ing form or infinitive

ing form or infinitive

ing form or infinitive
... office tomorow morning I didn't to lock the door ( Tôi không nhớ phải khoá cửa ) 3.2 Remember doing sth: Nhớ làm gì/ Nhớ điều làm ( Bây nhớ lại ) Eg:: I remember locking the door before leaving, but ... I regret to tell/ inform/ you that say that We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather We regret to inform you that your application ... doing sth/ Not doing sth: Hối tiếc ( ) làm/ Không làm điều ) Eg: He regrets leaving school early It's a big mistake I regret not following my father's advice She regretted not working hard before...
 • 7
 • 22
 • 0

Bài tập -Ing or -Infinitive

Bài tập -Ing or -Infinitive
... _ for work a asked b to ask c so to ask 31 Do you know _ to play that game now? d in order to asking a way b what c if d how 32 She is very glad _ see you again a in b with c to d for 33 ... _able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass a In order to be b Being c Been d So that he be 14 Try _ so many mistakes a not ... enough 19 John wanted me _ him a to be helping b help c to help d I help 20 I want _ early tomorrow morning a to leave 21 I hope _ b leaving c me leave d me leaving d so tired a to see you there...
 • 4
 • 204
 • 2

GI002 gerund or infinitive fill in the correct form 3

GI002  gerund or infinitive  fill in the correct form 3
... GERUND - INFINITIVE Gerund or Infinitive Fill in the correct form I can’t imagine working at home We have decided against buying a new car She seems to like her new job The students ... looking forward to meeting her 13 Don’t you mind being away from your family for such a long time? 14 The children promised to be back by nine 15 I wanted to go alone but Joe insisted on coming ... of coffee? 24 There’s no point in discussing the matter He has already made his decision 25 I prefer snowboarding to skiing 26 Do you mind bringing Anita to the doctor? 27 It is difficult to understand...
 • 2
 • 18
 • 0

GI002 gerund or infinitive fill in the correct form 6

GI002  gerund or infinitive  fill in the correct form 6
... GERUND - INFINITIVE Gerund or Infinitive Fill in the correct form They are likely to show up at any time (show) The man denied committing the crime (commit) Their memories of traveling in ... stay with them forever (travel) He has always been afraid of flying (fly) Swimming is good for your health (swim) Would you mind passing me the sugar (pass) She promised to read the report as soon ... is very boring (play) 24 She is fond of reading comics (read) 25 Alvaro admitted cheating during the English test (cheat) 26 The teacher reminded us to learn irregular verbs (learn) 27 The boy...
 • 2
 • 24
 • 0

GI002 gerund or infinitive fill in the correct form 7

GI002  gerund or infinitive  fill in the correct form 7
... GERUND - INFINITIVE GI Gerund or Infinitive Fill in the correct form Don't let them cross that dangerous road on their own What about having a last drink ? They accused me of breaking the ... won't forget The teacher watched the pupil cheat Why not spend our holiday in Florida this year ? 10 She is always the last to arrive 11 Most teachers insist on their pupils doing the homework ... that 22 The water here is not very good I'd avoid drinking it if I were you 23 I pretended to be interested in the conversation 24 I got up and looked out of the window to see what the weather was...
 • 2
 • 19
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: put in the infinitive or ing form of the verbs in bracketscomplete the sentences with either the infinitive or ing formto infinitive bare infinitive ing formto infinitive bare infinitive ing form exercisesfull infinitive bare infinitive ing form exercisesfull infinitive bare infinitive ing forming or infinitive with togerund or infinitive co dáp ánbài tập gerund or infinitiveno part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means mechanical electronic photocopying recording or otherwise without the prior written permission of omronno part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the prior permission of the copyright ownercomplete the sentences with the a correct form or nothing i e leave it blankunderline the correct verb form active or passivebài tập gerund or to infinitiveto infinitive bare infinitive ingTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNNâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập