Kết nối SAP2000 với excel tính toán khung và móng làm việc đồng thời với nền đặng tỉnh

Kết nối SAP2000 với excel tính toán khung móng làm việc đồng thời với nền đặng tỉnh

Kết nối SAP2000 với excel tính toán khung và móng làm việc đồng thời với nền đặng tỉnh
... ThS ĐẶNG TỈNH ٠ KẾT NỐI SAP.2Ọ0Ọ ^ ٠Èxc ÉL TÍNH TOÁN KHUNG VÀ MÓNG LÀM VIỆC ĐỔNG THỜI VỚI NỀN (Tái bản) ĨRƯỮỈ'16 Bệl HỌCNHAĨRAM6 ٠، I II *■·**«■ ... trình mẫu tính dầm đàn hồi trị số K b (t/m.) số liệu đưa vào để tính toán lấy 2E (đất lớp) 2E.‫؛‬, (đất có nhiều lớp) 2.4 XÁC ĐỊNH HỆ s ố NỀN, tính khung móng làm việc ĐỒNG THỜI VỚI NỀN 2.4.1 ... liền kề với nút xét, nhân với bề rộng móng tiếp đất tương ứng 2.4.2 Hệ số móng cọc Hệ số đưa vào chương trình SAP2000, tính khung móng làm việc đồng thời với , đối vói móng cọc xác định biểu thức...
 • 133
 • 76
 • 1

Báo cáo khoa học: "Tính kết cấu khung phẳng nền làm việc đồng thời với mô hình nền phi tuyến vật liệu bằng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn" pdf

Báo cáo khoa học:
... khung làm việc với sử dụng hình phi tuyến phản ánh đợc mối tơng tác kết cấu môi trờng Do khuôn khổ báo nên báo giải đợc hệ khung phẳng Sau sâu giải toán hệ khung không gian làm việc với phi tuyến ... phần tử hữu hạn làm việc giai đoạn tuyến tính mà việc ta dễ dàng thực đợc nhiều cách, hệ số c đợc xác định tuỳ thuộc vào trạng thái làm việc phần tử Một phần tử hữu hạn làm việc giai đoạn tuyến ... hình phần tử hữu hạn v ma trận độ cứng Trong toán này, sử dụng phơng pháp hệ số nền, có loại phần tử hữu hạn đợc sử dụng là: phần tử thẳng có điểm nút, phần tử dầm đàn hồi phi tuyến phần tử cọc...
 • 8
 • 215
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU BẢO VỆ HỐ MÓNG SÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÉT SỰ LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI GIỮA ĐẤT NỀN KẾT CẤU" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cột 8: giá trị đo thực tế lớn giá trị tính theo lý thuyết KẾT LUẬN Việc tính tốn theo phương pháp xét làm việc đồng thời đất hệ kết cấu phần mềm PLAXIS 7.2 cho phép tính tốn kiểm tra giai đoạn ... đến 16,94% (trừ chống lớp 4, 5) Từ cho thấy phương pháp tính tốn kết tính tin cậy - Với hệ số an tồn hệ chống, bảng cho thấy chống lớp thứ phase 21 làm việc gần giới hạn bền, chống lớp khác điều ... Lắp đặt hệ chống cốt -11.000 (lớp thứ 5) Đào đất hạ mực nước ngầm hố tới cốt -13.500 Lắp đặt hệ chống cốt -13.000 (lớp thứ 6) Đào đất hạ mực nước ngầm bên hố móng tới cốt -15.500 Đào đất hạ mực...
 • 10
 • 351
 • 4

Báo cáo khoa học: "Tính kết cấu khung phẳng nền làm việc đồng thời có kể đến trình tự đặt tải bằng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn" docx

Báo cáo khoa học:
... đáng kể Nhận xét sơ đồ tính - Sơ đồ tính phản ánh làm việc thực tế kết cấu sơ đồ tính - Sơ đồ tính phản ánh làm việc thực tế kết cấu sơ đồ tính Kết luận Việc tính toán kết cấu khung phẳng làm việc ... cấu kể đến trình tự đặt tải Ta quan sát ví dụ sau: Một nhà kết cấu khung bê tông nh hình 2a Ngời ta xây dựng dần theo trình tự Móng T1 T2 T3 T4 Hình 2a Thời gian cách phận 21 ngày Nh khung ... không (liên kết cứng) Bài báo trình bày phơng pháp tính kết cấu theo mô thứ Còn mô hình thứ hai đợc trình bày báo khác Với mô hình kết cấu chọn nh trên, kết cấu đợc chia thành loại phần tử hữu hạn...
 • 9
 • 175
 • 0

tính toán cọc chịu tải trọng ngang làm việc đồng thời với nền đất

tính toán cọc chịu tải trọng ngang làm việc đồng thời với nền đất
... kết hợp với mô hình Winkler phân tích làm việc đồng thời cọc chịu tải trọng ngang đất, phương pháp phản ánh xác tương tác cọc đất ứng xử cọc chịu tác dụng tải trọng Đặc trưng tương tác cọc đất hệ ... định k - Tải trọng tác dụng lên đầu cọc: Lực đứng N = Trong toán xem xét toán tính cọc đơn chịu tác dụng đồng thời tải trọng đứng, tải trọng ngang mô men hình 12a Số liệu sau: 100 kN, lực ngang ... Xét cọc có đường kính D, chiều dài đất L, chịu tác dụng đồng thời tải trọng đứng, tải trọng ngang mô men uốn, mô hình tính sơ đồ chịu lực cọc hình Kyi Kxi Kzi Kmz y M Q Hình Mô hình cọc – đất...
 • 7
 • 245
 • 2

Luận văn thạc sĩ : Phân tích ứng xử của công trình hố đào tòa nhà VICEM, Cầu Giấy, Hà Nội có xét đến sự làm việc đồng thời giữa kết cấu đất nền

Luận văn thạc sĩ : Phân tích ứng xử của công trình hố đào tòa nhà VICEM, Cầu Giấy, Hà Nội có xét đến sự làm việc đồng thời giữa kết cấu và đất nền
... thuộc vào điều kiện địa chất, công nghệ công sử dụng công trình Đa phần công trình từ đến tầng hầm, cá biệt công trình yêu cầu công sử dụng đến 5÷10 tầng hầm Đa số công trình nhà cao ... nhà Vicem 3.1.3 Kết cấu công trình - Kết cấu phần thân công trình kết cấu vách kết hợp khung bê tông cốt thép toàn khối Sàn tầng thiết kế sàn bê tông cốt thép dự ứng lực - Kết cấu móng: kết cấu ... TOÁN ỨNG DỤNG 3.1.3.1 Giới thiệu công trình 3.1.1 Vị trí công trình Hình Vị trí tòa nhà Vicem đồ Công trình tòa nhà Vicem Tower xây dựng diện tích mặt 8478.13m2, thuộc Quận Cầu Giấy, Tp .Hà Nội...
 • 218
 • 832
 • 3

BÀI TOÁN LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI NỀN + MÓNG + KẾT CẤU BÊN TRÊN

BÀI TOÁN LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI NỀN + MÓNG + KẾT CẤU BÊN TRÊN
... sap2000 plaxis để phân tích toán làm việc đồng thời nền+ móng+ kết cấu bên 2.4.1 Ứng dụng chương trình sap2000 để phân tích toán làm việc đồng thời nền+ móng+ kết cấu bên trên: 2.4.1.1 Giới thiệu sap2000: ... giải vấn đề nền+ móng+ kết cấu bên làm việc Ketnooi.com diễn đàn công nghê, giáo dục -7- 1.3 Sử dụng chương trình Plaxis Sap2000 để giải vấn đề nền+ móng+ kết cấu bên làm việc đồng thời: Việc áp dụng ... plaxis để phân tích toán làm việc đồng thời: nền+ móng+ kết cấu bên Chương II CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ KHUNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG THỜI 2.1 Mô hình nền: Việc đánh giá phản...
 • 83
 • 153
 • 0

Bài tập plaxis v.8.2. Phân tích biến dạng kết cấu - đất làm việc đồng thời

Bài tập plaxis v.8.2. Phân tích biến dạng kết cấu - đất làm việc đồng thời
... Phân tích bi n d ng k t c u (BT3) X t làm vi c ng th i 4) Phân tích bi n d ng h (BT4) 5) Phân tích n nh kh i p (BT5) Nguy n H ng Nam, 2007 Phân tích k t c u- t làm vi c (BT3) ng th i Nguy n H ng ... N i dung 1) Phân tích bi n d ng móng b ng theo mô hình àn h i n tính, thoát n c (BT1) 2) Phân tích bi n d ng móng b ng theo mô hình Mohr-Coulomb, thoát n c (BT2) 3) Phân tích bi n d ng k ... t vào t i tr ng t p trung t i i m ( nh t m) Nh p giá tr y =-2 00 • Kích úp chu t vào t i tr ng t p trung t i i m ( áy sàn) Nh p giá tr y =-3 00 • Hai l c t p trung c kích ho t màu xanh • B m Update...
 • 21
 • 90
 • 0

ĐIỀU KHIỂN kết cấu CHỊU tác ĐỘNG của tải TRỌNG điều hòa, ĐỘNG đất BẰNG các bể CHỨA CHẤT LỎNG làm VIỆC ĐỒNG THỜI

ĐIỀU KHIỂN kết cấu CHỊU tác ĐỘNG của tải TRỌNG điều hòa, ĐỘNG đất BẰNG các bể CHỨA CHẤT LỎNG làm VIỆC ĐỒNG THỜI
... thích tác động vào công trình T − M − M N ]  z Tải trọng động đất T Để thuận tiện cho việc mô trình bày kết quả, vài định nghĩa giả thiết xác lập sau:  Bỏ qua tác động tải trọng gió động đất ... ổn định cao trình công trình chịu tác dụng tải trọng điều hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tuong B P D., Khả kháng chấn bể chứa chất lỏng có xét tương tác chất lỏng thành bể Hội nghị Cơ học vật rắn biến ... vị đỉnh công trình hệ 10DOF có TLD KẾT LUẬN Điều khiển bị động công trình chịu tải trọng gió kích thích cách sử dụng hệ mTLDs với phương pháp xem bể chứa chất lỏng nặng khối lượng nghiên cứu phát...
 • 7
 • 131
 • 1

Kết nối mainboard với thùng máy tính

Kết nối mainboard với thùng máy tính
... nhiên, đa số người dùng bỏ qua kết nối để giảm thiểu số dây nối bên thùng máy tính Ngõ cắm hồng ngoại, IEEE 1394 Hai ngõ cắm có mainboard cao cấp, nhiên hãng sản xuất mainboard không cung cấp đầu ... USB thùng máy tính vào Khi thực hiện, bạn cần kiểm tra kỹ vị trí lỗ cắm đầu cắm USB thùng máy có phù hợp với chân cắm cụm chân cắm USB hay không, bạn thực lỗ cắm bị bịt kín đầu cắm USB trùng với ... cắm USB Ngoài ra, thùng máy mainboard đầu cắm USB cụm chân cắm USB không phù hợp cách bố trí; lúc đó, bạn phải xem sơ đồ cụm chân cắm để thay đổi vị trí lỗ cắm Ở số thùng máy tính, cụm chân cắm...
 • 4
 • 232
 • 1

Triển khai hệ thống WLAN,đảm bảo các máy tính trong hệ thống kết nối được với nhau truy cập internet

Triển khai hệ thống WLAN,đảm bảo các máy tính trong hệ thống kết nối được với nhau và truy cập internet
... LAN IV Cấu hình Routing NAT để users truy cập lẫn Internet I II.Mô Hình Triển Khai : III .Các Thiết Bị Cần Thiết Để Triển Khai Mô Hình:  Line internet kết nối với modem ADSL+ modem ADSL     ... DHCP (Phần Nhà cung cấp dịch vụ triển khai ) Switch kết nối modem ADSL với máy tính Wirelss-router LAN (Bài lab dùng Switch 2950-24 port) wireless router kết nối với switch để phát sóng (Bài Lab ... điểm truy cập không dây, cho phép bạn kết nối với mạng không dây Ngoài có 4-port full-duplex 10/100 chuyển mạch để kết nối thiết bị có dây-Ethernet với Cuối cùng, chức Router gắn kết tất với cho...
 • 14
 • 112
 • 0

Hướng dẫn kết nối ADSL cho máy tính

Hướng dẫn kết nối ADSL cho máy tính
... Modem ADSL B n không ph i làm c , nhà cung c p s thi t l p cho b n K t n i Internet ADSL cho máy tính cá nhân hi n, ñi u ph i ph thu c vào ñi c ch IP c a máy ch Các thi t l p thông s cho Modem ADSL ... NG MÁY TÍNH m c N i m ng ch có máy tính cáp m ng ñư c ñ u chéo ph thu c vào phía Server Cáp m ng t Modem ADSL ñ n máy tính cáp ñi theo Modem , ñây ch vi c s d ng, b i thông s thi t l p cho ... Modem ADSL ñ n Switch ð u t Modem ADSL ñ n máy tính Cáp ñ u chéo s d ng cho trư ng h p Các v trí dây khác gi nguyên V trí dây s ñ o cho dây s V trí dây s ñ o cho dây s Trang ch Bach Khoa Electronic...
 • 4
 • 553
 • 3

Kết nối ADSL cho máy tính

Kết nối ADSL cho máy tính
... Modem ADSL B n không ph i làm c , nhà cung c p s thi t l p cho b n K t n i Internet ADSL cho máy tính cá nhân hi n, ñi u ph i ph thu c vào ñi c ch IP c a máy ch Các thi t l p thông s cho Modem ADSL ... NG MÁY TÍNH m c N i m ng ch có máy tính cáp m ng ñư c ñ u chéo ph thu c vào phía Server Cáp m ng t Modem ADSL ñ n máy tính cáp ñi theo Modem , ñây ch vi c s d ng, b i thông s thi t l p cho ... Modem ADSL ñ n Switch ð u t Modem ADSL ñ n máy tính Cáp ñ u chéo s d ng cho trư ng h p Các v trí dây khác gi nguyên V trí dây s ñ o cho dây s V trí dây s ñ o cho dây s Trang ch Bach Khoa Electronic...
 • 4
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng chương trình sap2000 và plaxis để phân tích bài toán làm việc đồng thời nền móng kết cấu bên trênứng dụng chương trình sap2000 để phân tích bài toán làm việc đồng thời nền móng kết cấu bên trênsử dụng chương trình plaxis và sap2000 để giải quyết vấn đề nền móng kết cấu bên trên làm việc đồng thờicách kết nối 3g với máy tínhkết nối iphone với máy tính bằng dây cáp usbcách kết nối 3g với máy tính bảngkhông kết nối được với máy tính trong mạng lankết nối s7200 với máy tínhtại sao máy tính không kết nối được với mạngkết nối 3g với máy tính bảngdcom 3g không kết nối được với máy tínhcách kết nối mạng với máy tínhkết nối android với máy tính qua cáp usbcác phần mềm kết nối iphone với máy tínhcách kết nối laptop với máy tính cá nhân pcKhao sat dong dien xoay chieuhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020các phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập