phân tích hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ

Nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghị

Nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghị
... khái ni c nh 1.1.1.1 Khách hàng 1.1.1.2 n nói v hành vi Nhóm khách hàng: hàng là: khách hàng cá nhân Khách hàng cá nhân: Nh cá nhân ho ph c v cho vi c tiêu dùng c a Khách hàng t ch c: Nh s d ng ... hình nh m t c a hàng bán l Hàng hóa hàng khách hàng Nhãn hi u c a c a hàng: có m t s liên quan ch t ch t i hình nh c a hàng Ngày nhi u nh i bán l ng cao Nh ng nhãn hi nh ng c a hàng bán l này, ... hình nh c a hàng, nhãn hi u c a hàng, qu ng cáo bán l v trí, quy mô c a hàng 22 Hình nh c a hàng: Hình nh c a hàng bán l s bao g m nh ng thành ph n theo b ng sau: B ng 1.4 :Nh ng thành ph n hình...
 • 84
 • 867
 • 12

nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghị

nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghị
... cứu thái độ hành vi người tiêu dùng nhãn hàng riêng siêu thị địa bàn Nội số khuyến nghị Với mong muốn giúp người đọc hiểu rõ tâm lý người tiêu dùng vi c sử dụng sản phẩm mang nhãn hàng riêng ... nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: 1.1.1 Khái niệm: Đối tượng nghiên cứu: Thái độ hành vi người tiêu dùng nhãn hàng Trước hết, có khái niệm thường xuyên nhắc đến nói hành vi riêng siêu thị Nội ... riêng địa bàn Nội - ĐưaCHƢƠNGkhuyếnTHUYẾT nhà phân phối, nhà sảnHÀNG RIÊNG” dùng số I: LÝ nghị cho CHUNG VỀ “NHÃN xuất, người tiêu 1.1 bên liên quan hành vi ngƣời tiêu dùng số Lý thuyết Đối...
 • 83
 • 75
 • 0

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ
... bên chất lượng dịch vụ ảnh hưởng ñến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị ñịa bàn Thành phố Cần Thơ Mục tiêu 2: ðánh giá hài lòng khách hàng ñối với chất lượng dịch vụ siêu thị ñịa bàn Thành phố ... tiện Sự hài lòng Hài lòng với giá cạnh tranh siêu thị Siêu thị cho trải nghiệm nua săm thú vị Tôi hài lòng siêu thị cung cấp dịch vụ mua sắm chất lượng Tôi không hài lòng với chất lượng dịch vụ ... TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD -o0o - PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 4114509 ðÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ðỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN...
 • 129
 • 102
 • 0

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ
... trạng xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp 39 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP 63 4.1 CÁC NHÂN TỐ ... trạng xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Cần Thơ sao? (2) Các nhân tố ảnh hưởng đến định xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp? (3) Cần có giải pháp để phát triển thương hiệu ... trạng xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp thành phố Cần Thơ Đồng thời, nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến định xây dựng thương hiệu, từ đề giải pháp để phát triển thương hiệu doanh...
 • 100
 • 106
 • 0

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố hải dương

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố hải dương
... tốt nhà thuốc, nội dung nghiên cứu đề tài theo thể theo sơ đồ sau: 20 Phân tích hoạt động nhà thuốc địa bàn thành phố Hải Dương Phân tích hoạt động tư vấn sử dụng thuốc số nhà thuốc địa bàn thành ... tài: Phân tích hoạt động nhà thuốc địa bàn thành phố Hải Dương với mục tiêu sau: Phân tích việc thực quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc nhà thuốc địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn ... (Nguồn Sở Y tế Hải Dương) 17 Sự phân bố quầy thuốc địa bàn tỉnh Hải Dương tương đối đồng Tuy nhiên, phân bố nhà thuốc không đồng đều, tập trung chủ yếu địa bàn thành phố Hải Dương Các nhà thuốc tuyến...
 • 117
 • 44
 • 0

luận văn tốt nghiệp thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ
... Linh Thực trạng thực trách nhiệm hội doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CSR CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 Mô tả đối tƣợng vấn  Địa bàn: ... Thực Trạng Thực Hiện Trách Nhiệm Hội Của Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Cần Thơ cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp nhìn nhận lại hiểu biết CSR, tình hình thực trách nhiệm hội doanh ... Linh Thực trạng thực trách nhiệm hội doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ CẦN...
 • 71
 • 143
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích hành vi người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của co.op mart tại siêu thị co.op mart cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích hành vi người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của co.op mart tại siêu thị co.op mart cần thơ
... 3.3.2 Hoạt động kinh doanh nhãn hàng riêng Co.opMart cần Thơ 43 CHƢƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG CỦA CO.OPMART TẠI CO.OPMART CẦN THƠ 45 4.1 KIỂM TRA VÀ ... đến hành vi tiêu dùng nhãn hàng riêng Co.opMart 60 4.5 THÁI ĐỘ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG CO.OPMART 63 4.5.1 Niềm tin ngƣời tiêu dùng Nhãn hàng riêng Co.opMart ... hƣởng đến hành vi tiêu dùng nhãn hàng riêng siêu thị Co.opMart Cần Thơ - Lƣợng hóa thái độ ngƣời tiêu dùng nhãn hàng riêng Co.opMart - Đề số kiến nghị cho nhà phân phối Co.opMart ngƣời tiêu dùng 1.3...
 • 116
 • 539
 • 4

phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt rạch cái khế trên dịa bàn thành phố cần thơ

phân tích nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nước mặt rạch cái khế trên dịa bàn thành phố cần thơ
... xuống sông Chính vậy, đề tài: “PHÂN TÍCH NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN YỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM NƯỚC MẶT RẠCH CÁI KHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ” thực hiện, nhằm phân tích đánh giá tình hình chất lượng nước ... liệu vấn từ hộ gia đình Đe tài phân tích trạng chất lượng nước mặt nhận thức người dân ô nhiễm môi trường nước nguồn gây ô nhiễm rạch Cái Khế Qua đề tài này, người đọc hiểu rõ phần vấn đề ô nhiễm ... Trước đó, (Nguôn: Sô liệu điêu tra người dân sử dụng nước sông rạch Cái Khế để sinh hoạt từ họ nhận thức thay đổi mức độ ô nhiễm rạch Cái Khế họ Phân tích nhận thức người dân 53 dân 52 GVHD: Nguyễn...
 • 65
 • 42
 • 0

Giải pháp xây dựng lòng trung thành cho người tiêu dùngcác siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Giải pháp xây dựng lòng trung thành cho người tiêu dùng ở các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
... CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TẠI HÀ NỘI I Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành người tiêu dùng mặt hàng siêu thị địa bàn Nội 10 Khách hàng xem trung thành với siêu thị họ có ... NGHIÊN CỨU LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁC KHÁCH HÀNG TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Thực điều tra sơ cấp thu thập bảng hỏi phát 40 mẫu cho người tiêu dùng nặt hàng siêu thị địa bàn nội với người ... tranh ngày gay gắt việc tạo dựng lòng trung thành cho thương hiệu trở thành chiến lược thiếu siêu thị Dưới số yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành người tiêu dùng siêu thị : Độ nhận biết thương...
 • 23
 • 227
 • 0

phân tích nhu cầu về thương mại điện tử và đánh giá mức độ đáp ứng về thương mại điện tử của sinh viên đại học cần thơ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ

phân tích nhu cầu về thương mại điện tử và đánh giá mức độ đáp ứng về thương mại điện tử của sinh viên đại học cần thơ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ
... u ñ tài: Phân tích nhu c u v Thương m i ñi n t (TMðT) ñánh giá m c ñ ñáp ng v TMðT c a sinh viên ð i h c C n Thơ ñ i v i doanh nghi p ñ a bàn thành ph C n Thơ ðánh giá theo Báo cáo Thương m i ... Chương : PHÂN TÍCH NHU C U V THƯƠNG M I ðI N T VÀ ðÁNH GIÁ M C ð ðÁP NG V (TMðT) TMðT C A SINH VIÊN ð I H C C N THƠ ð I V I CÁC DOANH NGHI P TRÊN ð A BÀN THÀNH PH C N THƠ 28 4.1 Th c ... ng nhu c u ng d ng TMðT DN ñ a bàn thành ph C n Thơ 42 4.2.1 Phân tích tình hình ng d ng TMðT DN thành ph C n Thơ hi n 44 4.2.2 Phân tích nhu c u ng d ng TMðT DN thành...
 • 118
 • 161
 • 0

Nghiêm cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở ngân hàng thương mại của hộ gia đình trên địa bàn thành phố cần thơ

Nghiêm cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở ngân hàng thương mại của hộ gia đình trên địa bàn thành phố cần thơ
... cảu hộ cao 3.1.2 Đặc điểm tín dụng tiêu dùng hộ - Hơn 63% hộ không tiếp cận vốn tín dụng tiêu dùng ngân hàng thương mại - Hộ tiếp cận tín dụng tiêu dùng ngân hàng thương mại có kỳ hạn vay bình quân ... thàng cao 3.2 Các nhân tố ảnh hưỡng đến khả tiếp cận tín dụng tiêu dùng hộ - Trình độ học vấn chủ hộ ảnh hưỡng thuận đến khả tiếp cận tín dụng hộ Thu nhập hộ củng yếu tố tác động thuận - Các ... kê Kết luận - Tín dụng tiêu dùng ngân hàng thương mại hộ gia đình thành phố Cầ Thơ nhì chung có kỳ hạn trung hạn với lãi suất cao, Tỉ lệ hộ gia đình có khả tiếp cận tín dụng tiêu dùng chứa cao,...
 • 3
 • 62
 • 0

PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH gửi TIỀN TIẾT KIỆM của hộ GIA ĐÌNH TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ cần THƠ

PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH gửi TIỀN TIẾT KIỆM của hộ GIA ĐÌNH TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ cần THƠ
... CHƢƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 MÔ TẢ NGHIÊN CỨU 4.1.1 Mô tả hộ gia đình 4.1.1.1 Số nhân ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ TRẦN ANH THƯ MSSV: 4105692 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ... tiêu chung Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm hộ gia đình địa bàn thành phố Cần Thơ Qua đề xuất số giải pháp giúp thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng địa bàn 1.2.2 Mục...
 • 76
 • 101
 • 0

phân tích ảnh hưởng của kỹ năng mềm đến kết quả công việc của nhân viên dịch vụ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ

phân tích ảnh hưởng của kỹ năng mềm đến kết quả công việc của nhân viên dịch vụ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ
... lường kỹ mềm kết công việc, tìm mối liên hệ kỹ mềm đến kết công việc Hình 2.1 Mô hình lý thuyết ảnh hưởng kỹ mềm đến kết công việc nhân viên dịch vụ thuộc doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ ... 3.2.4 Vài nét doanh nghiệp 38 iii Chương 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ NĂNG MỀM ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN DỊCH VỤ THUỘC CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... nghệ nhân viên dịch vụ thuộc doanh nghiệp địa bàn Thành phố Cần Thơ 46 Bảng 4.9 Kết đo lường kỹ mềm nhân viên dịch vụ thuộc doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ 47 Bảng 4.10 Kết...
 • 94
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự hài lòng của khách hàng khi tham gia mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hà nộiphan tich muc do hai long cua khach hang doi voi dich vu the atm tai cac ngan hang thuong mai tren dia ban thanh pho can thonghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huếnghiên cứu nhu cầu mua sắm của người dân tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cần thơphân tích thực trạng hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố cần thơchủ trường định hướng mở rộng hoạt động tín dụng và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố cần thơmột số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố cần thơchủ trương định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố cần thơthái độ của người tiêu dùng đối với ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh an giangluận văn tốt nghiệp đề tài các nhân tố quyết định đến sự lựa chọn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thức ăn nhanh tại địa bàn thành phố cần thơthực trạng và kết quả của công tác quản lý sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố hà nội những năm quatìm hiểu chƣơng trình phân loại chất thải rắn tại các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và đề xuất phƣơng án phân loại chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố hồ chí minhđánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng trình độ công nghệ trên địa àn thành phố cần thơđiều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố hải phòngthực trạng quản lý sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố hà nộiunit readingunit routinesunitextra exercisesusa geographypptxBài giảng sinh học 9 thao giảng ưu thế lai (14)what will you do laterứng dụng của hóa học phức chất trong hóa học phân tíchKhóa luận Phân tích nội dung xây dựng tư liệu thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Công nghệ 10 THPTpractise togetheradverbs or adjectivesaircraft vocabularyclassroom expressionel crimen de lord arthur savillehospital jobshospital role playidiomatic expressionslost and found activitypack the schoolbagpossessives shopping list activitypresent perfect
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập