Bài tập trọng âm tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh đáp án pot

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án pot
... C D 30 The Suwannee River has been never important for transport and no significant hydropower potential A B C D 31 American manufacturers depend on ocean shipping for most of trade with other countries ...      on Earth 196.A 197.A 198.D 199.D 200.C 201.C 202.C 203. Idaho ranks first among the states in potatoes production               A         B              C    D 204. The decay of a muon is an ...                                        A                                  B      high­tech industry and its  potential to create new jobs                          C         D 272.(B) 273.(C) 274.( ) 275.(B) 276.(B) 277.(C)...
 • 84
 • 880
 • 8

Bài tập chia thì tiếng Anh đáp án

Bài tập chia thì tiếng Anh có đáp án
... ceremony 38) If you (ask) me, I would explain it to you Đáp án giải thích: asked (asked nghĩa hỏi.) to show (sau it 's kind of dùng động từ to) stay (sau let động từ nguyên mẫu không to) to ... throw (sau admit động từ to) 19 being surprised (sau didn't mind V-ing), phía sau by nên ta phải sử dụng thể bị động 20 to be invited (sau hope động từ to, phía sau by nên sử dụng thể ... to watch (sau want động từ to) 23 to see (It 's easy/dificult + động từ to) 24 to explain to say (sau ask refuse động từ to) 25 to sit (sau It's động từ to) 26 getting .climbing...
 • 3
 • 1,751
 • 86

Bài tập đọc hiểu tiếng anh đáp án

Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án
... translated S1: Truyền máu - liệu pháp chữa trị thần kì bác sĩ người Anh, James Blundell, phát minh MOBILE: 0943479095 – facebook.com/tienganh.conguyetca S2: Vào năm 1818, ông thực ca truyền máu bệnh ... 68 The first Red Cross blood bank was established in MOBILE: 0943479095 – facebook.com/tienganh.conguyetca Page ENCI ENGLISH – MS.NGUYỆT CA [LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC OFFLINE: 76 GIẢI PHÓNG, HÀ ... để cứu sống người, nhóm máu phải trữ nơi thời điểm S2: Dịch vụ máu thành lập Tổ chức Chữ thập đổ Anh Quốc vào năm 1921 S3: Trong suốt Thế chiến thứ 2, ngân hàng máu Tổ chức Chữ thập đỏ cứu vô số...
 • 4
 • 1,317
 • 44

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh đáp án(lớp 8) của Mai lan Hương

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án(lớp 8) của Mai lan Hương
... a show how important the language is b introduce a new way of language learning c give the reader advice on language learning d persuade the readers to join their new language class 28 The author ... learn just one foreign language c should learn two foreign languages d shouldn’t learn foreign languages 30 What does the word ‘they’ in line refer to? a experts b children c languages d cultures ... Listen and fill in the blanks Mai and ManS’ are talking about new changes in their neighborhood Mai : We need some (7.6) _ for Minh’s (7.7) _ Let’s go shopping at the new (7 .8) Mary : Which...
 • 132
 • 4,380
 • 4

Bài tập trọng âm Tiếng Anh

Bài tập trọng âm Tiếng Anh
... Trọng âm rơi vào âm tiết đầu b Danh từ: D có nguyên âm đôi /ai/ -> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ - Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi: B có nguyên âm ngắn /i/ -> Trọng âm rơi vào âm tiết đầu + Âm ... đầu -> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ C có nguyên âm ngắn /ə/ -> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ -> A -> Trọng âm rơi vào âm tiết đầu Âm tiết thứ của: C, D có nguyên âm đôi /ai/, /aʊ/.-> Trọng âm rơi ... -> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ C có nguyên âm dài /ɜ:/ -> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ D có nguyên âm ngắn /i/ kết thúc phụ âm /ʃ/ D có nguyên âm ngắn /ə/ -> Trọng âm rơi vào âm tiết đầu -> Trọng...
 • 13
 • 3,527
 • 227

60 bài test ngữ pháp tiếng anh đáp án phần 1 ppsx

60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 1 ppsx
... plays a key role in regulating the U.S economy a the establishment in 19 13 b was established in 19 13 c established in 19 13 d in 19 13 they established it c 34 Sally nearly two thousand pounds until ... cut? a Does b the c need d be cut > d 10 Jane said she is 18 years the following week a said d child b is c years d the > b III Grammar and Vocabulary 11 Tom has made a bad mistake at work, ... liked > d 10 All the youth must contribute to building of the country a All b must contribute c to d building of > d III Grammar and Vocabulary: 11 Harvard University, which in 16 39, is one...
 • 43
 • 883
 • 19

60 bài test ngữ pháp tiếng anh đáp án phần 2 doc

60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 2 doc
... to wear a 21 I could a note of panic in his voice a desist b detest c detect d deter >c 22 Hardly me when he greeted a he had seen b did he saw c has he seen d had he seen d 23 I wish your ... c band d bracelet >a 22 My shoes need a to clean b clean c cleaning d be cleaned c 23 The judge her never to it again a warned b explained c threatened d said >a 24 When he came , he ... pulled d caught > b 20 You must be careful when you wash the china-ware a weak b sensitive c delicate d feeble c 21 Do you enjoy traveling bicycle? a with b on c in d by > d 22 You for ages...
 • 43
 • 492
 • 13

60 bài test ngữ pháp tiếng anh đáp án phần 4 pot

60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 4 pot
... c 44 "When did you study at the university?" "From 19 94 1998." a and b to c at d in b 45 The woman kindly offered to me the way to the airport a explain b direct c describe d show >d 46 ... satisfactions c satisfactory d satisfy >b 44 The tourist the heat because he had been living there for a long time a used to b was used of c get used to d was used to d 45 Until last year, the government ... illegally > c 40 He as well as I tired a are b is c am d be b 41 Such a situation is barely imaginable It’s quite a imaginable b unimaginable c unimaginative d imagination >b 42 He was ...
 • 43
 • 334
 • 9

60 bài test ngữ pháp tiếng anh đáp án phần 5 pot

60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 5 pot
... when they retired a as b since c such d so > d 50 This book was written by a famous writer It is worth a read b reading c to read d have read b TEST 29 I Pronunciation: a own > a a whistle ... frankly?” she cried in desperation a test b find c search d work > d 14 It is city that we have got lost a a such big b such big c such a big d a very big c 15 When the front door bell rang, ... after a long flight a adjust b fit c settle d balance > a 50 Look! The is feeding the lions a keeper b pianist c postman d engineer a TEST 30 I Pronunciation: a tutor > c a lane > d a both...
 • 43
 • 331
 • 9

60 bài test ngữ pháp tiếng anh đáp án phần 6 docx

60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 6 docx
... oiling lamp a 50 It is the knife is used for cutting meat a who b which c what d whom b Test 36 Pronunciation a burden b burglar c surprise d during d a tumour b humour c studio d bump d ... boxes b 26 They discussed the problems the international youth movement a faced b to face c facing d face c 27 His grandmother went to her doctor for a regular check-up a blood test b X-ray ... buying d of buying b 25 "Perhaps Ken will bring me good news about my tests." "I wish he ” a does b will c brings it d would d 26 Seldom such an interesting film a saw b I have ever seen c have...
 • 43
 • 287
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phát âm s es có đáp án tiếng anhbài tập trọng âm tiếng anh cơ bảnbai tap trong am tieng anh co keybài tập trọng âm tiếng anh thi đại họcbài tập trọng âm tiếng anhbài tập trọng âm tiếng anh lớp 7bài tập trọng âm tiếng anh lớp 6bài tập trọng âm tiếng anh lớp 11bài tập trọng âm tiếng anh 12bài tập trọng âm tiếng anh violetbài tập trọng âm tiếng anh lớp 8bài tập trọng âm tiếng anh lớp 9bài tập trọng âm tiếng anh ôn thi đại họcbài tập trọng âm tiếng anh lớp 12bài tập phát âm s es có đáp ánTìm hiểu về vật chất và phản vật chấtgiáo án công nghệ 6 học kì 2Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng của huyện kim bảng, tỉnh hà namQuản lý đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học trị trường đại học y tế công cộngQuản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố hà nộiQuản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận lê chân, thành phố hải phòng trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thểQuan hệ an ninh chính trị nhật bản mỹ ( 2001 2014)Vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công ở việt nam hiện nayMột số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng đông cườnggiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 15giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 24giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 26giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 29giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 32Covered Warrants 101giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 5giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 8giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 12Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật vận động qua các hoạt động trợ giúp của CTXH (nghiên cứu trường hợp tại trường trung cấp kinh tế du lịch hoa sữa)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập