Khoanh tròn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn

Đọc đoạn văn, chọn từ điền vào chỗ trống docx

Đọc đoạn văn, chọn từ điền vào chỗ trống docx
... relatives on either father's or mother's side: họ đằng bố đằng mẹ c) up of Made up of tạo thành từ b) built Ở diễn giải which is built, người ta lược bớt built b) themselves Câu dễ a) unmarried ... relatives on either father's or mother's side: họ đằng bố đằng mẹ c) up of Made up of tạo thành từ b) built Ở diễn giải which is built, người ta lược bớt built b) themselves Câu dễ a) unmarried...
  • 5
  • 517
  • 4

Bạn hãy phân tích chiến lược của viettel và đánh giá triển vọng của chiến lược đó đồng thời, đưa ra các đề xuất bổ sung mà bạn chothích hợp để hoàn thiện chiến lược của viettel

Bạn hãy phân tích chiến lược của viettel và đánh giá triển vọng của chiến lược đó  đồng thời, đưa ra các đề xuất bổ sung mà bạn cho là thích hợp để hoàn thiện chiến lược của viettel
... triệu lên 2,59 triệu người dùng IV Đánh giá chiến lược Triển vọng chiến lược Những chiến lược Viettel đề triển vọng phát triển lớn, thể qua thành công công ty đạt được: - Trở thành công ... 20 c Đầu tư Mozambique 23 IV Đánh giá chiến lược, triển vọng chiến lược 24 V Đề xuất bổ sung 25 Giới thiệu Vài nét Viettel Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội doanh ... 16 Chiến lược cấp SBU – Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 17 Chiến lược cấp chức .18 a Chiến lược nguồn nhân lực 18 b Chiến lược marketing 19 c Chiến lược nghiên...
  • 27
  • 541
  • 5

Tiết 14: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào chổ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Tiết 14: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào chổ trống một số dãy núi và đỉnh núi
... Tiết 14 Bài 13 : Thực Hành đọc đồ địa hình, Điền vào lược đồ trống số dãy núi đỉnh núi Bi Yờu cu : Xỏc nh v trớ ca cỏc dóy nỳi, nh nỳi v...
  • 7
  • 10,409
  • 118

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trình tự, thủ tục để hoàn thành một dự án đầu xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trình tự, thủ tục để hoàn thành một dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
... v ị c h ủ đầu t t v ấn l ập d ự n c u n g c ấp t h ô n g t in v c c y ê u c ầu đầu t x ây d ựn g v ề d ự n đầu t x ây d ựn g c ần l ập c h ủ đầu t k ý h ợ p đồ n g k in h t ế c h ủ đầu t ự t ... t ổ c h ức l ập d a b o c o đầu t c ủ a d ự n đầu t x ây d ựn g c ô n g t r ì h n l ựa c h ọ n n v ị c h ủ đầu t c h ủ đầu t l ập t t v ấn t h ẩm t r a n h ận d ự n đầu t t n v ịt t r ì h l ê ... ị c h ủ đầu t t v ấn l ập b c k t k t c u n g c ấp t h ô n g t i n v c c y ê u c ầu đầu t x ây d ựn g v ề d ự n đầu t x ây d ựn g c ấn l ập c h ủ đầu k ý h ợ p đồ n g k i n h t ế c h ủ đầu t ự...
  • 132
  • 1,061
  • 4

Dien vao cho trong( 25 bai ). co key

Dien vao cho trong( 25 bai ). co key
... weather conditions and so save money ad even lives Question 11 Read the passage and choose a suitable word to fill in the gap (10 points) My son is a secondary school student He goes to school ... )….The jaw( quai hàm ) becomes longer and juts out more As a result, the chin ( cằm )becomes much more pointed ,and the mouth becomes…( )….At the same time the nose also becomes slightly longer ... mouse away Some people say it has become (8) aid in education and even brought more equality, as most children become computer literate But it has also (9) concern Who takes the responsibility...
  • 12
  • 1,632
  • 15

76 bai tap doc dien vao cho trong co dap an

76 bai tap doc dien vao cho trong co dap an
... of facial expressions provide a constant channel of communication They can be shifty and evasive; convey hate, fear, and guilt; or (35) _ confidence, love, and support Referred to as "mirrors ... reasons, for company, security or to teach responsibility to children Pets can be affectionate and loyal and an excellent source of company as long as you know what pet (35) _ you and your lifestyle ... it comes to building trust and co- operation, and that this…… 34……them to make good friendships and become strong members of their communities So rather than…… 35…….up computer games, perhaps young...
  • 132
  • 294
  • 0

Quy trình điều chế thích hợp để điều chế felodipin với hiệu suất tổng cộng trên 45% và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định trong Dược điển Anh 2007

Quy trình điều chế thích hợp để điều chế felodipin với hiệu suất tổng cộng trên 45% và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định trong Dược điển Anh 2007
... vào dược điển nhiều nước (5) Đề tài tổng hợp felodipin chọn để nghiên cứu với mục tiêu sau: - Khảo sát phương pháp điều chế felodipin Từ chọn phương pháp nguyên liệu thích hợp để điều chế felodipin ... felodipin - Kiểm nghiệm số tiêu chuẩn sản phẩm theo tiêu chuẩn Dược Điển Anh BP 2007 NGUYÊN VẬT LIỆU-THIẾT BỊ-PHƯƠNG PHÁP NGHI ÊN C ỨU Nguyên vật liệu Các hoá chất dùng tổng hợp: 2,3-dichlorobenzaldehyd, ... trung bình (%) Từ kết khảo sát trên, tổng hợp felodipin lần theo thông số tối ưu lấy kết trung bình, hiệu suất tổng cộng tổng hợp felodipin qua giai đoạn 41,5% Tinh chế Kết thúc phản ứng, đem dịch...
  • 16
  • 355
  • 0

bài tập về dao động điện từ - tổng hợp đề thi từ 2007-2013

bài tập về dao động điện từ - tổng hợp đề thi từ 2007-2013
... n LC2 -2 010): -8 -8 -7 s -7 s [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] -8 -8 -7 s -7 s s Trang Câu 33 -2 010): Câu 34 -2 007): Câu 35 -2 011): Câu 36 -2 007): Câu 37 -2 007): /2 Câu 38 -2 008): ... gian l ch ng t -2 012): ng c a m Câu 46 -2 012): Câu 47( c gi m -2 008): ta A 4C Câu 48 dung C0 B C C 2C D 3C -2 010): A C = C0 Câu 49( -2 009): A 300 m Câu 50 -2 013): A 3m Câu 51 -2 008): B C = 2C0 ... Câu 16 -2 013): m 0 q0 2 Câu 17 B A q0 C q0 D -2 010): = 2T1 q0 ng q (0 < q < Q0 A B Câu 18 C D -2 013): q2 4q12 q2 1,3.10 17 -9 C : A 10mA Câu 19 B 6mA C 4mA D.8mA -2 007): A 3/ 400s Câu 20 -2 009):...
  • 7
  • 507
  • 10

CHỌN CẤU TỬ PHÂN LY THÍCH HỢP ĐỂ SẢN XUẤT CỒN TUYỆT ĐỐI TRONG CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG docx

CHỌN CẤU TỬ PHÂN LY THÍCH HỢP ĐỂ SẢN XUẤT CỒN TUYỆT ĐỐI TRONG CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG docx
... đẳng phí chưng luyện trích ly Cả hai phương pháp có đặc điểm chung sử dụng cấu tử trung gian gọi cấu tử phân ly (CTPL) để làm thay đổi độ bay tương đối cấu tử hỗn hợp rượu – nước Tuy nhiên, chưng ... vật lý Vì vậy, hệ thống sản xuất cồn tuyệt đối số địa phương có tên “Hệ thống hóa - lý kết hợp (Hình 2) Hình 3: Phân tích sắc ký khí (GC) để xác định nồng độ êtylic nước (Phân tích trung tâm 3, ... tiến hành lựa chọn CTPL cho thích hợp PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương pháp chọn CTPL Phương pháp dựa vào tính chất dung dịch theo số liệu cân lỏng – hơi, nhiệt độ sôi hỗn hợp theo tính...
  • 6
  • 219
  • 0

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY THÍCH HỢP ĐỂ S.N XUẤT GIỐNG KHỞI ĐỘNG TỪ NẤM MỐC RHIZOPUS ORYZAE WENT VÀ PRINSEN GEERLINGS " pot

BÁO CÁO
... khoảng thời gian nuôi cấy định Thí nghiệm ny đợc tiến hnh nhằm xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp để sản xuất giống khởi động tốt từ nấm mốc Rhizopus oryzae Went & Prinsen Geerlings nhằm phục ... 40oC sấy giống khởi động tủ sấy thờng KếT LUậN Trên sở kết thu đợc, nghiên cứu đa điều kiện nuôi cấy thích hợp cho trình sản xuất giống khởi động từ nấm mốc Rhizopus oryzae Went & Prinsen Geerlings ... dụng loại giống khởi động đợc sản xuất từ loại nấm mốc khác Để sản xuất chao (đậu phụ lên men) ngời ta sử dụng giống khởi động lm từ nấm mốc Mucor, Rhizopus, Actionomucor giống nấm mốc ny có...
  • 9
  • 293
  • 2

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo pho mũi bằng thép cùng đế giày và phom giầy từ vật liệu khác thích hợp để sản xuất giầy bảo hộ lao động chống chấn thương cơ học

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo pho mũi bằng thép cùng đế giày và phom giầy từ vật liệu khác thích hợp để sản xuất giầy bảo hộ lao động chống chấn thương cơ học
... bng thộp theo phom giy thớch hp vi vic s dng mi bng thộp ca ti sn xut giy bo h lao ng chng chn thng c hc cú cht lng theo tiờu chun Vit Nam Nghiờn cu thit k, ch to mi bng thộp cựng giy v phom ... hp gia hai loi vt liu trờn + Pho mi thng lm bng thộp Yờu cu k thut giầy bảo hộ lao động Nh trờn ó nờu, giy an ton l loi giy cú tớnh nng ch yu l bo v ngún chõn ngi lao ng b chn thng tỏc ng ca vt ... dp lc hon thin hỡnh vũm theo phom giy mt ụi mi giy gm chic trỏi, phi Nghiờn cu thit k, ch to mi bng thộp cựng giy v phom giy t vt liu khỏc thớch hp sn xut giy bo h lao ng chng chn thng c hc KS.Trn...
  • 46
  • 324
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập iii khoanh tròn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi dựa vào đoạn văn đóđiền từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống sao cho đúngđọc đoạn văn sau chọn một phương án a b c d thích hợp nhất điền vào chỗ trống từ câu 47 đến 55đọc đoạn văn sau chọn một phương án a b c d thích hợp nhất điền vào chỗ trống từ câu 61 đến 70đọc đoạn văn sau chọn một phương án a b c d thích hợp nhất điền vào chỗ trống từ câu 71 đến 80chọn điền những từ ngữ sau để hoàn thành đoạn văn cô đơn nhân đạo buồn tủi thủy chung hiếu thảo lo sợbiết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu ai thế nàothả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên đường tan và nước có vị ngọt hãy giải thích bằng cách điền vào chỗ trốnglựa chọn các chất thích hợp để hoàn thành các phương trình hóa học dưới đâybài 1 chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu mỗi từ chỉ được sử dụng một lần có từ không được sử dụngchọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau2 tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sauhãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống 7800kg m3 làcủa sắthãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trốnghãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sauĐánh giá tình hình phát triển cao su tiểu điền tại huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trịĐánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã tam quan bắc, huyện hoài nhơn, tỉnh bình định giai đoạn 2010 2015Điều tra hiện trạng động,thực vật rừng ở vườn quốc gia chư mom ray,tỉnh kon tumThực trạng quản lý, sử dụng và nhu cầu về nhà ở xã hội tại thành phố đà nẵngNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ THU hộ tại bưu điện TỈNH PHÚ yênNÂNG CAO ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ VIÊN CHỨC tại CHI NHÁNH điện lực sơn hòa, TỈNH PHÚ yênNâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh phú yênHoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại liên đoàn lao động tỉnh quảng bìnhNghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09 02Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của ủy ban nhân dân thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cục hải quan tỉnh thừa thiên huếNâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần DINCOPHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU nước UỐNG TINH KHIẾT BẠCH mã của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾ’’ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của HÀNH KHÁCH sử DỤNG DỊCH vụ XE BUÝT tại CÔNG TY cổ PHẦN XE KHÁCH THANH hóaĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaGIẢI PHÁP hạn CHẾ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH hóaGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại BIDV bỉm sơnHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN của KIỂM TOÁN NHÀ nước KHU vực XIHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP tại CHI cục THUẾ HUYỆN yên ĐỊNH TỈNH THANH hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập