phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng đồng của các điểm đến du lịch tại huyện phong điền, thành phố cần thơ

phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng đồng của các điểm đến du lịch tại huyện phong điền, thành phố cần thơ

phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng đồng của các điểm đến du lịch tại huyện phong điền, thành phố cần thơ
... 5.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 58 5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ... chung phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng đồng Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ sở đánh giá yếu tố thuộc tài nguyên du lịch cộng đồng Ngoài việc mô tả thực trạng phát triển du lịch cộng ... hành phân tích thực trạng du lịch cộng đồng điểm đến huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, tác giả hệ thống lại nêu số khái niệm tiêu biểu như: du lịch, du lịch cộng đồng, đặc điểm du lịch cộng đồng, ...
 • 90
 • 10
 • 0

Tài liệu THỰC TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ pot

Tài liệu THỰC TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ pot
... kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, xác định tiềm đất đai sản xuất nông nghiệp huyện Phong Điền, việc quan trọng cần thiết phải thực phân vùng thích nghi tự nhiên đất đai cho Huyện 3.2 Tiềm đất ... phố Cần Thơ thời gian tới PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đánh giá trạng sử dụng đất Mục tiêu ban đầu Mục tiêu Giả định Chọn lựa sddd Yêu cầu sử dụng đất đai Đối chiếu Kiểu sử dụng đất đai Chất lượng đất ... địa phương, việc sử dụng đất nông nghiệp Vấn đề quan tâm cần đặt việc sử dụng đất người dân chưa thật theo quy hoạch sử dụng đất quyền Việc nghiên cứu đưa kịch chiến lược sử dụng đất sở khoa học...
 • 9
 • 350
 • 3

phân tích hiệu quả sản xuất của việc trồng cây vú sữa tại huyện phong điền thành phố cần thơ

phân tích hiệu quả sản xuất của việc trồng cây vú sữa tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÂY VÚ SỮA Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN TPCT……………………………… … 27 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÚ SỮA CỦA NÔNG HỘ….27 4.1.1 Mô tả nguồn lực nông hộ trình trồng sữa …… ... trình sản xuất sữa huyện Phong Điền – TPCT - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất sữa huyện Phong Điền – TPCT GVHD : LÊ TẤN NGHIÊM SVTH : NGÔ THỊ HUỆ Phân tích hiệu sản xuất việc ... gia sản xuất sữa/ năm/công (ngày) Mật độ Là số sữa trồng 1000m2 đất trồng GVHD : LÊ TẤN NGHIÊM 14 + _ SVTH : NGÔ THỊ HUỆ Phân tích hiệu sản xuất việc trồng sữa huyện Phong Điền - TPCT trồng...
 • 82
 • 169
 • 0

điều tra hiện trạng canh tác, khảo sát đặc tính sinh học sự ra hoa và sự phát triển trái dâu hạ châu tại huyện phong điền, thành phố cần thơ

điều tra hiện trạng canh tác, khảo sát đặc tính sinh học sự ra hoa và sự phát triển trái dâu hạ châu tại huyện phong điền, thành phố cần thơ
... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CANH TÁC, KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI DÂU HẠ CHÂU (Baccaurea ramiflora) ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN A KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CANH TÁC DÂU HẠ CHÂU TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN – TP CẦN THƠ 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT 3.1.1 Khu vực điều tra Qua điều tra 35 hộ trồng dâu Hạ Châu huyện Phong ... 2.2.2 Nội dung 2: Khảo sát đặc tính sinh học hoa, đậu trái phát triển trái dâu Hạ Châu Mục đích: Xác định phát triển hoa, thời gian nở hoa, thời gian đậu trái, phát triển trái dâu Hạ Châu để có biện...
 • 87
 • 254
 • 0

KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ CÔNG tác GIẢI PHÓNG mặt BẰNG dự án KHU DI TÍCH LỊCH sử lộ VÒNG CUNG cần THƠ GIAI đoạn i tác ĐỘNG tới đời SỐNG KINH tế, xã hội của NGƯỜI dân tại HUYỆN PHONG điền, THÀNH PHỐ cần THƠ

KHẢO sát và ĐÁNH GIÁ CÔNG tác GIẢI PHÓNG mặt BẰNG dự án KHU DI TÍCH LỊCH sử lộ VÒNG CUNG cần THƠ GIAI đoạn i tác ĐỘNG tới đời SỐNG KINH tế, xã hội của NGƯỜI dân tại HUYỆN PHONG điền, THÀNH PHỐ cần THƠ
... đất đai, v i đề t i: “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GI I PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ LỘ VÒNG CUNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN I TÁC ĐỘNG T I Đ I SỐNG KINH TẾ, XÃ H I CỦA NGƯ I DÂN T I HUYỆN ... trở tiến độ thi công dự án Đề t i Khảo sát đánh giá công tác gi i phóng mặt dự án khu di tích lịch sử Lộ vòng cung Cần Thơ giai đoạn I tác động t i đ i sống kinh tế, h i ngư i dân huyện Phong ... nghiệp chấp thuận báo cáo, v i đề t i: “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GI I PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ LỘ VÒNG CUNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN I TÁC ĐỘNG T I Đ I SỐNG KINH TẾ, XÃ H I CỦA...
 • 68
 • 61
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình trồng hoa cúc ở huyện phong điền thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình trồng hoa cúc ở huyện phong điền thành phố cần thơ
... (1) Phân tích thực trạng sản xuất hoa cúc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (2) Phân tích hiệu sản xuất nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất hoa cúc người dân huyện Phong Điền, thành phố Cần ... đề cần thiết, nghiên cứu Phân tích hiệu sản xuất hình trồng hoa cúc huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ cần thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu sản xuất hình ... Lệ Hoa Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TRỒNG HOA CÚC VỤ TẾT QUÝ TỲ HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 THỰC TRẠNG CỦA...
 • 94
 • 653
 • 1

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất và đánh giá nhu cầu các sản phẩm chế biến từ dâu hạ châu tại huyện phong điền thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất và đánh giá nhu cầu các sản phẩm chế biến từ dâu hạ châu tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... trạng hiệu sản xuất nhu cầu sản phẩm chế biến từ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất dâu Hạ Châu Phân tích thực trạng hiệu sản xuất dâu Hạ Châu Đánh giá nhu cầu ... SVTH: Châu Thị Trúc Ly Phân tích hiệu sản xuất đánh giá nhu cầu sản phẩm chế biến từ dâu Hạ Châu Mục tiêu cụ thể 3: Đánh giá nhu cầu sản phẩm chế biến từ dâu huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ ... Phân tích hiệu sản xuất đánh giá nhu cầu sản phẩm chế biến từ dâu Hạ Châu Điền – TPCT để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng hiệu sản xuất phát triển sản phẩm chế biến từ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền...
 • 124
 • 248
 • 0

phân tích tác động của khoa học kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa tại huyện phong điền thành phố cần thơ

phân tích tác động của khoa học kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... Chương PHÂN TÍCH TH C TRANG, HI U QU S N XU T LÚA C A HUY N PHONG ĐI N, THÀNH PH C N THƠ 3.1 Khái quát v đ a bàn nghiên c u 3.1.1 Khái quát v thành ph C n Thơ Hình 1: B n đ hành thành ph C n Thơ Thành ... 13 2.4.2 Phương pháp phân tích s li u .13 vi Chương PHÂN TÍCH TÁC Đ NG C A KHOA H C K THU T Đ N HI U QU S N XU T LÚA T I HUY N PHONG ĐI N THÀNH PH C N THƠ .14 3.1 Khái ... nghiên c u tác đ ng c a khoa h c k thu t đ n s n xu t nên s li u thu th p đư c phân thành hai nhóm có áp d ng khoa h c k thu t không áp d ng khoa h c k thu t 2.4.2 Phương pháp phân tích s li u...
 • 110
 • 96
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của nông hộ tại huyện phong điền, thành phố cần thơ

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của nông hộ tại huyện phong điền, thành phố cần thơ
... Phân tích yếu tố ảnh hưởng đa dạng hóa thu nhập nông hộ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nhằm đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ, khảo sát xu hướng đa dạng hóa thu nhập nông hộ ... BÌNH QUÂN CỦA HUYỆN .32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 34 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NÔNG HỘ TRONG ... thấp huyện cần phải phấn đấu để thu nhập nâng cao, đời sống người dân cải thiện 33 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ...
 • 75
 • 146
 • 0

phân tích tình hình sử dụng trấu của các nhà máy xây xát tại huyện thới lai, thành phố cần thơ

phân tích tình hình sử dụng trấu của các nhà máy xây xát tại huyện thới lai, thành phố cần thơ
... bày tình hình sử dụng trấu nhà máy xây xát địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 26 CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN HUYỆN THỚI LAI Thới ... 4.1.5 Lao động nhà máy .43 4.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TRẤU CỦA CÁC NHÀ MÁY XAY XÁT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ .44 4.3.1 Sơ lược hoạt động nhà máy huyện Thới Lai 44 4.3.2 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG YẾN NGỌC MSSV: 4115225 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TRẤU CỦA CÁC NHÀ MÁY XÂY XÁT TẠI HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT...
 • 83
 • 43
 • 0

Thực trạng và một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện phong điền, thành phố cần thơ

Thực trạng và một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện phong điền, thành phố cần thơ
... Trên sở nghiên cứu luận quản thiết bị dạy học khảo sát thực trạng quản thiết bị dạy học trường THCS huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đề xuất số biện pháp quản thiết bị dạy học ... thành phố Cần Thơ - Đối tượng nghiên cứu: thực trạng công tác biện pháp quản thiết bị dạy học trường THCS huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Giả thuyết khoa học Việc quản thiết bị dạy học ... đánh giá thực trạng công tác quản thiết bị dạy học Hiệu trưởng trường THCS huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ - Đề xuất số biện pháp quản thiết bị dạy học cho trường THCS Phương pháp nghiên...
 • 20
 • 27
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của naa, h3bo3 lên sự nẩy mầm của hạt phấn dâu hạ châu (baccaurea ramiflora), tại huyện phong điền thành phố cần thơ

khảo sát ảnh hưởng của naa, h3bo3 lên sự nẩy mầm của hạt phấn dâu hạ châu (baccaurea ramiflora), tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... Hạt phấn 1.3.1 Cấu tạo hạt phấn 1.3.2 Sự sản sinh hạt phấn 1.3.3 Sự nẩy mầm hạt phấn 1.3.4 Kiểu nẩy mầm hạt phấn 1.3.5 Hạt phấn dâu Hạ Châu 1.4 Tầm quan trọng nảy mầm hạt phấn lên trình thụ phấn ... nhiên nẩy mầm hạt phấn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đậu trái Thí nghiệm Khảo sát ảnh hưởng NAA, H3BO3 lên nảy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu (Baccaurea ramiflora), huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ... dung 1: Ảnh hưởng NAA đến nẩy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu 13 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ NAA đến nẩy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu 13 3.1.2 Sự tương quan nồng độ NAA tỷ lệ nảy mầm hạt phấn dâu Hạ Châu 15...
 • 55
 • 205
 • 0

điều tra kỹthuật canh tác và khảo sát phẩm chất trái của một số giống đu đủ(carica papaya l.) tại huyện phong điền thành phố cần thơ

điều tra kỹthuật canh tác và khảo sát phẩm chất trái của một số giống đu đủ(carica papaya l.) tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... theo điều tra không đạt suất đu đủ qua năm thứ hai 3.2 Khảo sát phẩm chất trái số giống đu đủ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 3.2.1 Kích thước trái Qua khảo sát, chiều dài trái giống Mã Lai giống ... khảo sát phẩm chất trái số giống đu đủ (Carica papaya L.) huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ yêu cầu cần thiết nhằm mục đích đánh giá kỹ thuật canh tác đu đủ nông hộ vùng tìm giống phẩm chất ... Màu sắc thịt trái đu đủ ba giống khảo sát huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Bảng 3.16 Màu sắc thịt trái giống đu đủ điều tra huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ STT Giống L* a*/b* Mã Lai 132,3...
 • 66
 • 150
 • 0

nghiên cứu hình thức hoạt động và vai trò của tổ hợp tác sản xuất nông dân đối với hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nông hộ tại huyện phong điền thành phố cần thơ

nghiên cứu hình thức hoạt động và vai trò của tổ hợp tác sản xuất nông dân đối với hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nông hộ tại huyện phong điền thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL - - HỨA THỊ HUỲNH NGHIÊN CỨU HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT NÔNG DÂN ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI ... độ lực quản lý sử dụng vốn nông hộ chưa hiệu 20 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT NÔNG DÂN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN 4.1.1 Các hình thức hoạt động tổ hợp tác ... KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT NÔNG DÂN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN 21 4.1.1 Các hình thức hoạt động tổ hợp tác 21 4.1.1.1 Tổ hợp tác sản...
 • 107
 • 150
 • 1

thực nghiệm nuôi thương phẩm cá lóc (channa striata) trong giai đặt trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp tại huyện phong điền - thành phố cần thơ

thực nghiệm nuôi thương phẩm cá lóc (channa striata) trong giai đặt trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp tại huyện phong điền - thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN NGUYỄN NHỰT CƯỜNG THỰC NGHIỆM NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ LÓC (Channa striata) TRONG GIAI ĐẶT TRONG AO ĐẤT BẰNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN - THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... thức ăn công nghiệp Chính vậy, đề tài Thực nghiệm nuôi thương phẩm lóc (Channa striata) giai đặt ao đất thức ăn công nghiệp huyện Phong Điền – TP Cần Thơ thực 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực ... Khảo sát huyện Phong Điền 3.2.2 Thực nghiệm nuôi 3.2.2.1 Bố trí thực nghiệm Thực nghiệm nuôi thương phẩm lóc giai bố trí giai đặt ao đất hộ thuộc huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ Bảng...
 • 41
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax3 1 tổng vốn đầu tư phát triển ở các xã thuộc huyện phong điền thành phố cần thơ3 2 tỉ trọng vốn đầu tư phát triển ở các xã thuộc huyện phong điền thành phố cần thơ 2011phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi heo thịt ở xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơcác giải pháp phát triển mô hình chăn nuôi heo thịt tại xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơphân tích thực trạng phát triển kinh tếxã hội của tp hà nộiphân tích thực trạng phát triển kinh tế xã hội tp hà nộiphân tích thực trạng phát triển kinh tế xã hội huyện thanh trìphân tích thực trạng phát triển kinh tếxã hội huyện thọ xuânphân tích thực trạng phát triển kinh tế xã hôi để quy hoạch tổng thế kinh tế xã hôi ơ địa phươngphân tích thực trạng phát triển thương hiệu của công ty cổ phần hoàng anh gia lai và đưa ra giải pháp phát triển thương hiệuphân tích thực trạng phát triển ngành điện lựcphân tích thực trạng phát triển ktxhphân tích thực trạng phát triển cơ sở chấp nhận thẻ của chi nhánh nhnt đà nẵng năm 2007phân tích thực trạng phát triển chuỗi siêu thị intimex tại công ty cổ phần intimex việt namThế giới động vật đa dạng, phong phúTiết 20 OBH niềm vui của em tđn tđn số 6Bài giảng những nguyên lý cơ bản của CN mác lê nin p2 nguyễn khánh vân chương 9 CNXH hiện thực và triển vọngBài 1 tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 1Bài 3 xã hội nguyên thuỷHead first networkingBài 4 trung quốc thời phong kiến1Bài 5 đặc điểm dân cư, xã hội châu áBài 6 văn hoá cổ đạiBài 5 sự cân bằng lực quán tính 1Bài 6 đơn chất và hợp chất phân tửHướng dẫn chi tiết giải bài tập động học chất điểmBài 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫnBài 8 áp suất chất lỏng bình thông nhauBài 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫnThực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng Hà NộiNghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa của đất nước Ai Cập và Ả Rập xê út đến hoạt động marketing quốc tếĐề tài Chiến lược chi phí thấp công ty jetstar pacific airlinesTiểu luận Đánh giá tình hình sản xuất của công ty Cổ Phần Việt VàngNghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật nhân giống loài cây kim ngân rừng (lonicera bournei hemsl ex forb hemsl ) tại khu bảo tồn phia oắc phia đén, tỉnh cao bằng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập