Prepositions and adverbs by viv quarry

Prepositions and adverbs by viv quarry

Prepositions and adverbs by viv quarry
... 25/2/2016 http://www.vivquarry.com/wkshts/preppos03.html Prepositions and adverbs by Viv Quarry 2/2 ...
 • 2
 • 141
 • 0

Comparatives and superlatives by viv quarry

Comparatives and superlatives by viv quarry
... 25/2/2016 Comparatives and superlatives by Viv Quarry Note! We use 'fewer' and 'the fewest' with countable nouns e.g. There were fewer people than ... Thanks to Headway Intermediate 1st edition for help with these rules Next Back to grammar worksheets Home   http://vivquarry.com/wkshts/comps.html 2/2 ...
 • 2
 • 108
 • 0

Prefixes and suffixes an introduction by viv quarry

Prefixes and suffixes  an introduction by viv quarry
... 25/2/2016 Prefixes and suffixes ­ An introduction by Viv Quarry Prefixes and suffixes ­ by Viv Quarry Suffixes for Suffixes for Suffixes for Nouns Adjectives Verbs ~ment      ... http://vivquarry.com/wkshts/prefix.html 2/3 25/2/2016 ~less Prefixes and suffixes ­ An introduction by Viv Quarry ~let semi­~ self­~ half­~ co~ mid­~ Prefixes for Prefixes for Prefixes for 'Opposites / not' 'Too much/little & more' ... ir~ de~ mis~ non­~ Prefixes for Prefixes for Prefix for 'For, Against & Again' 'Before & After' '2 & badly' pro~ pre~ bi~ anti~ ex~ mal~ counter~ post~ re~ Back to prefixes and suffixes exercises...
 • 3
 • 168
 • 0

Prepositions and adverbs exercises2

Prepositions and adverbs exercises2
... 25/2/2016 Prepositions and adverbs exercises Back to Viv's Vocabulary worksheets Home http://www.vivquarry.com/wkshts/prepposex01.html...
 • 2
 • 102
 • 0

Question formation in english by viv quarry

Question formation in english  by viv quarry
... Pres. perf. continuous   Has she been working all day? Yes, she has http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html 3/5 25/2/2016 Question Formation in English ­ by Viv Quarry Passive   Was it finished on ... If a negative statement is made, the question tag is positive Eg. You haven't finished yet, have you? http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html 4/5 25/2/2016 Question Formation in English ­ by Viv Quarry There are TWO TYPES of question tag ... Eg. Oh, You think he'll win, do you? For information on indirect questions see the worksheet on indirect and reported speech Back to questions exercises Back to Grammar worksheets Home http://www.vivquarry.com/wkshts /question. html...
 • 5
 • 107
 • 0

Describing trends by viv quarry

Describing trends by viv quarry
... 25/2/2016 and April   Since 1992*** Describing trends by Viv Quarry the (variable*)    From January to   September   (has***) levelled off/out remained ... Shoot up/down (phrasal verb) means to rise or fall very sharply   Describing trends practice exercise   Back to vocabulary worksheets   http://www.vivquarry.com/wkshts /trends. html 2/2 ...
 • 2
 • 105
 • 0

Future tenses by viv quarry

Future tenses by viv quarry
... Tom will be furious! He'll have been waiting for hours by the time we get there!   Note! The future continuous and future perfect tenses are similar to their equivalent narrative tenses (the past continuous and past perfect). See Viv' s narrative tenses worksheet ... 25/2/2016 Future tenses by Viv Quarry Are you seeing Fred later on? (implies "Have you arranged to meet Fred?")   or between 'will' and 'going to' for predictions (the present continuous can't be used for predictions) ... Note! The future continuous and future perfect tenses are similar to their equivalent narrative tenses (the past continuous and past perfect). See Viv' s narrative tenses worksheet   Back to Grammar worksheets Home   http://www.vivquarry.com/wkshts /future. html 2/2 ...
 • 2
 • 113
 • 0

In equality by viv quarry

In equality by viv quarry
... 25/2/2016 In/ equality by Viv Quarry   http://www.vivquarry.com/wkshts/comps2.html 2/2 ...
 • 2
 • 97
 • 0

Irregular verbs (intermediate) by viv quarry (www

Irregular verbs (intermediate) by viv quarry (www
... *These words may have silent letters or be difficult to pronounce. Check with your teacher that you know how to pronounce them http://www.vivquarry.com/wkshts/irregvbsint.html 2/3 25/2/2016 Irregular Verbs (intermediate) by Viv Quarry (www   @ These words are difficult to spell in the in 'ing' form. Check with your teacher that you know how to spell them in this form ... 25/2/2016 Irregular Verbs (intermediate) by Viv Quarry (www Let Lie @ Light Lose Make Mean Meet Mistake Mow Pay Put Quit Read Rid ... @ These words are difficult to spell in the in 'ing' form. Check with your teacher that you know how to spell them in this form   Back to vocabulary worksheets Home   http://www.vivquarry.com/wkshts/irregvbsint.html 3/3 ...
 • 3
 • 99
 • 0

Linking words by viv quarry

Linking words by viv quarry
... NOTE! 'such' is used in the same way, but must be followed by a NOUN or ADJECTIVE+NOUN   E.g     It was such a hot day that we decided not to go to the beach   http://www.vivquarry.com/wkshts/linkwd.html 2/5 25/2/2016 Linking words by Viv Quarry ... As & like   http://www.vivquarry.com/wkshts/linkwd.html 4/5 25/2/2016 Linking words by Viv Quarry 'As' and 'like' can be used in COMPARISONS   However, 'As' MUST BE FOLLOWED BY A CLAUSE, and 'like' MUST BE FOLLOWED BY A NOUN ... or         She said that she would be here an hour ago and she still hasn't come or         Are you still living in London? http://www.vivquarry.com/wkshts/linkwd.html 3/5 25/2/2016 Linking words by Viv Quarry   'yet' asks if something has happened, or to say that something hasn't happened. It is mainly used in NEGATIVES &...
 • 5
 • 103
 • 0

Word order in english by viv quarry

Word order in english  by viv quarry
... Note! THE PERSON CAN COME AFTER THE THING (with the preposition TO or FOR) IF http://vivquarry.com/wkshts/worder.html 2/3 25/2/2016 Word Order in English ­ by Viv Quarry THE PERSON OBJECT (indirect object) IS MUCH LONGER THAN THE THING ... Eg. I like tennis very much He drove the car very fast 2. Word order in sentences The most common word order in sentences is : SUBJECT + VERB + OBJECT English sentence structure usually follows the pattern: 1. WHAT Eg. He was lying quietly |1 You worked hard |1 He stayed ... 25/2/2016 Word Order in English ­ by Viv Quarry You must always do your best He should be more punctual and he should also work harder If he had arrived sooner he might never have missed the bus In negative sentences, probably comes before the negative...
 • 3
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ẩm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchCông nghệ sản xuất GlycerinĐặc điểm tâm lý nông dân lào cai và ý nghĩa của việc nắm vững những đặc điểm tâm lý của nông dân lào cai trong công tác tuyên truyềnÔn tập lý thuyết và bài tập hữu cơ 12chuong 4 cung cau tien te va lam phatIntroduction to probability strategics 4th mendelhall 1Managerment 11th griffin 1Organizational behavior colquitt 1Hoc thuyet ve CNTB DQ va CNTB DQ nha nuocDạng đồ thị trong hóa học trong trường THPT(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước taLý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng caoPháp luật thừa kế thời kỳ nhà lê, nhà nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở việt namNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmCambridge English for Scientists Students Book2017 đáp án soạn lý THUYẾT 3 đềCÁC DẠNG CÂU điều KIỆNĐánh giá tình hình thực hiện nông thôn mới xã liên mạc,huyện mê linhPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập