individual learning plan page 2

individual learning plan info

individual learning plan info
... English Banana.com Schools Individual Learning Plan – Information Page This kind of detailed record-keeping is also vital when it comes ... school or course being inspected, because it shows firm evidence of reflection on the process of learning by both teacher and students alike It also shows a process of two-way communication between...
 • 2
 • 16
 • 0

Teaching plan 10.2-6

Teaching plan 10.2-6
... group to the task * Answer: + Events: got on the plane, plane took off, hostesses were just beginning to serve lunch when the plane began to shake, plane seemed to dip, people screamed in panic,…… ... what a narrative is and be able to build up a narrative from some prompts II> PREPERATION: Teaching plan, textbook, a short story III> PROCEDURE: Teacher’s activities 1/ Warm up:(4mn.s) - Ask ... simple - Review some adverbs of frequency and their positions in the sentences II> PREPERATION: Teaching plan, textbook, extra board, pictures III> PROCEDURE: Teacher’s activities 1/ Warm up:(2mn.s)...
 • 13
 • 148
 • 1

lesson plan 11ky 2

lesson plan 11ky 2
... who speak well - Ex 1 ,2 (workbook), prepare for speaking period Preparation: Lecture: Class: 11A2 Period Unit 9: The Post Office Lesson 2: Speaking I: Aims: By the end of the lesson, students will: ... work in pairs.Answer the 2. Brazil folowing questions: 3.Germany 1.Where was the 20 02 World cup held? 2. Which team became the champion then? 3.Which team was the runnerup? 2. While you read: tournament ... matching the words in A with the definitions in B 1.b 2. c 3.a 4.e 5.d Students the task 1, 13 one b task 2: 5, 26 Teachers asks students work 32 in pairs scanning the text and Argentina complete...
 • 69
 • 445
 • 4

Leson plan 8Unit1.2

Leson plan 8Unit1.2
... tốt bụng = generous (Explanation) -SS repeat chorally first, then individually -Sociable (adj): hòa đồng, dễ gần gũi (Explanation) -Out-going (adj : thân thiện, cởi mở (Explanation) -T puts the ... (Situation) -T models -Deaf-mute (n) : tật vừa câm, vừa điếc (Explanation) -SS repeat chorally -Experiment (n) : thí nghiệm/ thử nghiệm (Explanation) first, then -(to) transmit : Truyền, phát (tín ... ( Explanation) -T puts the words on -(to) pick s.o up : đón -(to) be out : vắng mặt (không nhà) (Antonym) the board -(to) reach s.b : gặp qua điện thoại -T checks meaning (nghóa bài) (Explanation)...
 • 22
 • 165
 • 0

Unit 14, Making Plan A1-2

Unit 14, Making Plan A1-2
... meaning of “ be going to” future form: “ Be going to” is usually used when something is already planned or definite If you say that you are going to something, you intend to it Survey : Which...
 • 14
 • 519
 • 1

Bài giảng Unit 14: Making plan ( A1-2)

Bài giảng Unit 14: Making plan ( A1-2)
... Temple, Ha Noi Presentation Dialogue • • Listen, repeat then read in pairs ( A1, page 140) Comprehension Questions ( A2 , page 141) Answer Key: a She’s going to visit Hue b She’s going to stay ... grandmother with my grandfather in a hotel The Future with “ Be Going To” Form ( Statement): S+ be + going to + verb ( simple form) I am You are He is She is It is We are They are going to visit ... meaning of “ be going to” future form: “ Be going to” is usually used when something is already planned or definite If you say that you are going to something, you intend to it Survey : Which...
 • 14
 • 329
 • 1

Tài liệu 501 grammar and writng questions learning express part 2 pdf

Tài liệu 501 grammar and writng questions learning express part 2 pdf
... correct as is 28 I was born on May 17,19 62 in Corvallis, Oregon a May 17 19 62 in Corvallis, Oregon b May 17 19 62, in Corvallis Oregon c May 17,19 62 in Corvallis, Oregon d May 17,19 62, in Corvallis, ... material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org Page 12 39 a Don't stand in my way b Cecilia and I fought our way through the crowd c The vegetables were old rubbery and ... is Questions 58–61 are based on the following passage First read the passage, and then choose the answer that shows the best capitalization and punctuation for each underlined part January 2, ...
 • 10
 • 216
 • 0

Tài liệu Teaching and learning english part 2 ppt

Tài liệu Teaching and learning english part 2 ppt
... (10) 73,4% (22 ) 13,3% (4) 13,3% (4) 50,0% (15) 26 ,7% (8) 23 ,3% (7) 40,0% ( 12) 36,7% (11) 23 ,3% (7) 33,3% (10) 36,7% (11) 30,0% (9) 43,3% (13) 33,3% (10) 23 ,3% (7) 50,0% (15) 26 ,7% (8) 23 ,3% (7) ... (10) 40,0% ( 12) 23 ,3% (7) 36,7% (11) 23 ,3% (7) 16,7% (5) 60,0% (18) 66,6% (20 ) 26 ,7% (8) 6,6% (2) 40,0% ( 12) 46,7% (14) 13,3% (4) 30,0% (9) 50,0% (15) 20 ,0% (6) 43,3% (13) 33,3% (10) 23 ,3% (7) 36,7% ... matter of fact, in learning English, most students are reluctant to speak Puspita and Mulyadi (1991; 31) state that the most difficult part of the task of the teachers in the teaching English especially...
 • 7
 • 202
 • 0

Tài liệu Seven Steps to a Successful Business Plan Chapter 2-3 pdf

Tài liệu Seven Steps to a Successful Business Plan Chapter 2-3 pdf
... breaks down the 30 Seven Steps to a Successful Business Plan strategic goals into objectives and tasks to make them more understandable and manageable The operational plan also provides information ... C: The 1-Page Operational Plan Figure 2-2 The operational plan sets the strategic plan into motion on a practical level Building a Business Plan in Five Pages 31 The Organizational Plan Defining ... management team in preparing a complete business plan? Are you willing to set at least four days aside to develop a company-level business plan? Are you prepared to complete the business planning...
 • 60
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)giáo án thực hành lái xeQuản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)bài tập chuyên đề con lắc đơnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 4 – 5 TUỔI THỰC HIỆN TỐT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Lời giải đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 101Khối đa diện, Đa diện lồi, đa diện đều
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập