Cải tiến thuật toán gióng từ thông qua phân tích hình thái

Cải tiến thuật toán gióng từ thông qua phân tích hình thái

Cải tiến thuật toán gióng từ thông qua phân tích hình thái
... gióng hàng từ Hình 2.9: Minh họa trình giải mã câu đầu vào e = "He does not go home" từ tiếng Anh sang tiếng Việt  Hình 4.1: Gióng từ từ tiếng Anh sang tiếng Việt  Hình 4.2: Gióng từ từ tiếng ... mô hình Chương – PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN: Thông qua việc phân tích ví dụ hình thái ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Anh để đưa đề xuất cải tiến bao gồm việc tách từ, tiền xử lý, hậu xử lý từ kết ... từ, tiếng Việt cần thêm từ với chức ứng với hình vị tiếng Anh xung quanh từ Nói cách khác từ tiếng Anh gióng thành nhiều từ tiếng Việt hầu hết trường hợp, từ tiếng Việt thường gióng với từ tiếng...
 • 65
 • 136
 • 0

Cải tiến thuật toán K-means trong phân cụm dữ liệu tự động

Cải tiến thuật toán K-means trong phân cụm dữ liệu tự động
... trị trung bình Tuy nhiên hai thuật toán yêu cầu đưa vào số lượng cụm k IV Cải tiến thuật toán K-means phân cụm liệu tự động Bài toán thu thập, phân cụm liệu tự động toán mang tính thời sự, thời ... lý Hiện nay, có nhiều kỹ thuật, thuật toán thu thập, phân cụm liệu tự động nhiên hầu hết kỹ thuật phân cụm yêu cầu xác định số cụm cần thực thi đặc biệt với thuật toán K-means yêu cầu mức độ khác ... có liệu phân cụm liệu theo chủ đề khác phải có kỹ thuật Như phần ta phân tích thuật toán K- Means, nhiên thuật toán có hạn chế định Do đó, cần có cải tiến thuật toán nhằm khắc phục hạn chế thuật...
 • 15
 • 254
 • 1

Phát triển duy thuật toán cho HS thông qua dạy học thuật toán ở trường Trung học phổ thông

Phát triển tư duy thuật toán cho HS thông qua dạy học thuật toán ở trường Trung học phổ thông
... Úng ngày đã mở công ty, mở xưởng sản xuất lớn, họ đã tin ng mạnh dạn giao quyền quản lý cho người họ chịu trách nhiệm phát triển kinh tế Quan hệ anh chị em họ, ngày nhiều mối quan tâm chi ... lĩnh vực để có kết thông tin mang tính khoa học, khách quan - Phương pháp điền dã nhận học/ dân tộc học Trên sở nghiên cứu trực tiếp thực địa, thông qua loại phiếu điều tra, quan sát, vấn (phỏng ... thập, tổng hợp kết nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhân học văn hóa, nhân học xã hội, dân tộc học, xã hội học, tâm lý học, sử học - Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu Phương...
 • 28
 • 68
 • 0

Về một phương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ ron cho bài toán có mặt lỗi đặc biệt trong nhận dạng

Về một phương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ ron cho bài toán có mặt lỗi đặc biệt trong nhận dạng
... % NEWFF tạo mạng n ron truyền thẳng % Tạo mạng n ron truyền thẳng ba lớp: % Lớp nhập n ron tansig, lớp ẩn n ron tansig, lớp n ron tansig % Giới hạn đầu vào nằm khoảng [-1 1] net=newff([-1 ... vào u(k) dạng u=sin(2*pi*k/250); % Hàm f[u(k)] kết xuất đích mạng f=0.6*sin(u*pi)+0.3*sin(3*u*pi)+0.1*sin(5*u*pi); pause % Thiết kế mạng n ron % NEWFF tạo mạng n ron truyền ... xD (1.5) Trong D miền hữu hạn Rõ ràng (x*) Theo (1.5) độ -ớc định đặc tr-ng cho kéo dài mặt mức hàm J(x) lân cận x* Nếu (x*) giảm dần tới 1, mặt mức tiến gần mặt cầu Nếu (x*) tăng, mặt mức bị...
 • 144
 • 442
 • 2

Xác định chức năng của protein dựa trên việc cải tiến thuật toán so sánh cấu trúc protein luận văn thạc sĩ

Xác định chức năng của protein dựa trên việc cải tiến thuật toán so sánh cấu trúc protein luận văn thạc sĩ
... xây dựng thuật toán, chương trình để thể đưa dự đoán gần xác cấu trúc protein thử thách lớn 1.2 Mục đích luận văn Nghiên cứu thuật toán so sánh cấu trúc protein Chimera, từ cải tiến thuật toán để ... dù chức sinh học protein xác định tốt qua thực nghiệm, dự đoán việc so khớp trình tự protein với protein biết chức Cải tiến việc dự đoán chức protein dựa vào trình tự cách dựa cấu trúc 3D protein ... 2.5 Xác định cấu trúc protein 29 Chương 3: So sánh cấu trúc 41 3.1 Phương pháp so sánh cấu trúc Chimera 41 3.2 Phương pháp so sánh cấu trúc DALI 41 3.3 Phương pháp so...
 • 71
 • 328
 • 1

Luận văn Cải tiến thuật toán giấu dữ liệu trong ảnh

Luận văn Cải tiến thuật toán giấu dữ liệu trong ảnh
... nghiệm thuật toỏn cho thấy thuỷ vân đảm bảo tính chất ẩn ảnh bền vững số phép biến đổi ảnh thông thường 42 Chương CẢI TIẾN THUẬT TOÁN GIẤU DỮ LIỆU DẠNG VĂN BẢN TRONG ẢNH TĨNH 4.1 Cải tiến thuật toán ... 2.1.3 Giấu thông tin ảnh tĩnh Với liệu R (có thể dạng văn bản, hình ảnh, âm ) thuật toán giấu tin cụ thể giấu vào ảnh tĩnh F (thường chọn ảnh lạ ảnh cá nhân, ảnh phong cảnh biết đến ) để thu ảnh ... “Một số kĩ thuật giấu liệu ảnh tĩnh” nghiên cứu lĩnh vực giấu thông tin, liệu Luận văn trình bày số kĩ thuật giấu tin ảnh tĩnh tiến hành cài đặt hoàn chỉnh kĩ thuật cụ thể có cải tiến Sinh viên...
 • 58
 • 357
 • 0

Trí Tuệ Nhân Tạo – Cải Tiến Thuật Toán Tìm Kiếm Sâu Lặp pptx

Trí Tuệ Nhân Tạo – Cải Tiến Thuật Toán Tìm Kiếm Sâu Lặp pptx
... null L chưa sinh OPEN ( chưa tìm thấy ) Muốn tìm thấy đỉnh đích có độ sâu n cần duyệt đến độ sâu n-1 tìm thấy Mã giả thuật toán : /* OPEN danh sách để lưu đỉnh sinh chờ phát triển ( chờ duyệt ... Father sau tìm đỉnh K : Đỉnh A Father null B A C A D A E C Theo mảng Father ta tìm đường : F D A D G B F I B K Father A null A root Father L null L chưa sinh OPEN ( chưa tìm thấy ) Muốn tìm thấy ... evaluation only Procudure Interative_Depening_Search; Begin Khởi tạo danh sách OPEN rỗng ; Khởi tạo danh sách CLOSE rỗng ; Khởi tạo danh sách NEXT chứa u0 ; If u0 đích then Begin Thông báo đỉnh...
 • 5
 • 316
 • 4

Báo cáo khoa học: "CẢI TIẾN THUẬT TOÁN CẬP NHẬT GIA TĂNG CÁC KHUNG NHÌN THỰC KIỂU SPJ" ppt

Báo cáo khoa học:
... với liệu BG gọi thực tiễn hoá (actualization, cập nhật) Tuỳ thuộc vào cách thức thực hiện, cập nhật chia thành ba phương pháp chính, cập nhật hoàn toàn (COMPLETE), cập nhật gia tăng (INCREMENTAL ... hiệu KNT kiểu SPJ Bài viết trình bày cải tiến cách tính số đếm đề nghị thuật toán cập nhật gia tăng KNT ki u SPJ có sử dụng cách tính số đếm cải tiến Các cải tiến ể mang lại hiệu cao đặc biệt trường ... không sử dụng cập nhật hoàn toàn Trong hầu hết trường hợp thực CNGT KNT kiểu SPJ 51 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 Cải tiến thuật toán CNGT KNT kiểu SPJ cách sử dụng...
 • 6
 • 243
 • 1

tóm tắt luận án về một phương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ ron cho bài toán có mặt lỗi đặc biệt trong nhận dạng

tóm tắt luận án về một phương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ ron cho bài toán có mặt lỗi đặc biệt trong nhận dạng
... Mụ phng quỏ trỡnh luyn mng nron s dng 1.4 Toolbox ca Matlab 1.4.1 Mụ phng hun luyn mng nron cú mt li bỡnh thng Xét hệ thống phi tuyến cần nhận dạng mô hình toán học sau: f (u) = 0.6 sin( u) ... k/250) Mạng n ron sử dụng mạng truyền Hình 1.4: Kỷ nguyên luyện mạng ví dụ thẳng lớp đầu vào đầu 1.4.2 Mụ phng hun luyn mng nron cú mt li c bit minh ha, tỏc gi xut cu trỳc mng n ron nhn ... trờn Matlab CHNG MNG NRON V QU TRèNH HC CA MNG NRON 1.1 Gii thiu v mng nron v quỏ trỡnh hc ca mng 1.1.1 nron Mng nron v cỏc phng phỏp hc Mng nron nhõn to, gi tt l mng nron, l mt mụ hỡnh x lý...
 • 28
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp cải tiến thuật toán học của mạng nơ roncải tiến thuật toán quicksortcải tiến thuật toán tìm tuyến tínhcải tiến thuật toánthống kê mô tả thang điểm likert đối với thang đo được rút ra từ kết quả phân tích hồi quidạy viết phân tích biểu đồ tiếng anh thông qua phân tích bài viết mẫu cho học sinh lớp 11 trường thpt nguyễn siêucải tiến công tác thiết kế công việc phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việccơ sở đề xuất giải pháp từ kết quả phân tíchmột số giải pháp nhằm mở rộng quy mô tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng tmcp nam việt chi nhánh cần thơ phòng giao dịch số 01 từ kết quả phân tíchnhững tồn tại từ kết quả phân tích trênkết luận về thực trạng rút ra từ kết quả phân tích dữ liệu thu thập đượccác giải pháp tái cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản nam trung bộ từ kết quả phân tích và khám phá thực nghiệmkhảo sát tính chất hóa lý của vật liệu thông qua phân tích dma dynamic mechanical analysiskhảo sát tính ổn định nhiệt của vật liệu thông qua phân tích nhiệt trọng lượng tga thermogravimetry analysiskhảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất độn n757 csgc lên cấu trúc của vật liệu n757 csgc pvc nanocomposit thông qua phân tích xrd và temngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập