GIÁO TRÌNH LUẬT AN SINH xã hội PHÁP LUẬT bảo HIỂM xã hội

Giáo trình: Luật bảo hiểm hội doc

Giáo trình: Luật bảo hiểm xã hội doc
... gia bảo hiểm hội; tổ chức bảo hiểm hội; quỹ bảo hiểm hội; thủ tục thực bảo hiểm hội quản lý nhà nước bảo hiểm hội Luật không áp dụng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi loại bảo hiểm ... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... 109 Sổ bảo hiểm hội Sổ bảo hiểm hội cấp người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội 30 theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ...
 • 40
 • 208
 • 0

GIÁO TRÌNH MÔN ĂN MÒN KIM LOẠI CHƯƠNG 7 BẢO VỆ KIM LOẠI TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

GIÁO TRÌNH MÔN ĂN MÒN KIM LOẠI CHƯƠNG 7 BẢO VỆ KIM LOẠI TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
... tượng ăn mòn môi trường nước bùn biển bảo vệ catốt • Bảo vệ anốt hy sinh • Trong trình làm việc, kim loại hoạt động anốt, bị hòa tan vào môi trường để bảo vệ cho công trình khỏi bị ăn mòn - ... kinh tế để bảo vệ kim loại nước biển nhiều môi trường điện li khác • b) Bảo vệ dòng ngoài: • Bảo vệ dòng phương pháp bảo vệ kim loại dòng điện chiều thực cách nối kim loại cần bảo vệ với cực ... điểm ăn mòn đất: trình ăn mòn kim loại đất trình ăn mòn điện hóa Môi trường ăn mòn đất có đặc điểm sau • Đất môi trường điện li: Muối khoáng đất dạng hòa tan nước môi trường điện li đất • Đất môi...
 • 21
 • 1,029
 • 4

Giáo trình luật bảo vệ thực vật pptx

Giáo trình luật bảo vệ thực vật pptx
... thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật có nhãn nhãn hiệu không quy định pháp luật, thuốc bảo vệ thực ... Thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng Việt Nam b) Thuốc bảo vệ thực vật giả c) Thuốc bảo vệ thực vật hạn mà không giá trị sử dụng d) Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc đ) Thuốc bảo vệ thực ... kiểm dịch thực vật; Nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật hạn chế...
 • 81
 • 219
 • 1

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 7 ppt

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 7 ppt
... thuốc bảo vệ thực vật a) Nội dung: - Các văn pháp luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật - Các văn pháp luật Thương mại có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật - Các ... thuốc Bảo vệ thực vật Số 91/2002/QĐ-BNN -Chính phủ Việt Nam, 2002 Nghị định Chính phủ việc ban hành điều lệ Bảo vệ thực vật, điều lệ Kiểm dịch thực vật điều lệ Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật Cục Bảo ... hành nghề Cục Bảo vệ thực vật để theo dõi - Chi cục phải lập sổ theo dõi việc cấp chứng hành nghề Hàng quí, hàng năm có báo cáo gửi Cục Bảo vệ thực vật Điều 16 70 - Cục Bảo vệ thực vật có trách...
 • 12
 • 139
 • 0

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 6 pot

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 6 pot
... công nghiệp - Pháp Lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Pháp Lệnh Bảo vệ Kiểm dịch thực vật - Nghị Định 12/1999/NĐ ngày 06/ 02/1999 Chính Phủ xử phạt hành lĩnh vực Sở Hữu Công nghiệp - Nghị Định ... Học Công Nghệ Môi Trường - Nghị định 26/ 2003/NĐ-CP, ngày 19/03/2003 Xử lý vi phạm hành lĩnh vực Bảo vệ Kiểm Dịch Thực Vật 63 XỬ LÝ VIỆC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VI PHẠM BẰNG ... có tên hoa học 2-( N.N-Dimethylamino )-1 ,3 bis (sodium thiosulfonat) propan Công thức hoá học C5H11NNa2O6S4 Sát Trùng Đan có tên hoá học 2-( N.N-Dimethylamino )-1 -sodium thiosulfonat-3thiosulfonic...
 • 17
 • 193
 • 0

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 5 pot

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 5 pot
... vệ kiểm dịch thực vật; Nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật hạn ... vận chuyển, buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng; thuốc bảo vệ thực vật giả; thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc; thuốc bảo vệ thực vật có nhãn không phù hợp với quy ... bảo vệ thực vật mới; Điều kiện, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam; 46 Kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực...
 • 21
 • 97
 • 0

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 4 doc

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 4 doc
... thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật có nhãn nhãn hiệu không quy định pháp luật, thuốc bảo vệ thực ... Thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng Việt Nam b) Thuốc bảo vệ thực vật giả c) Thuốc bảo vệ thực vật hạn mà không giá trị sử dụng d) Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc đ) Thuốc bảo vệ thực ... thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới, giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Hàng năm công bố danh mục cụ thể thuốc bảo vệ thực vật...
 • 12
 • 105
 • 0

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 2&3 pptx

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 2&3 pptx
... pháp luật Mỗi quan hệ pháp luật có ba yếu tố sau đây: - Chủ thể quan hệ pháp luật - Nội dung quan hệ pháp luật - Khách thể quan hệ pháp luật 2.2.1 Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật ... qui phạm pháp luật hướng dẫn - Căn vào cách trình bày qui phạm pháp luật chia thành qui phạm pháp luật bắt buộc, qui phạm pháp luật cấm đoán, qui phạm pháp luật cho phép QUAN HỆ PHÁP LUẬT 2.1 Khái ... qui phạm pháp luật - Căn vào đặc điểm ngành luật, qui phạm pháp luật phân chia thành: qui phạm pháp luật hình sự, qui phạm pháp luật dân sự, qui phạm pháp luật hành chính, vv… - Căn vào nội dung...
 • 7
 • 96
 • 0

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 1 pptx

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 1 pptx
... dại hóa bảo vệ thực vật - ã in thành giáo trình thư viện đại học Cần Thơ MỤC LỤC Bài 1: HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1 KHÁI NIỆM VỀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1. 1 Khái niệm 1. 2 Các ... PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CỦA GIÁO TRÌNH LUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT I.THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ tên: TRẦN VĂN HAI Sinh năm: 0 2-0 3 -1 955 Cơ quan công tác: Bộ Môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp Sinh ... 12 Bài 3: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 13 VI PHẠM PHÁP LUẬT 13 1. 1 Khái niệm 13 1. 2 Các dấu hiệu vi phạm pháp luật 13 1. 3 Cấu trúc...
 • 12
 • 93
 • 0

Giáo trình hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm

Giáo trình hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm
... Hạch toán kế toán khoản toán - Hạch toán kế toán chi phí kinh doanh - Hạch toán kế toán doanh thu, xác định kết phân phối kết - Hạch toán kế toán nguồn vốn chủ sở hữu dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ... chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán chế độ, sách tài kế toán số liệu kế toán đơn vị liên quan Về lý thuyết, trình tự kiểm tra cần lên (chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán) Tuy ... nhiệm vụ chung kế toán Trong DNBH, hạch toán kế toán sử dụng công cụ có hiệu để phản ánh khách quan giám đốc trình kinh doanh bảo hiểm Điều thể qua nhiệm vụ công tác hạch toán kế toán DNBH quy...
 • 28
 • 517
 • 5

GIÁO TRÌNH LUẬT AN SINH HỘI

GIÁO TRÌNH LUẬT AN SINH XÃ HỘI
... t an sinh h i có chương, c th : • Chương 1: Khái ni m Lu t an sinh h i • Chương 2: B o hi m h i • Chương 3: B o hi m y t • Chương 4: B o tr h i CHƯƠNG 1: KHÁI NI M LU T AN SINH XÃ ... a ngành lu t y ñi u ch nh ð i tư ng ñi u ch nh c a Lu t an sinh h i nh ng quan h h i hình thành lĩnh v c an sinh h i An sinh h i m t v n ñ ph c t p có n i dung r t r ng phong phú, ... an sinh h i bao g m nhóm quan h sau ñây: - Nhóm quan h lĩnh v c b o hi m h i; - Nhóm quan h lĩnh v c b o hi m y t ; - Nhóm quan h lĩnh v c b o tr h i; - Nhóm quan h lĩnh v c ưu ñãi xã...
 • 57
 • 1,262
 • 0

Giáo trình luật pháp về các vấn đề hội (dùng cho sinh viên học nghề công tác hội) phần 1

Giáo trình luật pháp về các vấn đề xã hội (dùng cho sinh viên học nghề công tác xã hội) phần 1
... công dân học sinh, sinh viên Trên sở giúp cho học sinh, sinh viên trường dạy nghề tạo lập thói quen ứng xử phù hợp theo chuẩn mực pháp luật Giáo trình Luật pháp vấn đề hội (Dùng cho sinh viên ... văn pháp luật vừa ban hành Trường Cao đẳng nghề Yên Bái xin trân trọng giới thiệu giáo trình Luật pháp vấn đề hội với bạn đọc, hy vọng giáo trình giúp cho học sinh, sinh viên học nghề Công tác ... Luật pháp vấn đề hội chương trình dạy nghề nói chung nghề công tác hội nói riêng, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng...
 • 45
 • 1,483
 • 1

Giáo trình luật pháp về các vấn đề hội (dùng cho sinh viên học nghề công tác hội) phần 2

Giáo trình luật pháp về các vấn đề xã hội (dùng cho sinh viên học nghề công tác xã hội) phần 2
... đồng, công tác hội thể vai trò quan trọng đời sống hội hội đại, hội công nghiệp Người nghiện ma túy số đối tượng dễ bị tổn thương cần trợ giúp công tác hội Công tác hội với tư cách ... lại 5 .2. 2 Pháp luật Việt Nam người khuyết tật - Hiến pháp 20 13 - Bộ luật dân 20 05 47 - Bộ luật lao động 20 12 - Luật người khuyết tật 20 10 * Luật người khuyết tật Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ ... tắc tư pháp quốc tế 7 .2. 2 Các văn pháp luật hành Việt Nam: - Luật phòng chống ma túy năm 20 00, sửa đổi bổ sung năm 20 12 - Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 20 02 sửa đổi bổ sung năm 20 12 - Bộ luật...
 • 35
 • 1,406
 • 1

Lý luận chung về pháp luật an sinh hội

Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội
... Pháp luật an sinh hội hiểu tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hội phát sinh lĩnh vực bảo hiểm hội, cứu trợ hội ưu đãi hội Pháp luật an sinh hội điều chỉnh nhóm quan ... chỉnh Luật an sinh hội định nghĩa sau: Luật an sinh hội tổng thể quy phạm pháp luật nhà nước ban hành điều chỉnh quan hệ hội phát sinh lĩnh vực bảo hiểm hội, cứu trợ hội ưu đãi hội ... luật nước ta Pháp luật bảo đảm hội có nhiều cách tiếp cận khác Có quan điểm cho pháp luật an sinh hội tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hội phát sinh trình giải vấn đề xã...
 • 9
 • 1,284
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: KHẢ NĂNG SAI LỆCH TRỌNG YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI BCTCHướng dẫn Phân tích và Sử dụng Profile XT trong việc Sàng lọc và Tuyển dụng Ứng viênTài liệu toán cao cấpgiáo án ngoài giờ lên lớp khối 10Triển khai hệ thống FFT 128 radix 22 trên FPGAXuất khẩu xe đạp tre của ctcp ARTEX SAIGON sang thị trường hà lanĐiều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamNanotechnology applications for clean waterProlonged infusions of beta lactam antibioticsSolubility enhancement of hydrophobic drugs using synergistically interacting cyclodextrins and cosolventTận dụng phế liệu trong chế biến rau quảĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGĐáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánQuy trình nhận hàng SEABài tập trắc nghiệm luyện thi chứng chỉ A, B, CThu hút đầu tư vào khu công nghệ cao hòa lạcĐỀ CƯƠNG môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập