Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh đồng tháp)

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN LONG NHI PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Về TộI GÂY RốI TRậT Tự CÔNG CộNG THựC TIễN XéT Xử TRÊN ĐịA BàN TỉNH ĐồNG THáP Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s ... Vit Nam v ti gõy ri trt t cụng cng 58 3.1.1 S cn thit phi hon thin quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam v ti gõy ri trt t cụng cng 58 3.1.2 í ngha ca vic hon thin quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam ... khu vc Tõy nam b v nm h lu sụng MờKong, phớa ụng bc giỏp tnh Long An, phớa Tõy bc giỏp tnh PrờyVeng (Vng Quc Campuchia), phớa Tõy nam giỏp tnh An Giang v thnh ph Cn Th, phớa ụng nam giỏp tnh...
 • 90
 • 190
 • 0

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh đồng tháp)

Pháp luật hình sự việt nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh đồng tháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh đồng tháp)
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN LONG NHI PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Về TộI GÂY RốI TRậT Tự CÔNG CộNG THựC TIễN XéT Xử TRÊN ĐịA BàN TỉNH ĐồNG THáP Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s ... phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2011), ... ngha ca vic hon thin quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam v ti gõy ri trt t cụng cng Error! Bookmark not defined 3.2 Hon thin cỏc quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam hin hnh v ti gõy ri trt t cụng cngError!...
 • 17
 • 31
 • 0

Pháp luật hình sự việt nam về người chưa thành niên phạm tội

Pháp luật hình sự việt nam về người chưa thành niên phạm tội
... dụng Bộ luật Hình người chưa thành niên phạm tội, nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội hình phạt áp dung người chưa thành niên phạm tội, tổng hợp hình phạt trường hợp phạm nhiều tội, ... phạm vi xử lý hình người chưa thành niên phạm tội Chương X Bộ luật Hình năm 1999 nói quy định người chưa thành niên phạm tội bắt đầu Điều 68 "áp dụng Bộ luật Hình người chưa thành niên phạm tội" ... chưa thành niên, pháp luật hình thời kỳ trước ban hành Bộ luật Hình năm 1985 bảo vệ người phạm tội người chưa thành niên: người phạm tội người chưa thành niên tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình...
 • 85
 • 56
 • 0

Báo cáo " Thực trạng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hệ thống hình phạt phương hướng hoàn thiện " pdf

Báo cáo
... theo hệ thống gồm 03 Mục nhỏ (§) sau: 1) Một số vấn đề chuẩn mực đánh giá (CMĐG) thực trạng quy định PLHS HTHP; 2) Thực trạng quy định PLHS Việt Nam hành HTHP và; 3) Về KGLP để hoàn thiện quy định ... theo hệ thống sau: 1) Khái niệm thực trạng quy định PLHS HTHP và; 2) Đánh gia thực trạng quy định BLHS Việt Nam HTHP Khái niệm thực trạng quy định PLHS HTHP chưa soạn thảo mặt lý luận khoa học luật ... xác định thực trạng quy định PLHS HTHP Khái niệm hình phạt với tư cách CMĐG thứ quy định PLHS HTHP thể chỗ: Nó (khái niệm hình phạt) góp phần giúp nhận thấy chất hình phạt ghi nhận PLHS thực định...
 • 12
 • 206
 • 0

thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự việt nam về chống khủng bố

thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự việt nam về chống khủng bố
... phạm phải ngày hoàn thiện 1.2.2 Sự phát triển pháp luật quốc tế đấu tranh chống khủng bố 1.2.2.1 Khái niệm pháp luật quốc tế đấu tranh chống khủng bố Pháp luật quốc tế chống khủng bố hình thành phát ... Pháp luật chống khủng bố biện pháp chống khủng bố không xâm phạm chủ quyền quốc gia khác; 45 - Pháp luật chống khủng bố biện pháp chống khủng bố không vi phạm quyền người bản; - Mọi hành vi khủng ... vi khủng bố quan điểm giới khủng bố Qua đó, đề tài góp phần vào việc nghiên cứu thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam vấn đề góp phần nâng cao hiệu hợp tác đấu tranh chống khủng...
 • 109
 • 269
 • 0

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam Luận văn ThS. Luật
... DUNG BO V CC QUYN CON NGI BNG NHNG QUY PHM V TI PHM TRONG PHP LUT HèNH S VIT NAM HIN HNH V THC TIN P DNG 2.1 S TH HIN NI DUNG BO V CC QUYN CON NGI BNG NHNG QUY PHM V TI PHM QUY NH TRONG PHN CHUNG ... V CC QUYN CON NGI BNG NHNG QUY PHM V TI PHM TRONG PHP LUT HèNH S VIT NAM 1.2.1 Khỏi nim bo v cỏc quyn ngi bng nhng quy phm v ti phm phỏp lut hỡnh s Vit Nam Trờn c s nghiờn cu bo v cỏc quyn ngi, ... cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Tạ Xuân Trà MC...
 • 100
 • 143
 • 1

Kiến nghị hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự việt nam về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng (từ thực tiễn tỉnh đắk lắk)

Kiến nghị hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự việt nam về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng (từ thực tiễn tỉnh đắk lắk)
... năm Phạm tội trường hợp vi phạm quy tắc nghề nghiệp quy tắc hành chính, bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm Những giải pháp khác nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS Việt Nam tội xâm phạm sức khỏe ... BLHS Việt Nam tội xâm phạm sức khỏe người khác, cần có giải pháp đồng khác sau 1.4 Ban hành văn hướng dẫn thi hành BLHS liên quan đến tội xâm phạm sức khỏe người khác 2.1 Tăng cường nâng cao hiệu ... khỏe người khác Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm” Bên cạnh kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cho rằng, để nâng cao hiệu áp dụng quy định...
 • 9
 • 75
 • 0

Những vấn đề lý luận thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sự Việt Nam

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sự Việt Nam
... Việt Nam Ch-ơng III: Hoàn thiện chế định thời hiệu Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 Ch-ơng Một số vấn đề luận chế định thời hiệu luật hình Việt Nam 1.1 L-ợc khảo chế định thời hiệu luật hình Việt ... văn Về mặt luận: Đây công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng đề cập cách có hệ thống toàn diện vấn đề luận thực tiễn chế định thời hiệu theo pháp luật hình Việt Nam Về mặt thực tiễn: Luận ... không với tội phạm thực 3.3 Giải pháp nâng cao tính hiệu hình luận chế định thời hiệu pháp luật hình Việt Nam 3.3.1 Những giải pháp nâng cao tính hiệu chế định thời hiệu Thứ nhất, cần xây...
 • 24
 • 436
 • 0

Phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam

Phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam
... Riêng loại tội phạm nghiêm trọng, BLHS năm 1999 có số điều luật có quy định mức án cao khung hình phạt tội phạm không đến 03 năm tù tất thống hiểu tội phạm nghiêm trọng lẽ loại tội phạm nhẹ 04 loại ... tù tất thống hiểu tội phạm nghiêm trọng lẽ loại tội phạm nhẹ 04 loại tội phạm pháp luật hình Việt Nam (tức thuộc loại tội phạm khác) ...
 • 2
 • 387
 • 4

Tài liệu Nghiên cứu về quyền bào chữa trong pháp luật hình sự Việt Nam pot

Tài liệu Nghiên cứu về quyền bào chữa trong pháp luật hình sự Việt Nam pot
... quy nh: - 2.3 Hình 8: Cấp giấy chứng nhận bào chữa vụ án cha có định khởi tố 40% 30% 20% 10% 0% Tất c ả Đa số Một số Hiếm Không bao trờng hợp trờng hợp trờng hợp Theo quy định pháp luật Sau ngy ... bung lm vic ca Nh tm gi, Tri tm giam204 Thc tin Vit Nam Hình 9: Cấp giấy chứng nhận bào chữa vụ án đ có định khởi tố Cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam 50% khụng cp n khong thi gian bt 40% buc m c ... phỏp lý, iu 11 215 216 Thc tin Vit Nam Nghiờn cu v quyn bo cha phỏp lut hỡnh s Vit Nam Hình 13: Lý quan tiến hành tố tụng không tạo điều kiện cho ngời bào chữa gặp thân chủ bị tạm giam 50% 51...
 • 89
 • 170
 • 1

Báo cáo "Khái quát lịch sử hình thành phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam" pptx

Báo cáo
... Nh vua l ng i cú quy n xột x (t phỏp) cao nh t, l ng i cú quy n õn xỏ M c dự khụng cú b n phỏp lu t no h n ch quy n l c c a nh vua nhng quy n l c c a nh vua cng b h n ch b i cỏc quy nh c a kinh ... thỏnh Ala m i cú quy n lm lu t quy nh cỏch ng x c a dõn chỳng xó h i Nh vua l ng i nh t n m tay quy n l c chớnh tr ễng b nhi m cỏc th m phỏn, cỏc quan ch c cao c p chớnh tạp chí luật học số 1/2006 ... gỏi ú qua ờm t i nh mỡnh v cú ng i lm ch ng thỡ hụm sau cú quy n n nh b m cụ dõu xin c i V tạp chí luật học số 1/2006 nhà nớc pháp luật nớc tr ng h p ny b m cụ dõu khụng th kh c t Trờn th c...
 • 4
 • 254
 • 0

Báo cáo "Khái niệm tội phạm phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx

Báo cáo
... vai l mụ hỡnh phỏp cỏc th k XX , c Trong 3) 4) theo , lớ (16) T lớ (17) tạp chí luật học số 1/2011 67 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc hoỏ (11 http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_uslegal ( ) ... Nhà n-ớc pháp luật n-ớc m Lớ c (8) lớ lớ lớ to (12) lớ (9) lớ - vi (10) Tuy nhiờn, H Q (11) 64 tạp chí luật học số 1/2011 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc lớ V phõ lớ - hoỏ ... Massachusetts, Florida, Virginia(15) H 5 + + + + B + T lu t hỡnh s + + g tự; 66 tạp chí luật học số 1/2011 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc B lu hỡnh s bang 1) m The Modal Penal Code) khụng cú tớnh ch nh trũ quy...
 • 6
 • 273
 • 2

Báo cáo " Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " pptx

Báo cáo
... ớch kinh doanh m chi m o t, s d ng b t h p phỏp cỏc tạp chí luật học số 5/2007 i t ng quy n s h u cụng nghi p ang c b o h t i Vi t Nam ho c cú hnh vi khỏc vi ph m quy nh v b o h quy n s h u cụng ... i ph m l chi m o t ho c s d ng b t h p phỏp cỏc i t ng s h u cụng nghi p ang c b o h t i Vi t Nam õy c n th ng nh t r ng vi c chi m o t c th c hi n i v i nh ng i t ng v t ch t l hỡnh th c bi ... trờn, BLHS nm 1999 cũn quy nh m t s t i ph m khỏc cú liờn quan n quy n SHCN, ú l t i buụn tạp chí luật học số 5/2007 nghiên cứu - trao đổi bỏn hng gi ( i u 156); t i buụn bỏn hng gi l lng th c,...
 • 6
 • 165
 • 0

Báo cáo "Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự Việt Nam " ppt

Báo cáo
... thêm cụm từ "hoặc vứt bỏ đ " sau cụm từ tội giết đẻ nh sau: Tội giết đẻ vứt bỏ đẻ Với quy định nh h nh vi có tội danh riêng phù hợp với phần quy định điều luật v thực tế h nh vi giết đẻ có tội ... vi giết đẻ v vứt bỏ đẻ th nh tội phạm độc lập v quy định chúng điều luật riêng - Bổ sung v o tên tội danh Điều 94 BLHS năm 1999 - tội giết đẻ ba chữ "hoặc vứt b " nh sau: Tội giết vứt bỏ đẻ Hoặc ... vi giết đẻ vứt bỏ đẻ có khác Trong trờng hợp giết đẻ có hậu l đứa trẻ chết xảy dù lỗi ngời phạm tội l cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp không ảnh hởng đến việc định tội danh - tội giết đẻ Trong...
 • 2
 • 298
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luật hình sự việt nam về tội giết ngườihoàn thiện những quy định của pháp luật hình sự việt nam về thi hành hình phạt tử hìnhvài nét về lịch sử phát triển của luật hình sự việt nam về tội cướp giật tài sảnthực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố hồ chí minh và những kiến nghị hoàn thiện bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụquy định của pháp luật hình sự việt nam hiện hành về dấu hiệu định khung của tội cƣớp tài sản và thực tiễn áp dụngđịnh của pháp luật hình sự việt nam hiện hành về dấu hiệu định khung của tội cƣớp tài sảnthực trạng áp dụng các quy định của pháp luật hình sự việt nam hiện hành về dấu hiệu định khung của tội cướp tài sảnđịnh của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và kinh nghiệm rút ra đối với pháp luật hình sự việt namlịch sử lập pháp về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong pháp luật hình sự việt nam từ năm 1945 đến naykhái quát lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụ từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999sự cần thiết của việc hoàn thiện bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụnhững kiến nghị hoàn thiện bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vnội dung sửa đổi bổ sung cụ thể trong bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụkhái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về hình phạt trục xuất trong pháp luật hình sự việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến naycác quy định về tái phạm trong pháp luật hình sự việt namMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNGHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhChuyên Đề Quản Lý Nhà Nước Tài Nguyên Và Môi Trường Ở XãKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhThe portable MBA in entrepreneurshipMBA international marketing local marketingMba mcgraw hill 201 ways to turn any employee into a star performerthpt chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 file word có lời giải chi tiếtthpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtkiểm tra 1tiết nhôm và cromCKBVMT Trung tâm ứng dụngTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn phương pháp đo so sánh tại hiện trườngMưu trí xử thế theo quỉ cốc tửHệ thống sấy thùng quayNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê thương mại và du lịchNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê doanh nghiệpNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nướcCHIẾT TÁCH PROTEIN từ bã hạt đậu PHỘNG và ỨNG DỤNG làm CHẤT KEO tụ xử lý nước đục
Đăng ký
Đăng nhập