individual learning plan page 2

individual learning plan info

individual learning plan info
... English Banana.com Schools Individual Learning Plan – Information Page This kind of detailed record-keeping is also vital when it comes ... school or course being inspected, because it shows firm evidence of reflection on the process of learning by both teacher and students alike It also shows a process of two-way communication between...
 • 2
 • 6
 • 0

Teaching plan 10.2-6

Teaching plan 10.2-6
... group to the task * Answer: + Events: got on the plane, plane took off, hostesses were just beginning to serve lunch when the plane began to shake, plane seemed to dip, people screamed in panic,…… ... what a narrative is and be able to build up a narrative from some prompts II> PREPERATION: Teaching plan, textbook, a short story III> PROCEDURE: Teacher’s activities 1/ Warm up:(4mn.s) - Ask ... simple - Review some adverbs of frequency and their positions in the sentences II> PREPERATION: Teaching plan, textbook, extra board, pictures III> PROCEDURE: Teacher’s activities 1/ Warm up:(2mn.s)...
 • 13
 • 131
 • 1

lesson plan 11ky 2

lesson plan 11ky 2
... who speak well - Ex 1 ,2 (workbook), prepare for speaking period Preparation: Lecture: Class: 11A2 Period Unit 9: The Post Office Lesson 2: Speaking I: Aims: By the end of the lesson, students will: ... work in pairs.Answer the 2. Brazil folowing questions: 3.Germany 1.Where was the 20 02 World cup held? 2. Which team became the champion then? 3.Which team was the runnerup? 2. While you read: tournament ... matching the words in A with the definitions in B 1.b 2. c 3.a 4.e 5.d Students the task 1, 13 one b task 2: 5, 26 Teachers asks students work 32 in pairs scanning the text and Argentina complete...
 • 69
 • 372
 • 4

Leson plan 8Unit1.2

Leson plan 8Unit1.2
... tốt bụng = generous (Explanation) -SS repeat chorally first, then individually -Sociable (adj): hòa đồng, dễ gần gũi (Explanation) -Out-going (adj : thân thiện, cởi mở (Explanation) -T puts the ... (Situation) -T models -Deaf-mute (n) : tật vừa câm, vừa điếc (Explanation) -SS repeat chorally -Experiment (n) : thí nghiệm/ thử nghiệm (Explanation) first, then -(to) transmit : Truyền, phát (tín ... ( Explanation) -T puts the words on -(to) pick s.o up : đón -(to) be out : vắng mặt (không nhà) (Antonym) the board -(to) reach s.b : gặp qua điện thoại -T checks meaning (nghóa bài) (Explanation)...
 • 22
 • 146
 • 0

Unit 14, Making Plan A1-2

Unit 14, Making Plan A1-2
... meaning of “ be going to” future form: “ Be going to” is usually used when something is already planned or definite If you say that you are going to something, you intend to it Survey : Which...
 • 14
 • 396
 • 1

Bài giảng Unit 14: Making plan ( A1-2)

Bài giảng Unit 14: Making plan ( A1-2)
... Temple, Ha Noi Presentation Dialogue • • Listen, repeat then read in pairs ( A1, page 140) Comprehension Questions ( A2 , page 141) Answer Key: a She’s going to visit Hue b She’s going to stay ... grandmother with my grandfather in a hotel The Future with “ Be Going To” Form ( Statement): S+ be + going to + verb ( simple form) I am You are He is She is It is We are They are going to visit ... meaning of “ be going to” future form: “ Be going to” is usually used when something is already planned or definite If you say that you are going to something, you intend to it Survey : Which...
 • 14
 • 295
 • 1

Tài liệu 501 grammar and writng questions learning express part 2 pdf

Tài liệu 501 grammar and writng questions learning express part 2 pdf
... correct as is 28 I was born on May 17,19 62 in Corvallis, Oregon a May 17 19 62 in Corvallis, Oregon b May 17 19 62, in Corvallis Oregon c May 17,19 62 in Corvallis, Oregon d May 17,19 62, in Corvallis, ... material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org Page 12 39 a Don't stand in my way b Cecilia and I fought our way through the crowd c The vegetables were old rubbery and ... is Questions 58–61 are based on the following passage First read the passage, and then choose the answer that shows the best capitalization and punctuation for each underlined part January 2, ...
 • 10
 • 188
 • 0

Tài liệu Teaching and learning english part 2 ppt

Tài liệu Teaching and learning english part 2 ppt
... (10) 73,4% (22 ) 13,3% (4) 13,3% (4) 50,0% (15) 26 ,7% (8) 23 ,3% (7) 40,0% ( 12) 36,7% (11) 23 ,3% (7) 33,3% (10) 36,7% (11) 30,0% (9) 43,3% (13) 33,3% (10) 23 ,3% (7) 50,0% (15) 26 ,7% (8) 23 ,3% (7) ... (10) 40,0% ( 12) 23 ,3% (7) 36,7% (11) 23 ,3% (7) 16,7% (5) 60,0% (18) 66,6% (20 ) 26 ,7% (8) 6,6% (2) 40,0% ( 12) 46,7% (14) 13,3% (4) 30,0% (9) 50,0% (15) 20 ,0% (6) 43,3% (13) 33,3% (10) 23 ,3% (7) 36,7% ... matter of fact, in learning English, most students are reluctant to speak Puspita and Mulyadi (1991; 31) state that the most difficult part of the task of the teachers in the teaching English especially...
 • 7
 • 173
 • 0

Tài liệu Seven Steps to a Successful Business Plan Chapter 2-3 pdf

Tài liệu Seven Steps to a Successful Business Plan Chapter 2-3 pdf
... breaks down the 30 Seven Steps to a Successful Business Plan strategic goals into objectives and tasks to make them more understandable and manageable The operational plan also provides information ... C: The 1-Page Operational Plan Figure 2-2 The operational plan sets the strategic plan into motion on a practical level Building a Business Plan in Five Pages 31 The Organizational Plan Defining ... management team in preparing a complete business plan? Are you willing to set at least four days aside to develop a company-level business plan? Are you prepared to complete the business planning...
 • 60
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAXây dựng mạng lưới lắp đặt máy ATM hiệu quảGiải pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayGiải pháp xây dựng đội ngũ nữ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nayNGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngHệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang-đa mã Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tửHệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùngCăn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnĐổi mới tổ chức và hoạt động Hội đồng dân tộc của Quốc HộiPhân tích mối quan hệ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các vùng kinh tế khác dựa trên mô hìSectoral composition of growth and poverty reduction in VietnamNHỮNG TRỤC CHÍNH TÂM CỦA ĐÔ THỊ THĂNG LONG HÀ NỘINhững vấn đề về phương pháp trong trào lưu đổi mới giáo dục ngoại ngữ của thể kỷ XXINhững yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà NộiNonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using tPhát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biếnPhương pháp biểu diễn ngữ nghĩa lân cận siêu liên kết trong máy tìm kiếm VietSeekQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tánStudy on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hung Yên City Area
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập