Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp mã hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp mã hóa
... Trong giải pháp để đạt mục tiêu này, giải pháp hóa lựa chọn tương đối rộng rãi Vì lựa chọn đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo mật CSDL SQL Server 2012 phương pháp hóa Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên ... toàn liệu mức người dùng 38 3.3 An toàn liệu mức phân quyền 41 3.4 An toàn liệu phương pháp hóa 43 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 56 4.1 Thực nghiệm hóa liệu ... quan an toàn sở liệu Chương Tình hình công CSDL giải pháp phòng chống Chương Các giải pháp bảo vệ CSDL SQL Server Chương Thực nghiệm bảo vệ CSDL CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU Việc lưu...
 • 76
 • 367
 • 4

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server 2012 bằng phương pháp mã hóa
... Trong giải pháp để đạt đƣợc mục tiêu này, giải pháp hóa đƣợc lựa chọn tƣơng đối rộng rãi Vì lựa chọn đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo mật CSDL SQL Server 2012 phƣơng pháp hóa Mục tiêu nghiên ... toàn liệu mức ngƣời dùng 38 3.3 An toàn liệu mức phân quyền 41 3.4 An toàn liệu phƣơng pháp hóa 43 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 56 4.1 Thực nghiệm hóa liệu ... quan an toàn sở liệu Chƣơng Tình hình công CSDL giải pháp phòng chống Chƣơng Các giải pháp bảo vệ CSDL SQL Server Chƣơng Thực nghiệm bảo vệ CSDL CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU Việc lƣu...
 • 21
 • 108
 • 1

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa
... có s n CSDL SQL SERVER 2008 Chương 1: hóa d li u SQL SERVER 2008 Nghiên c u thu t toán hóa ñư c s d ng Trình bày tính hóa SQL Server 2008 M i tính k thu t hóa c a SQL Server 2008 ... lưu SQL Server 2008 b o m t s d li u SQL Server b ng phương pháp hóa Ph m vi nghiên c u c a ñ tài bao g m nghiên c u lý thuy t xây d ng chương trình hóa CSDL SQL Server 2008 Gi i h n nghiên ... toán hóa d li u SQL SERVER 2008 Mô t thu t toán hóa d li u ñư c s d ng SQL Server 2008 Chương 3: ng d ng hóa dòng d li u v i java Trình bày lý thuy t hóa c a Java ý tư ng v hóa...
 • 13
 • 2,198
 • 7

TÌM HIỂU HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012 VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SQL SERVER 2012

TÌM HIỂU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012 VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SQL SERVER 2012
... cho hệ ứng dụng thao tác liệu Trong nhóm trình bày SQL Sever 2012 ứng dụng SQL Sever 2012 Tin Kinh tế - Nhóm Trang CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ SQL 2012 I.1 Giới thiệu chung SQL I.1.1 SQL gì? SQL ... cài đặt sở liệu SQL Server Management Studio NET 3.5 SP1 yêu cầu SQL Server 2012 bạn chọn sở liệu động cơ, báo cáo dịch vụ, nhân rộng, Master dịch vụ liệu, dịch vụ chất lượng liệu, SQL Server ... truy nhập vào liệu CSDL Oracle Các chương trình ứng dụng công cụ Oracle cho phép người sử dụng truy nhập tới CSDL mà không cần sử dụng trực tiếp SQL Nhưng ứng dụng chạy phải sử dụng SQL I.1.1...
 • 104
 • 437
 • 4

Cấu hình sở dữ liệu trên máy client, phương pháp bảo mật sở dữ liệu

Cấu hình cơ sở dữ liệu trên máy client, phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu
... liệu có nhiều máy khác 1.3 Phương pháp bảo mật sở liệu Trong chiến lược bảo mật liệu, đa số công ty tập trung nguồn lực vào bảo vệ liệu đường truyền Trong vấn đề bảo vệ liệu nằm sở liệu (CSDL, ... thiệu sở liệu 1.1 Khái niệm sở liệu 1.2 Các cấu hình sở liệu máy client/server .9 1.2.1 Mô hình sở liệu tập trung (Centralized database model) 10 1.2.2 Mô hình sở liệu ... phần ứng dụng sở liệu thực máy mainframe cấu hình thích hợp với mô hình tập trung 1.2.2 Mô hình sở liệu theo kiểu file - server (File - server database model) Trong mô hình sở liệu theo kiểu...
 • 53
 • 395
 • 3

Tài liệu Phương pháp bảo mật sở dữ liệu pdf

Tài liệu Phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu pdf
... chế ứng dụng cần hỗ trợ index Dữ liệu mã hóa có kích thước lớn so với liệu gốc Sự chênh lệch không đáng kể liệu chữ (text), đáng kể liệu số dạng nhị phân Ví dụ, liệu số byte bị tăng lên byte ... nội dung liệu Người sử dụng quyền đọc liệu dạng giải mã (plaintext) Giải pháp nêu có lợi điểm đơn giản, dễ phát triển Tuy nhiên, giới hạn chế view, trigger cách thức quản trị liệu, giải pháp có ... mật CSDL tối ưu cần hỗ trợ yếu tố sau: Hỗ trợ mã hóa mức liệu cấp bảng, cột, hàng Hỗ trợ sách an ninh phân quyền truy cập đến mức liệu cột, hỗ trợ RBAC chế mã hóa không...
 • 3
 • 517
 • 13

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'
... cứu đề tài Xây dựng sở liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích đề tài thiết lập thông tin sở liệu đất đai qui có tính ... dựng nguồn sở liệu đa tiêu chí không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất địa bàn Phú sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ kết nghiên cứu, hỗ trợ ... thác sử dụng để trợ giúp định đánh giá thích hợp đất, qui hoạch sử dụng đất cấp sở (xã) Địa điểm, vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Mô tả địa điểm nghiên cứu Địa điểm lựa chọn nghiên cứu Phú...
 • 12
 • 364
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học:" XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ RÁC THẢI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIS" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... xõy dng c s d liu qun rỏc thi thnh ph Nng 2.2.1 Cụng tỏc chun b: + Xỏc nh mc ớch nghiờn cu: mc ớch nghiờn cu ca ti l xõy dng c s d liu qun rỏc thi v thnh lp bn qun cỏc tuyn thu gom ... qun rỏc thi thnh ph Nng bng h GIS õy phn mm dựng cp nht thụng tin l phn mm Microsof Exel, phn mm biờn v v bn l phn mm Mapinfo Professional - u ra: Kt qu cui cựng s nhn c mt h qun c ... 222 TP CH KHOA HC V CễNG NGH, I HC NNG - S 5(40).2010 - Ta a cỏc trm trung chuyn, ta cụng ty mụi trng thỡ c thu nhn qua mỏy nh v ton cu GPS thun li cho vic s húa, truy cp v qun thụng...
 • 6
 • 246
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xây dựng sở dữ liệu đối với Biển Đông " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... toán, suy từ số liệu nói không lưu trữ không thuộc sở liệu Trên sở xem xét nhiều bảng số liệu quan trắc nhiều phương tiện khảo sát biển, từ tầu khoa học sở nghiên cứu khoa học nước, số liệu hệ Hình ... trình quản lý file liệu sở liệu vùng biển Đông xây dựng theo cách thức giới thiệu mục Tới nay, hình thành ba phận liệu với vốn liệu thu thập gồm: 1) Ở phận liệu quan trắc biển, thu thập số ... yếu tố khí tượng, hải văn Phương pháp xây dựng sở liệu biển sở liệu xây dựng giới hạn số liệu thực đo yếu tố khí tượng, hải văn, thủy hóa môi trường nước biển lưu trữ cách có hệ thống máy tính,...
 • 8
 • 145
 • 0

Phương pháp bảo mật sở dữ liệu pps

Phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu pps
... hai giải pháp nêu trên, dễ dàng nhận thấy giải pháp bảo mật CSDL tối ưu cần hỗ trợ yếu tố sau: Hỗ trợ mã hóa mức liệu cấp bảng, cột, hàng Hỗ trợ sách an ninh phân quyền truy cập đến mức liệu cột, ... chế ứng dụng cần hỗ trợ index Dữ liệu mã hóa có kích thước lớn so với liệu gốc Sự chênh lệch không đáng kể liệu chữ (text), đáng kể liệu số dạng nhị phân Ví dụ, liệu số byte bị tăng lên byte ... nội dung liệu Người sử dụng quyền đọc liệu dạng giải mã (plaintext) Giải pháp nêu có lợi điểm đơn giản, dễ phát triển Tuy nhiên, giới hạn chế view, trigger cách thức quản trị liệu, giải pháp có...
 • 6
 • 138
 • 0

mô hình bảo mật sở dữ liệu Điều khiển truy cập tùy quyền

mô hình bảo mật cơ sở dữ liệu Điều khiển truy cập tùy quyền
... Máy Tính © 2013 Bảo mật hệ thống thông tin Chương 4: Điều khiển truy cập tùy quyền (DAC) 11 hình bảo mật tùy quyền   hình bảo mật tùy quyền, hình điều khiển truy cập tùy quyền (DAC model), ... 2013 Bảo mật hệ thống thông tin Chương 4: Điều khiển truy cập tùy quyền (DAC) Nội dung Giới thiệu điểu khiển truy cập tùy quyền hình điểu khiển truy cập tùy quyền Điều khiển liệu với SQL DAC điều ... Tính © 2013 Bảo mật hệ thống thông tin Chương 4: Điều khiển truy cập tùy quyền (DAC) 29 Nội dung Giới thiệu điểu khiển truy cập tùy quyền hình điểu khiển truy cập tùy quyền Điều khiển liệu với...
 • 52
 • 580
 • 1

Bảo mật sở dữ liệu các nguyên tắc sử dụng thông thường

Bảo mật cơ sở dữ liệu các nguyên tắc sử dụng thông thường
... lập cấu trúc bảo mật sở Bây giờ, sau có tổ chức bảo mật sở cho hệ thống, bắt đầu xem xét vấn đề kỹ thuật bảo mật sở liệu Lỗ hổng sở liệu (muôn mặt chiến tranh bảo mật! ) Bảo mật sở liệu bị công ... người dùng sử dụng kết nối nguồn liệu server Điều khiển truy cập bảng (Table Access Control) Điều khiển truy cập bảng dạng thức hay bị bỏ sót bảo mật sở liệu Vì khó kế thừa áp dụng Sử dụng cách thích ... • • • Bảo mật Kerberos: Đây “chiếc vé” phổ biến, giúp tránh phải sử dụng hệ thống thẩm định sở sở liệu riêng ảo (VPD): Công nghệ VPD giới hạn quyền truy cập cách chọn số hàng cột Bảo mật grant-execute...
 • 6
 • 367
 • 1

Tài liệu Bảo mật sở dữ liệu (các nguyên tắc sử dụng thông thường) pdf

Tài liệu Bảo mật cơ sở dữ liệu (các nguyên tắc sử dụng thông thường) pdf
... lập cấu trúc bảo mật sở Bây giờ, sau có tổ chức bảo mật sở cho hệ thống, bắt đầu xem xét vấn đề kỹ thuật bảo mật sở liệu Lỗ hổng sở liệu (muôn mặt chiến tranh bảo mật! ) Bảo mật sở liệu bị công ... phép tài khoản người dùng sử dụng kết nối nguồn liệu server Điều khiển truy cập bảng (Table Access Control) Điều khiển truy cập bảng dạng thức hay bị bỏ sót bảo mật sở liệu Vì khó kế thừa áp dụng ... cập sở liệu (Restricting Database Access) Đây mốc cuối tổng quan bảo mật sở liệu xem xét Vấn đề chủ yếu mục truy cập mạng hệ thống, tập trung sở liệu internet Hầu hết đích nhắm công database sở...
 • 6
 • 305
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật cơ sở dữ liệu sql serverbảo mật cơ sở dữ liệu sqlhệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server 2012phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệutong quan phuong phap luan phuong phap nghien cuu hien tuong ðno va co so du lieubảo mật cơ sở dữ liệu trong accessbảo mật cơ sở dữ liệu trong sql servercác cách bảo mật cơ sở dữ liệucách bảo mật cơ sở dữ liệu10 thủ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu accessbảo mật cơ sở dữ liệu trong sqltài liệu bảo mật cơ sở dữ liệubảo mật cơ sở dữ liệu trong oraclebảo mật cơ sở dữ liệu accessbảo mật cơ sở dữ liệu là gìĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶCNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTuan lam viec 4 gio timothy ferrissTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayTong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Thơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)1479 qđ UIBND tinh Quang Ngai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập