giáo an HOA 9 theo chuan kt (2016 2017)

giáo án hóa 9-theo chuẩn 2010-2011

giáo án hóa 9-theo chuẩn 2010-2011
... tính chất hóa học riêng chất Vậy theo -Thảo luận → nêu tính chất hóa em ta phải dựa vào tính Năm học 2010-2011 Giáo viên Lê Thị Vu Gia 10 Giáo án: Hóa Trần Quốc Tuấn Ag Al , chấ chất hóa học để ... kiến thức, chuẩn bị kiểm tra học kì I V RÚT KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BỔ SUNG: Năm học 2010-2011 Giáo viên Lê Thị Vu Gia Giáo án: Hóa Trần Quốc Tuấn Năm học 2010-2011 Trường THCS Giáo viên ... hoạt động hóa học kim chiều giảm dần mức độ hoạt động loại ⇒ Hãy nêu ý nghóa dãy hoạt động hóa học kim loại Viết phương trình hóa học minh họa ⇒ Ý nghóa cho ý nghóa + Mức độ hoạt động hóa học giảm...
 • 36
 • 213
 • 2

Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột

Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột
... 176g ; d) 132 g 3) 32 g O2 tích : a) 22,4l ; b) 44,8l ; c) 11,2l d) 67,2l 4) tính nồng độ mol/l của850ml dung dịch có hoà tan 20g KNO3 kết : a) 0, 233 M ; b) 23, 3M ; c) 2 ,33 M ; d) 233 M 5) Hoà ... kĩ ,làm tập sgk 2 ,3, 4,6-GV hướng dẫn :Bài tập 1a CaCO 3 CO2 , 1b BaCl2BaSO4Bài tập 2:Dùng HCl,BaCl2 Bài tập 3: a/ muối ,b/ không c/ CuCl2 31 Nguyễn Thị Lệ Thông – Giáo án môn Hóa học Lớp ... 5/Dặn dò :Làm tập 1 ,3, 5 sgk trang 36 ,học cũ ,nghiên cứu :Phân bón hoá học -Sưu tầm mẫu loại phân bón hoá học thường dùng địa phương 33 Nguyễn Thị Lệ Thông – Giáo án môn Hóa học Lớp ...
 • 141
 • 1,163
 • 11

Bài giảng giao an Sinh 9 theo chuan KT-KN moi nhat

Bài giảng giao an Sinh 9 theo chuan KT-KN moi nhat
... tố sinh thái sinh vật khác: gồm sinh vật kí sinh, sinh vật ăn thịt - mồi, xanh cạnh tranh ánh sang với sống xung quanh HOẠT ĐỘNG 3: GIỚI HẠN SINH THÁI Mục tiêu: HS nêu khái niệm giới hạn sinh ... trước bài: “Hệ sinh thái” Chuẩn bị: Câu 1: Thế hệ sinh thái? Cho ví dụ Các thành phần chu yếu hệ sinh thái gì? Câu 2: Quan hệ dinh dưỡng hệ sinh thái thể nào? Duyệt tổ trưởng mơn BÀI 50 HỆ SINH ... hạn? Cho ví dụ 3/ Bài mới: Trong nhân tố sinh thái, nhân tố hữu sinh gồm sinh vật, chúng có ảnh hưởng lẫn Vậy quan hệ chúng nào? Bài học hơm giúp ta tìm hiểu vấn đề HOẠT ĐỘNG 1: QUAN HỆ CÙNG LỒI...
 • 38
 • 594
 • 1

Giáo an Sinh 9Chuẩn KT- KN

Giáo an Sinh 9 Có Chuẩn KT- KN
... lời câu hỏi SGK - Làm tập SGk trang 19 Hớng dẫn: Câu 4: Đáp án d bố tóc thẳng, mắt xanh kiểu gen aabb sinh mắt đen, tóc xoăn mang giao tử ab bố, giao tử mẹ mang AB => kiểu gen mẹ phải AABB ... đợc ý nghĩa nguyên phân sinh sản sinh trởng thể Kỹ - Tiếp tục phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình 3.Thái độ - Học sinh thái độ tích cực học tập môn B Chuẩn bị - Tranh phóng to: NST kỳ ... tin, quan sát H 9. 1 SGK phút trả lời câu hỏi: - Chu kì tế bào gồm giai đoạn nào? Giai đoạn chiếm nhiều thời gian nhất? - GV lu ý HS thời gian tự nhân đôi NST kì trung gian, cho HS quan sát H 9. 2...
 • 161
 • 146
 • 0

Giáo án Hóa 9(Cực chuẩn)

Giáo án Hóa 9(Cực chuẩn)
... nhiệt II Tính chất hóa học Axit sunfuric lỗng có tính - HS nhắc lại tính chất - Axit H2SO4 lỗng có đầy đủ tính hóa học axit viết chất hóa học axit - Làm quỳ tím hóa đỏ chất hóa học axit mạnh PTPƯ ... cụ nấu - Mỗi kim loại có vẻ sáng nướng riêng, có số kim loại Có ánh kim sáng đẹp nên người ta làm đồ trang sức, Các em quan - Nhận xét: kim loại có ánh - Kim loại có ánh kim sát kim loại Au, Ag, ... tính chất hóa học oxit bazơ, oxit axit dẫn phương trình hóa học tương ứng với tính chất -HS hiểu sở để phân loại oxit bazơ oxit axit dựa vào tính chất hóa học chúng -Vận dụng tính chất hóa học...
 • 53
 • 267
 • 2

giao an su 9 theo chuan kien thuc

giao an su 9 theo chuan kien thuc
... KIỆN THỜI SỰ KIỆN GIAN GIAN 8-8- 196 7 199 2 2- 197 6 199 4 198 4 - 199 5 - 199 2 - 199 7 9- 199 9 Câu : Nước Cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa Đời có ý nghóa lòch sử ? Câu 3: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân ... Ba Li - - 199 5 Việt Nam gia nhập ( TVT7 ) - - 199 9 Lào Mi An Ma gia nhập Như 10 nước khu vực đứng tổ chức thống - 199 2 ASEAN QĐ biến ĐNÁ thành khu vực mậu dòch tự ( A FTA) - 199 4 ASEAN thành lập ... rõ số phận • Riêng nước Đức : nước Đức - 9/ 194 9 : CH LB Đức thành lập ) Sau chiến tranh giới thứ hai số - 10 / 194 9: CH DCû Đức thành lập - / 10 / 194 9 : nước Đức thống phận nước Đức ? b ) Thực...
 • 123
 • 503
 • 5

giáo án Sinh 9 theo chuẩn kiến thức mới

giáo án Sinh 9 theo chuẩn kiến thức mới
... hệ thống hóa kiến thức II CHUẨN BỊ: GV: Tranh phóng to H18 SGK; Bảng phụ HS: chuẩn bò trước nhà III THÔNG TIN BỔ SUNG: GV: Lê Thành Phúc giáo án sinh Trường THCS Tân an giáo án sinh hoc -Cấu ... Tân An,ngày……/……/…… Trường THCS Tân an hoc giáo án sinh Ngày soạn:…… /……./……… Ngày dạy:……… /……./…… Tiết :9 Tuần:5 Bài 9: NGUYÊN PHÂN I MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - HS trình bày ý nghóa thay đổi trạng ... Tuần GV: Lê Thành Phúc Trường THCS Tân an hoc giáo án sinh Bài 11 PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS trình bày trình phát sinh giao tử động vật - Xác đònh thực chất trình...
 • 98
 • 271
 • 1

Giáo án CN 9 theo chuan năm học 2010-2011

Giáo án CN 9 theo chuan năm học 2010-2011
... hành đo sau vài học sinh lên làm thử - Hớng dẫn theo nhóm - Viết báo cáo thực hành (Có thể ý đến học sinh yếu ) Tổng kết, củng cố: - Hớng dẫn H/S cách đánh giá tự đánh giá thực hành theo tiêu chí ... hành đo sau vài học sinh lên làm thử - Hớng dẫn theo nhóm - Viết báo cáo thực hành (Có thể ý đến học sinh yếu ) Tổng kết, củng cố: - Hớng dẫn H/S cách đánh giá tự đánh giá thực hành theo tiêu chí ... ) Sau Giáo viên đa vài dạng sai - Thảo luận theo cố hỏng yêu cầu học sinh tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục VD: - Đóng điện nhng đèn không sáng - Đén sáng nhng cờng độ yếu - Đèn tắt, sáng liên...
 • 74
 • 199
 • 0

giao an toan 9 theo chuan ktkn

giao an toan 9 theo chuan ktkn
... a/ b/ 99 9 111 = 99 9 = =3 111 cố quy tắc 52 52 13.4 = = 117 13 .9 = 117 = HS: Ghi nhớ ý GV: Nêu ý Tr18-SGK Với biểu thức A không âm biểu thức B dương Ta có : A A = B B 2a b b/ 2ab a/ 2 89 225 b/ ... 72 4 ,9 = 20.72.4 ,9 = 36 49 = 2.6.7 = 84 HS: Dưới lớp nhận xét làm Đặc biệt với A ≥ ( = A2=A *Ví dụ3 : GV: Hướng dẫn câu b/ A )2 9a2b nhóm HS: Ghi nhớ ý HS: Đọc lời giải VD3câu a/ HS: Thực theo ... cho điểm * BT 11 Tr11- SGK.Tính : a/ 16 + 25 + 196 : 49 b/ 36 : 2 .9. 18 - 1 69 GV: (Gợi ý) Thực phép tính : Kp , nhân, chia, cộng , trừ Từ trái sang phải GV: Yêu cầu HS làm tiếp câu c/ , d/ 81...
 • 20
 • 422
 • 1

Bài soạn Giao an Dai 9 Theo chuan KTKN

Bài soạn Giao an Dai 9 Theo chuan KTKN
... để vẽ đồ thò Bài 9/ tr 39, SGK (Đưa đề lên bảng phụ) Cho hai hàm số y = x2 y = –x + a) Vẽ đồ thò hàm số mặt phẳng toạ độ b) Tìm toạ độ giao điểm hai đồ thò y 8– B – – – Bài 9/ tr 39, SGK + Vẽ đồ ... lập pt, cần đọc kó đề bài, xác đònh dạng, tìm đại lượng bài, mối quan hệ chúng, phân tích đại lượng sơ đồ bảng trình bày toán theo ba bước biết - Bài tập nhà ; 37, 38, 39 tr 24 25 SBT IV Rút ... Sang Một HS lên bảng giải giải hệ pt Kết nghiệm : (x;y) = (17 /9; 8/3) Chữa tập 27b)SBT HS giải ì 0x + 0y = 39 ï ï ⇔ í 12x - 5y = 14 ⇒ Hệ pt vô nghiệm, ï ï ỵ Bài 31/tr9, SBT pt 0x + 0y = 39...
 • 71
 • 174
 • 1

Bài giảng Giao an Hinh 9 theo chuan KTKN

Bài giảng Giao an Hinh 9 theo chuan KTKN
... hình thang cân 8) Sai 8) ABCD hình thang vuông 9) ABCD hình chữ nhật 9) Đúng 10)ABCD hình thoi 10)Sai Hoạt động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Tiếp tục ôn tập chương III - Bài tập nhà số 92 ,93 ,95 ,96 ,98 ,99 tr104,105 ... – x = 1200 , BAD = 600 E 400 B Lª Hång Sang C ·O A 200 D F Yêu cầu HS thực Bài 59tr90 SGK GV: (Đề đưa lên bảng) GV: hướng dẫn HS vẽ hình theo đề Bài 59tr90 SGK Cách 1: Vì BAP + BCP =180 (tứ giác ... ANB = 90 0 Nhận xét điểm A ∆ BHS Bài 20tr76 SGK GV: gọi HS lên bẳng giải M H + AMB ANB góc nội tiếp chắn đường tròn (O) nên AMB = ANB = 90 0 => BM ⊥ SA , AN ⊥ SB => A trực tâm ∆ SBH =>AB ⊥ SH Bài...
 • 61
 • 168
 • 1

Bài soạn Giáo án CN 9 theo Chuẩn KTKN

Bài soạn Giáo án CN 9 theo Chuẩn KTKN
... thực hành vào báo cáo thực hành Hoạt động 4: đánh giá tổng kết - Giáo viên hớng dẫn học sinh tự đánh giá chéo kết nhóm theo tiêu chí mà giáo viên đa - Giáo viên nhận xét thực hành 4.Tổng kết - Học ... chức: Kiểm tra: - Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên Nội dung kiến thức Hoạt động kỹ I Giai đoạn hớng dẫn thầy trò HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu, ... chức: Kiểm tra: - Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên Nội dung kiến thứcvà kỹ I Giai đoạn hớng dẫn Hoạt động thầy trò HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu,...
 • 59
 • 161
 • 0

Bài soạn Giáo án CN 9 theo Chuẩn KTKN

Bài soạn Giáo án CN 9 theo Chuẩn KTKN
... thực hành vào báo cáo thực hành Hoạt động 4: đánh giá tổng kết - Giáo viên hớng dẫn học sinh tự đánh giá chéo kết nhóm theo tiêu chí mà giáo viên đa - Giáo viên nhận xét thực hành 4.Tổng kết - Học ... chức: Kiểm tra: - Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên Nội dung kiến thức Hoạt động kỹ I Giai đoạn hớng dẫn thầy trò HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu, ... chức: Kiểm tra: - Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên Nội dung kiến thứcvà kỹ I Giai đoạn hớng dẫn Hoạt động thầy trò HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu,...
 • 59
 • 158
 • 0

Bài soạn Giáo án CN 9 theo Chuẩn KTKN

Bài soạn Giáo án CN 9 theo Chuẩn KTKN
... thực hành vào báo cáo thực hành Hoạt động 4: đánh giá tổng kết - Giáo viên hớng dẫn học sinh tự đánh giá chéo kết nhóm theo tiêu chí mà giáo viên đa - Giáo viên nhận xét thực hành 4.Tổng kết - Học ... chức: Kiểm tra: - Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên Nội dung kiến thức Hoạt động kỹ I Giai đoạn hớng dẫn thầy trò HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu, ... chức: Kiểm tra: - Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên Nội dung kiến thứcvà kỹ I Giai đoạn hớng dẫn Hoạt động thầy trò HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu,...
 • 59
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa 9 theo chuẩn ktkngiáo án hóa 9 theo chuẩngiáo án hóa 9 theo chuẩn kiến thứcgiáo án hóa 8 theo chuẩn kiến thứcgiáo án toán 9 theo chuẩn ktkngiáo án toán 9 theo chuẩn kiến thức kỹ nănggiao an sinh 9 theo chuan kien thucgiao an gdcd 9 theo chuan ktknbài soạn giao an hoa 9 cuc chuangiáo án hóa 9 chuẩn kiến thứcgiáo án hóa 9 chuẩn ktkngiáo án hóa 9 chuẩngiáo án hóa 9 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án hóa 9 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án hóa 9Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaĐánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyCơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập