3.2.1 Trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc theo khuynh hớng dân chủ t sản 44 3.2.2 Trí thức Thanh Hoá phong trào cách ... sử văn hoá Thanh Hoá để từ thấy đợc tác động điều kiện đến việc hình thành truyền thống yêu nớc cách mạng trí thức Thanh Hoá từ 1858 - 1930 - Làm rõ đóng góp trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc ... văn hoá tác động đến việc hình thành truyền thống yêu nớc cách mạng trí thức Thanh Hoá Chơng Trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc chống Pháp nửa sau kỷ XIX Chơng Trí thức Thanh Hóa phong trào yêu...
 • 69
 • 143
 • 0

Sử 11 BÀI: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VIỆT NĂM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914

Sử 11 BÀI: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở VIỆT NĂM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914
... hành nước Lưỡng Quảng PHONG TRÀO ĐÔNG DU : Trào lưu du học Nhật Bản niên Việt Nam, nhằm tìm đường cứu nước Do Hội Duy tân mà linh hồn Phan Bội Châu khởi xướng từ năm 1905 - 09 Mở đầu cao trào ... hai xu hướng vận động cải cách đầu kỉ XX * Giống nhau: Phan Bội Châu Phan Châu Trinh sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản tiến bộ, xuất phát từ lòng yêu nước để tìm đường giải phóng ... Siêu viết đưa vào Việt Nam cổ vũ sĩ phu tiên tiến hướng theo lý tưởng vận động Duy tân Trung Quốc, Duy tân Minh Trị, vào đường cách mạng tư sản Đầu kỷ XX, phong trào yêu nước nước ta nảy sinh...
 • 10
 • 2,287
 • 0

Nhận thức lý luận văn hóa nửa đầu thế kỷ XX nước ta và bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu văn hóa hiện nay

Nhận thức lý luận văn hóa nửa đầu thế kỷ XX ở nước ta và bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu văn hóa hiện nay
... công tác nghiên cứu luận văn hóa nước ta ý nghĩa thành tựu nghiên cứu luận văn hóa giai đoạn nửa đầu kỷ XX Trước hết, qua trình nhận thức luận văn hóa, văn hóa Việt Nam lần nhận diện ... trình nhận thức luận văn hóa nửa đầu kỷ XX đánh dấu đời, hình thành phát triển chuyên ngành luận văn hóa nước ta Với phát triển mạnh mẽ khoa học văn hóa nay, văn hóa học, nhiều quan niệm học ... tác nghiên cứu luận văn hóa giai đoạn nay: Thứ nhất, nghiên cứu luận văn hóa phải gắn liền với thực tiễn dân tộc Quá trình nhận thức luận văn hóa giai đoạn trình tiếp thu luận văn hóa...
 • 12
 • 188
 • 2

Phụ nữ Hà Nội truyền thống và cách tân trong những năm nửa đầu thế XX

Phụ nữ Hà Nội truyền thống và cách tân trong những năm nửa đầu thế ký XX
... Hội nghị khoa học cán nữ Đại học Quốc gia Nội) xxviii Năm 1929 - 1930, Hoàng Việt Nga, nữ sinh Nội tổ chức từ Nội xuống Hải Phòng Tháng năm 1937, đoàn phụ nữ Nội khác tổ chức thăm ... để tạo hội cho phụ nữ bày tỏ nguyện vọng mìnhxxiii Các tờ báo phụ nữ ghi rõ tôn là: “Viết cho phụ nữ đọc phụ nữ viết” (báo Việt nữ) , “Là quan hành động hành động theo chủ nghĩa tân tiến có lợi ... nhận thức đắn vai trò địa vị phụ nữ gia đình xã hội cách mạng tư tưởng, tảng để phụ nữ ý thức quyền xã hội Đây cách tân - bước tiến lớn phụ nữ Nội nói riêng phụ nữ Việt Nam nói chung - từ chỗ...
 • 13
 • 270
 • 0

Khuyng hướng phê bình Mac- xít Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Khuyng hướng phê bình Mac- xít ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
... Mác -xít phê bình Mác -xít Việt Nam nửa đầu kỉ XX (47 trang) 1.1 Tổng quan phê bình Mác -xít 1.2 Khái quát phê bình Mác -xít Việt Nam nửa đầu kỉ XX Chương Các đặc điểm khuynh hướng phê bình Mác -xít Việt ... nhà phê bình Mác -xít tiêu biểu nửa đầu kỉ XX 3.3 Những hạn chế phê bình Mác -xít nửa đầu kỉ XX Kết luận (5 trang) 16 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÊ BÌNH MÁC-XÍT VÀ PHÊ BÌNH MÁC-XÍT VIỆT NAM NỬA ĐẦU ... Chương TỔNG QUAN VỀ PHÊ BÌNH MÁC-XÍT VÀ PHÊ BÌNH MÁC-XÍT VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1.1 Tổng quan phê bình Mác -xít 18 1.1.1 Khái niệm phê bình Mác -xít 18 1.1.2 Những...
 • 148
 • 230
 • 1

Vai trò của các tổ chức độc quyền (zaibatsu) đối với lịch sử nhật bản từ cuối thế XIX đến nửa đầu thế XX

Vai trò của các tổ chức độc quyền (zaibatsu) đối với lịch sử nhật bản từ cuối thế ký XIX đến nửa đầu thế ký XX
... HUYỀN VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN (ZAIBATSU) ĐỐI VỚI LỊCH SỬ NHẬT BẢN TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Mã số: 60.22.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người ... hai chương với nội dung chính: Chương 1: Quá trình hình thành phát triển tổ chức độc quyền Nhật Bản (Zaibatsu) từ cuối kỷ XIX đến nửa đầu kỷ XX Chương 2: Vai trò tổ chức độc quyền (Zaibatsu) ... (Zaibatsu) phát triển lịch sử Nhật Bản NỘI DUNG Chương QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN NHẬT BẢN (ZAIBATSU) TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX 1.1 Nhận thức chung...
 • 143
 • 1,070
 • 5

Đóng góp của thiếu sơn trong việc hiện đại hóa phê bình văn học việt nam nửa đầu thế kỷ XX luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đóng góp của thiếu sơn trong việc hiện đại hóa phê bình văn học việt nam nửa đầu thế kỷ XX luận văn thạc sỹ ngữ văn
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ LỆ THỦY ĐÓNG GÓP CỦA THIẾU SƠN TRONG VIỆC HIỆN ĐẠI HÓA PHÊ BÌNH VĂN HỌC NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Chuyên ngành: LÝ LUẬN VĂN HỌC Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Người ... Thiếu Sơn cho đại hóa phê bình văn học Việt Nam nửa đầu kỷ XX 3.2 Khẳng định vị trí Thiếu Sơn lĩnh vực phê bình văn học Việt Nam nửa đầu kỷ XX Phạm vi tư liệu khảo sát - Toàn công trình phê bình Thiếu ... niệm văn học Chương Đóng góp Thiếu Sơn việc đại hoá quan niệm phê bình văn học khởi xướng thể loại phê bình nhân vật 14 Chương PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA...
 • 136
 • 559
 • 0

Đóng góp của trương tửu trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học việt nam nửa đầu thế kỷ XX

Đóng góp của trương tửu trong lĩnh vực nghiên cứu  phê bình văn học việt nam nửa đầu thế kỷ XX
... nghiên cứu phê bình văn học cách có hệ thống Đối tợng nghiên cứu phạm vi t liệu khảo sát 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đóng góp Trơng Tửu lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam nửa đầu kỷ XX 3.2 ... nghiên cứu sáng tác dân gian trung đại Việt Nam - Đóng góp Trơng Tửu việc nghiên cứu, phê bình sáng tác văn học Việt Nam đại - Phong cách nghiên cứu, phê bình văn học Trơng Tửu Phơng pháp nghiên cứu ... nghiệt ngã thời gian d luận Để vào nghiên cứu đánh giá đóng góp Trơng Tửu lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam nửa đầu kỷ XX, ta chia trình nghiên cứu Trơng Tửu làm hai giai đoạn: 2.1 Trớc...
 • 119
 • 431
 • 4

Nguyễn bính trong tiến trình vận động thơ ca việt nam nửa đầu thế kỷ XX

Nguyễn bính trong tiến trình vận động thơ ca việt nam nửa đầu thế kỷ XX
... Nguy n Bính v i nhà thơ ñ tài làng quê xu t s c nh t Chúng tri n khai ñ tài “Nguy n Bính ti n trình v n trung ñ i nhà thơ phong trào Thơ M i vi t v làng ñ ng thơ ca Vi t Nam n a ñ u th k XX nh ... Bính trình hi n ñ i hóa Nguy n Bính, u thơ ñư c khơi t cu c s ng chân th c, lý trí b n nhà thơ hoà m t t m lòng” thơ ca dân t c 7 Chương NGUY N BÍNH TRONG S THÀNH HÌNH M T TH I Đ I M I C A THƠ ... b t g p thơ Nguy n Bính nh ng câu thơ có nét hao hao gi ng ca dao Thì tương ng thơ Nguy n Bính Trong Thi nhân Vi t Nam, Hoài Thanh có nh n xét: “Giá mà Nguy n 3.1 Nguy n Bính l i thơ l c bát...
 • 13
 • 292
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phòng trào yêu nước ở nam địnhkhuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trao yeu nuoc chong phap lop 12vai trò của các phong trào yêu nước ở việt nam cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xxcac phong trao yeu nuoc o viet nam cuoi the ky19 dau the ky 20sĩ phu quảng ngãi trong phong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỷ 19các phong trào yêu nước ở việt nam cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xxthực dân pháp khai thác đông dương và sự thất bại của các phong trào yêu nước việt namphong trào yêu nước việt namphong trào công nhân và phong trào yêu nước ở việt namphong trào yêu nước ở việt namphong trào yêu nước việt nam đầu thế kỷ 20phong trào yêu nước việt nam trước khi có đảngnhận xét về phong trào yêu nước ở việt nam đầu thế kỉ xxchính sách đối ngoại của mỹ đối với nhật bản trong nủa đầu thế kỷ xxvề phương pháp nghiên cứu của các nhà xã hội học nửa đầu thế kỷ xxNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (LA tiến sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTuan lam viec 4 gio timothy ferrissTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đường lối cải cách của đảng cộng sản trung quốc cầm quyền qua đại hội XV (1997)”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayLàm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới công nghệ cầm quyền của đảng xã hội pháp và những bài học gợi mở cho đảng cộng sản việt namLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngPhân tích khí máu | Doctorphuong.com1479 qđ UIBND tinh Quang Ngaiđề cương luận văn tiến sĩ nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi KH, nguy cơ tổn thương và đề xuất ứng phó tại thành phố quy nhơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập