70 câu hỏi ôn tập LỊCH sử có đáp án

70 câu hỏi ôn tập LỊCH sử đáp án

70 câu hỏi ôn tập LỊCH sử có đáp án
... phong trào ñấu tranh công nông nước o Tháng 2/1930 bãi công công nhân ñồn ñiền cao su Phú Riềng Ở Hà Nội, ngày 22/02 treo cờ ñỏ, búa liềm o Tháng tháng ñấu tranh công nhân nhà máy sợi Nam ... + 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội, Tôn ðức Thắng ñứng ñầu + 1922, công nhân viên chức sở công thương Bắc Kì ñòi nghỉ chủ nhật trả lương + 1924, nhiều bãi công công nhân ... từ tháng ñến tháng 8/1945 Tác dụng cao trào kháng Nhật cứu nước ñối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? H ng d n tr l i Hoàn cảnh lịch sử diễn biến khởi nghĩa phần từ tháng ñến tháng 8/1945...
 • 51
 • 18
 • 0

70 câu hỏi ôn tập lịch sử đáp án_tài liệu ôn thi đại học (Hay)

70 câu hỏi ôn tập lịch sử có đáp án_tài liệu ôn thi đại học (Hay)
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi công c a công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 treo c ñ , búa li m o Tháng tháng cu c ñ u tranh c a công nhân nhà máy ... nghi p: ñ i b ph n nông dân tham gia h p tác xã nông nghi p Nông dân bư c ñ u th c áp d ng khoa h c - kĩ thu t vào s n xu t nông nghi p H th ng tu nông phát tri n, ñó công trình B c - Hưng...
 • 51
 • 1,225
 • 3

Tài liệu Câu hỏi ôn thi lịch sử đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi ôn thi lịch sử có đáp án docx
... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi công c a công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 treo c ñ , búa li m o Tháng tháng cu c ñ u tranh c a công nhân nhà máy ... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... ki n L c lư ng cách m ng Công - nông, liên l c v i trí th c, Công - nông ti u tư s n, trung nông Vai trò lãnh ñ o c a ñ ng V trí cách m ng ðánh ñ qu c phong ki n, ñánh ñ ñ Nhân t quy t ñ nh m...
 • 51
 • 529
 • 2

CÂU HỎI ÔN THI LỊCH SỬ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN THI LỊCH SỬ CÓ ĐÁP ÁN
... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi công c a công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 treo c ñ , búa li m o Tháng tháng cu c ñ u tranh c a công nhân nhà máy ... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... ki n L c lư ng cách m ng Công - nông, liên l c v i trí th c, Công - nông ti u tư s n, trung nông Vai trò lãnh ñ o c a ñ ng V trí cách m ng ðánh ñ qu c phong ki n, ñánh ñ ñ Nhân t quy t ñ nh m...
 • 51
 • 2,027
 • 4

70 câu hỏi ôn tập lịch sử thi tốt nghiệp THPT quốc gia đáp án

70 câu hỏi ôn tập lịch sử thi tốt nghiệp THPT quốc gia có đáp án
... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi công c a công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 treo c ñ , búa li m o Tháng tháng cu c ñ u tranh c a công nhân nhà máy ... ng lãnh ñ o cách m ng giai c p vô s n - Trang 21 - + L c lư ng tham gia cách m ng bao g m b n giai c p là: giai c p công nhân, giai c p nông dân, giai c p ti u tư s n, giai c p tư s n dân t c ... lên ph công nông binh; t ch c quân ñ i công nông ð ng c a giai c p vô s n l c lư ng lãnh ñ o cách m ng ð ng ph i trách nhi m thu ph c ñư c ñ i ña s giai c p c a mình, ph i làm cho giai c p...
 • 51
 • 203
 • 1

70 câu hỏi ôn tập lịch sử ôn thi đại học cao đẳng

70 câu hỏi ôn tập lịch sử ôn thi đại học cao đẳng
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... trung nông… ñ kéo h v phe vô s n ð i v i phú nông, trung, ti u ñ a ch tư b n An Nam mà chưa rõ m t ph n cách m ng l i d ng, làm cho h trung l p D ng lên ph công nông binh; t ch c quân ñ i công nông ... t do, l p ph công, nông, binh quân ñ i công nông; t ch thu s n nghi p c a ñ qu c ph n cách m ng chia cho dân cày nghèo, ti n hành cách m ng ru ng ñ t L c lư ng cách m ng: công nông, ti u tư s...
 • 51
 • 152
 • 1

70 cau hoi on tap lich su 12 ( Luyen thi dai hoc)

70 cau hoi on tap lich su 12 ( Luyen thi dai hoc)
... chiến lược + Từ 14 /12/ 1972, sau tháng ngưng ném bom ñể hỗ trợ cho mưu ñồ trị ngoại giao mới, Nixon mở tập kích bắn phá dội Hà Nội, Hải Phòng B52 12 ngày ñêm (từ 18 /12/ 1972 ñến 29 /12/ 1972) nhằm giành ... mạnh qua phong trào “vô sản hoá” - ðến năm 1929, ñáp ứng yêu cầu phong trào công nhân phong trào yêu nước, chi cộng sản ñầu tiên ñược thành lập Hà Nội (3 /1929) Sau ðại hội lần thứ (5 /1929), Hội ... quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 9 /12/ 1946), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Ban Thường vụ Trung ương ðảng (2 /12/ 1946) tác phẩm Kháng chiến ñịnh thắng lợi (9 /1947) văn liện lịch sử ñường lối...
 • 52
 • 463
 • 0

câu hỏi ôn tập triết học đáp án

câu hỏi ôn tập triết học có đáp án
... vật hệ thần kinh tạo lực cảm giác, thực thông qua chế phản xạ điều kiện phản ánh tâm lí phản ánh động vật hệ thần kinh trung ương thực thông qua chế phản xạ điều kiện phản ánh ... định hướng tiếp nhận thông tin chọn lọc thông tin xử lí lưu giữ thông tin +trên sở thông tin tạo thông tin phát ý nghĩa thông tin, tạo giả thuyết, huyền thoại tiên đoán dự báo tương lai + khái ... nông thôn, v v Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng không đối kháng ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không đối...
 • 22
 • 3,613
 • 60

câu hỏi ôn tập tự luận đáp án đường lối cm của đcsvn

câu hỏi ôn tập tự luận có đáp án đường lối cm của đcsvn
... định công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn mặt trận hàng đầu Vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân vấn đề lớn trình công nghiệp hóa tất nước tiến hành công nghiệp hóa giới, công nghiệp ... công bằng, dân chủ, văn minh Câu 4: So sánh nội dung văn kiện cương lĩnh tháng nội dung văn kiện luận cương trị tháng 10 Rút ý nghĩa nhận xét Trả lời: So sánh Cương lĩnh Tháng Luận cương Tháng ... rộng lớn công nghiệp dịch vụ Nông thôn chiếm đa số dân cư thời điểm bắt đầu công nghiệp hóa Vì vậy, quan tâm đến nông nghiệp, nông dân nông thôn vấn đề tầm quan trọng hàng đầu trình công nghiệp...
 • 28
 • 2,783
 • 66

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm đáp án đường lối cm của đcsvn

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm có đáp án đường lối cm của đcsvn
... (CSVN) Ôn Tập Trắc Nghiệm Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com) d Không tổ chức Câu 5: Tên Đảng thông qua Hội nghị hợp là: a Đảng Cộng sản Đông Dương b Đông Dương cộng sản Liên ... Pháp d Quân Mỹ Câu 34: Ta hòa với quân Pháp để đuổi Tưởng giai đoạn sau đây? a Từ tháng 9/1945 đến tháng 2/1946 b Từ tháng 3/1946 đến tháng 12/1946 c Cả đáp án d Cả đáp án sai Câu 35: Tại Đại ... Công nghiệp, xây dựng c Dịch vụ d Không ngành xác định 14 (CSVN) Ôn Tập Trắc Nghiệm Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com) Câu 56: Đại hội X xác định đến năm 2010 tỷ lệ lao động khu vực nông...
 • 29
 • 6,629
 • 27

29 câu hỏi ôn tập Đường Lối đáp án

29 câu hỏi ôn tập Đường Lối có đáp án
... công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức: - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Phát triển nhanh công ... dịch vụ Do đó, xây dựng công nghiệp hóa - đại hóa nông thôn thúc đẩy phát triển nông thôn, sở ổn định phát triển kinh tế quốc dân - Nông thôn nơi lực lượng lao động đông đảo nước (chiếm 76%) ... phát triển kinh tế nông thôn, đồng xây dựng công nghiệp hóa - đại hóa nông thôn giảm bớt thất nghiệp, hạn chế tệ nạn xã hội 41 - Xây dựng công nghiệp hóa - đại hóa nông thôn tạo công ăn việc làm,...
 • 71
 • 275
 • 0

17 câu hỏi ôn tập kiểm toán đáp án chi tiết

17 câu hỏi ôn tập kiểm toán có đáp án chi tiết
... toán; Kết thúc kiểm toán Tuy nhiên, kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập thực khâu xử lý thư mời kiểm toán ký kết hợt đồng kiểm toán kiểm toán NN KTNB Câu 5: Tổ chức kiểm toán NN chức cung cấp ... tham khảo Kiểm toán - 2013 Kiểm toán - 2014 Câu 22: Trình bày mối quan hệ RRTT, RRKS với công việc kiểm toán KTV (phạm vi kiểm toán, phương pháp kiểm toán …& khối lượng công việc kiểm toán) Trả ... chung để đánh giá chất lượng công việc KTV thực trình kiểm toán - Là để đvị kiểm toán n~ ng # liên quan phối hợp trình kiểm toán sử dụng kết kiểm toán Chương 2: Các tổ chức kiểm toán hoạt động...
 • 50
 • 165
 • 0

Câu hỏi ôn tập CN MacLenin đáp án

Câu hỏi ôn tập CN MacLenin có đáp án
... Phán đoán vận dụng khải niệm ý thức người để phản ánh mối liên hệ vận, tượng thuộc tính, tính chất chúng nhiều loại phán đoán khác nhau: phán đoán khẳng định, phán đoán phủ định, phán đoán ... giới khách quan, nghĩa ý thức phản ánh tự giác, sáng tạo giới + Phản ánh ý thức sáng tạo, nhu cầu thực tiễn quy định Nhu cầu đòi hỏi chủ thể phản ánh phải hiệu được phản ánh Trên sở hình thành ... hình ảnh tinh thần hình ảnh ngày phản ánh đắn thực khách quan, Song, sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, dựa sở phản ánh + Phản ánh ý thức sáng tạo, phản ánh dự hoạt động thực tiễn sản phẩn quan...
 • 33
 • 63
 • 0

Câu hỏi ôn tập lịch sử hành chính đáp án

Câu hỏi ôn tập lịch sử hành chính có đáp án
... vị hành Dới lạc công xã nông thôn, tên kẻ, chiềng, chạ Đứng đầu kẻ, chiềng, chạ bồ (già làng) bên cạnh bồ lẽ nhóm ngời hình thành tổ chức chức nh hội đồng công xã để tham gia điều hành ... Trần Nhân Tông làm Hàn lâm phụng Nhà Trần ý tăng cờng quan tra, giám sátvà án Thăng Long Ngự sử đài gồm chức: Thị ngự sử, giám sát ngự sử, ngự sử trung tán, ngự sử trung thừa, ngự sử đại phu ... đất nớc -Hành triều Lý bật công việc xây dựng kinh đô Thăng Long Thành Thăng Long vòng luỹ đất La Thành bao bọc, nơng vào tự nhiên (hệ thống sông Tô Lịch) Thành mở cửa: Tờng Phù (Đông), Quảng...
 • 60
 • 533
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cacdang cau hoi on tap mon qtnl co dap an9 câu hỏi ôn tập lịch sử mỹ thuật việt nam có đáp án chi tiếtcâu hỏi ôn tập lịch sử báo chícâu hỏi ôn tập lịch sử 11câu hỏi ôn tập lịch sử học thuyết kinh tếcâu hỏi ôn tập lịch sử 11 học kì 2hệ thống câu hỏi ôn tập lịch sử 9hệ thống câu hỏi ôn tập lịch sử 12câu hỏi ôn tập lịch sử triết họccác câu hỏi ôn tập lịch sử đảng32 câu hỏi ôn tập lịch sử đảngcâu hỏi ôn tập lịch sử 12câu hỏi ôn tập lịch sử 9 học kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử 10câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 8Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài LoanMột số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầuBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG MIỀN TRUNGHoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm xi măng cho khách hàng tại công ty TNHH duy thịnhXây dựng chương trình quảng cáo sản phẩm xi măng của cty cosevco 19Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - Thực trạng và giải phápphân tích đánh giá môi trường bằng phương pháp trắc quangChủ đề: Chính sách cấm đầu tư về ma túycông bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị việt namNghiên cứu khai thác hộp số tự độngLV KHU KT CUA KHAU DONG THAPphát triển bền vững môi trườngphat trien ben vung môi trườngPhát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnhchương : quan ly môi trườngNhật ký thực tập tốt nghiệp đại họchệ sinh thái môi trườngĐề tài phân tích tình trạng bẫy thu nhập trung bình tại nền kinh tế việt namĐề tài quản lý kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh quảng ninhPhân tích hiệu quả đầu tư dự án khu resort melia Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập