Bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences số 3

Bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences số 1

Bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences số 1
... to my house to come and see me 10 I the windows as soon as it to rain 11 My boss _ into the office just as I everyone my holiday photos 12 He _ the cake out of the oven ... Minister (resign) last night 10 Jane didn't want any dinner She (eat) already 11 When she _ (come) into the hall, everyone _ (start) cheering 12 After they (eat) all the food, ... emigrating to Canada 10 Since I has won / won the lottery, my telephone didn't stop/ hasn’t stopped ringing People phone / are phoning to ask how I spend / I'm going to spend the money 11 In tonight's...
 • 6
 • 357
 • 0

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making Arrangements Số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making Arrangements Số 2
... mobile phone in your pocket TEST - KEY I 1b 2c 3c 4a 5c II 6b 7a 8b 9b 10b III 16b 17c 18d 19b 20 b IV 21 b 22 b 23 a 24 b 25 a V 27 c 28 d 29 d 30a 31d 11a 12c l3a 26 d 14c 15a ... Hotel? The (25 ) is 735-9001, Room 605 Could you tell her to call me? Secretary: OK, Ms Curtis I’ll give her the (26 ) Ms Curtis: Thank you very much Goodbye 21 a with b to c about d 22 a in ... Ms Curtis: May I speak (21 ) _ Ms Grace Schmidt, please? Secretary: I’m sorry She’s (22 ) Can I (23 ) _ a message? Ms Curtis: Yes, please This is Ms Curtis Would you (24 ) _ her that I’m staying...
 • 3
 • 290
 • 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making Arrangements Số 4

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making Arrangements Số 4
... in 187 6 b Bell had a workshop in his house in America c Bell didn’t conduct many experiments d Bell was always interested in sound TEST - KEY I 1a 2d 3c 4b 5b II 6a 7a 8b 9b 10d III 16a 17b 18d ... but how much you know about it? The telephone was invented by Alexander Bell in 187 6 Bell was born in Scotland in 1 84 7 But later he went to live in the USA Bell was always interested in sound He ... 3c 4b 5b II 6a 7a 8b 9b 10d III 16a 17b 18d 19b 20d IV 21c 22a 23a 24b 25b V 29b 30a 31b 32c 33c 11b 12c 13c 26b 27d 28c 14d 15b ...
 • 3
 • 195
 • 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 1
... pháp luật, biểu mẫu miễn phí III Đặt câu hỏi với ’what’ trả lời theo từ gợi ý: 1) This/ desk(bàn học) What is this? –This is a desk 2) That/clock(đồng hồ treo tường) …………………….?- …………………………… ... 8) No,this is my schoolbag – No,this isn’t my schoolbag 9) I fine,thanks - …………………………… 10 ) How are you? I’m twelve - ……………………………………… VI.Hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau: 1) ………………………… ?- My ... …………………………?- ………………………… 8) That/waste basket(thùng rác) ……………………….?- …………………………… 9) This/book(cuốn sách) ……………………… ?- ……………………………… IV.Hãy trả lời câu hỏi sau: 1) What is this? - ……………………………pencil...
 • 5
 • 94
 • 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School số 2
... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A am watching B are watching C is watching D watching you go to school? - I walk A How B By what C How many D How by “Does Nga play volleyball?” ... vegetarian so she doesn’t eat meat She doesn’t have a big breakfast every morning She usually has a slide of bread and a glass of milk She has lunch at the office at about 11.30 She has only ... vegetables for lunch At weekends she often goes to a Chinese restaurant because there is a lot of delicious food for vegetarians * Question: Why doesn’t Linda eat meat ? What does Linda usually...
 • 5
 • 81
 • 0

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 11 - UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES ppsx

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 11 - UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES ppsx
... 10) This girl was disliked by the rest of the class A helpful B sneaky C unselfish D generous 11) He pulled a(n) of 10 pounds notes out of his pocket A sum B amount C piece D wad 12) I’ve...
 • 9
 • 2,097
 • 30

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-READING pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-READING pot
... stupid mistake , how would you feel? 3.Have you ever felt confused before someone? Today we………… personal experiences” is the thing that happened to you that influnced the way you think and behave ... making a fuss 3.embarrassing idols 5.sneaky T gets Ss to read the text silently again and Task 2: then with a peer work out the sequence of the Put the pictures of the events (on page pictures...
 • 7
 • 8,765
 • 26

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-SPEAKING ppt

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-SPEAKING ppt
... money from the boy’bag? What did she with the money? -T asks some questions: - Have you had some personal experiences? - How you feel if you meet a famous film star? - How you feel if you fail ... structures “Make somebody a something” or “Make somebody b + Adjective” e T introduces the task Task 2: (13ms) T can model some questions and Work in pairs (one asks one asks sts work in pairs answers)...
 • 6
 • 7,419
 • 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-WRITING doc

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-WRITING doc
... exam -Getting a reward ……………………… T asks some questions: Ss give the aswers: How many parts does a personal letter normally have? What are these parts? parts The Heading, the Salutation (Greeting), ... experiences weak to swim My grandparents live in a small village + who was involved? in Trung Khanh There is a large river at -Some of my friends were also the back of their house where I often...
 • 6
 • 8,512
 • 27

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-LANGUAGE FOCUS docx

Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-LANGUAGE FOCUS docx
... check their answers (ngày xửa , ngày xưa)… with *This house was once used as a prison Exercises 2: Complete the sentences by -Sự kiện lặp lặp lại putting the verb into the past simple or past ... looked / asked / cost Assigns homework HOMEWORK: - Redo exercises 1, 2, in the notebook - Review unit +2 - Prepare the test 45' ...
 • 7
 • 6,710
 • 32

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 số 2 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 số 2 có đáp án
... understand him d It’s difficult to understand 20 Only when she apologizes to her again a I'll speak b will I speak c that I speak d I speak 21 Let's go ahead and it now Nothing by waiting ... accomplished c has accomplished d will be accomplished 22 Last night, we saw a meteor through the sky a streaked b to streak c streak d to have streaked 23 At the end of this month, we friends ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí a are b am c be d being 18 It's time you harder for the next exam a work b are working c worked d have worked 19 Jim doesn't speak very clearly a It’s difficult...
 • 5
 • 164
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 11 unit 2 test 1bài tập tiếng anh lớp 11 unit 2bai tap tieng anh lop 11 unit 2 co dap anbai tap tieng anh lop 7 unit 2 personal informationgiải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 phan 11bai tap tieng anh lop 11 unit 1 2 3bài tập tiếng anh lớp 5 unit 2bài tập tiếng anh lớp 11 unit 12bài tập tiếng anh lớp 11 unit 4bai tap tieng anh lop 4 unit 2bài tập tiếng anh lớp 11 unit 5giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 2bài tập tiếng anh lớp 9 unit 2bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2bài tập tiếng anh lớp 4 unit 2Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGIPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Văn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngXÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Một số đặc điểm dị vật đường thở ở trẻ em vào điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ươngMột số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng công ty May 10-CTCPMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Hà NghĩaMột số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hùng PhátMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc KhánhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập