BÀI tập SO SÁNH hơn

Các bai tập so sanh

Các bai tập so sanh
... ngăn cách phần đợc dẫn kèm theo dấu ngoặc kép Có thể dùng để ngăn cách phần đợc dẫn với lời ngời dẫn điều chỉnh theo kiểu thuật lại (không giữ nguyên vẹn), không sử dụng dấu hai chấm để ngăn cách ... Dấu ngăn cách d/ Từ ngăn cách Có điều chỉnh theo kiểu thuật lại, không giữ nguyên vẹn Không có Từ là, (thờng xuyên) e/ Thành phần Có lời ngời dẫn lời đợc dẫn Có lời ngời dẫn lời đợc dẫn So sánh ... nớc mắt Nam Cao: chuyên viết kiếp ngời nghèo khổ, theo hớng đề cao phẩm giá, nhân cách So sánh thứ thứ ba Nội dung so sánh thứ thứ ba Bản chất Ngời kể thờng nhân vật, câu Ngời kể không nhân vật,...
 • 7
 • 2,911
 • 19

Bài tập so sánh

Bài tập so sánh
... planet to earth (close) planet in our solar system (large) star we can see from earth (brilliant) planet in our solar system (hot) Ceres is the asteroid in our solar system (big) The Energya is the ... Venus is the planet in our solar system (bright) 10 The Apollo project was the space programme It cost 25 541 400 000 dollars (expensive) 11 Mercury is the planet in our solar system (small) 12 ... language (difficult) "Airforce One" is the film I have ever seen (interesting) No, I don’t think so "Contact" is Hot dogs are 10 This is the 13 Tennis is than hamburgers (good) chocolate cake I...
 • 7
 • 516
 • 20

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO
... điện tích tập trung hầu hết nhân nên ankin-1 có H linh động tham gia phản ứng với ion kim loại  Bài tập tương tự : 1) Giải thích quy tắc cộng Maccopnhicop? Minh họa ví dụ cụ thể 2) Giải thích độ ... tử ≡ Bài : So sánh độ dài liên kết dC-C ankan (C – C), anken (C=C), ankin (C C) Giải thích khả tham gia phản ứng ankan anken ankin anken.? Mặc π dù phân tử ankin có nhiều liên kết anken? GIẢI ... b) n-hexan, n-hexen, benzen * Giống : - Thành phần cấu tạo gồm C H * Khác : - n-hexan n- hexen so sánh cấu tạo tính chất hóa học tương tự câu n-hexan có phản ứng bẽ gãy mạch C...
 • 5
 • 1,927
 • 20

BÀI TẬP SO SÁNH 7 docx

BÀI TẬP SO SÁNH 7 docx
... từ ngoặc: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 August is (hot)………….month of the year I think Japanese is (difficult)………… language in the world Thomas Edison is one of (great)…………inventors ... Charles Dicken was born……….February 17th, 1812………a poor family I’m interested in badminton I often play it……….Sunday evening Marie Curie was born…………… Poland……….18 67 He studied………….Oxford University...
 • 3
 • 808
 • 40

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HYDROCACBON ppt

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HYDROCACBON ppt
... Các monome tham gia phản ứng trùng hợp thiết phải có liên kết π phân tử v Bài tập tương tự : 1 )Giải thích quy tắc cộng Maccopnhicop? Minh họa ví dụ cụ thể 2) Giải thích độ dài liên ... độ 1500OC ghi kèm điều kiện làm lạnh nhanh? 9 )So sánh cao su thường cao su lưu hóa thành phần, độ bền, ứng dụng? 10 )Giải thích cao su tổng hợp có tính đàn hồi cao su thiên nhiên? 11)Phân biệt ... phân muối axetat với xút để điều chế ankan tương ứng lại phải dùng xúc tác CaO,t0? 4 )So sánh nhiệt độ dôi hydrocacbon a)Khi khối lượng phân tử tăng dần? b)Có CTPT khác dạng khung Cacbon? 5)Khi...
 • 3
 • 526
 • 0

bai tap so sanh

bai tap so sanh
... becoming hotter in summer 45 more/lessons/last/are/the/year/difficult/this/year/those/than A The lessons this year are more difficult than those last year B The lessons this year are difficult more ... 49 Next time/you/prepare/lesson/careful/this time A B C D Next time, you should prepare the lesson more careful than this time Next time, you should prepare the lesson more carefully than this ... lessons this year are difficult more than those last year C The lessons this year are more those difficult than last year D The lessons this year are more than difficult those last year 46 Zidane/score...
 • 4
 • 342
 • 66

Bài tập: So sánh cơ chế cải tạo đất chua phèn khi bón vôi hoặc bón lân cho đất? docx

Bài tập: So sánh cơ chế cải tạo đất chua phèn khi bón vôi hoặc bón lân cho đất? docx
... độ chua định đất phèn mà nên chon biện pháp bón vôi bón lân hợp lý hơn, cho hiệu tốt hơn, tiết kiệm • Điểm giống bón vôi bón lân cải tạo đất chua phèn là: - Cải thiện tình trạng chua phèn cho đất ... Tăng pH đất lên gần mức trung tính - Tăng độ phì nhiêu cho đất - Giúp trồng cho suất cao đem lại hiệu kinh tế Bảng so sánh khác cải tạo đất chua phèn việc bón vôi bón lân Bón vôi Ưu điểm Bón lân ... việc bón vôi độ phì nhiêu đất : Bón vôi cải tạo tính chất vật lí đất : - Ca2+ ngưng tụ keo sét khi n cho đất có kết cấu viên bền vững, nhờ mà toàn đặc tính vật lí đất cải thiện Bón vôi cải tạo...
 • 5
 • 335
 • 5

Bài tập so sánh của tính từ và trạng từ phần 1

Bài tập so sánh của tính từ và trạng từ phần 1
... SỐ LẦN Dùng so sánh số lần để trước so sánh Ví dụ: I am twice as heavy as you (Tôi nặng gấp lần bạn) SO SÁNH SỐ LƯỢNG Dùng so sánh HƠN số lượng để trước so sánh Ví dụ: I am kg heavier than you ... moon (Nhất so với ai, đối tượng khác) Ghi chú: Riêng tận Y đổi thành I thêm er est narrow clever thêm _er cho so sánh He is cleverer than I I am happier than you SO SÁNH SỐ LẦN Dùng so sánh số lần ... than that one (Căn nhà mắc nhà kia.) III So sánh nhất: Công thức tính từ/ trạng từ ngắn: Thêm the trước tính từ thêm est sau tính từ Phía sau có N không The Adj/Adv +est I am the tallest (Tôi cao...
 • 4
 • 909
 • 19

Một số giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt bài tập so sánh phân số trong chươngtrinhf toán tiểu học

Một số giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt bài tập so sánh phân số trong chươngtrinhf toán tiểu học
... pháp so sánh so sánh ph n bù, so sánh ph n hơn, so sánh qua phân s trung gian, giúp h c sinh nh n d ng d ng so sánh phân s cách làm ñ i v i t ng d ng c th Ti p ñó áp d ng vào so sánh nhi u phân ... cách so sánh sau: D ng 2: Không quy ñ ng so sánh hai phân s ð i v i d ng t p ñưa cách so sánh sau: * So sánh v i ph n bù * So sánh v i ph n * So sánh v i phân s trung gian bi n d ng n * So sánh ... So sánh hai phân s b ng cách quy ñ ng t s ) So sánh hai phân s : Quy ñ ng t s phân s : Vì 6 〈 15 nên 2×3 3× = ; = 5×3 15 4×2 〈 VD3: ( So sánh hai phân s b ng cách so sánh v i 1) So sánh hai phân...
 • 11
 • 186
 • 0

BÀI TẬP SO SÁNH COMPARISONS

BÀI TẬP SO SÁNH COMPARISONS
... more and more lazy C lazier and more lazy D more lazy and lazier 12 It’s too noisy here Can we go somewhere …………………? A noisier B more quiet C more noisy D quieter 13 ……………… the time passes, ………………….I ... more angry C angrier and angrier D the most angry 16 For ……………… , it is certain that in the future some things will be very different A the better or the worse B the good or the bad C good or bad ... seriously as B more serious than D as serious than 18 My brother was feeling tired last night, so he went to bed………… usual A more early than B as early as C more earlier as D earlier than 19....
 • 3
 • 835
 • 13

Bài tập so sánh Tiếng anh 8

Bài tập so sánh Tiếng anh 8
... the (good)……………………… people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than ... am …………………………………………………… 7- That tree is higher than this tree -> This tree is …………………………………………… 8- My shirt is older than your shirt -> Your shirt is ………………………………………… ...
 • 2
 • 1,274
 • 15

Bài tập so sánh Comparisons exercises

Bài tập so sánh Comparisons exercises
... the project, _ we can start the next one A The soonest / the sooner B The soonest / the most soon C The sooner / the sooner D The soonest / the soonest 35 Jays are and more colorful than ... easier B you are easier C the easier D the easy 31 His job is as mine A not so difficult B not that difficult C nor so difficult D not more difficult 32 _ the horse tried to free itself from ... expensive but also the more efficient A B C D The more they advertise, the least expensive things are A B C D The problem is the more serious because there has been no relevant solution up to...
 • 6
 • 597
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập so sánh hơnbai tap so sanh hon tieng anh lop 7bài tập so sánh hơn lớp 7bài tập so sánh hơn trong tiếng anhbai tap so sanh hon cua tinh tu va trang tubai tap so sanh hon cua tinh tu nganbai tap so sanh hon cua tinh tubài tập so sánh hơn trong tiếng anh lớp 6bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6bài tập so sánh hơn và nhấtbài tập so sánh hơn có đáp ánbài tập so sánh hơn violetbài tập so sánh hơn kémbài tập so sánh hơn của danh từbài tập so sánh hơn lớp 6Thiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngĐảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập