Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng

Nghiên cứu mạng NGN ứng dụng

Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng
... Chƣơng CẤU TRÚC MẠNG NGN ỨNG DỤNG 2.1 CẤU TRÚC MẠNG NGN 2.1.1 Cấu trúc chức mạng NGN Đặc điểm NGN cấu trúc phân lớp theo chức phân tán tài nguyên mạng Điều làm cho mạng mềm hóa sử dụng giao diện ... thức ứng dụng cho mạng NGN, cho phép nút phía mạng IP giao tiếp với nút phía mạng SS7 nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng mạng phối hợp hoạt động mạng PSTN có với mạng NGN tương lai Vì vậy, việc nghiên ... trúc vật lý mạng NGN NGN hiểu mạng hệ sau hay mạng hệ mà mạng hoàn toàn mới, nên xây dựng phát triển mạng theo xu hướng NGN, người ta ý đến vấn đề kết nối NGN với mạng truyền thống tận dụng thiết...
 • 74
 • 318
 • 2

Tài liệu Đồ án: Nghiên cứu mạng NGN ứng dụng pdf

Tài liệu Đồ án: Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng pdf
... nghệ mới, ứng dụng Vì em chọn đề tài Nghiên cứu mạng NGN ứng dụng để làm đồ án tốt nghiệp, nội dung đồ án gồm chương: Chương 1: Tổng quan mạng NGN Chương 2: Cấu trúc mạng NGN ứng dụng Chương ... Chƣơng CẤU TRÚC MẠNG NGN ỨNG DỤNG 2.1 CẤU TRÚC MẠNG NGN 2.1.1 Cấu trúc chức mạng NGN Đặc điểm NGN cấu trúc phân lớp theo chức phân tán tài nguyên mạng Điều làm cho mạng mềm hóa sử dụng giao diện ... thức ứng dụng cho mạng NGN, cho phép nút phía mạng IP giao tiếp với nút phía mạng SS7 nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng mạng phối hợp hoạt động mạng PSTN có với mạng NGN tương lai Vì vậy, việc nghiên...
 • 75
 • 314
 • 0

Nghiên cứu mạng NGN ứng dụng

Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng
... Chƣơng CẤU TRÚC MẠNG NGN ỨNG DỤNG 2.1 CẤU TRÚC MẠNG NGN 2.1.1 Cấu trúc chức mạng NGN Đặc điểm NGN cấu trúc phân lớp theo chức phân tán tài nguyên mạng Điều làm cho mạng mềm hóa sử dụng giao diện ... trúc vật lý mạng NGN NGN hiểu mạng hệ sau hay mạng hệ mà mạng hoàn toàn mới, nên xây dựng phát triển mạng theo xu hướng NGN, người ta ý đến vấn đề kết nối NGN với mạng truyền thống tận dụng thiết ... Mạng trục IP thể mạng IP kết hợp công nghệ ATM MPLS Vấn đề sử dụng ATM MPLS tách thành xu hướng Các dịch vụ ứng dụng mạng NGN quản lý cung cấp máy chủ dịch vụ (server) Các máy chủ hoạt động mạng...
 • 20
 • 103
 • 0

Nghiên cứu mạng NGN ứng dụng

Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng
... Chƣơng CẤU TRÚC MẠNG NGN ỨNG DỤNG 2.1 CẤU TRÚC MẠNG NGN 2.1.1 Cấu trúc chức mạng NGN Đặc điểm NGN cấu trúc phân lớp theo chức phân tán tài nguyên mạng Điều làm cho mạng mềm hóa sử dụng giao diện ... trúc vật lý mạng NGN NGN hiểu mạng hệ sau hay mạng hệ mà mạng hoàn toàn mới, nên xây dựng phát triển mạng theo xu hướng NGN, người ta ý đến vấn đề kết nối NGN với mạng truyền thống tận dụng thiết ... Mạng trục IP thể mạng IP kết hợp công nghệ ATM MPLS Vấn đề sử dụng ATM MPLS tách thành xu hướng Các dịch vụ ứng dụng mạng NGN quản lý cung cấp máy chủ dịch vụ (server) Các máy chủ hoạt động mạng...
 • 20
 • 148
 • 0

Nghiên cứu mạng Nơron ứng dụng trong thẩm định vay vốn ngân hàng

Nghiên cứu mạng Nơron và ứng dụng trong thẩm định vay vốn ngân hàng
... http://www.lrc-tnu.edu.vn -40- Thẩm định hồ sơ vay vốn Thẩm định khách hàng vay vốn Thẩm định dự án vay vốn Thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay Hình 2.2 Nội dung thẩm định vay vốn Nội dung thẩm định vay vốn nhằm hai ... CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG DỰ BÁO DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN THẨM ĐỊNH VAY VỐN NGÂN HÀNG 2.1 Lý thuyết thẩm định vay vốn ngân hàng 2.1.1 Một số khái niệm Tín dụng ngân hàng hay gọi tắt tín dụng ... thẩm định dự án vay vốn thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay định việc cho vay bao nhiêu, theo phƣơng thức nào? Trong nội dung thẩm định công tác thẩm định khách hàng vay vốn thẩm định dự án vay vốn...
 • 89
 • 243
 • 1

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
... Ý, Ỳ} Nhận dạng chữ viết tay đƣợc chia thành hai lớp toán lớn nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Trong nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến, ... khiển robot, Trong toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết toán đƣợc ứng dụng phổ biến Nhận dạng chữ viết bao gồm hai kiểu nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Cho đến toán nhận dạng chữ in đƣợc ... 2: Ứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ viết tay trực tuyến Giới thiệu nhận dạng, toán nhận dạng, nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Phƣơng pháp nhận dạng chữ viết tay mạng nơron, phát biểu toán,...
 • 74
 • 273
 • 1

Nghiên cứu mạng VANET ứng dụng trong ITS

Nghiên cứu mạng VANET và ứng dụng trong ITS
... tài Nghiên cứu mạng VANET ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ITS để có nhìn tổng quan mạng VANET ứng dụng lĩnh vực giao thông đường  Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Nghiên cứu mạng VANET ... đưa lựa chọn ứng dụng phong phú đặc thù mạng VANET hệ thống ITS 38 KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ Nội dung báo cáo nghiên cứu mạng VANET ứng dụng mạng VANET hệ thống ITS Báo cáo nghiên cứu đạt kết quả: ... ứng dụng cho mạng VANET mở rộng so với ITU-T Trong chuẩn ETSI 102 637-1 việc phân loại xem lựa chọn nhóm ứng dụng VANET, thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Chọn nhóm ứng dụng VANET Loại ứng dụng Tên gọi ứng...
 • 50
 • 580
 • 3

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong khảo sát, đánh giá, thống kê kết quả học tập tại trường đại học công nghiệp quang ninh

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong khảo sát, đánh giá, thống kê kết quả học tập tại trường đại học công nghiệp quang ninh
... việc khảo, đánh giá, thống kê, báo cáo Chính lý chọn đề tài: "Nghiên cứu mạng Nơron Ứng dụng Khảo sát, đánh giá, thống kết học tập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh" Luận văn tập trung vào ... tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MAI XUÂN ĐẠT NGHIÊN CỨU MẠNG NƠRON VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ, THỐNG KÊ KẾT QUẢ ... dạy học tập giáo viên sinh viên trƣờng đại học nói chung, cụ thể trƣờng đại học Công nghiệp Quảng Ninh nói riêng 3.2 Khảo sát, đánh giá, thống trình học tập sinh viên trƣờng đại học Công nghiệp...
 • 77
 • 296
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ 1

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ 1
... triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ In-tơ-nét (Internet) hệ mới” nhằm đưa giải pháp phát triển mạng Internet Việt Nam theo công nghệ IPv6 để hoà nhập với xu phát triển mạng ... quát : - Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ nhằm phát triển mạng dịch vụ mạng sử dụng giao thức IP - Nghiên cứu công nghệ In-tơ-nét (Internet) phiên (thế hệ 2) để định hướng phát triển sở ... hình ứng dụng, giao thức IPv4 hẳn đáp ứng tương lai không xa IPv6 nghiên cứu đưa lự chọn cho phát triển tiếp tục Internet Khuyến nghị công nghệ IP phiên IETF đưa dạng tài liệu RFC 17 52 từ 17 /11 /19 94...
 • 37
 • 262
 • 0

Nghiên cứu hệ thốngATM ứng dụng ATM trong mạng cục bọ (ATM - LAN)

Nghiên cứu hệ thốngATM và ứng dụng ATM trong mạng cục bọ (ATM - LAN)
... tự vào kênh chung cho thiết bị đầu cuối B-TE B-TE B-NT2 B-NT1 B-TE B-TE B-TE B-TE B-TE B-TE B-TE BNT1 BNT1 B-TE B-TE B-TE BNT2 Khoa điện- điện tử ktvt A-k37 B-TE BNT2 BNT2 B-TE B-TE - 50 - B-TE ... công nghệ ATM đặc biệt ứng dụng mạng ATM- LAN Phần cố gắng trình bày phạm vi kiến thức mạng ATM- LAN, ứng dụng quan trọng ATM ATM- LAN B-ISDN kỹ thuật mới, ATM- LAN cha đợc sử dụng rộng rãi số vấn ... maxqQDj + PD - Trong mạng kết hợp D2=TDi +FDj + maxqQDj + k.PD +SD1 Trong : i: - Đoạn liên kết đờng truyền j: - Số chuyển mạch ATM k: - Số lần tạo gói / tháo gói mạng ATM mạng đồng SD 1- trễ mạng đồng...
 • 84
 • 301
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, DỊCH VỤ MẠNG IP TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ INTERNET THẾ HỆ MỚI doc

Tài liệu NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, DỊCH VỤ MẠNG IP TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ INTERNET THẾ HỆ MỚI doc
... Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ nhằm phát triển mạng dịch vụ mạng sử dụng giao thức IP - Nghiên cứu công nghệ In-tơ-nét (Internet) phiên (thế hệ 2) để định hướng phát triển sở hạ tầng dịch ... dụng mạng IP số lượng chưa nhiều khả áp dụng hạn chế Sản phẩm cung cấp dịch vụ VoIP chưa phát triển Việt Nam Với trạng vậy, đề tài Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp ... tiếp cận công nghệ In-tơ-nét (Internet) hệ mới nhằm đưa giải pháp phát triển mạng Internet Việt Nam theo công nghệ IPv6 để hoà nhập với xu phát triển mạng Internet giới Đề tài chia thành nhánh nghiên...
 • 37
 • 347
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng điện cực màng bitmut để xác định vết chì cađimi trong một số đối tượng môi trường

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng điện cực màng bitmut để xác định vết chì và cađimi trong một số đối tượng môi trường
... khác ã c nghiên c u s d ng ch t o WE vàng, b c, kim cương, g n ây i n c c màng bitmut (BiFE) Ưu i m c a BiFE thân thi n v i môi trư ng, c tính c a Bi mu i c a không k Song, nh ng nghiên c u ... ba chi u, t o thành màng bitmut r n Màng bitmut t o i u ki n thu n l i cho kim lo i c n phân tích bám lên t o thành kh i h p kim kép Bi-kim lo i v y, kim lo i c làm giàu màng bitmut hi u qu b m ... nư c ta, nh ng nghiên c u phát tri n BiFE cho phương pháp von-ampe hòa tan anot (ASV) h u chưa c quan tâm Xu t phát t nh ng v n trên, ch n tài v i m c ích góp ph n nghiên c u phát tri n BiFE...
 • 15
 • 359
 • 0

Báo cáo đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mạng neurral xây dựng ứng dụng nhận dạng tiếng việt

Báo cáo đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mạng neurral và xây dựng ứng dụng nhận dạng tiếng việt
... tiếng nói giải toán nhỏ nhận dạng tiếng nói nhận dạng số từ tiếng Việt với số người nói hữu hạn Qua việc nghiên cứu mạng Neural em sử dụng mạng để giải toán nhận dạng tiếng Việt với số người ... Đối với tiếng Việt, trình nghiên cứu kết nhiều khiêm tốn Do nhu cầu giải toán nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trở nên cần thiết Với lý em chọn hướng nghiên cứu đồ án lĩnh vực nhận dạng tiếng nói ... đề tài Nghiên cứu mạng Neurral xây dựng ứng dụng nhận dạng tiếng Việt Nội dung đồ án chia thành chương sau: Chương 1: Cấu trúc ngôn ngữ tiếng Việt Chương 2: Các kỹ thuật phân tích liệu tiếng...
 • 71
 • 434
 • 0

Báo cáo: Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng ip tiếp cận công nghệ internet thế hệ mới doc

Báo cáo: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng ip tiếp cận công nghệ internet thế hệ mới doc
... triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ In-tơ-nét (Internet) hệ mới nhằm đưa giải pháp phát triển mạng Internet Việt Nam theo công nghệ IPv6 để hoà nhập với xu phát triển mạng ... quát : - Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ nhằm phát triển mạng dịch vụ mạng sử dụng giao thức IP - Nghiên cứu công nghệ In-tơ-nét (Internet) phiên (thế hệ 2) để định hướng phát triển sở ... đến định hướng phát triển công nghệ IP mạng viễn thông Chương bao gồm xu hướng phát triển công nghệ chuyển mạch, công nghệ truy nhập, công nghệ truyền dẫn hội tụ mạng viễn thông với mạng liệu chuyển...
 • 37
 • 201
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng điện cực màng Bitmut để xác định vết chì Cađimi trong một số đối tượng môi trường tt

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng điện cực màng Bitmut để xác định vết chì và Cađimi trong một số đối tượng môi trường tt
... Nam nghiên cứu áp dụng điện cực BiFE để xác định đồng thời lượng vết Pb Cd phương pháp ASV Từ nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm, đến kết luận sau: Đã thành công nghiên cứu phát triển điện cực ... áp dụng để xác định lượng vết kim loại độc thường gặp Pb Cd đối tượng môi trường Nội dung nghiên cứu (1) Nghiên cứu xác định Pb Cd BiFE in situ phương pháp ASV: - Khảo sát đường von-ampe vòng để ... Lý chọn đề tài Để phát triển hoàn thiện phương pháp phân tích có độ nhạy độ chọn lọc cao xác định xác lượng vết siêu vết kim loại nặng đối tượng phức tạp, đặc biệt đối tượng môi trường, nhiều...
 • 35
 • 363
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu e learning và ứng dụng thiết kế bài giảng điện tử e learningkhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngnghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật theo hướng nông nghiệp sinh tháiphương pháp nghiên cứu định tính và ứng dụng phần mềm nvivo 7 trong phân tích dữ liệu định tínhnghiên cứu sản xuất và ứng dụng maltodextrin trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩmmột số mô hình mô phỏng điều tiết hồ chứa đã và đang được nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong thực tếnghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh hemophilia anghiên cứu phân lập và tác dụng gây độc của ssypol từ hạt bông gossypium barbadense l trên một số dòng tế bào ung thưnghiên cứu java mobile và xây dựng ứng dụng minh họanghiên cứu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng với semantec webhỏi nghiên cứu thị trường được ứng dụng qua mạng như thế nàonghiên cứu thị trường được ứng dụng qua mạng như thế nàohoạt động nghiên cứu thị trường và xây dựng mạng lưới kinh doanh của khách sạn hữu nghịhỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ nguyễn thu hoài nghiên cứu vi sinh vật ứng dụng cho sản xuất biogas làm tăng hiệu suất trong điều kiện nước lợ và nước mặnqos trong mạng ip và ứng dụngThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMASÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmGIAO TIẾP GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG ĐƯỜNG ỐNG PIPEBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017kiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)Dac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập