Tài liệu về : “BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )
... K 2 CO 3 do có khí CO 2 thóat ra .Viết PTHH Còn lại là BaCl 2 . Câu hỏi phân biệt và nhận biết  Bài tập 2 : Có 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , mỗi ống có chứa một trong ... khác nên ( 3) là Na 2 CO 3 => ( 1) là MgCl 2 và ( 4) là HCl => ( 2) là KHCO 3 . Viết PTHH . Câu hỏi tinh chế và tách hỗn hợp thành chất nguyên chất  Bài tập 1 : Nêu phương pháp hóa học để tách ... ống (1)vào ống (3)thì thấy có kết tủa . - Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì có khí bay lên . Hỏi dung dòch nào được chứa trong từng ống nghiệm ? (HS Gỉoi Tỉnh BĐ 01-0 2) Bài giải  Dung dòch ( 3) vừa...
 • 20
 • 11,766
 • 38

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở
... KHẢO1. Ngô Ngọc An ( 199 9), Rèn kỹ năng giải toán hoá học 9, NXBGD, Hà Nội.2. Ngô Ngọc An (200 4), Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoá học 9- THCS, NXB ĐHSP.3. Nguyễn Ngọc Bảo ( 199 5), Phát triển tính ... Cương ( 199 9), Phương pháp dạy học và thí nghiệm hóa học, NXBGD.12. Nguyễn Đức Chuy, Cao Thị Thặng (200 7), Bài tập trắc nghiệm khách quan môn hóa học THCS, NXBGD.13. Lê Văn Dũng (200 1), Phát ... sử dụng bài tập hoá học nâng cao nhằm phát triển tư duy HS trong quá trình dạy học ở trường THCS.3. Mục đích nghiên cứuXây dựng và sử dụng bài tập hóa học nâng cao trong quá trình dạy học ở...
 • 155
 • 1,409
 • 4

Bài tập hoá học định tính lớp 9

Bài tập hoá học định tính lớp 9
... BaCl2 3) Có thể tồn tại ñồng thời hỗn hợp gồm các chất sau ñây ñược không ? vì sao ? a) Na2CO3(r) , Ca(OH)2(r), NaCl(r), Ca(HSO4 ) 2(r) ; b) SO2(k), H2S(k) , Cl2(k) c) NaHSO4(dd), ... Al2O3 ) , ( Fe + Fe2O3 ) , ( FeO + Fe2O3 ). c) Các hỗn hợp: ( Fe + Fe2O3 ) , ( Fe + FeO) , ( FeO + Fe2O3 ). d) Các hỗn hợp: ( H2 + CO2 ) , ( CO2 + SO2 ) , ( CH4 + SO2 ). ... 3FexOy + (12x -2y )HNO3 → 3xFe(NO3 ) 3 + (3x - 2y)NO ↑ + (6x-y) H2O ( 1) a (mol) → (3x 2y) a3− ⋅ (mol) FexOy + yCO 0t→ xFe + yCO2 ( 2) a (mol) → ax (mol) Fe + 6HNO3...
 • 32
 • 707
 • 11

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)
... g(x) vì hệ số của x2 bằng 1 nên g(x) có dạng:g(x) =(x- 1)( x- 2)( x- 3)( x- 4)( x- 5) p(x) =(x- 1)( x- 2)( x- 3)( x- 4)( x- 5) + x2 a/ p( 6) = 5.4.3.2.1 +36 =156 b/ p(x) = (x2-3x+ 2)( x2-7x+1 2)( x- 5)+ x2 ... Bài giải Câu 1/ Điều kiện xác định của bài toán: x0, y1P = y1yyyy1+[ )1 )( 1(1yyy+]2 = yyyy+1 )1 (1 .2 )1 (1y+ = yyy+1 )1 )( 1(.2 )1 (1y+= 22 )1 )( 1( )1 )( 1(yyyy++ ... nguyêny2 = 9 4 =2x17 x =1 y= 3Vậynghiệm của phơng trình là: (1; 3); (1;- 3); (-1, 3); (-1,- 3) Câu 3 Xét hiệu: g(x) = p(x) x2 ta có g( 1) = g( 2) = g( 3) = g( 4) = g( 5) = 0 1,2,3,4,5...
 • 3
 • 488
 • 7

Các bài tập hình học ôn thi vào THPT (có đáp án)

Các bài tập hình học ôn thi vào THPT (có đáp án)
... ACH. C 2 + I 1 = 90 0 ( 2) ( vì IHC = 90 0 ). I 1 = ICO ( 3) ( vì tam giác OIC cân tại O) Từ ( 1), ( 2) , ( 3) => C 1 + ICO = 90 0 hay AC OC. Vậy AC là tiếp tuyến của đờng tròn (O). 3. Từ giả thiết ... BNC= 90 0 ( nội tiếp chắn nửa đờng tròn tâm K) => ENC = 90 0 (vì là hai góc kề b ). ( 1) AMC = 90 0 ( nội tiếp chắn nửc đờng tròn tâm I) => EMC = 90 0 (vì là hai góc kề b ). ( 2) AEB = 90 0 ... giác bằng 180 0 )( 1) ABF có ABF = 90 0 ( BF là tiếp tuyến ). => AFB + BAF = 90 0 (vì tổng ba góc của một tam giác bằng 180 0 ) ( 2) Từ ( 1) và ( 2) => ABD = DFB ( cùng phụ với BAD) 3. Tứ giác...
 • 25
 • 3,184
 • 43

BT nâng cao vậtlis 9 ( có đáp án)

BT nâng cao vậtlis 9 ( có đáp án)
... 32. 0,5m = 1 (0, 5) 2 = 1,25m.n ⇒ 64 = m + 5n ; m, n nguyên dương ( 1) Giải phương trình ( 1) ta có 12 nghiệm sau : n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14 9 4 *Giải theo phương ... R) = 2 12 2 2 )( )( RRR RRU ++ + Thay số: P AM = = ++ + 2 2 )5 ,55,33( )5 ,33.(6 1,625W b/ P AM = 1 2 2 1 2 2 2 )( )( R RR R RR U + + ++ Côsi: 1 2 2 1 2 2 )( )( R RR R RR ≥ + ++ → R RR R RR 2 )( ... 1 )( RU rRQ + ( 1) *Lúc 2 lò xo mắc song song: (Tương tự trên ta có ) R 2 = )( 60 2 Ω= R I 2 = rR U + 2 t 2 = 2 2 2 2 )( RU rRQ + + ( 2 ) Lập tỉ số 2 1 t t ta được: 1 242 243 )5 060(40 )5 040(60 )( ...
 • 14
 • 278
 • 3

De KT 15ph1Tiet thi hoc ky I Lop 9 co dap an

De KT 15ph1Tiet thi hoc ky I Lop 9 co dap an
... lần b)Tăng gấp 1,5 lần c) Giảm đi 6 lần d) Giảm đi 1,5lần Câu3: Đơn vị đo điện trở là a)Ôm( ) b)Oát (w) c)Ampe(A) d)Vôn (V) Câu4: Trên một bóng đèn điện có ghi (6V-3w) CĐDĐ qua bóng khi nó sáng ... P = =220 (1 ) b)Khi đèn sáng bình thờng thì CĐDĐ qua đèn là I đ =I đm = 55 110 d d P = U =0,5A (0,5 ) Nhiệt lợng toả ra của đèn sau 30ph Q=R d . I 2 .t =99 000(J) (0,5 ) C) Để đèn sáng bình thờng ... chỉ của ampekế A)Tăng B)giảm C)Không thay đổi D)Lúc đầu tăng, sau đó giảm Câu5 Trên 1 bóng đèn điện có ghi(6V-3w) CĐDĐ qua bóng khi nó sáng bình thờng là : A)0,5A B)2A C)18A D)12A Câu6 Công suất...
 • 6
 • 133
 • 3

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)
... g(x) vì hệ số của x2 bằng 1 nên g(x) có dạng:g(x) =(x- 1)( x- 2)( x- 3)( x- 4)( x- 5) p(x) =(x- 1)( x- 2)( x- 3)( x- 4)( x- 5) + x2 a/ p( 6) = 5.4.3.2.1 +36 =156 b/ p(x) = (x2-3x+ 2)( x2-7x+1 2)( x- 5)+ x2 ... Bài giải Câu 1/ Điều kiện xác định của bài toán: x0, y1P = y1yyyy1+[ )1 )( 1(1yyy+]2 = yyyy+1 )1 (1 .2 )1 (1y+ = yyy+1 )1 )( 1(.2 )1 (1y+= 22 )1 )( 1( )1 )( 1(yyyy++ ... nguyêny2 = 9 4 =2x17 x =1 y= 3Vậynghiệm của phơng trình là: (1; 3); (1;- 3); (-1, 3); (-1,- 3) Câu 3 Xét hiệu: g(x) = p(x) x2 ta có g( 1) = g( 2) = g( 3) = g( 4) = g( 5) = 0 1,2,3,4,5...
 • 3
 • 325
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP