INTERNET và WEB cơ sở hạ TẦNG của THƯƠNG mại điện tử

bài giảng internet web sở hạ tầng của thương mại điện tử

bài giảng internet và web Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử
... Nội dung Giới thiệu x Internet x Web x sở kỹ thuật x Các chương trình tiện ích Internet x Ngôn ngữ đánh dấu trang WEB x Web Clients Web Servers x Tên miền x Giới thiệu Payment ... vụ World Wide Web URL http://www.anywhere.com/webpage.html HTTP Web client software HTTP Internet Request Client Web server software Response Server 27 WWW (tt) x x x Tài liệu web gọi siêu văn ... Semantic Web (tt) x Ứng dụng q Search Engine Activity Based Search trường ĐH Stanford x Spice x q Khung hoạt động cho quản lý tri thức q Internet Agent 36 CƠ SỞ KỸ THUẬT x Internet q sở kỹ thuật...
 • 137
 • 486
 • 2

Internet web: sở hạ tầng của thương mại điện tử

Internet và web: cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử
... Stanford Spice Khung hoạt động cho quản lý tri thức Internet Agent 36 CƠ SỞ KỸ THUẬT Internet sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT Các sở kỹ thuật khác Phần mềm quản trị CSDL Hệ thống mạng ... giới hạn • Phân phối Internet Công ty A Router Leased Line Các mạng bên ISP Internet Service Provider Điện thoại Công ty B ADSL Router Công ty C Cá nhân Router Wi - Fi 10 Thống kê sử dụng Internet ... cáp, mạng điện dân dụng,… Tốc độ tải lên : 300-500 Kbps Tốc độ tải xuống : 1.5Mbps Chi phí hiệu tốt 13 Các chi phí cho việc kết nối Internet 14 Câu hỏi Khuyết điểm Internet ??? 15 Internet Internet...
 • 137
 • 558
 • 3

internet web sở hạ tầng của thương mại điện tử

internet và web cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử
... biệt mạng internets, intranets, extranets Kết nối với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT Internet : sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT Các sở kỹ thuật ... bản, hình ảnh, phim, bảng tính hay thông tin khác theo thư điện tử 42 Gửi thư điện tử 43 Ứng dụng Internet: Telnet Cho phép NSD đăng nhập vào máy tính xa máy tính khác điều khiển, truy cập thông ... truyền gửi hiển thị trang Web Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử Post Office Protocol (POP) Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail (mail...
 • 122
 • 176
 • 0

Tài liệu Bài 2: sở hạ tầng của Thương mại điện tử pptx

Tài liệu Bài 2: Cơ sở hạ tầng của Thương mại điện tử pptx
... với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT Internet : sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT Các sở kỹ thuật khác Phần mềm quản trị CSDL Hệ thống mạng máy ... thành gói tin đánh nhãn điện tử Máy tính nơi nhận tiếp nhận lắp ráp gói tin Chọn đường tốt cho gói tin gửi Mạng chuyển mạch gói gói thông điệp Câu hỏi Điện thoại VolIP Điện thoại Internet Kiến ... Mail Transfer Protocol (SMTP) Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử Post Office Protocol (POP) Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail (mail server) 29 Các nghi thức khác Interactive...
 • 122
 • 408
 • 2

CHƯƠNG 2 – SỞ HẠ TẦNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx

CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx
... gateway  1 92. 168.1.0 - 1 92. 168.1 .25 5  1 92. 168.1 .24 0 1 92. 168.1 .25 5  Gateway, Domain Name Service ?  IP6 ???  Qui trình kiểm tra tình trạng kết nối mạng máy tính Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com ... Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com CRM Thông tin điện tử  Quan hệ điện tử  Hệ thống thông tin Dịch vụ Giao dịch điện tử Sản phẩm Slide 15 Mô hình ICDT Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com ... Một số khái niệm  B2B (Business to Business) G2G C2C G2C Governme nt Consumer B2C Nguyễn Đức Cương cuongnguyenduc@gmail.com G2B Business Slide Một số khái niệm  Slide C2C (Customer to Customer)...
 • 20
 • 289
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet Web sở hạ tầng của ecommerce

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet và Web Cơ sở hạ tầng của ecommerce
... biệt mạng internets, intranets, extranets  Kết nối với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT  Internet: sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT  Các sở kỹ ... chia nhỏ thành gói tin đánh nhãn điện tử • Máy tính nơi nhận tiếp nhận lắp ráp gói tin • Chọn đường tốt cho gói tin gửi Q&A  Điện thoại VolIP  Điện thoại Internet Giao thức TCP/IP  Transmission ... truyền gửi hiển thị trang Web  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) • Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử  Post Office Protocol (POP) • Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail...
 • 100
 • 208
 • 0

ha tâng trong thương mại điện tử

 Cơ sơ ha tâng trong thương mại điện tử
... bảo giao tiếp xác hiệu 2.2 CƠ SƠ HA TÂNG PHAP LÝ ̀ ́ 2.2.1 Môt số vân đề phap lý liên quan đên thương mai điên tử ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.1 Cac vân đề liên quan đên luât thương mai ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.2 ... văn chấp thuận, văn gưi đến máy chủ thương mại bên (4) Khách hàng xem văn từ máy chủ thương mại Phê (2) (4) (3) Xuất Khách hàng (1) Máy chủ bên Máy chủ thương mại Hình 2-12: Quản lý nội dung - ... thống hành với phần mềm thương mại - Trao đổi liệu điện tư - EDI EDI cho phép trao đổi liệu mạng nội hay rộng lớn Nó dựa tảng xác nhận mối quan hệ cho trước chuẩn thống bên tham gia, bao gồm: giao...
 • 21
 • 420
 • 1

̉ ha ̣ tâǹg trong thương mại điện tử

Cơ sơ ̉ ha ̣ tâǹg trong thương mại điện tử
... điên t ̉ tai Viêt Nam ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 2.2.3.1 S ̣ cân thiêt xây dựng phap lí cho giao dich điên t ̉ tai Viêt Nam ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 2.2.3.2 Luât giao dich điên t ̉ cua Viêt Nam ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ Tóm tắt ... điên t ̉ quôc tế và cua số ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ quôc gia thế giới ́ 2.2.2.2 Môt số qui đinh chung về khuôn kh ̉ phap lý thương mai điên t ̉ toan câu ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ 2.2.3 Cac văn ban phap qui ... xác hiệu 2.2 CƠ S ̉ HA TÂNG PHAP LÝ ̀ ́ 2.2.1 Môt số vân đề phap lý liên quan đên thương mai điên t ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.1 Cac vân đề liên quan đên luât thương mai ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.2.1.2 Cac...
 • 21
 • 413
 • 0

CHAPTER 2 SỞ HẠ TÂNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ̀ pot

CHAPTER 2 CƠ SỞ HẠ TÂNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ̀ pot
... xác hiệu 2. 2 CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁP LÝ 2. 2.1 Một số vấn đ ̀ pháp lý liên quan đến thương mại điện tử 2. 2.1.1 Các vấn đ ̀ liên quan đến luật thương mại 2. 2.1 .2 Các vấn đ ̀ liên ... cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân 2. 2.1.3 Các vấn đ ̀ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ 2. 2.1.4 Các vấn đ ̀ liên quan đến thuế và thuế quan 2. 2.1.5 Các vấn đ ̀ liên quan ... dụng và giải quyết tranh chấp 2. 2.1.6 V ̀ các tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại 2. 2 .2 Luật mẫu Uncitral và luật giao dịch điện tử của số quốc gia thế giới 2. 2 .2. 1 Danh...
 • 21
 • 213
 • 0

sở hạ tầng mạng thương mại điện tử

cơ sở hạ tầng mạng thương mại điện tử
... 21/09/2013 IV Quản lý mạng sở hạ tầng IV Quản lý mạng sở hạ tầng (tt) Hạ tầng sở hệ thống thông tin tảng vững cho hoạt động ứng dụng liên quan đến công nghệ thông tin Hạ tầng sở đóng vai trò quan ... chứng thực điện tử (SSL, SET) Trung tâm hỗ trợ trực tuyến (helpdesk) Chuyên mục tìm kiếm (search) 21 Câu hỏi (tt): 22 Câu hỏi (tt): Website thương mại điện tử: Website thương mại điện tử: Thông ... Hệ thống điện nguồn cung cấp Các hệ thống bổ trợ khác hệ thống chống sét, hệ thống cảnh báo… , Phần mềm hỗ trợ, dịch vụ 53 IV Quản lý mạng sở hạ tầng (tt) 54 IV Quản lý mạng sở hạ tầng (tt)...
 • 16
 • 123
 • 0

sở hạ tầng , thương mại điện tử

Cơ sở hạ tầng , thương mại điện tử
... khách hàng, tên, địa ch , điện thoại, khách hàng hàng, Đăng ký khách e-mail hàng trực tuyến Cung cấp dịch vụ sau CSDL bán hàng Mã khách hàng, tên, ngày đặt, bán toán, ngày giao hàng, trình cung ... điệp điện t , thương gia có địa thư tín điện tử dễ dàng liên hệ với họ qua công nghệ thông điệp điện tử Chính vậy, ứng dụng yếu tố công nghệ quan trọng làm nảy sinh lĩnh vực thương mại dựa sở ... điều hành mạng, trang Web ch , sở liệu liên quan, hệ thống thực giao dịch, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống trao đổi liệu điện tử - EDI, phần mềm bên thứ ba, hệ thống độc...
 • 21
 • 396
 • 2

Báo cáo lộ trình phát triển sở hạ tầng của dự án điện hạt nhân đầu tiên theo hướng dẫn của IAEA

Báo cáo lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng của dự án điện hạt nhân đầu tiên theo hướng dẫn của IAEA
... chương trình hạt nhân tiến trình dự án nhà máy điện hạt nhân khoảng thời gian trung bình để thực dự án Chương trình phát triển sở hạ tầng Dự án NMĐHN Nghiên cứu khả thi Đấu thầu Tiền dự án dự án ... ứng Báo cáo đưa hình dung tổng thể lộ trình phát triển sở hạ tầng điện hạt nhân dựa hướng dẫn IAEA thông qua ba tài liệu (kèm theo báo cáo này): (1) Các xem xét để khởi động chương trình điện hạt ... No.NG-G-3.1, IAEA, Vienna 2007) tài liệu khái quát Cột mốc quan trọng trình xây dựng sở hạ tầng cho dự án điện hạt nhân sau hoàn tất giai đoạn thực dự án (3) Đánh giá trạng phát triển sở hạ tầng hạt nhân...
 • 7
 • 341
 • 0

sở pháp lý về thương mại điện tử

Cơ sở pháp lý về thương mại điện tử
... trị pháp chữ ký điện tử thị trường chứng thực điện tử; Hợp đồng điện tử; GDĐT quan nhà nước; Bảo mật, an toàn, an ninh; Sở hữu trí tuệ GDĐT Thương mại điện t 23 Sơ lược Luật Giao dịch điện tử ... giá trị pháp thông điệp liệu Công nhận chữ ký điện tử có giá trị pháp chữ ký tay Bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử, trách nhiệm, nghĩa vụ người ký điện tử, người nhận Thương mại điện t ... gia TMĐT sở pháp giải tranh chấp Thương mại điện t 22 Sơ lược Luật Giao dịch điện tử  Luật thông qua 29/11/2005, có chương, 54 điều  Nội dung chính:       Giá trị pháp thông...
 • 36
 • 557
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tửcơ sở công nghệ của thương mại điện tửcơ sở dữ liệu trong thương mại điện tửcơ sở lý thuyết về thương mại điện tửcơ sở lí luận về thương mại điện tửcơ sở lý luận về thương mại điện tửcơ sở để phát triển thương mại điện tửcơ sở pháp lý về thương mại điện tửluan chung ve phat trien xa hoi va co so ha tang cua xa bat trang huyen gia lam ha noimô đất đai và cơ sở hạ tầng của các kcn hà nộicăn cứ thành lập và cơ sở hạ tầng của trạmnâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức và cơ sở hạ tầng của bộ phận một cửamô và cơ sở hạ tầng của chợ phiêncơ sở hạ tầng của tmđtcơ sở hạ tầng của ecommercephát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý trung tâm ngoại ngữ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập