53465 pets 3 vocabulary exercises

6778 grammar and vocabulary exercises for students of tourism industry 3 pages plus answer key

6778 grammar and vocabulary exercises for students of tourism industry 3 pages plus answer key
... with the pictures: sunglasses chocolate sports watch perfume tie earrings soft toy pen beer 10 eyeshadows Answer key: Grammar a) is going to be b) will replace c) will be built d) are going to ... correct order of pictures is as follows: Vocabulary: translate into your own language a) b) c) 10 d) e) f) g) h) i) j) - Good morning and welcome to Holiday Options I’m Matt Scot and later today ... Mediterrenean again, especially Turkey The sightseeing’s great There’s a place called Pammukale and there are these pools It looks like snow, but it isn’t Match the names of items from duty-free...
 • 4
 • 53
 • 0

Unit 3-Vocabulary (Có phiên âm đầy đủ)

Unit 3-Vocabulary (Có phiên âm đầy đủ)
... UNIT – WAYS OF SOCIALISING thứ hai, 24 thá ng tá m 2009 - a pair of glasses (n) [peə(r)-əv-glɑ:siz] ... [li:d] dẫn đến - farewell (n) [,feə'wel] lời chào tạm biệt - thoughtful (adj) ['θɔ:tfl] trầm ngâm, tư lự, có suy nghĩ - relate (v) [ri'leit] có liên quan - apology (n) [ə'pɔlədʒi] lời xin lỗi ... nhã, bất lịch - interruption (n) [,intə'rʌp∫n] ngắt lời, gián đoạn TIẾNG ANH 12-CƠ BẢN®2 [ə'bzə:v] UNIT – WAYS OF SOCIALISING - thứ hai, 24 thá ng tá m 2009 • PART A: READING (v) ['sou∫əlaiz]...
 • 5
 • 184
 • 0

Unit 3-Vocabulary (TA11CB) Có phiên âm đầy đủ

Unit 3-Vocabulary (TA11CB) Có phiên âm đầy đủ
... UNIT – A PARTY (VOCABULARY) - • PART A: READING (v) ['selibreit] (n) [,seli'brei∫n] ... hành khách liều lĩnh vé phạt tốc độ tình cờ, ngẫu nhiên quan tòa (thuộc) nguyên, nguyên thủy, gốc UNIT – A PARTY (VOCABULARY) - - • PART A: READING ... [æk'tiviti] ['gæđəriη] ['aisiη] phục vụ, đãi hoạt động tụ họp / họp mặt kem (lòng trắng trứng) UNIT – A PARTY (VOCABULARY) - - thứ sáu, 04 tháng chín 2009 (n) slais] (v)...
 • 4
 • 202
 • 0

Unit 3 Vocabulary pps

Unit 3 Vocabulary pps
... (Viết rút gọn: You're) Ngôi thứ ba số ít: He/She/It + is (Viết rút gọn: He's) Eg: I am 13 years old Tôi 13 tuổi They are my teachers at the university Họ giáo viên trường đại học What is your...
 • 7
 • 110
 • 0

ENGLISH 8 UNIT 6 test and vocabulary exercises

ENGLISH 8 UNIT 6 test and vocabulary exercises
... and number of activities, and developed into a dynamic and multicultural team or staff and volunteers EFD strengthens and empowers local Social organizations enabling them to improve and expand ... English classes, etc) and they continue to improve and expand their services EFD was established in 19 96 by a a Swiss volunteer b a Belgian volunteer c a voluntary organization d Both a and ... Development (DFD) is a small international organization that was set up in 19 96 by a Swiss and a Belgian volunteer who were teaching English to children on the street EFD believes education improves the...
 • 6
 • 182
 • 0

30654 in the classroom vocabulary exercises

30654 in the classroom vocabulary exercises
... drawing, painting or photograph: picture A dark board that a teacher writes on with chalk: blackboard A thin piece of wood with grey or coloured stuff inside it They are used for writing or drawing: ... leather for holding and carrying things: bag A long piece of plastic, metal or wood that you use for drawing straight lines or for measuring things: ruler A ball with a map of the world on it: ... thing that you use for taking away marks that you have made with a pencil: rubber A tool for cutting that has two sharp parts that are joined together: scissors A thing made of cloth or leather...
 • 2
 • 20
 • 0

51991 parts of the body vocabulary exercises

51991 parts of the body vocabulary exercises
... Put the letters in the correct order siwta: waist ywroeeb: eyebrow eusodrhl: shoulder mhuto: mouth One of the five parts at the end of each hands: finger griefn: finger One of the long parts of ... end of your arm: hand The part in the middle of your arm where it bends: elbow One of the two parts in your head that you see with: eye The front part of your head: face The bottom part of ... of the body that is used for walking or noetug: tongue loewb: elbow tooth lapm: palm The front part of your body below your chest and above your legs: mhbtu: thumb 10 lani: nail The part at the...
 • 2
 • 105
 • 0

32954 london tour vocabulary exercises

32954 london tour vocabulary exercises
... underground Westminster Abbey London Eye The Tower of London The bell in the clock tower of the Houses of Parliament: Big Ben A giant wheel on the bank of the River Thames: London Eye A bridge across ... see the Crown Jewels here: The Tower of London A museum in London You can see wax figures of famous people here: Madame Tussaud’s This area used to be London s main market You can see street ... sentences with the or – (no article) I would like to go to - London - Tower Bridge is one of the most famous tourist attractions in London Big Ben is the part of the Houses of - Parliament In...
 • 2
 • 25
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Presentation DOING 2Đề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên lý huyện tam dương 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2cong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Bai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenCảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngTóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh KhuêPhân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 2Khát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏTóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Tóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của Điphô
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập