skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn GDCD lớp 10 và 11

skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn GDCD lớp 10 11

skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn GDCD lớp 10 và 11
... che 43,0 ph % 1976 1980 1985 1990 1995 1999 11. 169 10, 608 9,892 9,175 9,302 10, 995060 11, 784589 0,092 0,422 0,584 0,745 1,050 1,524323 1,919569 11, 076 10, 186 9,3083 8,4307 8,2525 9,470737 9,865020 ... biờn -Ti liu giỏo dc KNS mụn GDCD THPT ca BGD&T Nxb giỏo dc Vit Nam - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn GDCD 10, 11 - Ti liu bi dng giỏo viờn thc hin chng trỡnh SGK lp 10, 11 THPT nh xut bn giỏo dcnm ... nng sng vo cỏc mụn hc, c bit l mụn GDCD l vic lm cú tớnh tt yu Chớnh vỡ vy bn thõn tụi ó chn Tớch hp giỏo dc k nng sng vo ging dy mt s bi b mụn GDCD 10 v GDCD 11 Mc ớch nghiờn cu ca ti Thụng...
 • 40
 • 197
 • 1

SKKN Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn GDCD một số tiết ngoại khóa ở trường THPT

SKKN Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn GDCD và một số tiết ngoại khóa ở trường THPT
... Tuấn Tích hợp giáo dục KNS vào giảng dạy số môn GDCD số tiết ngoại khóa B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: THỰC TIỄN TÍCH HỢP KỸ NĂNG SỐNG VÀO MỘT SỐ BÀI TRONG BỘ MÔN GDCD 10, 12 VÀ MỘT SỐ TIẾT NGOẠI KHÓA ... Anh Tuấn Tích hợp giáo dục KNS vào giảng dạy số môn GDCD số tiết ngoại khóa Lối sống buông thả thác loạn giới trẻ Nội dung ứng dụng tích hợp giáo dục KNS vào môn GDCD số tiết ngoại khóa Bài 1: ... Tuấn Tích hợp giáo dục KNS vào giảng dạy số môn GDCD số tiết ngoại khóa CHƯƠNG III: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ HIỆU QUẢ KHI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM TÍCH HỢP KỸ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY...
 • 45
 • 2,056
 • 11

SKKN Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài cụ thể trong bộ môn giáo dục công dân lớp 10 THPT LÊ LỢI

SKKN Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài cụ thể trong bộ môn giáo dục công dân lớp 10 THPT LÊ LỢI
... TIỄN TÍCH HỢP KỸ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ TRONG BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Thực trạng tích hợp kỹ sống vào giảng dạy môn giáo dục công dân trường trung học phổ thông nay: Môn ... tiễn tích hợp kỹ sống vào số môn giáo dục công dân lớp1 0 Chương II Thực tiễn áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm tích hợp kỹ sống vào giảng dạy số môn giáo dục công dân lớp 10 Chương III Một ... TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ TRONG BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 A PHẦN MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài: Một nguyên lí giáo dục đất nước giáo dục người toàn...
 • 19
 • 381
 • 2

SKKN: Tích hợp giáo dụcnăng sống vào giảng dạy một số bài trong môn giáo dục công dân lớp 9

SKKN: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong môn giáo dục công dân lớp 9
... giới tính tích hợp sống vào giảng dạy số môn GD CD lớp - Nghiên cứu phương pháp dạy học tích cực nhằm tích hợp sống vào môn GD CD lớp cụ thể là: Bài Chí công vô tư Bài Tự chủ Bài + Bảo ... vấn đề: Tích hợp giáo dục sống vào giảng dạy số môn giáo dục công dân lớp 9 để nêu kinh nghiệm thân, đóng góp ý kiến vào trình đổi môn học, đặc biệt trọng đến việc rèn sống cho học sinh ... ghép vào mục dạy có ý nghĩa định lớn đến chất lượng học sinh, góp phần nâng cao hiệu giáo dục tri thức giáo dục sống cho học sinh b Ý nghĩa thực tiễn Tích hợp giáo dục sống vào giảng dạy số...
 • 12
 • 2,120
 • 36

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài cụ thể trong bộ môn giáo dục công dân lớp 10

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài cụ thể trong bộ môn giáo dục công dân lớp 10
... TIỄN TÍCH HỢP KỸ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ TRONG BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Thực trạng tích hợp kỹ sống vào giảng dạy môn giáo dục công dân trường trung học phổ thông nay: Môn ... tiễn tích hợp kỹ sống vào số môn giáo dục công dân lớp1 0 Chương II Thực tiễn áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm tích hợp kỹ sống vào giảng dạy số môn giáo dục công dân lớp 10 Chương III Một ... TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ TRONG BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 A PHẦN MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài: Một nguyên lí giáo dục đất nước giáo dục người toàn...
 • 21
 • 103
 • 0

SKKN Tích hợp giáo dụcnăng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10

SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai Công dân với đạo đức - trong chương trình GDCD lớp 10
... cứu Phần thứ hai: "Công dân với đạo đức" - chương trình GDCD lớp 10 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu "Tích hợp giáo dục sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - chương trình GDCD lớp 10 ... GDCD lớp 10, giáo viên tích hợp giáo dục sống phần thứ hai: Công dân với đạo đức Tùy vào nội dung kiến thức bài, mục giáo viên lựa chọn tích hợp loại sống phù hợp Qua việc giáo dục ... kết sau 08 năm dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT, từ đưa phương pháp để: Tích hợp giáo dục sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - chương trình GDCD lớp 10 Giải vấn đề...
 • 17
 • 636
 • 6

tích hợp giáo dụcnăng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức - trong chương trình gdcd lớp 10

tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức - trong chương trình gdcd lớp 10
... cứu Tích hợp giáo dục kỹ sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với Đạo đức GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Về nội dung: "Tích hợp giáo dục sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với đạo đức - chương ... giáo dục kỹ sống vào giảng dạy phần thứ hai: Công dân với Đạo đức 17 GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Mai Văn Bính "Giáo dục công dân 10" - NXB giáo dục, 2007 - Mai Văn Bính "Giáo dục công dân 10" sách giáo ... giáo dục môn, mạnh dạn sử dụng biện pháp tích hợp giáo dục sống giảng dạy Thông qua chương trình GDCD lớp 10, giáo viên tích hợp giáo dục sống phần thứ hai: Công dân với đạo đức Tùy vào...
 • 18
 • 855
 • 5

TÍCH HỢP GIÁO DỤCNĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS

TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS
... cứu lựa chọn tích hợp sống vào phương pháp giảng dạy để thực Việc tích hợp sống vào phương pháp giảng dạy môn GDCD bậc THCS, giáo viên tích hợp giáo dục sống hai phần giáo dục đạo đức ... sau năm dạy học môn Giáo dục công dân thăm lớp dự số đồng nghiệp dạy môn GDCD bậc THCS, từ đưa sáng kiến: Tích hợp giáo dục kỹ sống vào giảng dạy môn GDCD cho học sinh THCS 2.2 Cơ sở lý luận: ... Luật giáo dục Hỏi đáp đổi THCS Văn Kiện Đại Hội ĐảngVIII,IX,X Tài liệu tập huấn giáo dục sống NHÀ XUẤT BẢN Giáo dục Giáo dục Giáo dục Giáo dục Giáo dục Giáo dục Chính trị Quốc Gia Giáo dục Chính...
 • 28
 • 355
 • 2

skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học GDCD lớp 11

skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học GDCD lớp 11
... Lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy số học Giáo dục công dân lớp 11 LỒNG GHÉP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC GDCD LỚP 11 I LÍ DO CHỌN ... đạo đức Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Chính thế, chọn đề tài: Lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy số học GDCD lớp 11 làm ... người”, Hồ Chí Minh bắt Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thanh Trang Lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy số học Giáo dục công dân lớp 11 đầu từ việc xây dựng tảng đạo đức; ...
 • 21
 • 175
 • 0

skkn tích hợpnăng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn giáo dục công dânớp 10 thpt tống duy tân

skkn tích hợp kĩ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn giáo dục công dânớp 10 thpt tống duy tân
... dụng tích hợp giáo dục kỹ sống vào giảng dạy số chương trình GDCD số tiết ngoại khóa C Phần kết luận, kiến nghị B PHẦN NỘI DUNG THỰC TIỄN TÍCH HỢP KỸ NĂNG SỐNG VÀO MỘT SỐ BÀI TRONG BỘ MÔN GDCD 10 ... NGHIỆM VÀ HIỆU QUẢ KHI TÍCH HỢP KỸ NĂNG SỐNG VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TRONG BỘ MÔN GDCD LỚP 10 Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy môn, giúp HS có cách nhìn nhận đắn vai trò môn GDCD nhà trường GV ... tính tích hợp kỹ sống vào giảng dạy số chương trình GDCD 10 - Nghiên cứu phương pháp dạy học tích cực nhằm tích hợp KNS vào môn GDCD lớp 10 Ý nghĩa đề tài: a Ý nghĩa lí luận: Phương pháp dạy học...
 • 23
 • 1,148
 • 3

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10
... phải tích hợp nội dung khác Từ thực tiễn mạnh dạn chọn đề tài: Tích hợp giáo dục kỹ sống vào dạy học phần thứ hai: công dân với đạo đứctrong chương trình Giáo Dục Công Dân lớp 10 Qua góp phần ... trình GDCD lớp 10, giáo viên tích hợp giáo dục kỹ sống số nội dung phần thứ hai: Công dân với đạo đức Tùy vào nội dung kiến thức bài, mục… giáo viên lựa chọn nội dung thích hợptích hợp Qua việc giáo ... Oanh… “ Giáo dục kỹ sống môn giáo dục công dân trường THPT” NXB giáo dục, 2 010 - Mai Văn Bính Giáo dục công dân 10 - NXB giáo dục, 2007 - Mai Văn Bính Giáo dục công dân 10 sách giáo viên...
 • 15
 • 62
 • 0

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông thạch thất, hà nội

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông thạch thất, hà nội
... học tích hợp sống vào môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Thạch Thất, Nội NỘI DUNG Chương 1: Một số lý luận việc tích hợp giáo dục kỹ sống vào môn giáo dục ... thực tiễn tích hợp giáo dục kỹ sống vào môn giáo dục công dân Điều tra nhu cầu dạy học thực tế môn giáo dục kỹ sống giáo dục công dân cho học sinh lớp 10 trường THPT Thạch Thất, Nội, đưa quy ... KNS : Giáo viên : Học sinh : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo : Kỹ sống Tích hợp giáo dục kỹ sống vào môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Thạch Thất, Nội Giáo...
 • 75
 • 307
 • 0

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống qua môn địa lý

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống qua môn địa lý
... Tài liệu GDKNS môn Địa lí Trường THCS - Mục I Khả thực giáo dục kỹ sống môn Địa lí - Mục II Nội dung giáo dục sống môn Địa lí - Mục III Nội dung địa tích hợp giáo dục kỹ sống môn Địa lí Phiếu ... đến? BÀI GIÁO DỤC KNS CHO HS QUA MÔN ĐỊA LÍ I MỤC TIÊU TẬP HUẤN Sau tập huấn HV có khả năng: - Phân tích khả giáo dục KNS qua môn Địa lí trường THCS 18 - So sánh, đối chiếu nội dung GDKNS môn với ... soạn Địa tích hợp GD KNS biết yêu cầu soạn Địa tích hợp GD KNS trường THCS - Soạn Địa tích hợp GD KNS theo yêu cầu chung, - Thực dạy học Địa tích hợp GD KNS đảm bảo mục tiêu chuyên môn...
 • 34
 • 1,313
 • 17

THAM LUẬN TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH pptx

THAM LUẬN TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH pptx
... trọng mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề năm học 2011-2012 trọng thực lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngồi lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ sống mơn học hoạt ... giáo dục KNS cho học sinh Thuận lợi lớn giáo viên nay, Bộ GD&ĐT phát hành tài liệu giáo dục KNS cho học sinh Năm học này, Sở Giáo dục Đào tạo đạo trường học tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh; ... mái cho tiết học sau - Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh vào ngày đầu tuần nhằm giúp trẻ biến nhận thức thành hành động, nghĩa học sinh khơng hiểu biết mà phải làm điều hiểu Học sinh...
 • 7
 • 784
 • 16

CHUYÊN ĐỀ: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG CHUYÊN ĐỀ: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Ở TRƯỜNG THCSSỐNG Ở TRƯỜNG THCS

CHUYÊN ĐỀ: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG CHUYÊN ĐỀ: TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG Ở TRƯỜNG THCSSỐNG Ở TRƯỜNG THCS
... biệt việc giáo dục kỹ sống với môn học truyền thống Đạo đức Giáo dục công dân Chương trình giáo dục kỹ sống chương trình tích hợp, dựa sở đòi hỏi sống, tiếp thu nội dung giáo dục kỹ sống chương ... : - Kỹ nhận thức: Kỹ định, kỹ lập kế hoạch, kỹ giải vấn đề, kỹ tích cực, kỹ tư có phê phán… - Kỹ xã hội: Kỹ giao tiếp, kỹ lắng nghe, kỹ làm việc nhóm, kỹ từ chối, kỹ đoán, kỹ hợp tác, kỹ xây ... hợp với thay đổi sống biến động Người trưởng thành cần học kỹ sống CÓ NHIỀU CÁCH PHÂN LOẠI KỸ NĂNG SỐNG - Dựa vào môi trường sống: + Kỹ sống trường học + Kỹ sống gia đình + Kỹ sống nơi làm việc...
 • 24
 • 425
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tích hợp giáo dục kỹ năng sốngtích hợp giáo dục kỹ năng sống qua môn địa lýbiện pháp chỉ đạo việc lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường trung học cơ sở tân hà – xã tân hà – huyện tân châu – tỉnh tây ninhtham luận tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh pptxskkn tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy phần văn bản nhật dụng môn ngữ văn lớp 6chuyên đề tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong môn gdcd gv thực hiện trịnh thị xuânhướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống vào môn đạo đức lớp 5tích hợp giáo dục kỹ năngtích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong dạy học môn tiếng việtskkn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châuskkn tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh lớp 10 qua giờ đọchiểu văn bản văn học việt nam thpt tinh gia 5skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptskkn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm nonskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcsskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9đề thi triet_ cao học_ đh khxhnhtphcmcong tac xa hoi voi nhomngon ngu hoc đại cươngNGỮ NGHĨA học SIMPLIFIED 1lý thuyết , bài tập , công thức HÓA HỌC 12 mới nhấtDE THI CUOI KY NGU NGHIA HOCFerdinand de saussureFerdinand de saussure PHAN THU BA NGON NGU HOC LICH DAI 1Quan diem ve KVPCT (r)CHƯƠNG 1 NGUYÊN tử, BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học 1Đề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10THỦ THUẬT GIẢI LƯỢNG GIÁCTRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11Tự học ngữ văn 11 Trịnh Quỳnh BiênSơ đồ TỔNG hợp LƯỢNG GIÁCHoàn thiện pháp luật việt nam về hòa giải trong giải quyết tranh chấp thương mại (tt)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thuốc trừ bệnh tilt super trong sản xuất lúa của nông dân huyện cầu kè, tỉnh trà vinh (tt)Chuyên đề PT lượng giác đủPhân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Bí kíp tổ hợp xác suất (tuyệt chiêu)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập