GIÁO TRÌNH KINH tế học VI mô (PHẦN 2)

Giáo trình kinh tế học phần 2 PSG TS vũ kim dũng (chủ biên)

Giáo trình kinh tế học vĩ mô phần 2  PSG TS vũ kim dũng (chủ biên)
... TC AFC H 120 120 - - - - I 10 120 85 20 5 8,5 12 8.5 20 .5 J 15 120 125 24 5 8 8.33 16.38 K 20 120 150 27 0 7.5 13.5 ỉ 30 120 24 0 360 12 M 40 120 350 470 11 8.75 11.75 N 120 550 670 20 2. 4 11 13.4 ... khái niệm lợi nhuận kinh tế lợi nhuận tính toán hay gọi lợi nhuận kế toán Lợi nhuận kinh t ế định nghĩa phần chênh lệch Tổng doanh thu Tổng chi phí kinh tế, Lợi nhuận tính toán phần chênh lệch Tổng ... nhuận kinh tế thường nhỏ lợi nhuận tính toán phản ánh xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp thu lợi rứiuận kinh tế không tổng doanh thu doanh nghiệp thu đưọíc chi phí kinh...
 • 124
 • 163
 • 0

Giáo trình Kinh tế học vi (Phần 2)

Giáo trình Kinh tế học vi mô (Phần 2)
... nhà kinh tế cho doanh nghiệp lựa chọn giá sản lượng sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận Lợi nhuận mà nhà kinh tế đề cập kinh tế học, lợi nhuận kinh tế Lợi nhuận kinh tế = Tổng doanh thu - Chi phí kinh ... nhuận tốt mà bạn lựa chọn công vi c kinh doanh Trong kinh tế học, nói đến lợi nhuận doanh nghiệp đề cập đến lợi nhuận kinh tế Trong trường hợp ngành có lợi nhuận kinh tế dương Điều có nghĩa ngành ... nhuận kinh tế kế toán, thấy lợi nhuận kinh tế nhỏ lợi nhuận kế toán Chúng ta xem xét ví dụ sau: 111 Chương 5: Lý thuyết sản xuất – chi phí Lợi nhuận kinh tế Lợi nhuận kế toán Chi phí kinh tế Chi...
 • 10
 • 170
 • 0

GIÁO TRÌNH KINH tế học VI (PHẦN 2)

GIÁO TRÌNH KINH tế học VI mô (PHẦN 2)
... sỏnh vi vic cho thuờ cn nh ca bn Nu nh bn nhn li nhun kinh t bng khụng iu ny cú ngha rng t sut li nhun t cụng vic kinh doanh ca bn bng vi t sut li nhun tt nht m bn cú th la chn ngoi cụng vic kinh ... Cỏc nh kinh t cho rng cỏc doanh nghip la chn giỏ v sn lng sn xut ti a húa li nhun Li nhun m cỏc nh kinh t cp kinh t hc, ú chớnh l li nhun kinh t Li nhun kinh t = Tng doanh thu - Chi phớ kinh ... Associates Vi nh hng ca h thng hn ngch, nh dn o ngnh Li & Fung's chuyn hng kinh doanh sang qun ỏo mang nhón mỏc ting tm v ang c cỏc i th cnh tranh c bit quan tõm Ngoi vic tho thun vi Levi Strauss vic...
 • 129
 • 357
 • 0

Giáo trình kinh tế học phần 1 PSG TS vũ kim dũng (chủ biên)

Giáo trình kinh tế học vĩ mô phần 1  PSG TS vũ kim dũng (chủ biên)
... Eộ Giáo tlục Đào tạo, môn học Kinh tế học vi thực liiện với thời gian 12 0 tiết bao gồm phẩn cho chuyên ngành kinh tế Bộ môn Kinh tế vi giới thiệu Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi ... PGS .TS Kim Dũng Trưởng Khoa Kinh tế học Chương I: Tổng quan kinh tế hoc CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẾ KINH TẾ HỌC Chương giới thiệu tổng quan kinh tế học nói chung hai phận kinh học vi kinh học ... THIỆU Kinh tế học vi phận kinh tế học nghiên cứu định kinh tế thành viên kinh tế kinh tế thị trường Môn học giảng dạy trường kinh tế Việt Nam vào đầu thập kỷ 90 TliÉO kliiiràg cliưcìQg trình...
 • 139
 • 246
 • 0

GIÁO TRÌNH KINH tế học (PHẦN 1) PSG TS vũ KIM DŨNG

GIÁO TRÌNH KINH tế học vĩ mô (PHẦN 1)  PSG TS vũ KIM DŨNG
... PGS .TS Kim Dũng Trưởng Khoa Kinh tế học Chương I: Tổng quan kinh tế hoc CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẾ KINH TẾ HỌC Chương giới thiệu tổng quan kinh tế học nói chung hai phận kinh học vi kinh học ... Eộ Giáo tlục Đào tạo, môn học Kinh tế học vi thực liiện với thời gian 120 tiết bao gồm phẩn cho chuyên ngành kinh tế Bộ môn Kinh tế vi giới thiệu Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi ... THIỆU Kinh tế học vi phận kinh tế học nghiên cứu định kinh tế thành viên kinh tế kinh tế thị trường Môn học giảng dạy trường kinh tế Việt Nam vào đầu thập kỷ 90 TliÉO kliiiràg cliưcìQg trình...
 • 139
 • 362
 • 0

Giáo trình kinh tế học vi - Chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường ppsx

Giáo trình kinh tế học vi mô - Chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường ppsx
... chuyn cu Hng húa thay th Hng húa b sung T giỏ hi oỏi Cung Lng cung Biu cung ng cung Hm cung Lut cung Cung th trng Dch chuyn trờn ng cung Dch chuyn cung Cõn bng th trng Giỏ sn Giỏ trn Khung giỏ D tr ... tn) Nhp kho 49 Chng 2: Cung cu v giỏ c th trng Trong mt th trng cú hng húa tn kho, chỳng ta cn phõn bit gia sn xut v cung Lng sn xut khụng nht thit phi bng vi lng cung Lng cung vt quỏ sn xut mt ... gim v cung hng húa v dch v sn xut nc s tng lờn Ngc li t giỏ ng ni t gim so vi ng ngoi t s lm gim cung i vi cỏc hng húa v dch v sn xut nc CN BNG TH TRNG CN BNG CUNG CU Chỳng ta hóy kt hp ng cung...
 • 24
 • 591
 • 0

Giáo trình kinh tế học vị part 2 pdf

Giáo trình kinh tế học vị mô part 2 pdf
... hai biến X 3 X 12 12 4 4 4 Y =2 Y=4 2 Y=8 2 1 1 Y Z Z 16 Hệ phương trình Trong kinh tế người ta sử dụng hệ phương trình để giải toán cân Khi hai biến X Y có quan hệ hai phương trình khác nhau, ... đơn vị thực phẩm 50 đơn vị giải khát) đến điểm B ( 20 đơn vị thực phẩm 30 đơn vị giải khát)trên đường đẳng ích hình 2. 2 Người tiêu dùng có đánh đổi từ bỏ 20 đơn vị giải khát để có thêm 10 đơn vị ... sách thu từ việc nghiên cứu kinh tế lượng Bởi kinh tế lượng ngày có vai trò quan trọng kinh tế Khi sử dụng kih tế lượng cần nghiên cứu hai vấn đề liên quan đến kinh tế lượng: Tác động ngẫu nhiên...
 • 12
 • 150
 • 1

Tài liệu Giáo trình: KINH TẾ HỌC docx

Tài liệu Giáo trình: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ docx
... công cụ kinh tế CP tác động vào KTQD để đạt mục tiêu đề 2.2 Đặc trưng kinh tế học - Một là, kinh tế học nghiên cứu đường sử dụng tối đa hiệu nguồn lực kinh tế - Kinh tế học có ... LUẬN CỦA KINH TẾ HỌC VĨ MÔ VÀ SỰ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Khái niệm hệ thống khoa học kinh tế 1.1 Khái niệm kinh tế học Nếu tiếp cận cách tổng quát, có hai khái niệm kinh tế học tương ... hộp đen kinh tế tạo - Trong yếu tố trung tâm hệ thống hộp đen kinh tế mô, hay gọi kinh tế (Macroeconomy) kinh tế quốc dân Hai lực lượng định hoạt động hộp đen kinh tế tổng...
 • 117
 • 482
 • 2

Giáo trình: KINH TẾ HỌC potx

Giáo trình: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ potx
... công cụ kinh tế CP tác động vào KTQD để đạt mục tiêu đề 2.2 Đặc trưng kinh tế học - Một là, kinh tế học nghiên cứu đường sử dụng tối đa hiệu nguồn lực kinh tế - Kinh tế học có ... LUẬN CỦA KINH TẾ HỌC VĨ MÔ VÀ SỰ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Khái niệm hệ thống khoa học kinh tế 1.1 Khái niệm kinh tế học Nếu tiếp cận cách tổng quát, có hai khái niệm kinh tế học tương ... hộp đen kinh tế tạo - Trong yếu tố trung tâm hệ thống hộp đen kinh tế mô, hay gọi kinh tế (Macroeconomy) kinh tế quốc dân Hai lực lượng định hoạt động hộp đen kinh tế tổng...
 • 117
 • 260
 • 2

Giáo trình KINH TẾ HỌC VI docx

Giáo trình KINH TẾ HỌC VI MÔ docx
... tảng cho môn kinh tế ứng dụng kinh tế kinh doanh sau Kinh tế học vi môn quan trọng nghành kinh tế môn học lý thú quan tâm đến hoạt động kinh tế Sự hiểu biết đầy đủ kinh tế học vi có tầm ... sách: Kinh tế vi - Lê Bảo Lâm, Trường đại học Kinh tế TP HCM nhiều giáo trình kinh tế vi có liên quan tác giả khác Chương 1: Những vấn đề kinh tế học Khái niệm kinh tế học Kinh tế học gì? ... Kinh tế lĩnh vực vô phong phú, nhiên để giúp sinh vi n kinh tế dể dàng tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn sinh vi n phải học kinh tế vi kinh tế trước nghiên cứu môn chuyên nghành Hai môn học...
 • 196
 • 1,900
 • 3

Giáo trình kinh tế học

Giáo trình kinh tế học vĩ mô
... Eộ Giáo tlục Đào tạo, môn học Kinh tế học vi thực liiện với thời gian 120 tiết bao gồm phẩn cho chuyên ngành kinh tế Bộ môn Kinh tế vi giới thiệu Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi ... THIỆU Kinh tế học vi phận kinh tế học nghiên cứu định kinh tế thành viên kinh tế kinh tế thị trường Môn học giảng dạy trường kinh tế Việt Nam vào đầu thập kỷ 90 TliÉO kliiiràg cliưcìQg trình ... Trưởng Khoa Kinh tế học Chương I: Tổng quan kinh tế hoc CHƯƠNG I TỔNG QUAN VẾ KINH TẾ HỌC Chương giới thiệu tổng quan kinh tế học nói chung hai phận kinh học vi kinh học Mục đích...
 • 263
 • 279
 • 0

GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC ppt

GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC VĨ MÔ ppt
... LUẬN CỦA KINH TẾ HỌC VĨ MÔ VÀ SỰ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Khái niệm hệ thống khoa học kinh tế 1.1 Khái niệm kinh tế học Nếu tiếp cận cách tổng quát, có hai khái niệm kinh tế học tương ... công cụ kinh tế CP tác động vào KTQD để đạt mục tiêu đề 2.2 Đặc trưng kinh tế học mo - Một là, kinh tế học nghiên cứu đường sử dụng tối đa hiệu nguồn lực kinh tế - Kinh tế học có ... đó, kinh tế học tìm mối quan hệ cân đối tầm cần bảo đảm cho vận động kinh tế đạt mục tiêu nêu - Đi sâu nữa, thấy, kinh tế học mô: Chỉ đích hoạt động toàn kinh tế đường cho toàn kinh...
 • 113
 • 304
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập