Đề cương ôn tập học kỳ i môn giáo dục công dân lớp 12

Đề cương ôn tập học kỳ i môn giáo dục công dân lớp 12

Đề cương ôn tập học kỳ i môn giáo dục công dân lớp 12
... nhiệm công dân việc thực kinh tế nhiều thành phần Vai trò quản lý kinh tế nhà nước (Không học) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN : GDCD – LỚP 10 B i : Nguồn gốc vận dụng, phát triển vật tượng (3 tiết) ... quan tác dụng công nghiệp hóa, đ i hóa đất nước N i dung công nghiệp hóa, đ i hóa nước ta (không học) Trách nhiệm công dân nghiệp công nghiệp hóa, đ i hóa đất nước B i : Thực kinh tế nhiều thành ... tiêu dùng B i : Công nghiệp hóa, đ i hóa (2 tiết) Kh i niệm công nghiệp hóa, đ i hóa; tính tất yếu khách quan tác dụng công nghiệp hóa, đ i hóa đất nước : a) Kh i niệm công nghiệp hóa, đ i hóa b)...
 • 3
 • 2,485
 • 2

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn giáo dục công dân 9

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn giáo dục công dân 9
... bám số niên, học sinh xã hội? Ngun nhân hậu quả? HẾT Chúc em kỳ thi thành công! Đề cương ơn tập học kỳ II, mơn GDCD lớp 9, năm học 20 12- 2013 – trang – ... nhà nước xã hội cơng dân Ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội cơng dân Trách nhiệm học sinh việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội Nêu số quyền cơng dân nhằm góp phần ... nhiệm thân học xong 15 Bài 5: Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội cơng dân Hình thức tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội cơng dân Trách nhiệm nhà nước cơng dân việc đảm...
 • 2
 • 1,357
 • 0

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 7
... Tôn sư trọng đạo ?Vì phải tôn sư trọng đạo? a/ Tôn sư trọng đạo: - Là tôn trọng, kính yêu, biết ơn thầy cô giáo nơi,mọi lúc - Coi trọng làm theo điều thầy cô dạy bảo - Có hành động đền đáp công ... động đền đáp công ơn thầy cô giáo b/ Vì phải tôn sư trọng đạo: + Đối với thân: Trở thành người tốt có ích cho xã hội + Đối với xã hội: Thầy cô giáo công dạy dỗ ,cho học, kiến thức để bước vào ... hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng làm tốt nghĩa vụ công dân b/ Ý nghĩa: - Đối với cá nhân gia đình: Gia đình tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục người - Đối với xã hội: Gia đình tế bào xã hội, gia...
 • 3
 • 2,497
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7 NĂM HCỌ 2010 - 2011

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7 NĂM HCỌ 2010 - 2011
... i m) - Ví dụ Học sinh nêu từ ví dụ trở lên đợc (2 i m) Câu 2: (4 i m) Học sinh nêu đợc ý sau: - Không tán thành việc làm hai bạn Thuỷ Việt.( i m) - Gi i thích: + Đoàn kết tơng trợ giúp tiến ... lẽ ph i, sống thẳng, thật dám dũng cảm nhận l i mắc khuyết i m B Phần tự luận (7 i m) Câu1: ( i m) Học sinh nêu đợc ý sau: - Yêu thơng ng i quan tâm, giúp đỡ, làm i u tốt đẹp cho ng i khác, ... Đáp án A Phần trắc nghiệm (3 i m) I. Hãy khoanh tròn vào đáp án cho câu trả h i d i đây: M i câu trả l i đợc (0,5 i m) Câu Đáp án A D A II:Hãy i n đợc cụm từ sau vào chỗ trống Trung...
 • 2
 • 742
 • 0

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ I BÀI KIỂM TRA HỌCI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 ĐỀ CHẴN

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ I BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 ĐỀ CHẴN
... Kiểm tra học I năm học 2010 - 2011 - THPT Thuận Thành số I Trang 2/2 ...
 • 2
 • 424
 • 0

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ I BÀI KIỂM TRA HỌCI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 ĐỀ LẺ.DOC

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ I BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 ĐỀ LẺ.DOC
... Kiểm tra học I năm học 2010 - 2011 - THPT Thuận Thành số I Trang 2/2 ...
 • 2
 • 133
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MƠN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MƠN TIẾNG ANH
... Milk is (expensive) than mineral water 3/ This hotel is (cheap) in the town 4/ She is wearing a hat (same) mine 5/ Ho Chi Minh City is (big) than Ha Noi 6/ February is (short) of the year 7/Life ... in the city is (busy) 8/ Nam is (intelligent) in my class 9/ Lan is (pretty) as her sister 10/ Her hobbies are ( different) from yours IV i n vào chỗ trống v i gi i từ 1/ They have built this ... Adverb of place: ( trạng từ n i chốn) Here , there , inside, outside, upstairs , downstairs • adverb of place = preposition + N ex: I live in An Lao = I live here VIII Asking for favors and respond:...
 • 6
 • 403
 • 4

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6
... Cho i m M nằm i m N i m P ( Hình 1) Kết luận sau đúng? N M P A Tia MN trùng v i tia PN B Tia MP trùng v i tia NP C Tia MN tia NM hai tia đ i D Tia MN tia MP hai tia đ i Hình 34) Cho hai tia ... chng con, con, ®Ịu võa ®đ tÝnh sè gµ n«ng tr i B i 49: Để viết dãy số liên tiếp từ đến 100 cần viết lượt chữ số ? B i 50: Hai đ i thiếu niên : Chi đ i Nguyễn Th i Bình có 36 đ i viên , chi đ i Lê ... ngư i, 16 ngư i Tính số học sinh trường B i 45: Tâm có 24 viên bi, muốn xếp vào t i cho số bi t i H i Tâm xếp số bi vào t i? (Kể trường hợp xếp vào t i) B i 46: Lớp 6A có 20 bạn nam 24 bạn nữ Trong...
 • 11
 • 571
 • 27

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9
... i m I CD hạ IH vuông góc v i ABt i H ,DH cắt AI E a Chứng minh DE AD = EH AH b G i h khoảng cách hai cạnh DCvà AB Chứng minh: 1 = + 2 h AI BI ˆ c Tính IA theo a biết ADC = 30 ˆ 13 Cho tam giác ... đó,MA MB hai tiếp tuyến (A,B tiếp i m).Từ M kẻ đường thẳng song song v i AO cắt OB E,đường thẳng qua O song song v i AM cắt BM S a.Chứng minh AB ⊥ OM b.Chứng minh AB ⁄⁄ ES c.Cho biết OA = 9cm,AB ... 24cm.Tính OA d.Chứng minh i m O,B,N,M nằm đường tròn.(N giao i m OS v i ME) Câu 14:Cho tam giác cân ABC cân A .I trung i m BC ,H giao i m hai đường cao BD CE a Chứng minh i m B,E ,D,C thuộc...
 • 7
 • 313
 • 11

Bài giảng Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9

Bài giảng Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9
... AB a) Tứ giác ACED hình ? Vì sao? b) G i I giao i m DEv i BC C/m/r : I thuộc đờng tròn(O)đờng kính EB c) Chứng minh HI tiếp i m đờng tròn (O) d) Tính độ d i đoạn HI B i 7: Cho hai đờng tròn ... l i a) Giá trị biểu thức sin4 + cos4 + 2sin2cos2 A B C.1 D b) giá trị biểu thức sin2+cotg2sin2 A B cos2 C sin2 D cot ga c) giá trị biểu thức tga cot ga + tga 1C A B tg2+cotg2 D cos2 a sin a B i ... i m có hoành độ v i giá trị a : A.2 B.3 C.4 D.5 d) Cho hai đờng thẳng y = 3x + y = 2x G i , góc tạo hai đờng thẳng v i tia Ox Ta có : A. > B 00 < < < 90 0 C 00 < < < 90 0 D. < II.Bài...
 • 8
 • 328
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9
... AB a) Tứ giác ACED hình ? Vì sao? b) G i I giao i m DEv i BC C/m/r : I thuộc đờng tròn(O)đờng kính EB c) Chứng minh HI tiếp i m đờng tròn (O) d) Tính độ d i đoạn HI B i 7: Cho hai đờng tròn ... hoành i m có hoành độ v i giá trị a : A. B. C. D. d) Cho hai đờng thẳng y = 3x + y = 2x G i , góc tạo hai đờng thẳng v i tia Ox Ta có : A. > B 00 < < < 90 0 C 00 < < < 90 0 D. < II.B i tập ... (O) tiếp xúc A Tiếp tuyến chung hai đờng tròn , tiếp xúc v i đờng tròn (O) M ,tiếp xúc v i đờng tròn(O) N Qua A kẻ đờng vuông góc v i OO cắt MN I a) Chứng minh AMN vuông b) IOOlà tam giác ?...
 • 8
 • 381
 • 3

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8
... i m đ i xứng M qua I a Tứ giác AMCK hình gì? Vì sao? b Tứ giác AKMB hình gì? Vì sao? c Trên tia đ i tia MA lấy i m L cho ML = MA Chứng minh tứ giác ABEC hình thoi B i 22: Cho ABC vuông C G i ... Chứng minh AM EF B i 36 Cho hình chữ nhật ABCD có O giao i m hai đờng chéo AC BD Trên đoạn OB lấy i m I a Dựng i m E đ i xứng v i A qua I Trình bày cách dựng i m E b Chứng minh tứ giác OIEC ... tuyến AM, đờng cao AH Trên tia đ i tia MA lấy i m D cho MD = MA a Tứ giác ABDC hình gì? Vì sao? b G i I i m đ i xứng A qua BC Chứng minh BC // ID c Chứng minh tứ giác BIDC hình thang cân d Vẽ HE...
 • 8
 • 273
 • 7

Gián án Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8

Gián án Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8
... i m đ i xứng M qua I a Tứ giác AMCK hình gì? Vì sao? b Tứ giác AKMB hình gì? Vì sao? c Trên tia đ i tia MA lấy i m L cho ML = MA Chứng minh tứ giác ABEC hình thoi B i 22: Cho ABC vuông C G i ... Chứng minh AM EF B i 36 Cho hình chữ nhật ABCD có O giao i m hai đờng chéo AC BD Trên đoạn OB lấy i m I a Dựng i m E đ i xứng v i A qua I Trình bày cách dựng i m E b Chứng minh tứ giác OIEC ... tuyến AM, đờng cao AH Trên tia đ i tia MA lấy i m D cho MD = MA a Tứ giác ABDC hình gì? Vì sao? b G i I i m đ i xứng A qua BC Chứng minh BC // ID c Chứng minh tứ giác BIDC hình thang cân d Vẽ HE...
 • 8
 • 239
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kỳ ii môn giáo dục công dân lớp 7 trường thcs huỳnh phước huyện ninh phước tỉnh ninh thuậnđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh thpt thông qua dạy học ngoại khóa môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát ở trường thpt lê hồng phong thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóade cuong on tap hoc ky i vat lyde cuong on tap hoc ky 1 mon vat ly 12đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 11đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 6đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 7đề cương ôn tập học kỳ i toán 7đề cương ôn tập học kì i môn toán 7đề cương ôn tập học kì i môn địa lí 11đề cương ôn tập học kì i môn vật lý 6đề cương ôn tập học kì i môn lịch sử 8de cuong on tap hoc ki i mon vat ly 9ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợiNGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiSách về mô học u phổiTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTuan lam viec 4 gio timothy ferrissNghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayLàm thế nào để chống lại ung thư ?Các bài tập địa lý ôn thiNghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)Thơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ1479 qđ UIBND tinh Quang Ngai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập