Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu

Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu luận văn ths công nghệ thông tin

Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu luận văn ths công nghệ thông tin
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN NGỌC TUẤN NHẬN DẠNG CHỮ CHO ẢNH MÀU THƯƠNG HIỆU Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính Mã số: 60480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI ... đoạn ảnh cải tiến, dựa khác biệt màu sắc cảm nhận mắt người, nguyên tắc thường thấy thiết kế ảnh màu thương hiệu Bài toán nhận dạng chữ in ảnh màu gồm ba công đoạn chủ yếu: tiền xử lý, nhận dạng ... hoàn chỉnh Trong phần thực nghiệm luận văn, tiến hành nhận dạng chữ in ảnh màu thương hiệu với nhiều kích cỡ chữ, font chữ màu sắc khác Kết sau hệ thống nhận dạng chữ in cải thiện rõ rệt so sánh...
 • 58
 • 107
 • 1

Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết

Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết
... nhiễu Trích chọn đặc trƣng nhận dạng chữ viết việc tìm chọn đặc trƣng đặc thù chữ viết, qua đầu vào cho trình nhận dạng. Bên canh việc lựa chọn thuật toán nhận dạng phù hợp việc tìm phƣơng pháp trích ... chữ viết - CHƢƠNG 2: Tổng quan trích chọn đặc trƣng số phƣơng pháp trích chọn đặc trƣng cho nhận dạng chữ viết Chƣơng nghiên cứu tổng quan trích chọn đặc trƣng số phƣơng pháp trích chọn đặc trƣng ... VỀ TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƢNG VÀ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƢNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT 2.1 Trích chọn đặc trƣng Trích chọn đặc trƣng đóng vai trò quan trọng hệ thống nhận dạng Trong trƣờng...
 • 53
 • 414
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG HIỆU QUẢ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY RỜI RẠC" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhận chữ viết tay Phần tiếp theo, trình bày số phương pháp trích chọn đặc trưng đơn giản, áp dụng cho việc nhận dạng ký tự viết tay rời rạc III Một số phương pháp trích chọn đặc trưng Trong phần ... lượng đặc trưng nhiều, tốc độ nhận dạng tăng lên đáng kể V Kết luận Bài báo đề xuất mô hình nhận dạng chữ viết tay rời rạc dựa sở phương pháp véc tơ tựa kết hợp với số phương pháp trích chọn đặc trưng ... giản hiệu cho việc nhận dạng chữ viết tay rời rạc Các kết thực nghiệm cho thấy đặc trưng lựa chọn áp dụng vào toán nhận dạng chữ viết tay rời rạc đạt độ xác tương đối cao Việc sử dụng đặc trưng...
 • 7
 • 200
 • 0

Ứng dụng cho việc nhận dạng chữ viết tiếng việt

Ứng dụng cho việc nhận dạng chữ viết tiếng việt
... [8] cho mô hình nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Dựa sở thành phần liên thông ảnh, phân tập ký tự tiếng Việt thành nhóm tách ký tự có dấu thành phần rời Sau xây dựng máy phân lớp SVM để nhận dạng ... dạng đó, NSV số véc tơ hỗ trợ III MÔ HÌNH NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT VIẾT TAY HẠN CHẾ Trong phần này, trình bày chi tiết kiến trúc mô hình nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế (Hình 2) (a) Nhiễu đốm Tiền ... kể dấu), 13782 mẫu chữ không dấu sử dụng để huấn luyện, phần lại phục vụ cho việc nhận dạng Chúng xây dựng tập liệu phục vụ cho việc huấn luyện: TrainData1: Tập dấu tiếng Việt {/, \, ?, ~, ^,...
 • 7
 • 422
 • 16

Trích chọn đặc trưng wavelet Haar kết hợp với SVM cho việc nhận dạng chữ viết tay TV

Trích chọn đặc trưng wavelet Haar kết hợp với SVM cho việc nhận dạng chữ viết tay TV
... hình nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế đạt độ xác tương đối cao V KẾT LUẬN Bài báo đề xuất mô hình nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế dựa sở SVM kết hợp với phương pháp trích chọn đặc trưng wavelet ... kết phân lớp phần chữ phần dấu để có kết nhận dạng cuối Các kết thực nghiệm cho thấy việc áp dụng phương pháp phân lớp SVM kết hợp với đặc trưng Haar vào toán nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt đạt ... SVM, sử dụng tập đặc trưng trích chọn để huấn luyện phân lớp nhận dạng Đối với phần chữ có kích thước 16×16, có tất 256 đặc trưng Còn phần dấu với kích thước 8×8, có 64 đặc trưng trích chọn SVM1 :...
 • 7
 • 874
 • 27

041_Nghiên cứu và ứng dụng phân đoạn ảnh trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt

041_Nghiên cứu và ứng dụng phân đoạn ảnh trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt
... dựng sở mẫu chữ viết tay tiếng Việt gồm 30000 mẫu cho nhận dạng từ dựa quy định mẫu chữ tiếng Việt chuẩn dùng việc dạy học sinh cấp I Chúng em tiến hành thu thấp văn chữ viết tay tiếng Việt giấy ... hợp với chữ in không phù hợp với chữ viết tay kí tự từ chữ viết tay thường bị dính liền với Việc tìm cách tách xác hoàn toàn khó thực Đối với vần đề này, em sử dụng phương pháp nhận dạng sau ... từ cần nhận dạng thống kê ngữ cảnh Kết luận Như vậy, qua khoá luận em nghiên cứu, cài đặt số phương pháp việc tiền nhận dạng (tiền xử lý ảnh, tách dòng, tách từ) đồng thời cài đặt nhận dạng từ...
 • 2
 • 342
 • 21

Tìm hiểu quy tắc huấn luyện của hebb để huấn luyện mạng một lớp và cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số

Tìm hiểu quy tắc huấn luyện của hebb để huấn luyện mạng một lớp và cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số
... pháp khác để giải toán phương pháp áp dụng mạng neuron mang lại hiệu cao Nhận dạng ký tự số mạng neuron ” nội dung đề tài Để nhận dạng ký tự số nhóm lựa chọn “ huấn luyện Mạng neuron lớp ” Mặc ... AND, OR hàm có dạng n m đầu vào (n ≤ m) Nó phân loại đầu hàm XOR II .Tìm hiểu qui tắc Hebb: Chúng ta giải thích định lý toán học Hebb nào ,để mà sử dụng để huấn luyện ma trận trọng số liên kết tuyến ... hóa đầu vào chọn đầu mong muốn -1 1,chúng ta có : (7.20) Ma trận trọng số trở thành: 12 (7.21) Vì sử dụng mô hình nguyên mẫu: III .Cài đặt ứng dụng nhận dạng chữ số 1.Yờu cầu toán ứng dụng Bài...
 • 18
 • 2,120
 • 4

Tài liệu Hình ảnhThương hiệunhân ppt

Tài liệu Hình ảnh và Thương hiệu cá nhân ppt
... nghiệp nâng tầm hình ảnh nhân công ty Theo ông Chris Harvey – Tổng Giám Đốc VietnamWorks.com: Hình ảnh nhân công cụ hỗ trợ đắc lực gây ảnh hưởng xấu cho bạn bạn cách sử dụng hiệu Mỗi bạn ... tích cực nhân viên đồng nghiệp họ” - ông Jonah Levey nói Trong khuôn khổ buổi nói chuyện này, người tham dự cập nhật nguyên tắc xây dựng hình ảnh thương hiệu nhân, bao gồm khái niệm hình ảnh chuyên ... nguồn nhân lực Việt đóng góp vào phát triển chung Việt Nam “Chúng mong sau buổi nói chuyện hôm nay, cử tọa thu thập kiến thức hữu ích kỹ cần thiết giúp họ nâng tầm hình ảnh nhân mà có ảnh hưởng...
 • 2
 • 306
 • 5

Tài liệu Hình ảnhThương hiệunhân bạn sẽ nói lên điều gì trong ba giây đầu tiên? doc

Tài liệu Hình ảnh và Thương hiệu Cá nhân bạn sẽ nói lên điều gì trong ba giây đầu tiên? doc
... Group, công ty cung cấp giải pháp nhân tuyển dụng hàng đầu Việt Nam cho biết Hình ảnh Thương hiệu nhân bạn nói lên điều ba giây đầu tiên? Đó chủ đề buổi nói chuyện đặc biệt Navigos Group ... nâng tầm hình ảnh nhân công ty Theo ông Chris Harvey – Tổng Giám Đốc VietnamWorks.com: Hình ảnh nhân công cụ hỗ trợ đắc lực gây ảnh hưởng xấu cho bạn bạn cách sử dụng hiệu Mỗi bạn gặp đó, ... hình ảnh thương hiệu nhân Lynne Marks – Chủ tịch Học viện Hình ảnh Luân Đôn; Jeffrey Jones – Giám đốc Điều hành công ty Human Factor International; Sonia Barnes – Chủ tịch Công ty Tư vấn Hình...
 • 5
 • 159
 • 1

Báo cáo " Tìm hiểu SVM trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế " pot

Báo cáo
... Chương giới thiệu nhận dạng chữ viết tay Chương giới thiệu SVM Chương cần thiết SVM vào việc nhận dạng chữ viết tay Chương phân loại SVM Chương ứng dụng SVM vào nhận dạng chữ viết tay References ... tay References Tiếng Việt Phạm Anh Phương (2008), “Áp dụng số chiến lược SVM đa lớp cho toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế , Tạp chí khoa học đại học Huế, ISSN 1859-1388, số 45, 109-118 Phạm ... Quốc Tạo, Lương Chi Mai (2008), “Trích chọn đặc trưng wavelet Haar kết hợp với SVM cho việc nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt” Tiếng Anh B.verma, M Blumenstein & S Kulkarni, “Recent achievements...
 • 2
 • 568
 • 19

nghiên cứu phương pháp máy vectơ tựa trong nhận dạng chữ viết tay (xử lý ảnh)

nghiên cứu phương pháp máy vectơ tựa trong nhận dạng chữ viết tay (xử lý ảnh)
... pháp máy Véctơ tựa để nghiên cứu toán nhận dạng chữ viết tay Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu phương pháp phân lớp SVM áp dụng cho toán nhận dạng chữ viết tay - Cài đặt demo dạng chữ viết tay ... tinh thần người viết Chính mà việc giải toán toán nhận dạng chữ viết tay tiếp tục đề tài thách thức với nhà nghiên cứu Có hai loại nhận dạng chữ viết tay: - Thứ nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến ... chấp nhận Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài: - Quy trình nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến - Phương pháp phân lớp máy Véctơ tựa Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Nhận dạng...
 • 66
 • 812
 • 6

Cấp giấy chứng nhận đăngcho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) ppsx

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) ppsx
... sơ Tờ khai đăng kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Ban có công chứng giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập quan, tổ chức Số hồ ... phản hồi việc cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh khoảng thời gian 15 ngày kể Mô tả bước Tên bước từ ngày nộp đủ ... đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh Văn qui định Quyết định số Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (TVRO) Yêu cầu Yêu cầu...
 • 4
 • 174
 • 0

báo cáo tìm hiểu mạng nơ tron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết

báo cáo tìm hiểu mạng nơ tron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết
... trúc mạng tron, giới thiệu phương pháp huấn luyện mạng tron cuối tìm hiểu vấn đề nhận dạng ký tự viết tay- ứng dụng phổ biến mạng tron I GIỚI THIỆU VỀ MẠNG NƠ TRON NHÂN TẠO Mạng tron ... NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT BẰNG MẠNG NƠ TRON I GIỚI THIỆU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TÌM HIỂU VỀ KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG II MÔ HÌNH NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT ... từ tìm giải pháp Trong báo cáo này, tìm hiểu phương pháp nhận mạng mô hình mạng tron Mô hình ứng dụng mạng tron nhận dạng cách tiếp cận đại Nó công cụ mạnh mẽ để giải toán lĩnh vực - Trong...
 • 40
 • 166
 • 0

Tìm hiểu ứng dụng phương pháp nhận dạng cấu trúc văn phạm trong nhận dạng (nhận dạng chữ,…) và so sánh chất lượng và hiệu năng với phương pháp khác để nhận dạng chữ

Tìm hiểu ứng dụng phương pháp nhận dạng cấu trúc văn phạm trong nhận dạng (nhận dạng chữ,…) và so sánh chất lượng và hiệu năng với phương pháp khác để nhận dạng chữ
... lược nhận dạng Phần 2: Tìm hiểu ứng dụng phương pháp nhận dạng cấu trúc văn phạm nhận dạng (nhận dạng chữ, hình học, ảnh nhị phân,…) Phần 3: So sánh chất lượng hiệu với phương pháp khác để nhận dạng ... PHẦN 3: SO SÁNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU NĂNG NHẬN DẠNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ NHẬN DẠNG CHỮ 3.1 Phương pháp suy luận Trong nhiều ứng dụng, ngữ pháp thiết kế tay Một phương pháp khác học ngữ pháp từ ... ảnh sử dụng nhận dạng cấu trúc văn phạm 10 10 PHẦN 3: SO SÁNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU NĂNG NHẬN DẠNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ NHẬN DẠNG CHỮ 14 3.1 PHƯƠNG PHÁP...
 • 27
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viếtứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tayphần mềm nhận dạng chữ viết tay cho ipadnhận dạng chữ viết tay cho ipadhình ảnh và thương hiệu cá nhântạo hiệu ứng chữ cho ảnh onlinenhận dạng chữ viết tay cho iphonephần mềm nhận dạng chữ viết tay cho androidphần mềm nhận dạng chữ viết cho iphonephần mềm nhận dạng chữ viết cho androidphần mềm nhận dạng chữ viết cho ipadphần mềm nhận dạng chữ viết tay cho iphonetạo hiệu ứng chữ cho ảnhnhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùngviết đoạn văn nhắn từ 78 câu miêu tả hình dáng chú chó nhà emkỹ năng tự học chụp ảnhKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình MinhGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 1 PGS TS đỗ minh quanggiáo trình hóa phân tích tập 2Đề tài nghiên cứu các loại hình doanh nghiệpFB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmFB THÍCH học CHUI ôn tập môn hóa học CHUẨN bị kì THI THPTQGDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt NamLy hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)Tai lieu on thi vao lop 10 mon toan có đáp án chi tiếtGiáo trình tài chính doanh nghiệpThiết kế và thực hiện ứng dụng chia sẻ video trong mạng 3g sử dụngkiến trúc IMSKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Cach loc du lieu trung nhau trong excelXử lý tín hiệu trong truyền thông băng siêu rộng và ứng dụng trong mạng vô tuyến cá nhânbáo cáo tài chính công tyĐồ thị hàm số y = ax+bhướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở lop 4hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 2chuan kien thuc ky nang lop 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập