QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
... chương trình đào tạo Chương trình đào tạo trình độ thạc thể mục tiêu đào tạo, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp, hình thức đào tạo, nội dung đào tạo, cách thức đánh giá kết đào tạo ... chương trình đào tạo cho phù hợp Điều 11 Cấu trúc chương trình đào tạo Chương trình đào tạo trình độ thạc cấu trúc gồm hai phần: Các học phần chiếm khoảng 80% thời lượng chương trình đào tạo, ... thức đánh giá kết đào tạo học phần đào tạo trình độ thạc Chương trình đào tạo trình độ thạc đảm bảo cho học viên bổ sung nâng cao kiến thức học trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên...
 • 40
 • 851
 • 0

Quy định đào tạo trình độ tiến tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
... đánh giá học phần chuyên đề Căn hồ sơ NCS, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện xác định học phần bổ sung cần thiết trình độ đại học, thạc sĩ; học phần trình độ tiến chuyên đề gửi Ban Đào tạo tổng ... Đào tạo Viện đề xuất học phần cần thiết chương trình đào tạo bao gồm: học phần trình độ đại học, thạc tiến sĩ; chuyên đề tiến sĩ; kế hoạch đào tạo NCS; giám sát kiểm tra việc thực chương trình ... tốt nghiệp đại học, thạc (nếu có); e) Bản hợp lệ bảng điểm học phần chương trình đào tạo thạc sĩ, học phần bổ sung (nếu có), học phần chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ, ...
 • 63
 • 215
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
... SỞ ĐÀO TẠO Điều Trách nhiệm trường (thực theo quy chế) Điều Giảng viên Giảng viên đào tạo trình độ thạc người làm nhiệm vụ giảng dạy học phần chương trình đào tạo trình độ thạc hướng dẫn ... sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; b) Môn bản: Toán cao cấp; c) Môn sở: Theo Đề án đăng ký đào tạo trình độ thạc chuyên ngành Điều Điều kiện dự thi Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc ... nhận trúng tuyển (thực theo Quy chế) Chương IV CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều 22 Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo bao gồm: 44 tín Điều 23 Cấu trúc chương trình đào tạo Các môn học:...
 • 13
 • 74
 • 0

QUY CHẾ đào tạo TRÌNH độ THẠC CHƯƠNG TRÌNH CAO học KINH tế PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – hà LAN

QUY CHẾ đào tạo TRÌNH độ THẠC sĩ CHƯƠNG TRÌNH CAO học KINH tế PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – hà LAN
... Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển (MDE) hợp tác với 45 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định quy định hoạt động đào tạo trình độ thạc Chương trình Cao học Kinh ... vụ quy n học viên Hoàn thành chương trình đào tạo; chấp hành nội quy, quy chế, quy định đào tạo trình độ thạc Nhà nước Trường Hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thời gian thông báo trước Học ... thực theo quy trình xây dựng ban hành chương trình đào tạo thống hai bên Việt Nam Lan 16 CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Điều 19 Địa điểm đào tạo Tại Trường ĐH KTQD Điều 20 Tổ chức đào tạo Cách...
 • 46
 • 98
 • 2

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
... Nội Quy chế đào tạo trình độ tiến Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (2010), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 44 Quy định đào tạo trình độ thạc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ... theo quy định riêng QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 3.1 Quản học viên cao học 3.1.1 Trách nhiệm Viện Đào tạo sau đại học Học viên cao học chịu quản Trường Đại học Hàng hải toàn thời gian quy ... học tập, thi, kiểm 14 tra… - Quản hồ sơ đào tạo sau đại học Trường Đại học Hàng hải 3.3.2 Hồ sơ quản đào tạo trình độ thạc Hồ sơ quản đào tạo trình độ thạc bao gồm: - Hồ sơ tuyển...
 • 48
 • 235
 • 0

Đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc chuyên ngành quản trị kinh doanh

Đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh
... 2 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Dân lập Phương Đông có gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo Cử nhân kinh tế ngành chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh ... chí Quản trị chất lượng Chiến lược kinh doanh Quản trị marketing Văn hóa doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh Pháp luật thương mại quốc tế Quản lý dịch vụ công cộng doanh nghiệp xã hội Kế toán quản trị ... cũ, 1983 Kinh tế Toán kinh tế Tiền tệ NH Kinh tế trị Kinh tế Thành tích khoa học (số lượng đề tài, báo) đề tài, dự án; 19 báo 03 đề tài đề tài cấp Bộ, 42 báo khoa học Trường ĐHKTQD, đề tài Trường...
 • 22
 • 406
 • 0

Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.
... trưởng sở đào tạo xác định điểm trúng tuyển, duyệt danh Bước sách thí sinh trúng tuyển, ký Quyết định công nhận học viên cao học báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo Bước Căn vào Quyết định công nhận học ... sinh trúng tuyển Văn qui định Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐ Mẫu báo cáo học viên tốt nghiệp chương trình Quyết định số đào tạo trình độ thạc sĩ 45/2008/QĐ-BGDĐ Mẫu báo cáo kết thi tuyển sinh đào ... trưởng sở đào tạo gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản tổng hợp kết thi theo chuyên ngành; Danh sách học viên duyệt trúng tuyển; Quyết định công nhận học viên...
 • 3
 • 161
 • 0

Bài giảng QUY CHẾ Đào tạo trình độ thạc sỹ

Bài giảng QUY CHẾ Đào tạo trình độ thạc sỹ
... Ph bin, hng dn, t chc thc hin cỏc quy nh ca Quy ch ny; b) Quyt nh v chu trỏch nhim ton b cỏc hot ng liờn quan n cụng tỏc tuyn sinh theo quy nh ca Quy ch ny; c) Quyt nh thnh lp b mỏy giỳp vic cho ... khỏc Ban thi Trỏch nhim v quyn hn ca Ban thi: a) Ra thi theo quy nh ti iu 22, iu 23 ca Quy ch ny; b) In, úng gúi, bo qun, phõn phi v s dng thi theo quy nh ti iu 24 Quy ch ny; c) Bo qun ỏp ỏn ... Hi ng tuyn sinh v cht lng, tin v quy trỡnh chm thi Trỏch nhim v quyn hn ca Ban Chm thi: Thc hin cỏc ni dung c quy nh ti iu 29; iu 30 ca Quy ch ny Trỏch nhim v quyn hn ca Trng mụn chm thi: Chu...
 • 31
 • 200
 • 0

Tài liệu Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc doc

Tài liệu Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ doc
... Tờ trình đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo, cần nêu rõ lý mở ngành, chuyên ngành lực đào tạo sở đào tạo (mẫu 1, Phụ lục I); Thành phần hồ sơ Đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình ... trình kế hoạch đào tạo: a) Đã xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc cho ngành, chuyên ngành đăng ký đào tạo theo quy định Điều 36, Điều 37 Quy chế này, Hội đồng khoa học đào tạo sở đào ... Về đội ngũ giảng viên, cán khoa học: a) Đội ngũ giảng viên, cán khoa học hữu sở đào tạo đảm nhận giảng dạy 60% khối lượng chương trình đào tạo trình độ thạc ngành, chuyên ngành đăng ký đào tạo; ...
 • 6
 • 189
 • 0

Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ. doc

Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ. doc
... Thủ tướng Chính phủ định giao nhiệm vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình đăng ký nhận nhiệm vụdddaof tạo thạc sĩ, tiến sĩ Đề án đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Số hồ sơ: 04 Tên mẫu ... Đào tạo Bước Vụ Giáo dục đại học kiểm tra Hồ sơ Bước Bước Thẩm định hồ sơ khảo sát sở đào tạo (Bộ Giáo dục đào tạo; Văn phòng Chính phủ; Bộ Khoa học Công nghệ) Thủ tướng Chính phủ định giao nhiệm ... định Đối với mẫu Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ: Thông tư số (đính kèm) 10/2009/TT-BCT Đối với mẫu hồ sơ đăng ký mở ngành, chuyên Quyết định số ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (đính kèm): 45/2008/QĐ-BGDĐ...
 • 3
 • 185
 • 0

Tài liệu Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc docx

Tài liệu Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ docx
... pháp lý thủ tục hành - Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc ...
 • 2
 • 175
 • 0

Tài liệu Mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. pptx

Tài liệu Mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. pptx
... trng B Giỏo dc v o to xem xột quyt nh giao chuyờn ngnh o to trỡnh tin s * iu kin đăng ký mở ngành, chuyên ngành o to thc s: Cỏc c s o to trỡnh thc s đợc ng ký m ngnh, chuyờn ngnh o to cú cỏc ... thc s ca ngnh, chuyờn ngnh ng ký o to; b) Cú ớt nht ging viờn c hu cú bng tin s thuộc ngnh, chuyên ngành ng ký o to, ó v ang tham gia o to trỡnh thc s, tin s (hoc ging dy, hoc hng dn lun thc...
 • 7
 • 290
 • 0

Tài liệu Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc ppt

Tài liệu Giao ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ppt
... định giao ngành, chuyên ngành đào tạo k Yêu cầu điều kiện để thực thủ tục hành - Không l Căn pháp lý thủ tục hành - Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 ban hành Quy chế đào tạo trình độ ... thủ tục hành - Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc ...
 • 2
 • 144
 • 0

Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến pdf

Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ pdf
... nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc ngành, chuyên ngành đăng kí đào tạo Các thành tựu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; định giao nhiệm vụ đào tạo ngành, chuyên ngành đại học, thạc ... dục Đào tạo việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc - Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 ban hành Quy chế đào tạo tiến Mẫu Tờ trình đăng kí mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình ... chuyên ngành đào tạo trình độ thạc (đính kèm): - Mẫu 1: Tờ trình đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo - Mẫu 2: Đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc - Mẫu 3: Đội ngũ giảng...
 • 14
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mớiquy định đào tạo trình độ tiến sĩquy chế đào tạo trình độ thạc sĩ nam 2011quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 2013quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 2011quy che đào tạo trình độ thạc sĩChiến lược sản phẩm quốc tế AppleSáng kiến kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thônNhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh thị xã Phú Thọ (Lv thạc sĩ)Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số phương pháp nghiên cứu sự hội tụ của chuỗi số dươngNoi dung toan bo đề tài NCKH SV đinh duy Ngọcquần thể di tích cố đô huếBG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãNghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGGIÁO TRÌNH LỊCH sử các học THUYẾT CHÍNH TRỊCHƯƠNG 6 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở ANH THỜI cần đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập