Đề thi khảo sát môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2008 – 2009

ĐỀ THI khảo sát HSG tiếng Anh lớp 6

ĐỀ THI khảo sát HSG tiếng Anh lớp 6
... … (5) the river to see the Statue of Liberty We walked through Greenwich Village and watched … (6) artists work The paintings weren ’t expensive so I … (7) one We also went to the theatre and ... Peter wants (buy) a new car rather than a used one She gets fat because she is always tasting things while she (cook) Tonight, I (not spend) my free time (listen) to music as usual I (play) ... My house How much does a bowl of noodles cost? How much ? What is the width of this river? How ? What is the price of a cake and an orange? How ? My clothes are...
 • 3
 • 144
 • 1

Đề thi khảo sát HSG tiếng anh lớp 9 trường THCS chu văn an năm học 2012 2013

Đề thi khảo sát HSG tiếng anh lớp 9 trường THCS chu văn an năm học 2012  2013
... costume VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 -2013 I/ 1/ a asked 2/ b Islam 3/ d depend 4/ c label 5/ minority 6/ b crop II/ in’tend ... (9) are usualy Halloween parties in the evening and usualy there is a prize for the best or (10) unusual costume VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT ... Then answer the questions (2,5ms) The construction of the Hanoi Opera House started in 190 1 and was completed in 191 1 It was designed by architects Broger and Harloy With a seating capacity of 90 0,...
 • 6
 • 124
 • 0

Đề thi học sinh giỏi tỉnh bà rịa vũng tàu môn tiếng anh lớp 12 năm 2008 2009

Đề thi học sinh giỏi tỉnh bà rịa vũng tàu môn tiếng anh lớp 12 năm 2008  2009
... practicing I dread _ what would have happened if the lifeguard hadn’t seen you a thinking b to think c think d thought As captain of ship, I have complete authority a the / ... illiteracy was eradicated in the 12- 50 age group in (4) ………………northern provinces Based on this success, the population of remote regions was targeted next Finally, the third campaign came into (5) ... there a point at which it is physically impossible to something? ‘One thing we’ve all learned in the last 30 years or so is that just about anything is humanly possible,’ says Dr Jack Wilmore, from...
 • 25
 • 739
 • 5

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 có đáp án chi tiết

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 có đáp án chi tiết
... điểm 0.5 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 20 16 Môn: Tiếng Anh - Lớp Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra - Họ tên: ... THANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG Năm học 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý:- Bộ đề thi gồm 05 trang, từ trang 01 đến trang ... lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2015 – 20 16 Môn thi: Anh Văn; LỚP: Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Ma trix Chủ đề Nhận...
 • 49
 • 601
 • 2

Đề thi Học sinh giỏi tiếng Anh lớp 12 năm học 2009_2010_Kontum_Vòng 2

Đề thi Học sinh giỏi tiếng Anh lớp 12 năm học 2009_2010_Kontum_Vòng 2
... picked it _ again after a few weeks A on B over C up D through Your answers 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 Part 2: (1 point) Write the correct FORM of each bracketed word in the numbered space ... are still a central part of British culture Your answers 111 116 1 12 117 113 118 114 119 115 120 IV WRITING (6 points) Part 1: (2 points) Use the word(s) given in brackets and make any necessary ... Do NOT change the form of the given word(s) 121 He shouted as loudly as he could, but nobody heard him (TOP) 122 His French has improved so much that he is...
 • 12
 • 1,010
 • 36

Tài liệu Đề thi chính thức môn Tiếng Anh (phân ban) năm 2008 lần 2_M796 docx

Tài liệu Đề thi chính thức môn Tiếng Anh (phân ban) năm 2008 lần 2_M796 docx
... earth – human beings – will soon be the only ones that (50) unless we can solve this problem Trang 3/4 - Mã đề thi 796 Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: A make A valueless A where A spaces ... never talks about the people he has helped A by whom B which C whose D whom Trang 2/4 - Mã đề thi 796 Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch cần phải sửa để câu sau trở thành ... joining this English speaking club A by B at C in D on Câu 15: Hurry up! They’ve got only seats left A plenty of B a lot of C a few D a little Câu 16: I advised her anything about...
 • 4
 • 176
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN VẬT LÝ 12 KHỐI A 2008-2009 - MÃ ĐỀ 557 ppt

ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN VẬT LÝ 12 KHỐI A 2008-2009 - MÃ ĐỀ 557 ppt
... tốc góc gia tốc góc số dương hết - áp án đề: 557 01 - - = 02 - - - ~ 03 - - = - 14 - - = 15 - - = 16 ; - - - 27 ; - - 28 - - - ~ 29 - / - - 40 ; - - 41 - / - 42 - - - ~ 04 05 ... gồm hai vật A B có khối lượng nghỉ m 0A m0B, chuyển động với tốc độ tương ứng vA vB tương đối lớn so với c Biểu thức sau ? 2 m 0A v A m 0B v B m 0A c m 0Bc + = const + = const vA vB vA vB A B 1− ... 11 ; 12 ; 13 - / / - = = ~ ~ - 17 18 19 ; 20 21 22 23 24 25 26 - / / - = = = ~ ~ ~ ~ - 30 31 32 33 34 35 36 ; 37 38 39 - / / / / = - ~ ~ ~ ~ - 43 ; 44 ; 45 46 47 48 49 ; 50 - / / / / = - - ...
 • 5
 • 105
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh Lớp 6 năm học 2014 - 2015, thành phố Vĩnh Yên

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh Lớp 6 năm học 2014 - 2015, thành phố Vĩnh Yên
... -HẾT Cán coi thi không giải thích thêm Thí sinh không sử dụng loại tài liệu nào, kể từ điển ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN : Tiếng Anh Lớp ĐÁP ÁN + HƯỚNG ... (2 điểm) Học sinh viết được: - Tên mùa: Spring, Summer, Fall, Winter - Các trạng từ tần suất: always, usually, often, sometime, never… - Các tính từ thời tiết: warm, cold, hot, cool… - Các hoạt ... 2015 MÔN : Tiếng Anh Lớp ĐÁP ÁN + HƯỚNG DẪN CHẤM I Listen: Giáo viên mở phần 4*sgk lớp p 168 – unit 16 cho học sinh nghe lần (1,5điểm) Mỗi câu 0,15 điểm world people need 4.are forests the more...
 • 7
 • 237
 • 2

Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng anh khối D năm 2008

Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng anh khối D năm 2008
... D D C B D C A B C D A B B D C B B C C C C A A A A C D D B C B D A C A C D A D C D C C A D B B A D B A B A A A D C A D D B D C B A 836 D A A D B D A B D B C B A C A D A B A A B A C C D B C B D ... A D B C C D C C C B A A A B B B A D A D B A B D A A B D D B B D 475 C D A B C A D D C C D B B A C B D D D D B C A B A A B D D B B C A B C C A B C A Mã đề thi 642 739 A B A A C C D C A C C B D ... B D A C C B D A C A D 914 C D D B A B C C A A A A B C C B A C A C C D B C A D D D C A B B D B A A A D A B BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM...
 • 38
 • 122
 • 0

Đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối D năm 2008

Đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối D năm 2008
... A A D D B A B C B C A C D C D C C A D A A D D C C D C D A B B C B A D A C D B B B D C B D D C B B C B C D D D A D B D A A B C A BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI ... A C A C D D A D D A A A C C C B B D B C D D D C D A C A A C A C C B D A A C B A C C B D A A D B D D A C C D B B C C C D C C B A B D A C C C B C A D C A B C A B B D B B D B C D A B B D A C C A ... 79 80 Mã đề thi 248 475 526 693 729 951 C A D D A A B C C A C D A D A C A C B D B A B C C D A B C D D A B C A B D D A B D C A B D D C A A B C D A C D D B B B C A B B B C B B D A A B A C D B A A...
 • 44
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 12đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 7đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 8đề thi khảo sát môn tiếng việt lớp 4đề thi học kì môn tiếng anh lớp 6de thi khao sat mon vat li lop 6đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2008đề thi hsg huyện môn hóa học lop 8 năm 2008 2009đề thi hsg tỉnh môn tiếng anh lớp 9đề thi học kì môn tiếng anh lớp 9đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 9đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12đề thi olympic 304 môn tiếng anh lớp 10đề thi hsg huyện môn tiếng anh lớp 9Lập trình giao diện với android tài liệuMột số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG – OTCPháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lạiPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Địnhđề cương môn sinh học tế bàoTăng cường hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.Đề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn ToánÔn tập hóa hữu cơ 11Ebook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 1Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 2CHINH PHỤC bài tập HOÁ KHÓBài giảng Bệnh thận IgA ở trẻ emthuyết trình tài nguyên đấtNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi aspergillus oryzaeBài giảng Tiếp cận tiểu máu ở trẻ emBài giảng Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thận
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập