BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI hối và tỷ GIÁ hối đoái

Tài liệu Bài giảng: Thị trường ngoại hối pdf

Tài liệu Bài giảng: Thị trường ngoại hối pdf
... gia thị trường ngoại hối Hàng hóa thị trường ngoại hối Rủi ro phòng tránh thị trường ngoại hối MPP Dương Thị Thùy An Khái niệm trị trường hối đối Thò trường hối đoái thò trường giao dòch loại ngoại ... Dương Thị Thùy An Một giao dịch ngoại hối • Một giao dịch ngoại hối hợp đồng trao đổi loại tiền tệ để lấy loại tiền tệ khác tỷ giá thời điểm trao đổi xác định • Những thành phần giao dịch ngoại hối: ... hết cặp tỉ giá yết theo phương thức trực tiếp thị trường ngoại hối quốc tế 6/4/2008 MPP Dương Thị Thùy An Khối lượng • Các giao dịch spot thường yết khối lượng đồng yết giá, khơng thích thêm • Ví...
 • 27
 • 416
 • 0

Bài giảng thị trường ngoại hối

Bài giảng thị trường ngoại hối
... niệm đặc trưng Khá niệ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜ NGOẠ HỐ © HV 2006 | Slide FOREX Khái niệm Thị TrườngNgoại Khá niệ Thị Trườ ngNgoạ Hối Thị trường Ngoại hối gì? Là thị trường đồng tiền quốc ... với Ngoại hối chủ yếu khoản tiền gửi ngân hàng Ngoại hối khác với ngoại tệ nào? © HV 2006 | Slide FOREX Đặc trưng TTNH Thị trường tài lớn Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Hoạt động hiệu Thị trường ... CÁC GIAO DỊCH NGOẠI DỊ NGOẠ HỐI CƠ BẢN BẢ © HV 2006 | Slide 40 FOREX CÁC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI DỊ NGOẠ HỐ CƠ BẢN BẢ Giao dịch ngoại hối giao (forex spot transactions) Giao dịch ngoại hối kỳ hạn (outright...
 • 19
 • 149
 • 0

bài 9 thị trường ngoại hối tỷ giá hối đoái

bài 9 thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái
... có quan hệ tỷ lệ nghịch  RETĐ cắt RET$ A điểm cân thị trường ngoại hối, E* tỷ giá hối đoái cân thị trường ngoại hối xác định  CƠ CHẾ TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 43 Thị trường tài ... CẦU CHUNG Thị trường ngoại hối Vai trò tỷ giá hối đoái Cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 1-2 RA ĐỜI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI • • ... không giao dịch thị trường giới vào tỷ giá hối đoái TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 1-21 THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA Thuyết ngang giá sức mua Tỷ giá giao dịch E thị trường phải phản...
 • 56
 • 246
 • 1

bài 10 thị trường ngoại hối hệ thống tài chính quốc tế

bài 10 thị trường ngoại hối và hệ thống tài chính quốc tế
... 10 tỷ Đồng C – 10 tỷ Đồng Không thay đổi M1, iĐ → E*SR 10 NỘI DUNG CHÍNH Cán cân toán quốc tế a) Khái niệm b) Kết cấu Tín dụng quốc tế a) Khái niệm b) Phân loại Hệ thống tài quốc tế TS Trần Thị ... TOÁN QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế • Các đồng tiền chung - SDR - EURO • Đồng tiền riêng quốc gia • Đồng Đôla đồng tiền toán & dự trữ quốc tế TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN ... hụt CCTKTX + CCTKV < → giảm dự trữ quốc tế TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 1-17 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG QUỐC TẾ Tín dụng quốc tế quan hệ vay mượn quốc gia giới → Là việc chuyển nhượng...
 • 30
 • 183
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính
... tiếp tài gián tiếp Khái niệm thị trường tài loại thị trường tài ? Khái niệm tài sản tài chính, loại cơng cụ tài chính, đặc tính tài sản tài chính, ngun tắc định giá tài sản tài Các định chế tài ... niệm thị trường tài  Phân loại thị trường tài  Vai trò thị trường tài Thị trường tài hiệu Thò trường tài thò trường tồn vật chất khái niệm, tài sản tài giao dòch mua bán Mục đích thò trường tài ... Thị trường vốn : Là thị trường tài trọng huy động Thị trường tài thị trường nguồn tài kết chuyển từ người có vốn dư thừa sang người thiếu vốn Thơng qua việc mua bán trao đổi cơng cụ tài thị trường...
 • 182
 • 1,949
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
... niệm, vai trò, đặc điểm phân loại của thị trường bất động sản 6.2.1 Khái niêm, vai trò thị trường bất động sản 6.2.1.1 Khái niệm thị trường bất động sản Có rất nhiều khái niệm về thị ... C) TÀI LIỆU HỌC TẬP PGS.TS Bùi Kim Yến (2011), “ Thị trường tài chính , NXB Thống kê, Hà Nội TS Nguyễn Minh Hoàn (2011), “Định giá bất động sản , NXB Tài chính, Hà Nội D) CÂU HỎI, BÀI ... C) TÀI LIỆU HỌC TẬP PGS.TS Bùi Kim Yến (2011), “ Thị trường tài chính , NXB Thống kê, Hà Nội TS Nguyễn Minh Hoàn (2011), “Định giá bất động sản , NXB Tài chính, Hà Nội D) CÂU HỎI, BÀI...
 • 56
 • 156
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 2 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 2  GV nguyễn thu hà
... nghịch với rủi ro tài sản đó, so sánh với tài sản thay • Lượng cầu tài sản biến đổi tỷ lệ thu n với tính khoản tài sản đó, so sánh với tài sản thay Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tài sản Mô hình ... framework) SV tự đọc tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tài sản • Tài sản : dạng vật có chức lưu giữ giá trị trái phiếu, cổ phiếu, đất đai, nhà cửa, phương tiện sản xuất,… • Tài sản thu nhập (Wealth) ... phiếu tương lai 12 x 2/ 3 + x 1/3= 10,68% • Tỷ suất sinh lời kỳ vọng tài sản tăng so với lợi suất kỳ vọng tài sản khác, điều dẫn tới cầu tài sản tăng Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tài sản • Rủi...
 • 122
 • 98
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 1 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 1  GV nguyễn thu hà
... VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH (5 tiết) Những điểm I Tổng quan thị trường tài II Cấu trúc thị trường tài III Các trung gian tài I Tổng quan TTTC Khái niệm: Thị trường tài nơi ... Chương 1: Tổng quan thị trường tài định chế tài Chương 2: Lãi suất • Chương 3: Thị trường tiền tệ • Chương 4: Thị trường trái phiếu • Chương 5: Thị trường cổ phiếu • Chương 6: Thị trường chứng khoán ... trường vốn Thị trường chứng khoán vốn thị trường chứng khoán nợ Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Thị trường tập trung thị trường phi tập trung Thị trường chứng khoán phái sinh Thị trường tiền...
 • 54
 • 101
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 5 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 5  GV nguyễn thu hà
... nghĩa vụ khác thu , nợ ngân hàng, trái phiếu • Cổ phiếu công cụ tài thời hạn Thị trường cổ phiếu • Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp • Thị trường tập trung (sở giao dịch) thị trường phi tập ... lệnh mà nhà đầu tư định mức giá dừng cao giá thị trường • Sau đặt lệnh, giá thị trường lên cao giá dừng để mua, lệnh dừng để mua kích hoạt trở thành lệnh mua với giá thị trường • A/d trường hợp ... tính khoản cho thị trường Chuyên gia (specialists) • Là thành viên sở giao dịch chứng khoán, giữ vai trò trì thị trường trật tự công cho một vài loại chứng khoán định • Là định chế tài đủ lớn vốn...
 • 87
 • 131
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 3 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 3  GV nguyễn thu hà
... quan thị trường tiền tệ - Khái niệm - Tại cần phát triển thị trường tiền tệ - Các chủ thể tham gia thị trường II Các công cụ thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc Các khoản vay liên ngân hàng ... nhân tham gia thị trường cách huy động vốn từ họ đầu tư vào công cụ có mệnh giá lớn II Các công cụ thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc Các khoản vay liên ngân hàng Hợp đồng mua lại Các chứng tiền ... với thị trường nước Đô la châu Âu (Euro dollars) • Thị trường liên ngân hàng London: thị trường số ngân hàng lớn London làm trung gian giao dịch đô la châu Âu ngân hàng • Lãi suất mà ngân hàng...
 • 50
 • 103
 • 1

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 4 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 4  GV nguyễn thu hà
... • Thị trường giao dịch, mua bán loại trái phiếu phủ công ty phát hành gọi thị trường trái phiếu • Thị trường thực giao dịch, mua bán trái phiếu lần đầu phát hành gọi thị trường sơ cấp • Thị trường ... phát hành gọi thị trường thứ cấp Thị trường trái phiếu • Thị trường sơ cấp phục vụ cho nhu cầu huy động vốn dài hạn cho phủ công ty • Thị trường thứ cấp làm tăng tính khoản cho trái phiếu phát hành ... 20% tổng mức đầu tư chương trình, dự án (khoản Điều 4) Quy định nhằm bảo đảm DN phải có lực tài chính, có khả trả nợ phát hành TP để huy động vốn • Đối với DN phát hành TP thị trường nước, kết hoạt...
 • 80
 • 102
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 6 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 6  GV nguyễn thu hà
... Là thỏa thu n người mua người bán chấp thu n thực giao dịch hàng hóa với khối lượng xác định thời điểm xác định tương lai với mức giá ấn định vào ngày hôm  Hợp đồng kỳ hạn giao dịch thị trường ... công cụ tài mà giá trị chúng tùy thu c vào giá trị tài sản sở • Tài sản sở: hàng hóa, tiền tệ, chứng khoán khác, số chứng khoán • Tùy theo loại loại tài sản sở, điều kiện toán, chủ thể phát hành, ... bên chấp thu n mua hàng hóa với khối lượng xác định, thời điểm toán xác định lương lai với mức giá ấn định (delivery price) vào ngày hôm  Vị bán (short position): bên chấp thu n bán hàng hóa...
 • 71
 • 86
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính các định chế tài chính chương 7 GV nguyễn thu hà

Bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính chương 7  GV nguyễn thu hà
... nhiều tổ chức tài chính, nhiều trung gian tài tham gia vào thị trường Việc gia tăng cạnh tranh thị trường dẫn tới việc giảm lãi suất cho người vay Một số khó khăn thị trường thứ cấp • Các khoản ... trường cho vay chấp Mỹ Sự phát triển thị trường cho vay chấp Mỹ Thị trường thứ cấp khoản vay chấp Mỹ • Chính phủ Mỹ thành lập thị trường thứ cấp, cách cho thành lập số tổ chức (agency) chuyên ... (1  i)  i Thị trường khoản vay chấp • Sự phát triển thị trường khoản vay chấp Mỹ • Thị trường thứ cấp khoản vay chấp Sự phát triển thị trường cho vay chấp Mỹ • Xuất Mỹ từ năm 1880 Các NH tập...
 • 39
 • 110
 • 0

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 2 tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 2 tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
... parity) tỷ giá hối đoái tách rời ngang giá vàng không? 25 NHẬN XÉT - - Tỷ giá hối đoái tách rời ngang giá vàng nhƣng biên độ định Tỷ giá hối đoái = ngang giá vàng ± chi phí chuyển vàng 26 2. 2.4 CHẾ ... đến biến động tỷ giá hối đoái Các loại tỷ giá hối đoái Phƣơng pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Thị trƣờng hối đoái Các công cụ ngoại hối phái sinh NGOẠI HỐI - Khái niệm: Theo giáo trình - Theo từ ... niệm: Tỷ giá hối đoái giá đồng tiền đƣợc biểu thị thông qua đồng tiền khác Ví dụ: USD = 17.847 VND Giá USD 17.847 VND 13 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 2. 2 Cơ sở hình thành TGHĐ 2. 2.1 Chế độ vị tiền vàng (gold...
 • 106
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 50 đề thi thử tốt nghiệp môn toán giải chi tiếtLeaders in educational researchTâm lý học phát triển Vũ Thị Nhochuẩn đoán và điểu trị bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu enzym 21-hydroxylase ở trẻ emTạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải phápThách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung Quốc gia nhập WTOThâm hụt kép hay biến động trái chiều, chính sách tài khóa và tài khoản vãng laiThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtTHẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃThị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thứcThị trường sản phẩm thuỷ sản thực trạng và tiềm năngThiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân MaiThiết kế bộ điều khiển PID số trên nền vi điều khiển PICThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng PhongThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PICTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THƢỚC ĐO TUYẾN TÍNHThiết kế lưới điện khu vực
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập