new headway 3rd edition elem tests

new headway 3rd edition elem tests

new headway 3rd edition elem tests
... UK New Headway Elementary – the third edition Test Booklet Note to the teacher This booklet contains: • 14 Unit Tests which revise the corresponding unit in New Headway Elementary – the third edition ... isn’t Is Megan Price a newspaper journalist? _ U N I T Test B 10 What does she in her free time? _ marks for each correct answer New Headway Elementary – the third edition © Oxford University ... her briefcase There are newspapers on the sofa Are there glasses in the kitchen? There aren’t keys on the bookcase 20 U N I T Test A New Headway Elementary – the third edition © Oxford University...
 • 96
 • 69
 • 0

Reading - Unit 3 - New Headway 3rd Edition

Reading - Unit 3 - New Headway 3rd Edition
... Ernest Hemingway 1P 4H 2H 5H 3P 6P VOCABULARY Pablo Picasso • genius // (n.) - great intelligence, skill or artistic ability the genius of Shakespeare/ Picasso - a person who is unusually ... much The private lives of movie stars never fail to fascinate -> fascinated (a.) very interested -> fascinating (a.) very interesting -> fascinatingly (adv.) • futile // (a.) having no ... CONTENT Discussion Vocabulary Reading DISCUSSION Who are or were the most famous painters and writers in Vietnam? DISCUSSION Hemiingway...
 • 27
 • 1,676
 • 8

New headway english course beginner tests docx

New headway english course beginner tests docx
... New Headway Beginner Test Booklet Note to the teacher This booklet contains • 14 Unit Tests which revise the corresponding units in New Headway Beginner Student’s Book ... intelligibility, for spelling) 20 in / this / what’s / English / ? John / this / is points for each correct answer U N I T Test B 10 New Headway Beginner © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE NAME: ... Test A New Headway Beginner © Oxford University Press 20 PHOTOCOPIABLE NAME: Complete the table Country Read the text and answer the questions Use short answers Nationality Brazil _ English...
 • 79
 • 305
 • 1

Oxford University Press New Headway Intermediate (Tests)

Oxford University Press New Headway Intermediate (Tests)
... New Headway Intermediate Test Booklet Note to the teacher This Booklet consists of • 12 Unit Tests Each Unit Test revises the corresponding unit in New Headway English Course Intermediate ... awful and the band only played for an hour and a quarter Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Photocopying Oxford New York Athens Auckland Bangkok Bogota Bombay Buenos ... Wellbank pp 16, 25, 27, 36 Oxford and Oxford English are trade marks of Oxford University Press ISBN 19 470239 © Oxford University Press 1998 All rights reserved No part of this publication may be...
 • 47
 • 2,829
 • 9

New headway intermediate tests

New headway  intermediate  tests
... New Headway Intermediate Test Booklet Note to the teacher This Booklet consists of • 12 Unit Tests Each Unit Test revises the corresponding unit in New Headway English Course Intermediate ... imposed on the subsequent purchaser Printed in the UK Publisher’s note: These tests are designed to accompany the New Headway English Course MATERIALS FOR PHOTOCOPYING ISBN 0-19-470239-1 Oxford ... you A Who are you looking at? A Have you found a new job yet? B That baby over there He doesn’t look very B Yes, I’ll/I’m going to work for a new marketing happy I think he company...
 • 47
 • 652
 • 3

New headway beginner tests

New headway beginner  tests
... New Headway Beginner Test Booklet Note to the teacher This booklet contains • 14 Unit Tests which revise the corresponding units in New Headway Beginner Student’s Book ... the 11 What is the best way to see Brighton? newsagent points for each correct answer 30 point for each correct answer TOTAL New Headway Beginner © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 10 ... points for each correct answer 20 TOTAL 100 six books New Headway Beginner © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T NAME: Test B Complete the...
 • 79
 • 2,417
 • 5

new headway intermediate tests

new headway intermediate tests
... New Headway Intermediate Test Booklet Note to the teacher This Booklet consists of • 12 Unit Tests Each Unit Test revises the corresponding unit in New Headway English Course Intermediate ... imposed on the subsequent purchaser Printed in the UK Publisher’s note: These tests are designed to accompany the New Headway English Course MATERIALS FOR PHOTOCOPYING ISBN 0-19-470239-1 Oxford ... you A Who are you looking at? A Have you found a new job yet? B That baby over there He doesn’t look very B Yes, I’ll/I’m going to work for a new marketing happy I think he company...
 • 47
 • 707
 • 0

Tài liệu New Headway beginner - Tests doc

Tài liệu New Headway beginner - Tests doc
... New Headway Beginner Test Booklet Note to the teacher This booklet contains • 14 Unit Tests which revise the corresponding units in New Headway Beginner Student’s Book ... Certainly And your name is? Julia Alvarez How you (2) _ your surname? a write b spell c say d A-L-V-A-R-E-Z Thank you Hello, (3) _ is the manager a that b this c is d I’m We have two children – ... Certainly And your name is? Julia Alvarez How you (2) _ your surname? a say b c write d spell A-L-V-A-R-E-Z Thank you Hello, (3) _ is the manager a is b I’m c that d this Nicola has a lot of CDs...
 • 79
 • 283
 • 1

New headway elementary tests

New headway elementary tests
... Doradca Metodyczny, Bydgoszcz New Headway Elementary Test Booklet Note to the teacher This booklet contains • 14 Unit Tests which revise the corresponding unit in New Headway Elementary Student’s Book ... podręcznika New Headway Elementary Liczba testów odpowiada liczbie rozdziałów w tym podręczniku W przygotowaniu są podobne zbiory uzupełniające podręczniki New Headway Pre-Intermediate i New Intermediate ... answer U N I T Test B New Headway Elementary © Oxford University Press 12 PHOTOCOPIABLE NAME: A B A B A Write a or an a _ ticket an _ orange _ camera _ house _ apple _ newspaper 10 11 _ ice-cream...
 • 78
 • 2,030
 • 1

new headway upper-intermediate tests [amanda maris]

new headway upper-intermediate tests [amanda maris]
... H g s New Headway Upper-Intermediate Test Booklet Note to the teacher This Booklet consists of · 12 Unit Tests Each Unit Test revises the corresponding unit in New Headway English Course Upper-Intermediate ... put down put up with take over silly thing to say! brilliant news! clever children! Example absolutely ridiculous! My new computer didn’t work so I it to the shop nice surprise! ... the film in New York, London, and Paris _ The film was highly recommended, and had been shown all around the world _ They didn’t recommend the new novel...
 • 11
 • 601
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: new headway elementary teachers book testsnew headway elementary 3rd edition pdf free downloadnew headway elementary 3rd edition free downloadnew headway elementary 3rd edition teachers book free downloadnew headway beginner third edition tests pdfnew headway elementary 3rd edition workbook pdfnew headway elementary 3rd edition teachers book downloadnew headway elementary 3rd edition audio free downloadnew headway elementary fourth edition tests pdfnew headway preintermediate 3rd edition cd chomikujnew headway elementary 3rd edition cd free downloadnew headway intermediate 3rd edition teachers book free downloadnew headway preintermediate 3rd edition workbook pdfnew headway preintermediate 3rd edition workbook with key pdfnew headway elementary 3rd edition teachers book pdf365 phonics activitiesTL: Tính chủ quan và tính khách quan của các phương pháp nghiên cứu khoa họcKỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TẾT TRUNG THUNghệ thuật viết luận văn (TG michel beaud nguyễn phấn khanh bd)Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (GS TSKH lê huy bá)Tâm lý học đám đông (gustave le bon)câu hỏi thực hành đánh giá kết quả học tập ở tiểu họcphát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 5phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội mớicác bài toán cơ sở đại số và hình học ở tiểu họcĐồ án tổ chức thi công đườngHướng dẫn làm video bằng phần mềmNgữ pháp văn bản _ sư phạm tiểu họcphiếu phỏng vấn giáo viên về giải pháp lỗi chính tả cho học sinh lớp 3Success with writing grade 3LUẬN văn THẠC sĩ BIỆN PHÁP QUẢN lý của HIỆU TRƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KIM bôi, TỈNH hòa BÌNHSmart english 1 final testNGO THI HONG LIEN TL THONG KE KD 1683401020022 (1)Một số kinh nghiệm giảng dạy tiết luyện tập môn hoá lớp 8Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hoá lớp 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập