CÁC NGUYÊN tắc và các PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC TRONG NGHIÊN cứu KHOA học

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3: Các nguyên tắc các phương pháp nhận thức trong nghiên cứu khoa học

Slide môn phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3: Các nguyên tắc và các phương pháp nhận thức trong nghiên cứu khoa học
... Chương CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I-CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.Khái niệm nguyên tắc nhận thức: ... thể tư sâu sắc 4.CÁC PHƯƠNG PHÁP N.C.RIÊNG 4.1 .Phương pháp toán học 4.2 .Phương pháp khoa học thực nghiệm 4.3 .Phương pháp sử học 4.4 .Phương pháp tâm lý học 4.5 .Phương pháp xã hội học ... giá nhận thức hay sai -Lý luận có vai trò xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp để đạo thực tiễn II-NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.Khái niệm phương pháp nhận thức...
 • 24
 • 236
 • 0

Tiêu luận: Phương pháp trắc nghiệm trong nghiên cứu khoa học ppsx

Tiêu luận: Phương pháp trắc nghiệm trong nghiên cứu khoa học ppsx
... hỏi trắc nghiệm cho kết luận chứng minh 4 So sánh phương pháp trắc nghiệm nghiên So sánh phương pháp trắc nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục cứu khoa học giáo dục Khác Trong nghiên cứu khoa học ... đáp án xác 4 So sánh phương pháp trắc nghiệm nghiên So sánh phương pháp trắc nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục cứu khoa học giáo dục Giống Trong nghiên cứu khoa học Trong giáo dục - Cho phép ... nhiều phương án trả lời có phương án nhất, phù hợp 4 So sánh phương pháp trắc nghiệm nghiên So sánh phương pháp trắc nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục cứu khoa học giáo dục Giống Trong nghiên cứu...
 • 25
 • 2,879
 • 24

phương pháp đo lường trong nghiên cứu khoa học

phương pháp đo lường trong nghiên cứu khoa học
... kế đo lường • Mô hình nghiên cứu đo lường • Thiết kế đo lường biến • Dữ liệu đo lường biến Xác định vấn đề Thiết kế nghiên cứu Thu thập/xử lý liệu Ảnh hưởng kỹ thuật xử lý số liệu đến đo lường ... - Vai trò đo lường nghiên cứu - Các loại biến (variables) - Các loại thang đo - Tiêu chuẩn cho đo lường tốt - Thiết kế câu hỏi nghiên cứu Giới thiệu chung Các loại biến Định nghĩa Đo lường Validity: ... Marketing mối quan hệ?  Đo lường khái niệm nào?  Cần xác định rõ mục tiêu trước thực đo lường Đo lường nghiên cứu định lượng  Phải dự tính biến bước quan trọng thiết kế nghiên cứu  Phải xem xét...
 • 25
 • 1,002
 • 4

phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học

phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học
... Ch Chọn mẫu nước, đấ khô ẫ đất, không khí khí trong nghiên hiê cứu môi trường Việc chọn mẫu có ảnh hưởng định tới độ tin cậy kết nghiên cứu chi phí nguồn lực Chọn mẫu khảo sát • Việc chọn mẫu ... nghiên cứu – Lựa chọn điều kiện biến để đặt giả thiết yêu cầu người nghiên cứu • Quan hệ giả thuyết g giả thiết nghiên cứu g g –Giả thuyết nhận định sơ bộ, kết luận iả định, luận điểm khoa học ... nhiên • Mẫu phải mang tính đại diện • Không chọn mẫu theo định hướng chủ quan người nghiên cứu ủ ời hiê ứ p ậ ọ • Có cách tiếp cận chọn mẫu: • Phi xác xuất: Không quan tâm đến cấu tỉ lệ % mẫu so...
 • 34
 • 394
 • 1

phương pháp điều tra trong nghiên cứu khoa học giáo dục

phương pháp điều tra trong nghiên cứu khoa học giáo dục
... HS Điều cần lưu ý ý kiến lọai đối tượng điều tra phải dựa thang đo b/ Phương pháp điều tra phát huy tác dụng phối hợp tốt với phương pháp nghiên cứu khác phương pháp quan sát, phương pháp nghiên ... hành điều tra thức Một số vấn đề khác cần lưu ý phương pháp điều tra: 4.1 Những yêu cầu người tiến hành điều tra: + Có hiểu biết sâu sắc vấn đề nghiên cứu ( phải nắm vững lý luận vấn đề nghiên cứu ... nhiều đối tượng điều tra vấn đề đó.Ví dụ, đề tài nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu tiến hành tìm hiểu ý kiến tầm quan trọng số biện pháp triển khai chương trình họat động giáo dục ngòai lên...
 • 15
 • 276
 • 3

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII ''chất rắn chất lỏng sự chuyển thể'' vật lý 10 nâng cao

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII ''chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể'' vật lý 10 nâng cao
... - 2 010 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh - - Nguyễn Thị hoài đức Vận dụng phối hợp phơng pháp nhận thức Vật với dạy học giải vấn đề chơng vii chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể vật ... niệm dạy học gii quyt 11 1.2.2 Vấn đề tình có vấn đề dạy học giải vấn đề 1.2.3 Cấu trúc dạy học giải vấn đề 1.2.4 Các điều kiện để triển khai dạy học giải vấn đề 17 1.2.5 Các ... Phơng pháp hớng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát 1.2.7 Vận dụng dạy học giải vấn đề loại học vật lý. 23 1.2.7.1 Bi học xây dựng tri thức mới.23 1.2.7.2 Bài học thực hành thí nghiệm vật 24...
 • 80
 • 784
 • 1

Luận văn: Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII “ Chât rắn chất lỏng. Sự chuyển thể ” vật lý 10 nâng cao

Luận văn: Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII “ Chât rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể ” vật lý 10 nâng cao
... có vấn đề dạy học giải vấn đề 12 1.2.3 Cấu trúc dạy học giải vấn đề 15 1.2.4 Các điều kiện để triển khai dạy học giải vấn đề 17 1.2.5 Các mức độ dạy học giải vấn đề 17 1.2.6 Các ... Ph-ơng pháp h-ớng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát 22 1.2.7 Vận dụng dạy học giải vấn đề loại học vật lý. 23 1.2.7.1 B i học xây dựng tri thức mới.23 1.2.7.2 Bài học thực hành thí nghiệm vật ... đề 17 1.2.6 Các ph-ơng pháp h-ớng dẫn học sinh giải vấn đề 20 1.2.6.1 Ph-ơng pháp h-ớng dẫn tìm tòi quy kiến thức, ph-ơng pháp biết 20 1.2.6.2 Ph-ơng pháp h-ớng dẫn tìm tòi sáng tạo...
 • 87
 • 58
 • 0

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lí với dạy học giải quyết vấn đề chương vii “ chất rắn chất lỏng sự chuyển thể” vật lí 10 nâng cao

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lí với dạy học giải quyết vấn đề chương vii “ chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật lí 10 nâng cao
... tạo Trờng đại học vinh - - Nguyễn Thị hoài đức Vận dụng phối hợp phơng pháp nhận thức Vật với dạy học giải vấn đề ch ơng vii chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể vật 10 nâng cao Chuyên ngành: ... vấn đề dạy học giải vấn đề .12 1.2.3 Cấu trúc dạy học giải vấn đề 15 Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dc 1.2.4 Các điều kiện để triển khai dạy học giải vấn đề .17 1.2.5 Các mức độ dạy học ... Phơng pháp hớng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát 22 1.2.7 Vận dụng dạy học giải vấn đề loại học vật lý.23 1.2.7.1 Bi học xây mới.23 dựng tri thức 1.2.7.2 Bài học thực hành thí nghiệm vật lý...
 • 91
 • 98
 • 0

Ứng Dụng Các Phương Pháp Định Lượng Trong Nghiên Cứu Tái Sinh Rừng Tại Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên

Ứng Dụng Các Phương Pháp Định Lượng Trong Nghiên Cứu Tái Sinh Rừng Tại Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
... ổn định đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Tổ thành rừng phản ánh lực bảo vệ, trì cân sinh thái rừng có ảnh hởng đến định hớng nghiên cứu, kinh doanh lợi dụng rừng Tổ thành tầng cao khu vực nghiên ... cách tái sinh Để đo khoảnh cách tái sinh, trạng thái rừng chọn 36 điểm ngẫu nhiên, điểm đf chọn đo khoảng cách tái sinh gần kết ghi vào mẫu biểu sau : Mẫu biểu 03 : Biểu ghi khoảng cách tái sinh ... vấn đề nghiên cứu tái sinh rừng tự nhiên theo hớng định lợng để đề xuất số giải pháp kỹ thuật lâm sinh trình bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng tự nhiên tỉnh trung du miền núi Thái Nguyên...
 • 45
 • 81
 • 0

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường
... làm nghiên cứu thị trường lập bảng hỏi ngắn gọn, logic, có độ “phân giải” cao, hàm ý rõ ràng, “sắc nét” Ở đây, ta thấy có giao lưu phương pháp định tính định lượng nghiên cứu thị trường Cả hai phương ... định lượng này, nhà đại lý nhà đất hay bán xe xác định nhu cầu tiềm tàng lớp người tiêu dùng thị trường ngách họ Ví dụ nêu bao hàm bốn điểm quan trọng đáng nhấn mạnh lại Thứ nhất, phân tích định ... hai phương pháp dựa việc điều tra để lấy thông tin người tiêu dùng hay nhà phân phối Nhưng bảng hỏi phương pháp định lượng thường ngắn hơn, cụ thể hơn, tập trung vào yếu tố chứa đựng lượng thông...
 • 3
 • 312
 • 0

Phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu khoa học
... do! Tự với cách tiếp cận sáng suốt với công việc nghiên cứu khoa học II Khái luận nhân sinh & khoa học (1) Những kiện khác thường tự nhiên xã hội khoảng thời gian mỏng manh chuyển tiếp từ thiên ... “Việc biến đổi xảy bạn đặt tồn lượng vào cơng việc nghiên cứu mình” Osho Vai trò nghiên cứu “Dù bạn đóng vai trò (nhà quản lý khoa học hay nhà nghiên cứu dù trò chơi), bạn tồn tâm tồn ý cho vai trò ... tuệ hàm lượng khoa học cao Chỉ có đường vậy, chủ thể có khả tích tụ đủ lực sáng tạo đáp ứng đòi hỏi đổi thời đại” Viện só, TSKH Nguyễn Văn Đáng Phương pháp luận tiếp cận kinh tế học NGUYỄN VĂN...
 • 55
 • 449
 • 3

Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên
... hỡnh thỏi vic x lý nh Chng II Nõng cao cht lng nh bng phộp toỏn hỡnh thỏi: Chng ny gm cú cỏc phộp toỏn hỡnh thỏi nõng cao cht lng nh, t c bn n nhng khỏi nim nõng cao v ng dng thc t u tiờn l cỏc ... cu mt s k thut nõng cao cht lng nh nh phõn vo x lý cỏc i tng hỡnh nh v xõy dng chng trỡnh ng dng thc t Bỏo cỏo ti nghiờn cu c chia lm chng: Chng I Tng quan v phng phỏp nõng cao cht lng nh: Chng ... dng ca chỳng, c bit l ng dng nõng cao cht lng hỡnh nh cho bc tin x lý, trc thc hin nhng bc k tip cho cụng vic x lý nh Chớnh vỡ vy em ó la chn ti nghiờn cu Nõng cao cht lng nh nh phõn bng phộp...
 • 79
 • 426
 • 0

PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ BẢN A GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG A1 TÌM HIỂU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG I Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng gì? Nghiên cứu khoa ... nghiên cứu viết dạng câu hỏi Ví dụ xác định đề tài nghiên cứu Đề tài Nâng cao hứng thú kết học tập học sinh lớp thông qua việc sử dụng hình ảnh vật thật dạy từ ngữ Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng ... thực để giải vấn đề tương tự Người nghiên cứu áp dụng điều chỉnh phương pháp nghiên cứu làm giải pháp thay Qua đó, người nghiên cứu có luận vững vàng cho giải pháp thay đề nghiên cứu Quá trình tìm...
 • 142
 • 69
 • 0

rèn luyện hs kỹ năng vận dụng các phương pháp nhận thức đặc thù của vật lý khi giảng dạy chương 9. hạt nhân nguyên tử, vật lý 12 nâng cao

rèn luyện hs kỹ năng vận dụng các phương pháp nhận thức đặc thù của vật lý khi giảng dạy chương 9. hạt nhân nguyên tử, vật lý 12 nâng cao
... dẫn phương pháp giảng đường Đại h ọc Từ nhu cầu thực tế em chọn đề tài nghiên cứu: Rèn luyện HS kỹ vận dụng phương pháp nhận thức đặc thù Vật giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử, VL 12 NC ... việc áp dụng số PPNT Vật lí phổ biến nhằm rèn luyện kỹ vận dụng phương p háp nhận thức đặc thù Vật giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử, VL 12 NC Giả thuyết khoa học Vận d ụng luận dạy học ... Các hoạt động dạy học c GV HS áp dụng số PPNTVL phổ biến nhằm rèn luyện kỹ vận dụng phương pháp nhận thức đặc thù Vật giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử, VL 12 NC Các giai đoạn thực đề tài...
 • 104
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa họccác phương pháp thường dùng trong nghiên cứu khoa họcphương pháp thí nghiệm trong nghiên cứu khoa họcphương pháp tình huống trong nghiên cứu khoa họcphương pháp giả thuyết trong nghiên cứu khoa họcphương pháp khảo sát trong nghiên cứu khoa họcphương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa họcphương pháp tổng hợp trong nghiên cứu khoa họcphương pháp thống kê trong nghiên cứu khoa họcphương pháp suy diễn trong nghiên cứu khoa họcphương pháp tiếp cận trong nghiên cứu khoa họcphương pháp phân tích trong nghiên cứu khoa họcphương pháp quan sát trong nghiên cứu khoa họcphương pháp lịch sử trong nghiên cứu khoa họcphương pháp lập luận trong nghiên cứu khoa họcGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líLuat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Vấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hộiPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập