DE THI TRACNGHIEM THCS01 DE2

DE THI TRACNGHIEM THCS01 DE2

DE THI TRACNGHIEM THCS01 DE2
... cần làm ẩn, sau : A Click chuột phải lên cột chọn làm ẩn, chọn Hide B Vào Format/ Column, chọn Hide C Vào Edit/ Column, chọn Hide D Cả A B 29 - Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối ? A B$1:D$10 ... biểu tượng My Computer Desktop, ta chọn Properties, nhãn General hiển thị : A Các thông tin cấu hình máy tính hệ điều hành sử dụng B Các thông tin máy in C Các thông tin Modem D Các thông tin mạng ... Start/Search/All files and folders B Start/Search/On the Internet C Cả D Cả sai 13 - Trong Windows, muốn tạo biểu tượng lối tắt (Shortcut) ta nhấn chuột phải hình Desktop sau chọn? A Properties/Shortcut/Chọn...
 • 4
 • 1,883
 • 0

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT có đáp án- Đê2

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT có đáp án- Đê2
... mạch Đáp án đề số : VL_345 Câu ĐA b b c c b d c d a 10 c Mã đề thi_ VL_345 trang Đề thi_ Mã_VL345 gồm trang Câu ĐA Câu ĐA dCbâdua ĐA 11 d 21 a 31 d 12 d 22 c 32 d 13 c 23 c 33 c Khởi tạo đáp án đề ... thoát êlectrôn kim lọai làm catốt là: A) 3eV B) 2eV C) 1,2eV D) 1,5eV Mã đề thi_ VL_345 trang Đề thi_ Mã_VL345 gồm trang 21) Mắt cận thị mắt, không không điều tiết, tiêu điểm: A) Nằm trước võng ... thêm với tụ điện C ban đầu tụ điện C0 điện dung cách ghép nào? 10 −4 π A) C = F, ghép nối tiếp B) C = 10 −4 2π F, ghép song song Mã đề thi_ VL_345 trang Đề thi_ Mã_VL345 gồm trang C) C = 10 −4...
 • 5
 • 302
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 8 ( 08 - 09 )đê2

đề thi học kỳ 2 - 8 ( 08 - 09 )đê2
... B Câu ( đ) a) AN NC A b) MB AB c) A AB AC AM AN C d) AN AC II/ Tự luận (2 , 25đ) a) (1 đ) Chuyển vế thu gọn 0,75đ tìm x> ( 0 ,25 đ ) b) ( 1 ,25 đ) Quy dồng khử mẫu ( 0,5 đ) biến đổi 6x-6=2x+6 ( 0,5 ... đ) tính x=3 (0 ,25 ) Gọi quán đường AB x km ( x>0 ) ( 0 ,25 ) Lập phương trình x x − = (0 ,5 đ) Giải phương trinh x = 350 (0 ,5 đ) 50 70 Đối chiếu với đ/k trả lời 0 .25 đ 3.Vẽ hình : 0 .25 đ AA’ vuông ... 0 .25 đ AA’ vuông goc với mặt phẳng (ABCD) 0 .25 đ A A’ vuông góc với mặt phẳng (A’B’C’D’) 0 .25 Vẽ hình phục vụ câu a 0 .25 đ Vẽ hình phục vụ câu b 0 .25 d GT – kl 0 .25 a) C/m tam giác AMN đồng dạng...
 • 3
 • 140
 • 0

Đề thi thử ĐH trường THPT BYT lần 1-2009. Môn Tiếng Anh-Mã đê218

Đề thi thử ĐH trường THPT BYT lần 1-2009. Môn Tiếng Anh-Mã đê218
... easily A second way to improve trade is to lower tariffs These are special taxes for things bought and sold A third way to strengthen trade is to make sure that he rulers will stay the same In ... the world It asks countries to make laws that help this process Every year, more countries apply to be in the WTO They see membership as a good thing 66) According to the passage, all of the following ... could Magazines and television, however, both address the more powerful visual sense During the third quarter of the 20th century, coincident with a dramatic rise in the popularity of television,...
 • 6
 • 436
 • 1

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de2 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de2 2014
... IM KKHOSTCHTLNGTHIIHCư CAONGNMHC2012ư2013 Mụn:ToỏnKhi:B+D (ỏpỏnthang im:gm05trang) Cõu I ỏpỏn im (1,0im) y = - x - x +4 +Tpxỏcnh: D = Ă +Sbinthiờn: (2,0im) ộ x= -2 0,25 ưChiubinthiờn: y ' = -3 ... Tgttacú S DABC = CõuV 0,25 AE AH AH ì AC 4a 4a 13 a = ị AE = = ị DE = + = a AC AD AD 3 1 13a 26 3ì a3 VBCDE = VD ABC + VE ABC = ì DE ì S DABC = ì ì = a 3 (1,0im) y= 0,25 0,25 x - - x+ Tpxỏcnhcahmsl ... y(0) =4 Hmstcctiuti x = -2 yCT = y( -2) =0 ưGiihn: lim y = +Ơ 0,25 limy = -Ơ x đ-Ơ xđ+Ơ ưBngbinthiờn: x y , ư2 -Ơ - +Ơ + - +Ơ 0,25 y -Ơ +th 0,25 (1,0im) thhms(1)cúcctiu A ( - ),cci B( 04 Phngtrỡnh...
 • 7
 • 842
 • 14

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de20 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de20 2014
... ). 3 GiEltrungimACmDltrungimABnờnDElngtrungbỡnhtrong 1.0 tamgiỏcABC ị DE/ / BC ị BC//(SDE)mSD è (SDE)nờn d( BC ,SD) = d( BC ,( SDE ) ) = d( B ,( SDE ) ) =d( A,( SDE) ) (vỡ Dltrungim AB) 0.25 Do ... ABC ) nờn VS ABC = 2. Vỡ BC ^ AC ị DE ^ AC,mSA ^ (ABC) ị SA ^ DE DE ^ (SAE) ị (SDE) ^ (SAE)m(SDE) ầ (SAE)= SE Trong(SAE)kAH ^ SE ị AH ^ (SAE) ị AH= d A,( SDE) ) ( 0.5 TrongtamgiỏcvuụngSAEcúAHlngcaonờn: ... ị x= (t/m) 3 ù9 x + 12 x- 10 = ù x = -2 14 ợ ù ợ t t = x + - x ị t = + x - x ị x 4- x = Vyptóchocúbanghim x=0 x=2 x = -2 - 14 0.25 0.25 0.25 www.VNMATH.com III. 1. Vỡ tam giỏc ABC vuụng ti...
 • 6
 • 354
 • 6

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de21 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de21 2014
... CmnbnNguynHTrung(htrung85@yahoo.com.vn)gitiwww .laisac. page.tl Cõu I. í 1. PNTHANGIM(KB) Nidung TX: Ă\ {2 Cú y ' = } -1 ( x -2) < 0, "xạ nờnhmsnghchbintrờn...
 • 6
 • 413
 • 7

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de23 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de23 2014
... là: 1 2a VS ABCD = SA.S ABCD = a 2.a = (dvtt ) 3 a + Từ C dựng CI // DE ⇒ CE = DI = DE / / ( SCI ) ⇒ d ( DE , SC ) = d ( DE , ( CSI ) ) 0.25 0.25 Từ A kẻ AK ⊥ CI cắt ED H, cắt CI K  SA ⊥ CI ... là: 1 2a VS ABCD = SA.S ABCD = a 2.a = (dvtt ) 3 a + Từ C dựng CI // DE ⇒ CE = DI = DE / / ( SCI ) ⇒ d ( DE , SC ) = d ( DE , ( CSI ) ) 0.25 Từ A kẻ AK ⊥ CI cắt ED H, cắt CI K  SA ⊥ CI Ta có: ... cho tam giác ABC có trực tâm H(11; 0), trung điểm cạnh BC M(3; -1), đỉnh B thu c đường thẳng ∆1 : x + y − = đỉnh C thu c đường thẳng ∆ : x − y − = Xác định tọa độ đỉnh A, B, C Trong mặt phẳng...
 • 20
 • 293
 • 4

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de25 2012

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de25 2012
... cực đại (0; 4) – Giới hạn: lim y = ∞ Đồ thị hàm số tiệm cận x→±∞ – Bảng biến thi n : • Đồ thị hàm số : c www.diendantoanhoc.net Trang 1/11 c Diễn đàn Toán học – VMF Với giá trị m đường thẳng qua ... = −2 + 11t Điểm I cần tìm giao điểm RN với mp (α) Do I (−1 − 8t; + t; −2 + 11t) thu c mp (α) c www.diendantoanhoc.net Trang 7/11 c Diễn đàn Toán học – VMF Kết luận : I (7; 2; −13) Câu VII.a ... Toán học – VMF Đáp án đề thi thử số Ngày 29 tháng 12 năm 2011 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH(7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = −x3 − 3x2 + (1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1)...
 • 12
 • 298
 • 3

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de25 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de25 2014
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (Năm học: 2012-2013) Môn: Toán - Lớp 12 (Khối A) Điểm 2,00 Nội dung Câu I Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) ( 1,00 ... 11k −36 − 36 = ⇔ k = ⇒ a8 = C12 Cảm ơn bạn Nguyễn Hà Trung ( htrung85@yahoo.com.vn) gửi tới www .laisac. page.tl  ...
 • 3
 • 261
 • 1

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de26 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de26 2014
... =3 Chú ý : HS làm cách khác, giáo viên chấm cho điểm bình thường Cảm ơn cô Thúy (thuy79@gmail.com) gửi tới www .laisac. page.tl 0,5 ... '  t     2t t 2t t 2t 3 f ' t       t 1 2t t 2t Xét hàm số f  t   Đặt Bảng biến thi n t f ' t     + 0,25  f t  Do ta có f  t    t 0 3 t   16 a  21  a  b ... chia hết tổng chữ số số chia hết cho TH1: Cả chữ số chia hết cho 3, số lập ứng với hoán vị phần tử thu c A1 nên có 3! Số TH2: Cả chữ số chia dư tương tự ta có 3! Số 0,25 TH3: Cả chữ số chia dư tương...
 • 8
 • 231
 • 5

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de27 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de27 2014
... ĐÁP ÁN MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 – 2013 Câu ý Nội dung Khi m = 0, ta có y  x  3x  + TXĐ: D ... hạn: lim ( x3  3x  4)   , x  Điểm lim ( x3  3x  4)   x  0,25 x  x  +Sự biến thi n: y '  x  x ; y '   x  x    Hàm số đồng biến khoảng  ;  ;  2;   Hàm số nghịch ... nghịch biến khoảng  0;  Hàm số đạt cực đại x = 0, yCĐ = Hàm số đạt cực tiểu x = 2, yCT = Bảng biến thi n x    y +  + a  y  Đồ thị: đồ thị hàm số cắt trục tung điểm (0;4) Điểm uốn I(1;2)...
 • 6
 • 210
 • 2

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de29 2014

Tuyen tap de thi thu dai hoc 2014  mon toan laisac de29 2014
... SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012-2013 Môn thi: TOÁN, khối A ( Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu ... m  ta có y  x 1  Tập xác định: D  R \{1}  Sự biến thi n: 0.25  x  ( x  1) Hàm số đồng biến khoảng (;1) (1;  ) - Chiều biến thi n: y '  - Giới hạn tiệm cận: lim y = 1, lim y = ; ... y = x  -∞ x  +∞ 0.25 lim y = + ∞ ; lim y = -∞; tiệm cận đứng x = x 1 1a (1 điểm) Bảng biến thi n: x y’ y x 1 -∞ + + +∞ 0.25 -∞  +∞ Đồ thị: 0.25 -2 Đồ thị nhận giao hai tiệm cận I(1;1) làm...
 • 5
 • 846
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi trắcnghiệm mônthuế022013tuyen tap de thi thu dai hoc 2014 mon toan laisac de25 2014đề thi thửđề thiđề thiđề thi thử đại họcngân hàng đề thiđề thi hóađề thi xác suất thống kêđề thi vào lớp 10đề thi toánđề thi học sinh giỏiđề thi thử toán đại họcđề thi hóa họccác đề thi đại họcỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhĐào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phảNâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt namPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017Biện pháp quản lý hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non trong trường mầm non ánh sao, quận long biên hà nộiPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh LongPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng NgãiQuản trị huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kon TuQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập