Bài trập trác nghiệm tiếng anh

5 bí quyết làm bài thi trắc nghiệm Tiếng anh

5 bí quyết làm bài thi trắc nghiệm Tiếng anh
... đoán làm thi gian dối Đó đơn giản cách thông minh làm thi Những thí sinh khác làm thế, vậy, lại giới hạn hội mình? Phân bổ thời gian Theo thông báo Bộ GD-ĐT, thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ thi ... ngữ thi tuyển sinh ĐH, CĐ có 70 – 100 câu Thời gian làm 90 phút Như vậy, thí sinh có khoảng chưa đầy phút để trả lời câu hỏi Trong trình làm bài, thí sinh đọc câu hỏi lần mà chưa trả lời dùng ... pháp loại trừ đoán để chọn lấy câu trả lời Bạn quay trở lại câu hỏi thời gian Trong số kỳ thi tiếng Anh quốc tế, số điểm dành cho câu hỏi khó câu hỏi dễ Vì vậy, thí sinh không nên dành nhiều...
 • 2
 • 2,761
 • 31

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 CB unit 1

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 CB unit 1
... 33 percent of households b 20 percent of households Tæ ChÝnh –Ngo¹i Anh Dòng Gi¸o viªn : TrÇn Phï Cõ High School tiÕng anh 12 c percent of households 45 Who generally constitutes a one – person ... Phï Cõ High School tiÕng anh 12 Bµi tËp tr¾c nghiÖm 28 You should listen to some kinds of music to have relaxed after a day ... ethinic, class, anh religious customs among American groups The most recent goverment statistics reveal that only about one third of all current American families fit the tradittional mold anh another...
 • 3
 • 5,629
 • 222

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 1

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 1
... toys _ 10 John frequently was away from home in his new job. _ 11 They are at home these days hardly ever 12 .1 could never understand why he got so annoyed. 13 We had been ... Ben (10 ) . (catch) the school bus at eight-fifteen Leslie (11 ) _ (be) at university, studying physics He lives away from home during term-time, so he (12 ) (avoid) the noise, too Stella (13 ) ... when I moved house, (throw) 10 Scientists some fundamental discoveries in the 18 th cen tury, (make) 11 Alice _ her mother in London most weekends, (see) 12 'What's that terrible noise?'...
 • 19
 • 2,042
 • 44

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 4

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 4
... didn't want to bother you 232 BAl TAP TSENG ANH 10 • CO DAP AN 44 43 a sight b sense c emotion d sign 44 a popular b educated c familiar d experienced 45 a because b despite c instead d although ... force 40 a like b as c as well as d addition to 41 a writer b composer c musician d conductor 42 a that b these c who d which 43 a tradition b traditional c traditionary d traditionalized 44 a ... founded/ 16 24/ the Dutch/ called/ New Amsterdam a.NewYcdcwasiburidedml624bymeDiitch^ b.New York was founded in 16 24 by the Dutch, who called it New Amsterdam 218 BAl TAP TtiSNG ANH 10 • C6 DAP...
 • 86
 • 1,247
 • 23

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 - 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 - 1
... realized members from other countries 22 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH • • PHAN BAI TAP 24 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 11 PHAN BAI TAP b I was very eager enough to prepare for my speech which ... others d together 31 next Saturday / 18 th birthday 14 The climax of the New Year _ was a firework display a Next Saturday is my 18 th birthday 28 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BAI TAP ... at the rate of 1. 14% 49 about 75 million people per year According to data from the CIA’s 200 5-2 ■! I 16 World Factbooks, the world 80 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BA! TAP...
 • 58
 • 3,455
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11
... of the fact that  wildlife all over the     UNIT 10: NATURE IN DANGER  111 A B UNIT 10 NATURE IN DANGER 112  BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • P H A N  BAl TAP 32.         Any country that  has to cope with  ... c servant a that b which c. when d why 104 BAl TAP TRAC NGHI&M TIENG ANH 11 • PhAn BAl TAP 106 BAITAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BAl TAP UNIT 9: THE POST OFFICE  105 the   most   important ... Yesterday I went to I had never been to before a. Thanh Ba Post Office, that b Thanh Ba Post Office where c Thanh Ba Post Office which d Thanh Ba Post Office, which 30 She has two grown children, both of...
 • 63
 • 2,620
 • 0

Bai tap trac nghiem tieng anh 10

Bai tap trac nghiem tieng anh 10
... apartment buildings in New York A hundred B hundreds C hundred of D hundreds of 10) London ……………… an area of 1 610 square kilometers A have B gets C covers D fills 11) This is the oldest building ... the grounds of Van Mieu in 107 6 A formed B established C pushed D developed 8) Historical places in Hoi An …………… great interests from visitors A hold B appeal C like D attract 9) This architecture ... thank C pride D proud 10) The …………… of president Ho Chi Minh’s Mausoleum took place from 1973 to 1975 A construct B construction C constructive D constructively 11) About 100 thousand Australian...
 • 50
 • 2,288
 • 9

Bai tap trac nghiem tieng anh 11

Bai tap trac nghiem tieng anh 11
... number of children a person has, using various methods of contraception is called A family planning B birth control C population D A & B 11) When a person has an infectious disease, he is from ... pronounced differently from that of the other words 1) A attract B aquatic C added D facility 2) A gather B athletics C enthusiasm D through 3) A attracted B developed C competed D added II Circle the ... entertainment, from concerts and plays in the Theatre to local attractions like the Aquarium 39 The area of old houses known as The Lanes is a very attractive shopping centre, where visitors can buy souvenirs...
 • 49
 • 2,691
 • 6

Bai tap trac nghiem tieng anh 12

Bai tap trac nghiem tieng anh 12
... B confided C demanded D conducted 12 Some people are concerned with physical when choosing a wife or husband A attractive B attraction C attractiveness D attractively 13 A woman has to ………… ... roads, but they must watch out for cars Other people like to run around running tracks Many high schools have these tracks Walking is a fine exercise You may wish to take a long walk in the park ... acted ……………… and mistakenly, which broke up her marriage A romantically B unwisely C wisely D attractively 17 Marriage should be a/an partnership A equal B unique C limited D successful 18...
 • 61
 • 2,888
 • 8

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 3

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 10 tập 3
... antisocial d victims d affects should _ that they want? 36 a spoke 37 a already 38 a channels 39 a looks 40 a which 41 a normal 42 a witnesses 43 a contacts 44 a on 45 a anything VI b something c ... virus 36 a live therefore b lives 37 a most b most of 38 a services b uses 39 a free convenient 40 a immediate widespread negative 41 a positive impractical 42 a possible approaching 43 a accessing ... for the sentence to be correct 31 Franklin D Roosevelt became president of the United States in 1 933 A and has reelected three times before he died in 1945 B CD 32 Helen Keller, who was both blind...
 • 88
 • 1,465
 • 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 UNIT 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 UNIT 3
... is Long’s sister ? B What does Long sister ? C What does Long’s sister ? D What Long’s sister ? 3) Mr Minh / live / the city A Mr Minh live on the city B Mr Minh lives in the city C Mr Minh lives ... is a nurse A What is her name ? B What does Mrs Nga ? C How does Mrs Nga ? D What is Mrs Nga ? 3) Mr Phong is fifty A How old is Mr Phong ? B How is Mr Phong ? C What does Mr Phong ? D How many...
 • 2
 • 2,995
 • 218

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8các bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 unit 1bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8bài tập trắc nghiệm tiếng anh thptbài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 7giải bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8làm bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8cách làm bài thi trắc nghiệm tiếng anhsách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 mai lan hươngbài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 có đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh 9bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 có đáp ánĐề án bảo vệ môi trường công ty mỹ phẩmChương trình chi tiết Hội nghị Đảng viên cuối nămGIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNGNHỮNG bài văn mẫu lớp 8 học kì iTư liêu tham khảo Hùng biện Tiếng AnhBẢN TỰ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2016 hoàn chỉnhPhát triển các mô hình quản lý trạm cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tỉnh hưng yênQuản lý ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh phú thọCái tôi tác giả trong nhật ký đặng thùy trâm và mãi mãi tuổi hai mươi của nguyễn văn thạcĐại cương bỏngGãy hai xương cẳng chânVô khuẩn, tiệt khuẩnHội chứng chảy máu trong chấn thương bụng kínTắc ruột sơ sinhTrật khớp vai, khuỷu, hángTriệu chứng học gãy xương sai khớpVết thương mạch máu ngoại biênHội chứng chảy máu trong phần 3Khám hậu môn, trực tràng và tầng sinh mônGiải pháp nâng cao sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập