Sử dụng phần mềm toán học Mathematica hỗ trợ giảng dạy chương “Động lực học vật rắn” vật lí 12 nâng cao

Khai thác và sử dụng phần mềm geometer's sketchpad hỗ trợ giảng dạy hình học

Khai thác và sử dụng phần mềm geometer's sketchpad hỗ trợ giảng dạy hình học
... khoá luận Khai thác sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad hỗ trợ giảng dạy Hình học phẳng Với mục đích đó, khoá luận đợc trình bày nh sau: Chơng Mở đầu Chơng I Giới thiệu Geometers Sketchpad (GeoSpd) ... mutilmedia phần mềm dạy học Các chức phơng tiện dạy học: - Kiến tạo tri thức: Phơng tiện dạy học chứa đựng nội dung thông tin tri thức học sinh cần lĩnh hội Phơng tiện dạy học phải có chức hình thành ... lên đợc đại cơng mô hình dạy học đa đợc mô hình phơng tiện dạy học hiệu Xây dựng đợc loạt toán quỹ tích Geometers Sketchpad nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn hình học phẳng (phần quỹ tích) Tài...
 • 50
 • 535
 • 0

luận văn phạm vậtsử dụng phần mềm crocodile physics 605 hỗ trợ giảng dạy một số thí nghiệm biểu diễn trong chương v. dòng điện xoay chiều vật 12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý sử dụng phần mềm crocodile physics 605 hỗ trợ giảng dạy một số thí nghiệm biểu diễn trong chương v. dòng điện xoay chiều vật lí 12 nâng cao
... mềm Crocodile Physics 605 hỗ trợ giảng dạy thí nghiệm biểu diễn số chương V Dòng điện xoay chiều, Vật 12 NC  Có thể vận dụng sở thuyết nghiên cứu để thiết kế số học chương V Dòng điện xoay ... Hoàng Chương PHẦN MỀM CROCODILE PHYSICS 605 VÀ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 2.1 Phần mềm Crocodile Physics 605 2.1.1 Thực trạng nghiên cứu sử dụng TN Vật ảo  Nhìn chung, việc giảng ... Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng CNTT 27 Chương PHẦN MỀM CROCODILE PHYSICS 605 VÀ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 28 2.1 Phần mềm Crocodile Physics 605 28...
 • 92
 • 173
 • 0

luận văn phạm vật lý bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật 12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật lí 12 nâng cao
... định đề tài nghiên cứu: Bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh áp dụng phương pháp giải vấn đề - tốn giảng dạy chương SĨNG CƠ, Vật 12 Nâng cao MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu luận dạy học giải ... 1.1.4.2 Áp dụng rộng rãi kiểu dạy học giải vấn đề mức độ khác Dạy học giải vấn đề kiểu dạy học dạy cho HS thói quen tìm tòi giải vấn đề theo cách nhà khoa học Trong kiểu dạy học GV vừa tạo cho HS ... tuyển sinh - Tạo động lực đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học - Giảm áp lực thi cử, tạo thuận lợi bảo đảm tốt lợi ích người học 1 .3.2 Những vấn đề chung đổi phương pháp...
 • 99
 • 169
 • 0

rèn luyện học sinh kỹ năng áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật12 nâng cao, nhằm bồi dưỡng học sinh năng lực tự học

rèn luyện học sinh kỹ năng áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật lý 12 nâng cao, nhằm bồi dưỡng học sinh năng lực tự học
... pháp dạy học vật THPT  Nghiên cứu vấn đề rèn luyện HS kỹ áp dụng phƣơng pháp giải vấn đề giảng dạy chƣơng Sóng cơ, vật 12 nâng cao, nhằm bồi dƣỡng lực tự học  Nghiên cứu chƣơng Sóng cơ, ... chƣơng Sóng cơ, vật 12 nâng cao, nhằm bồi dƣỡng lực tự học Mục đích nghiên cứu  Nghiên cứu việc rèn luyện học sinh kỹ áp dụng phƣơng pháp giải vấn đề giảng dạy chƣơng Sóng cơ, vật 12 nâng cao, ... thuyết khoa học  Vận dụng lí luận dạy học rèn luyện học sinh kỹ áp dụng phƣơng pháp giải vấn đề giảng dạy chƣơng Sóng cơ, vật 12 nâng cao, nhằm bồi dƣỡng lực tự học Nhiệm vụ đề tài  Nghiên...
 • 114
 • 67
 • 0

luận văn phạm vật lý góp phần phát triển tư duy của học sinh khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề giảng dạy chương iii. sóng cơ, vật12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý góp phần phát triển tư duy của học sinh khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề giảng dạy chương iii. sóng cơ, vật lý 12 nâng cao
... “ Góp phần phát triển học sinh giảng dạy chương III Sóng cơ, Vật 12 nâng cao theo tinh thần áp dụng phương pháp giải vấn đề ” Mục đích nguyên cứu Nghiên cứu vấn đề góp phần phát triển ... học sinh giảng dạy chương III Sóng cơ, Vật 12 NC theo tinh thần áp dụng phương pháp giải vấn đề Giả thuyết khoa học Vận dụng luận dạy học vật lí đại góp phần phát triển học sinh giảng ... Luận văn tốt nghiệp ĐH GVHD: ThS-GVC Trần Quốc Tuấn SVTH: Huỳnh Huyền Trang Chương PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3.1 Khái niệm phương pháp giải vấn đề Dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học...
 • 108
 • 214
 • 0

sử dụng th nghiệm biểu diển hỗ trợ việc áp dụng các ppnt khoa học khi giảng dạy chương 6. chất khí vật 10 nâng cao

sử dụng th nghiệm biểu diển hỗ trợ việc áp dụng các ppnt khoa học khi giảng dạy chương 6. chất khí vật lí 10 nâng cao
... Vật 10 NC” Mục đ c i Nghiên cứu việc sử dụng th nghiệm biểu diễn hỗ trợ việc áp dụng PPNT khoa học dạy học Vật THPT dạy chương Chất khí, Vật 10 NC Giả ế k oa ọc Vận dụng luận đại, sử dụng ... dụng th nghiệm biểu diễn hỗ trợ việc áp dụng PPNT khoa học giảng dạy chương Chất khí, Vật 10 NC N iệ vụ i  Nghiên cứu sở luận về: phương pháp dạy học (PPDH) Vật THPT  Nghiên cứu sở ... hiệu cao bên cạnh truyền th kiến th c việc rèn luyện HS kỹ áp dụng PPNT khoa học cần thiết Vật môn khoa học th c nghiệm th , việc lồng ghép th nghiệm vào việc giảng dạy Vật biện pháp...
 • 95
 • 60
 • 0

sử dụng thí nghiệm biể u diễn hỗ trợ việc áp dụng các ppnt khoa học khi giảng dạy chương 6. chất khí, vât ̣ lí 10 nâng cao

sử dụng thí nghiệm biể u diễn hỗ trợ việc áp dụng các ppnt khoa học khi giảng dạy chương 6. chất khí, vât ̣ lí 10 nâng cao
... c u: Sử dụng thí nghiệm biê u diễn hỗ trợ việc áp dụng PPNT khoa học giảng dạy chương Chất khí, Vật lí 10 NC” Mục đích nghiên c u Nghiên c u việc sử dụng thí nghiệm biể u diễn hỗ trợ việc ... việc áp dụng PPNT khoa học dạy học Vâ ̣t lí THPT da ̣y chƣơng Chấ t khi , Vâ ̣t lí 10 NC Giả thuyết khoa học Vận dụng lí luận đại, sử dụng thí nghiệm biể u diễn hỗ trợ việc áp dụng PPNT khoa ... c u lí thuyết thí nghiệm biể u diễn  Nghiên c u sở PPNT khoa học DH Vâ ̣t lí ; Xây dựng quy trình áp dụng PPNT khoa học hoạt động DH Vâ ̣t lí  Nghiên c u việc sử dụng thí nghiệm biể u diễn...
 • 95
 • 41
 • 0

luận văn phạm vật lý áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật lý 12 nâng cao
... học sử dụng để nghiên cứu vật lý, để tìm chân  Chính trên, em định chọn nghiên cứu đề tài: Áp dụng số PP nhận thức khoa học giảng dạy chương Sóng Cơ-VL 12 NC” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI ÁP dụng ... luận văn NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI DH: dạy học PPDH: phương pháp dạy học GV: giáo viên SGK: sách giáo khoa HS: học sinh THPT: trung học phổ thông PP: phương pháp VL: vật Trang Luận Văn ... dụng số PP nhận thức khoa học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS, đồng thời vận dụng vào thiết kế số chương Sóng Cơ” – VL 12 NC GIẢ THUYẾT KHOA HỌC * Có thể nghiên cứu luận PP nhận thức...
 • 102
 • 284
 • 0

luận văn phạm vật lý áp dụng phương pháp mô hình nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường, vật 11 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý áp dụng phương pháp mô hình nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường, vật lí 11 nâng cao
... nhằm phát triển lực sáng tạo cho học sinh giảng dạy Chương Từ trường, VL 11 NC” Mục đích đề tài  Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp hình nhằm phát triển lực sáng tạo cho học sinh dạy học vật ... khoa học  Có thể áp dụng phương pháp hình nhằm phát triển lực sáng tạo cho học sinh dạy học vật trung học phổ thông Nhiệm vụ chọn đề tài  Đổi phương pháp dạy học vật  Nghiên cứu phương ... sở luận đề tài Áp dụng phương pháp hình nhằm phát triển lực sáng tạo cho học sinh giảng dạy Chương Từ trường, VL 11 NC.”  Giai đoạn : Nghiên cứu nội dung phương pháp xây dựng Chương 4.Từ...
 • 94
 • 146
 • 0

luận văn phạm vật lý góp phần phát triển tư duy và trí tuệ học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường vật 11 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý góp phần phát triển tư duy và trí tuệ học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường vật lí 11 nâng cao
... 93 4.3 .3 Tin hnh thc nghim 93 4.3 .4 X lớ bng kt qu thng kờ, sau ú vit bi 93 4.4 Kt qu thc nghim 93 4.4 .1 kim tra tit 93 4.4 .2 Kt qu ... hng ngy b) Nhng phm cht trớ tu Việc rèn luyện cho học sinh phẩm chất trí tuệ có ý nghĩa to lớn việc HT, công tác sống HT Một số phẩm chất trí tuệ quan trọng nh-: - Tính linh hoạt: Tính linh hoạt ... nghim s phm 93 4.1 Mc ớch thc nghim 93 4.2 i tng thc nghim 93 4.3 Phng phỏp thc nghim 93 4.3 .1 Cỏc cụng vic chun b thc nghim 93 4.3 .2 Chn lp thc...
 • 105
 • 174
 • 0

luận văn phạm vật lý rèn luyện học sinh kỹ năng áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương 6. chất khí, vật 10 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý rèn luyện học sinh kỹ năng áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương 6. chất khí, vật lí 10 nâng cao
... việc rèn luyện học sinh kỹ năn g áp dụng số PPNTKH dạy học vật THPT Vận dụng thiết kế số học chương 6 .Chất khí, SGK VL 10 NC Giả thuyết khoa học Căn vào luận dạy học đại nghiên cứu rèn luyện ... Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động dạy học giáo viên học sinh thể biện pháp rèn luyện học sinh kỹ áp dụng số PPNTKH giáo dục chương 6 .Chất khí, SGK Vật 10 Nâng Cao Các giai đoạn thực đề tài  Giai ... cho học sinh dạy học yêu cầu có tính nguyên tắc, phải dạy cho HS nắm kiến thức mà vận dụng phương pháp nhận thức vật phổ biến trình dạy học cần bước hướng dẫn học sinh tập vận dụng phương pháp...
 • 96
 • 144
 • 0

THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT12 NÂNG CAO

THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÝ 12 NÂNG CAO
... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng ... học chương “Sóng ánh sáng” Vật 12 nâng cao 43 2.3.1.Kiến thức 43 2.3.2.Kĩ 44 2.4 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” –...
 • 21
 • 286
 • 1

luận văn phạm vật lý tổ chức các hoạt động học tập mang tính tìm tòi, nghiên cứu của học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường vật 11 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý tổ chức các hoạt động học tập mang tính tìm tòi, nghiên cứu của học sinh khi giảng dạy chương 4. từ trường vật lí 11 nâng cao
... 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH TÌM TÒI NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 2.1 KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH TÌM TÒI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu công trình mang tính tìm tòi, ... động học tập mang tính tìm tòi, nghiên cứu học sinh, thiết kế số học chương IV .Từ trường (Vật 11 nâng cao) NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu luận đổi phương pháp dạy học Vật trường THPT Nghiên ... mang tính tìm tòi, nghiên cứu học sinh dạy học Vật THPT Các hình thức tổ chức hoạt động học tập mang tính tìm tòi, nghiên cứu học sinh quy trình hình thức Vận dụng hình thức tổ chức hoạt động...
 • 97
 • 153
 • 0

luận văn phạm vật lý tổ chức cho học sinh tự lực, tham gia vào giải quyết vấn đề học tập khi giảng dạy chương iii. sóng cơ vật12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý tổ chức cho học sinh tự lực, tham gia vào giải quyết vấn đề học tập khi giảng dạy chương iii. sóng cơ vật lý 12 nâng cao
... thức Vật lý. Xuất phát từ yêu cầu định chọn đề tài “ Tổ chức cho học sinh tự lực, tham gia vào giải vấn đề học tập giảng dạy chương III Sóng cơ, Vật 12 nâng cao Luận văn tốt nghiệp Đại học ... cứu vấn đề cứu tổ chức cho học sinh tự lực, tham gia vào giải vấn đề học tập giảng dạy chương III Sóng cơ, Vật 12 NC thiết kế số chương: - Bài 14: Sóng Phương trình sóng - Bài 15: Phản xạ sóng ... Vật THPT chương trình nâng cao, luận dạy học vật lý, tài liệu bồi dưỡng Giáo Viên Vật THPT, chuyên đề PPDH Vật  Nghiên cứu vấn đề cứu tổ chức cho học sinh tự lực, tham gia vào giải...
 • 98
 • 106
 • 0

áp dụng phương pháp thực nghiệm nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh khi giảng dạy chương iv. từ trường, vật 11 nâng cao

áp dụng phương pháp thực nghiệm nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh khi giảng dạy chương iv. từ trường, vật lí 11 nâng cao
... viên Vật tƣơng lai nhận thấy đƣ c vấn đề nên em chọn nghiên cứu đề tài: Áp dụng phƣơng pháp thực nghiệm nhằm phát triển lực sáng tạo học sinh giảng dạy chƣơng IV Từ trƣờng, Vật 11 nâng cao ... việc áp ụng phƣơng pháp th c nghiệm nhằm phát tri n n ng l c sáng t o học sinh giảng y chƣơng IV Từ trƣ ng Vật 11 n ng cao Giả thuyết khoa học Vận ụng lý luận y học đ i c th áp ụng PPTN nhằm phát ... nghi m Vật ạy học Vật học đặc iệt Vật ph thông khoa học th c nghiệm Các khái niệm vật định luật vật phải g n v i th c tế Trong chƣơng trình Vật ph thông nhiều khái niệm vật hầu...
 • 95
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hoạt động dạy học một số kiến thức phần điện từ học vật lí 11 nâng cao theo chu trình nhận thức khoa học vật lí cho học sinh trung học phổ thôngsử dụng phần mềm hình học động cabri geometry hỗ trợ dạy học hình học ở trường trung học cơ sởhướng dẫn sử dụng phần mềm tin họcứng dụng phần mềm toán họcthiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần nhiệt học vật lí 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy vi tínhluận văn sử dụng phần mềm gsp để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diện và mặt tròn xoayứng dụng phần mềm crocodile physics 605 hỗ trợ dạy học công nghệ 12sử dụng phần mềm microsoft powerpoint thiết kế bài giảng các tiết thực hành hoá học lớp 10 bổ túc trung học phổ thông ban cơ bảnsử dụng phần mềm hình học độngứng dụng phần mềm matlab trong nghiên cứu và giảng dạy hoá phân tích ở việt namsáng kiến kinh nghiệm ứng dụng phần mềm violet trong thiết kế và giảng dạy môn ngữ vănsử dụng phương pháp lược đồ tư duy trong giảng dạy chương 6 oxi lưu huỳnh hóa học 10 ban cơ bảnlí thuyết và bài tập phần quang học vật lí 11 nâng caotích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương vi chất khí vật lí 10 nâng caođộng lực học vật rắn vật lí 12 nâng caoverb to beENGLISH 5 VNEN HKI 20162017whats thatwhere are you fromlondon old and newcarefully vs carelessly flashcardscreative ways to cook a turkeyfamily membersfuture continous and perfect tenseshộp số tự động trên xe chevrolet captivaKhóa luận nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu và ứng dụng trong hệ thống bán sách trực tuyếnhome and homesicknessmoon landing conspiracy theoryphrasal verbs with exrcisessamsung companysaying hello and meeting each otherstory of cinderella and youthanksgiving menu then and nowthere is there areBài tập lớn quản lý chất lượng Quy đinh lập và theo dõi mục tiêu chất lượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập