Dự án xử lý nước thải trong hồ sinh học

XỬ NƯỚC THẢI BẰNG HỒ SINH HỌC TẠI LÀNG BÚN PHÚ ĐÔ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỒ SINH HỌC TẠI LÀNG BÚN PHÚ ĐÔ
... hiệu xử BOD đạt 15% Nước thải sau lắng đưa thẳng trực tiếp vào hồ kị khí : đặc tính nước thải có đầu vào BOD cao nên ta cho xử hồ kị khí trước: hiệu xử BOD đạt 75% Sau xử hồ kị khí nước ... nhiệt độ III SƠ ĐỒ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ Sơ đồ xử nước thải Làng bún Phú Đô Đầu tiên nước thải qua song chắn rác để loại bỏ tạp chất thô Nước thải sau song chắn rác đưa vào bể lắng sơ ... tục xử hồ tùy nghi: hiệu suất xử BOD đạt 78,6% Thiết kế hồ sinh học Hồyếmkhí • F= W= F.H Trongđó: • F: diệntíchbềmặttrungbìnhcủahồ (m2) • W: thểtíchcôngtáccủahồ (m3) • La: BOD5 củadòngnướcthảivàohồ...
 • 23
 • 1,623
 • 7

đề tài xử nước thải bằng hồ sinh học

đề tài xử lý nước thải bằng hồ sinh học
... môn Xử nước thải Đề tài: Xử nước thải hồ sinh học Đậu Khắc Tiến – Lớp CTHN1311 MS: 1311421 GVHD: PGS.TS Trần Đức Hạ 15 Tiểu luận môn Xử nước thải Đề tài: Xử nước thải hồ sinh học ... Tiểu luận môn Xử nước thải GVHD: PGS.TS Trần Đức Hạ TIỂU LUẬN MÔN HỌC: XỬ LÝ NƯỚC THẢI Đề tài: Hồ Sinh học Xử nước thải I Các khái niệm Hồ khối nước nằm nội địa có kích thước ... môn Xử nước thải GVHD: PGS.TS Trần Đức Hạ Mặt công trình XLNT có sử dụng hồ sinh học Đề tài: Xử nước thải hồ sinh học Đậu Khắc Tiến – Lớp CTHN1311 MS: 1311421 17 Tiểu luận môn Xử nước thải...
 • 21
 • 156
 • 4

dự án xử nước thải Thái Bình hưng Hòa

dự án xử lý nước thải Thái Bình hưng Hòa
... 29 Dự án Khu xử nớc thải Bình Hng Hòa Nghiên cứu khả thi Mặt cắt trạm bơm Bản vẽ 4.4 Bể lắng cát 30 Dự án Khu xử nớc thải Bình Hng Hòa Nghiên cứu khả thi 31 Dự án Khu xử nớc thải Bình ... toán bảng 21 Dự án Khu xử nớc thải Bình Hng Hòa Nghiên cứu khả thi Biểu đồ 4.1 Biểu đồ dự báo lu lợng nớc thải 22 Dự án Khu xử nớc thải Bình Hng Hòa 4.3 Nghiên cứu khả thi Các phơng án ... dự kiến 2093,5T/năm Dự kiến kết xử hồ kỵ khí với T = 270C đạt 60% 27 Dự án Khu xử nớc thải Bình Hng Hòa Nghiên cứu khả thi Bản vẽ 4.1 Mặt trạm bơm 28 Dự án Khu xử nớc thải Bình Hng Hòa...
 • 99
 • 587
 • 5

đò án xử nước thải trong nuôi tôm

đò án xử lý nước thải trong nuôi tôm
... công đoạn đó nước thải xả nguồn tiếp nhận Toàn lượng bùn cặn trạm xử thu gom nơi tiếp nhận xử Phương án đảm bảo hiệu xử 2.3.2 Phương án 2: Nước thải từ hệ thống thoát nước nhà máy máy ... lượng nước thải sau xử lý, quy mô công suất điều kiện giới hạn diện tích mặt bằng, có thể chọn sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải cho xí nghiệp Hình 3.1 3.3 Tính toán công trình đơn vị xử ... trạm khử trùng, máng trộn, bể tiếp xúc Sau công đoạn đó nước thải xả nguồn tiếp nhận Toàn lượng bùn cặn trạm xử thu gom nơi tiếp nhận xử Phương án đảm bảo hiệu xử 2.4 Lựa chọn Dựa...
 • 49
 • 192
 • 0

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
... động môi trường hoàn chỉnh Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM Dự án xử nước thải đô thị Cục Thẩm định Đánh giá tác động môi trường xin giới thiệu hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM Dự án xử ... vực dự án phân tích nhằm đánh giá trạng ô nhiễm đất sở để đánh giá tác động dự án lên chất lượng đất dự án vào hoạt động (2) Chất lượng nước Đối với Dự án xử nước thải đô thị, việc đánh giá ... xuất, khu công nghệ cao quan quản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công...
 • 56
 • 185
 • 0

Báo cáo thực hiện dự án xử nước thải sinh hoạt bằng biện pháp sinh học kết hợp vật

Báo cáo thực hiện dự án xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp sinh học kết hợp vật lý
... thải sinh hoạt hệ thống lọc kết hợp biện pháp sinh học vật Câu hỏi nghiên cứu - Cách thức xây dựng quy trình xử nước thải sinh hoạt hệ thống lọc đơn giản kết hợp phương pháp sinh học vật ... I THỰC TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI .4 1.1 Xử nước thải nước 1.2 Xử nước thải sinh hoạt tỉnh Quảng Ngãi II CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG LỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 Vật liệu lọc Sinh ... nước III QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG HỆ THỐNG LỌC KẾT HỢP GIỮA BIỆN PHÁP SINH HỌC VÀ VẬT LÝ 3.1 Cơ sở khoa học - Khả hấp thu chất không hòa tan nước nhóm thực vật thủy sinh Các thực...
 • 23
 • 226
 • 5

Bài giảng Kỹ thuật xử nước thải – Chương 4: XỬ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC pps

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC pps
... Bài giảng Kỹ thuật xử nước thải Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC Xử nước thải phương pháp sinh học dựa vào khả sống hoạt động ... 106 Bài giảng Kỹ thuật xử nước thải Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn 10.2.2._ Bể lọc sinh học có lớp VL ngập nước thải CHI TIẾT BỂ LỌC SINH HỌC MÁNG CHẢY TRÀN ỐNG DẪN KHÍ CHÍNH Þ168 ỐNG DẪN NƯỚC THẢI ... Trang 107 Bài giảng Kỹ thuật xử nước thải Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn - KT = 0,2 x 1,047 T –2 0 T (oC): nhiệt độ nước thải H: chiều cao lớp VL lọc B: lưu lượng đơn vị KK: –1 2 (m3 KK / m3 nước thải) ...
 • 63
 • 394
 • 0

BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH VÀ VIỆC XỬ NƯỚC THẢI TRONG CHIẾN LƯỢC QUẢN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THỦY LỢI VÙNG VEN ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH VÀ VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THỦY LỢI VÙNG VEN ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
... hóa – thị hóa ạt nay, cần phải có chiến lược quản chất lượng nước hệ thống thủy nơng vùng ven thị Biện pháp xây dựng cơng trình phải đơi với việc thu gom xử nước thải đảm bảo chất lượng ... lợi, kênh rạch vùng ven Chẳng hạn hệ thống thủy lợi vùng ven thành phố Hồ Chí Minh hệ thống thủy lợi Bờ Hữu ven sơng Sài Gòn (Rạch Tra – Vàm Thuật), nơi tiếp nhận nhiễm thành phố qua sơng Vàm ... …) Chính vậy, sơng ngòi, kênh rạch, hệ thống thủy lợi vùng ven bị nhiễm mức báo động [6], nơi tiếp nhận nguồn nhiễm khác thị Nhiều biện pháp thực để bảo vệ quản chất lượng nước hệ thống thủy...
 • 10
 • 103
 • 0

đồ án xử nước thải bệnh viện, thiết kế chi tiết, tính toán đầy đủ

đồ án xử lý nước thải bệnh viện, thiết kế chi tiết, tính toán đầy đủ
... nước: + Thể tích phần lắng: + Thời gian lưu nước: 40 Đồ án xử nước thải TÀI LIỆU THAM KHẢO Tính toán thiết kế công trình xử nước thải_ Trịnh Xuân Lai 41 Đồ án xử nước thải 42 Đồ án xử ... học xử sinh học II.3/ Đề xuất phương án xử nước thải bệnh viện: Dựa vào thành phần tính chất nước thải nêu trên, công nghệ xử nước thải bệnh viện đề xuất sau: 16 Đồ án xử nước thải ... viện đồ án 25 Đồ án xử nước thải CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ III.1/ Đặc trưng dòng vào yêu cầu xử lý: III.1.1 / Tính chất nước thải cần xử lý: TT Thông số Đơn vị Lưu lượng nước thải trung...
 • 47
 • 161
 • 0

Nghiên cứu và ứng dụng quá trình xử nước thải trong điều kiên tự nhiên bằng phương pháp hồ sinh học

Nghiên cứu và ứng dụng quá trình xử lý nước thải trong điều kiên tự nhiên bằng phương pháp hồ sinh học
... chế trình xử nước thải sinh học nói chung phương pháp sử dụng hồ sinh học xử nước thải nói riêng Nghiên cứu khả phạm vi áp dụng rộng rãi công trình xử nước thải có sử dụng hồ sinh học ... trình XLNT có sử dụng hồ sinh học Mặt công trình XLNT có sử dụng hồ sinh học 20 Ứng dụng thực tế hồ sinh học xử nước thải 2.1 Trên giới: Ứng dụng Hồ sinh học xử nước thải thực nhiều nơi giới ... trường Nhóm học viên thực nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu ứng dụng trình xử nước thải điều kiên tự nhiên phương pháp hồ sinh học Việc tìm hiểu, nghiên cứu chuyên đề giúp nhóm nghiên cứu hiểu...
 • 26
 • 250
 • 0

Đồ án xử nước thải bia

Đồ án xử lý nước thải bia
... Xử học gồm quá trình mà nước thải qua không thay đổi tính chất hóa học sinh học Xử học nhằm nâng cao chất lượng hiệu xử các bước 1.1 Song chắn rác Nước thải dẫn vào hệ thống xử ... lượng nước thải cần thiết phải xác định tổng lượng nước thải/ ng.đ, lưu lượng nước thải theo ngày, sự biến thiên lưu lượng nước thải theo giờ, ca, mùa vụ sản xuất Về thành phần nước thải: ... thùng chứa bia, chai, box; nước bia rơi vãi công đoạn rót bia chai, lon; nước thải công đoạn lọc dịch nha, tách chất lơ lửng men bia Nói chung nước thải sản xuất bia chứa hàm lượng chất...
 • 91
 • 876
 • 5

Đồ án xử nước thải bệnh viện

Đồ án xử lý nước thải bệnh viện
... thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 4.5 Trạm xử nước thải Bệnh viện Nhiệt Đới 4.6 Trạm xử nước thải Bệnh viện Nguyễn Trãi 4.7 Trạm xử nước thải Bệnh viện ... lượng bệnh viện lượng nước thải tăng theo Do đó, vấn đề xử nước thải bệnh viện cần quan tâm 2.2 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Hiện trạng hệ thống xử nước thải bệnh viện ... thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 4.2.2 Nhận xét v Qua bệnh viện khảo sát, hầu hết trạm xử nước thải bệnh viện tình trạng hoạt động tốt v Công nghệ xử nước thải...
 • 46
 • 1,523
 • 4

Đồ án xử nước thải mủ cao su

Đồ án xử lý nước thải mủ cao su
... án xử Việc lựa chọn sơ đồ cơng nghệ xử dựa vào yếu tố sau đây: • • • • • • • • • Cơng su t trạm xử Thành phần đặc tính nước thải Mức độ cần thiết xử nước thải Tiêu chuẩn xả nước thải ... xử học  Phương pháp xử hóa học hóa Trang 19 [Type the document title]u  Phương pháp xử sinh học Các phương pháp cơng trình thường sử dụng xử nước thải cao su Hệ thống xử nước ... định Mức độ xử tùy thuộc vào yếu tố sau:  Xử để tái sử dụng  Xử để thải mơi trường Hầu thải xử để thải mơi trường, trường hợp u cầu xử phụ thuộc vào nguồn tiếp nhận nước thải quy...
 • 77
 • 3,201
 • 56

Xử nước thải trong nuôi trồng thủy sản

Xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản
... diing dau cham (.) ma Anh thi diing dau phay (,) • Xin dima \in\ I Jn 77 xir L Nirdc THAI TRONG NUOI TRONG THUY SAN Y BANG DAT NGAP NlTdC VA THUY SINH THU'C VAT • • I.Gim THIEU Theo cac nha chuyen ... nghiem thue nuo'c thai qua vat lieu loc cat su' giam ndng dp nitrat la da bi vat lieu loc giu lai Trong vai su hien dien ciJa Oien dien he thong, dam nitrat da dugc cay hap thu de tao smh khoi thong ... t huu ea chua trinh amoni hoa, nitrat hoa va phan nitrat hPa nita da dugc giu lai qua lo'p cat, Trong theo trinh tu sau (Chi, 1999): didu kien hidu tren lap be mat xay hien Vi khuan vi khuln Nitromona...
 • 11
 • 396
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải bằng hồ sinh họcxử lý nước thải bằng hồ sinh học hiếu khídự án xử lý nước thải yên sởdo an xu ly nuoc thai trong ao nuoi thuy sandự án xử lý nước thải thái bình hưng hòadự án xử lý nước thải làng nghềdự án xử lý nước thảiphương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án xử lý nước thảisơ đồ 2 hệ thống xử lý nước thải bằng hồ sinh vật kết hợp nuôi cáxử lý nước thải phương pháp sinh họcxử lý nước thải bằng màng sinh họcxử lý nước thải bằng pp sinh họcxử lý nước thải bằng ao sinh họccong nghe xu ly nuoc thai cong nghe sinh hoc sbrxử lý nước thải trong chăn nuôi bằng hồ sinh họcSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoaNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositeỨng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngđánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015Khảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108HẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶHoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông HồngThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập