ing form or infinitive

ing form or infinitive

ing form or infinitive
... office tomorow morning I didn't to lock the door ( Tôi không nhớ phải khoá cửa ) 3.2 Remember doing sth: Nhớ làm gì/ Nhớ điều làm ( Bây nhớ lại ) Eg:: I remember locking the door before leaving, but ... I regret to tell/ inform/ you that say that We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather We regret to inform you that your application ... doing sth/ Not doing sth: Hối tiếc ( ) làm/ Không làm điều ) Eg: He regrets leaving school early It's a big mistake I regret not following my father's advice She regretted not working hard before...
 • 7
 • 41
 • 0

Bài tập -Ing or -Infinitive

Bài tập -Ing or -Infinitive
... _ for work a asked b to ask c so to ask 31 Do you know _ to play that game now? d in order to asking a way b what c if d how 32 She is very glad _ see you again a in b with c to d for 33 ... _able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass a In order to be b Being c Been d So that he be 14 Try _ so many mistakes a not ... enough 19 John wanted me _ him a to be helping b help c to help d I help 20 I want _ early tomorrow morning a to leave 21 I hope _ b leaving c me leave d me leaving d so tired a to see you there...
 • 4
 • 238
 • 2

GI002 gerund or infinitive fill in the correct form 3

GI002  gerund or infinitive  fill in the correct form 3
... GERUND - INFINITIVE Gerund or Infinitive Fill in the correct form I can’t imagine working at home We have decided against buying a new car She seems to like her new job The students ... looking forward to meeting her 13 Don’t you mind being away from your family for such a long time? 14 The children promised to be back by nine 15 I wanted to go alone but Joe insisted on coming ... of coffee? 24 There’s no point in discussing the matter He has already made his decision 25 I prefer snowboarding to skiing 26 Do you mind bringing Anita to the doctor? 27 It is difficult to understand...
 • 2
 • 45
 • 0

GI002 gerund or infinitive fill in the correct form 6

GI002  gerund or infinitive  fill in the correct form 6
... GERUND - INFINITIVE Gerund or Infinitive Fill in the correct form They are likely to show up at any time (show) The man denied committing the crime (commit) Their memories of traveling in ... stay with them forever (travel) He has always been afraid of flying (fly) Swimming is good for your health (swim) Would you mind passing me the sugar (pass) She promised to read the report as soon ... is very boring (play) 24 She is fond of reading comics (read) 25 Alvaro admitted cheating during the English test (cheat) 26 The teacher reminded us to learn irregular verbs (learn) 27 The boy...
 • 2
 • 65
 • 0

GI002 gerund or infinitive fill in the correct form 7

GI002  gerund or infinitive  fill in the correct form 7
... GERUND - INFINITIVE GI Gerund or Infinitive Fill in the correct form Don't let them cross that dangerous road on their own What about having a last drink ? They accused me of breaking the ... won't forget The teacher watched the pupil cheat Why not spend our holiday in Florida this year ? 10 She is always the last to arrive 11 Most teachers insist on their pupils doing the homework ... that 22 The water here is not very good I'd avoid drinking it if I were you 23 I pretended to be interested in the conversation 24 I got up and looked out of the window to see what the weather was...
 • 2
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: put in the infinitive or ing form of the verbs in bracketscomplete the sentences with either the infinitive or ing formto infinitive bare infinitive ing formto infinitive bare infinitive ing form exercisesfull infinitive bare infinitive ing form exercisesfull infinitive bare infinitive ing forming or infinitive with togerund or infinitive co dáp ánbài tập gerund or infinitiveno part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means mechanical electronic photocopying recording or otherwise without the prior written permission of omronno part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the prior permission of the copyright ownercomplete the sentences with the a correct form or nothing i e leave it blankunderline the correct verb form active or passivebài tập gerund or to infinitiveto infinitive bare infinitive ingNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 2020”Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các đội chiếu bóng lưu động và xây dựng rạp chiếu phim tỉnh Sơn LaHoàn thành các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Lay Nưa thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 2020Nâng cao hiệu quả cung cấp điện cho huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 2020Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền trungĐánh giá tác động của chính sách giao đất lâm nghiệp đến phát triển kinh tế lâm nghiệp tại huyện lộc bình, tỉnh lạng sơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện thạch thành, tỉnh thanh hóaĐỀ TÀI BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN DÂN SỰ TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAMTuần 5 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 5 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhChuyển dịch cơ cấu lao động trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãiPhân tích vai trò của yếu tố giáo dục đối với sự hình thành phát triển nhân cáchTuần 2 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhNghiên cứu tuổi động mạch trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015 2016Bài giảng Thiết kế kiến trúc chương 6Sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học thptBài 12. Đề tài Gia đìnhBài 13. Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt ngườiÔN tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mácBài 11. Trình bày bìa sách
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập