120KH UBND Phòng chống tác hại thuốc lá 2016 KH120201601_signedKH120201601_signed.pdf

120KH UBND Phòng chống tác hại thuốc 2016 KH120201601_signedKH120201601_signed.pdf

120KH UBND Phòng chống tác hại thuốc lá 2016 KH120201601_signedKH120201601_signed.pdf
... kiện toàn Ban đạo Phòng chống tác hại thuốc đổ đạo triển khai hoạt động phòng chống tác hại thuốc địa bàn phường Truyền thông tác hại thuốc thực thi Luật phòng chống tác hạì thuốc lá: - Tổ chức chiến ... thuốc 2 Tập huấn Luật Phòng chống tác hại thuốc lá: Tổ chức tạp huấn cho quan, đơn vị tham gia vào hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá: - Tập huấn cách thiết lập mô hình môi trường không thuốc ... phường luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tác hại việc hút thuốc thụ động, Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc đến năm 2020 văn hướng dẫn liên quan Xây dựng tri mô hình đỉểm không khói thuốc: - Tiếp...
 • 7
 • 55
 • 0

Tài liệu QD_3323_2010_BGD_Quy dinh Phong chong tac hai thuoc la giao duc

Tài liệu QD_3323_2010_BGD_Quy dinh Phong chong tac hai thuoc la giao duc
... liên quan tổng hợp trình la nh đạo Bộ xem xét khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc công tác phòng, chống tác hại của thuốc la Tổ chức, cá nhân không ... phòng, chống tác hại thuốc Đảm bảo quyền người không hút thuốc sống bầu không khí không khói thuốc la Điều Nguyên tắc thực phòng, chống tác hại thuốc Cung cấp thông tin xác, khách quan liên quan ... thuốc Bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ nội dung phòng, chống tác hại thuốc với nội dung hoạt động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Nghiêm cấm người học, nhà giáo, cán...
 • 5
 • 324
 • 2

Bệnh tăng huyết áp và hành vi hút thuốc lá. Một chương trình can thiệp phòng chống tác hại thuốc tại bệnh viện

Bệnh tăng huyết áp và hành vi hút thuốc lá. Một chương trình can thiệp phòng chống tác hại thuốc lá tại bệnh viện
... luật phòng chống 02/03/2014 tác hại thuốc quy định xử phạt hành hành vi hút thuốc lá, bán thuốc tới tất nhân vi n y tế, cửa hàng kinh doanh khuôn vi n phạm vi 100m từ ranh giới khuôn vi n bệnh vi n ... CB bệnh Lãnh 3/20 hành vi n đạo 14 bệnh vi n 15 1.000.000 1.000.000 - Thành lập ban điều hành phòng chống tác hại thuốc gồm 10 thành vi n gồm: chủ nhiệm chương trình, phó chủ nhiệm, thư ký chương ... lực thi hành ngày 01/05/2013 quy đinh rõ vi c cấm hút thuốc khuôn vi n bệnh vi n, cấm bán thuốc khuôn vi n bệnh vi n phạm vi 100m từ ranh giới gần bệnh vi n - Nghị định xử phạt vi phạm hành lĩnh...
 • 23
 • 416
 • 0

skkn phòng chống tác hại thuốc trong trường học thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt

skkn phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt
... kiếm thông tin tác hại thuốc biện pháp phòng chống - Vấn đề phòng chống tác hại thuốc vấn đề xã hội quan tâm đặc biệt công tác giáo dục phòng chống tác hại thuốc trường học mục tiêu mà Bộ giáo ... Trên sở giáo dục cho học sinh không nên hút thuốc có ý thức đấu tranh phòng chống tác hại thuốc 2.2 Giáo dục cho học sinh thông qua tổ chức thi tìm hiểu tác hại thuốc lá: Thông qua thi học sinh ... học sinh THPT việc phòng chống tác hại thuốc lá: 2.1 Giáo dục cho học sinh thông qua giảng có nội dung kiến thức liên quan: 2.2.1 Các học có nội dung giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá: Lớp...
 • 17
 • 425
 • 2

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi phòng, chống tác hại thuốc trong học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại thành phố tuy hòa năm 2011

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại thành phố tuy hòa năm 2011
... vấn đề nêu trên, thực Nghiên cứu kiến thức, thái độ hành vi phòng, chống tác hại thuốc học sinh, sinh vi n trường Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp thành phố Tuy Hòa năm 2011 Qua có hình thức ... đẳng Trung học chuyên nghiệp thành phố Tuy Hòa phòng, chống tác hại thuốc Đối tượng phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: học sinh, sinh vi n trường Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp ... hiệu cao công tác phòng, chống tác hại thuốc Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Xác định tỷ lệ hút thuốc nhóm đối tượng nghiên cứu 2.2 Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi học sinh, sinh vi n trường Cao đẳng...
 • 16
 • 292
 • 0

Bài giảng truyền thông phòng chống tác hại thuốc

Bài giảng truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá
... trình truyền thông phòng chống tác hại thuốc  Thảo luận chủ đề Các bước xây dựng chương trình truyền thông Phân tích thực trạng Thiết kế chương trình Phát triển thử nghiệm tài liệu truyền thông ... cầu truyền thông: ◦ Phân tích khả tiếp cận sử dụng phương tiện truyền thông đối tượng ◦ Xác định lực quan truyền thông địa phương; loại hình truyền thống ◦ Xác định tính sẵn có tài liệu truyền thông, ... tượng nào?) ◦ Truyền thông đại chúng; truyền thông thay đổi hành vi; tiếp thị xã hội; vận động… Bước Thiết kế chương trình  Xác định kênh truyền thông ◦ Cân nhắc tiếp cận truyền thông đa phương...
 • 20
 • 125
 • 0

skkn PHÒNG CHỐNG tác hại THUỐC TRONG TRƯỜNG học THÔNG QUA GIẢNG dạy bộ môn SINH học ở TRƯỜNG THPT

skkn PHÒNG CHỐNG tác hại THUỐC lá TRONG TRƯỜNG học THÔNG QUA GIẢNG dạy bộ môn SINH học ở TRƯỜNG THPT
... Trường THPT Chu Văn An Giáo viên: Lê Thị Hiếu PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC THÔNG QUA GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ai biết hút thuốc hại ... cho học sinh THPT việc phòng chống tác hại thuốc lá: 2.1 Giáo dục cho học sinh thông qua giảng có nội dung kiến thức liên quan: 2.2.1 Các học có nội dung giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá: ... kiếm thông tin tác hại thuốc biện pháp phòng chống - Vấn đề phòng chống tác hại thuốc vấn đề xã hội quan tâm đặc biệt công tác giáo dục phòng chống tác hại thuốc trường học mục tiêu mà Bộ giáo...
 • 17
 • 29
 • 1

Luật về phòng, chống tác hại của thuốc và môi trường không khói thuốc

Luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá
... chống tác hại thuốc lá) đoàn viên, hội viên Xây dựng Luật Phòng, chống tác hại thuốc vai trò địa phương việc thi hành luật 2.1 Sự cần thiết ban hành Luật phòng, chống tác hại thuốc Thuốc có hại ... “phòng” tác hại thuốc Do vậy, việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc cần trọng “phòng’ chống , để “phòng” chống bổ sung cho Trong quy phạm pháp luật nên chứa đựng nguyên tắc hạn chế tác hại ... bệnh hút thuốc gây 1.3 Pháp luật phòng, chống tác hại thuốc chủ yếu chống mà trọng đến công tác “phòng” Hầu hết văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ địa phương tập trung chống tác hại thuốc...
 • 8
 • 1,001
 • 6

Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc

Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
... tổ chức thực Chỉ thị Chỉ thị thay Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10 tháng năm 2001 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc ngành giáo dục Chỉ thị có hiệu ... khoá phòng, chống tác hại thuốc cho học sinh, sinh viên - Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực công tác phòng, chống tác hại thuốc toàn ngành - Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực công tác phòng, ... hại thuốc lá; d) Vụ Công tác học sinh, sinh viên đầu mối giúp Bộ trưởng đạo thực công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, cụ thể sau: - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc toàn ngành -...
 • 4
 • 511
 • 0

CHỈ THỊ Về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc

CHỈ THỊ Về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
... tổ chức thực Chỉ thị Chỉ thị thay Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10 tháng năm 2001 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc ngành giáo dục Chỉ thị có hiệu ... khoá phòng, chống tác hại thuốc cho học sinh, sinh viên - Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực công tác phòng, chống tác hại thuốc toàn ngành - Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực công tác phòng, ... hại thuốc lá; d) Vụ Công tác học sinh, sinh viên đầu mối giúp Bộ trưởng đạo thực công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, cụ thể sau: - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc toàn ngành -...
 • 4
 • 338
 • 2

QĐ SÔ323/QĐ -BGDĐT - BAN HÀNH QĐ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC TRONG NGHÀNH GD

QĐ SÔ323/QĐ -BGDĐT - BAN HÀNH QĐ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGHÀNH GD
... II NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Điều Nội dung giáo du ̣c, tuyên truyề n về phòng, chống tác hại thuốc Các sách, pháp luật phòng, chống tác hại thuốc lá, trách nhiệm ... phòng, chống tác hại thuốc III Giám sát, đánh giá Thực hiên hoạt động giám sát, đánh giá công tác phòng, ̣ chống tác hại thuốc sở Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực công tác phòng, chống tác ... thể địa phương phòng, chống tác hại thuốc 12 Thực quy định khen thưởng phòng, chống tác hại thuốc 13 Thực quy định xử phạt phòng, chống tác hại thuốc Ghi chú: Cách đánh giá - Đạt: Đa ̣t từ 10/13...
 • 11
 • 414
 • 0

LUật PHÒNG CHỐNG tác hại của THUốc

LUật PHÒNG CHỐNG tác hại của THUốc lá
... thu c lá; g) Xây d ng, h tr ho t ñ ng, b i dư ng nâng cao l c cho m ng lư i c ng tác viên làm công tác phòng, ch ng tác h i c a thu c lá; h) Xây d ng n i dung t ch c ñưa giáo d c v tác h i phòng, ... v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá, quy chu n k thu t qu c gia v thu c lá; b) Ch ñ o t ch c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, sách, k ho ch v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá; ... giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng tác h i c a thu c lá; d) T ch c b i dư ng tăng cư ng nhân l c tham gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá; ñ) T ch c nghiên c u, tư v n, phòng ng a, ch n ñoán,...
 • 14
 • 320
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thông“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10tieu luan mon hanh chinh so sanhTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 5Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 13Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 18Đề tài cấp Bộ Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiTest bank for advanced accounting 11th edition by hoyle
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập