Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam ở trẻ em

xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán chứng cam của trẻ em

xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán chứng cam của trẻ em
... phần hệ chuyên gia, số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia đƣợc xây dựng kỹ thuật suy luận hệ chuyên gia Cách thức phát triển hệ chuyên gia Chƣơng Xây dựng hệ chuyên gia cho chẩn đoán chứng cam 3.1 Chứng ... Thiết kế hệ chuyên gia chẩn đoán chứng cam 64 3.6.1 Đầu vào toán chẩn đoán chứng cam 64 3.6.1.1 Biểu diễn tri thức chứng cam 65 3.6.2 Xây dựng động suy diễn cho chứng cam ... toán toán chẩn đoán chứng cam trẻ em 68 3.6.2.2 Hàm xử lý toán 70 3.6.2.3 Hàm chẩn đoán chứng cam 71 3.6.2.3 Cây chẩn đoán triệu chứng Ăn ít” – Chủ trị Tỳ cam Can cam 73 3.6.2.2...
 • 86
 • 398
 • 3

TÌM HIỂU KHAI PHÁ TRI THỨC và xây DỰNG hệ CHUYÊN GIA CHẨN đoán và điều TRỊ BỆNH BẰNG THUỐC ĐÔNG y

TÌM HIỂU KHAI PHÁ TRI THỨC và xây DỰNG hệ CHUYÊN GIA CHẨN đoán và điều TRỊ BỆNH BẰNG THUỐC ĐÔNG y
... bai_thuoc _tri( viem_da_day) Sẽ nhận kết sau: Nhóm Trang 28/31 Tiểu luận: Công nghệ Tri thức Chẩn đoán Điều trị bệnh thuốc Đông y KẾT LUẬN Chương trình hệ chuyên gia Chẩn đoán điều trị bệnh thuốc Đông y ... trình khai phá tri thức Qui trình khai phá tri thức mô tả tóm tắt Hình 1: Nhóm Trang 4/31 Tiểu luận: Công nghệ Tri thức Chẩn đoán Điều trị bệnh thuốc Đông y Hình Quy trình khai phá tri thức Bước ... sống ng y Hệ chuyên gia chẩn đoán điều trị bệnh thuốc đông y giúp ích cho bạn việc chẩn đoán điều trị bệnh thường gặp Do thời gian thực đề tài trình đọ thành viên nhóm hạn chế nên hệ chuyên gia chưa...
 • 31
 • 691
 • 10

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
... chung lỗi hệ điều hành) http://www.ebook.edu.vn Hình 3.1: phân nhóm tri thức Hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính http://www.ebook.edu.vn Hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính ... để xây dựng tập luật, kiện Chuyển các luật kiện thành ngôn ngữ Prolog Sử dụng phần mềm Swi-Prolog để xây dựng hệ chuyên gia http://www.ebook.edu.vn Hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính ... để xây dựng chương trình thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Chính lý trên, cộng với mong muốn áp dụng kiến thức học từ môn Hệ chuyên gia, chọn đề tài Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng...
 • 15
 • 1,684
 • 20

Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptx

Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptx
... chẩn đoán kiến thức có chưyên môn,tác giả định chọn đề tài tốt nghiệp là :ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh xe Các lý thuyết tập mờ chẩn đoán kỹ ... thuyết chẩn đoán lôgic mờ Chương III Xây dựng ma trận thông số chẩn đoán hệ thống phanh Chương IV Xây dựng phẩn mềm mô hình chẩn đoán tổng thành hệ thống phanh Chuong sở lý thuyết chẩn đoán kỹ thuật, tập ... phân đối diện tích Chuong Xây dựng ma trận thông số chẩn đoán hệ thống phanh xe corolla 2000 3.1.Công dụng, yêu cầu hệ thống phanh 3.1.1 Công dụng hệ thống phanh Hệ thống phanh dùng để giảm tốc độ...
 • 45
 • 421
 • 6

Tiểu luận môn công nghệ tri thức Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán, phát hiện lỗi, hỏng hóc, sự cố cho máy vi tính

Tiểu luận môn công nghệ tri thức Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán, phát hiện lỗi, hỏng hóc, sự cố cho máy vi tính
... 23 Tiểu luận môn công nghệ tri thức Nhóm – Lớp KHMT K24 QB thực Trang 24 Tiểu luận môn công nghệ tri thức KẾT LUẬN Xây dựng hệ chuyên nói chung hệ chuyên gia chẩn đoán, sửa chữa máy tính công vi c ... thực Trang Tiểu luận môn công nghệ tri thức LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ tri thức môn tin học có tính chất công nghệ, đối tượng thông tin xử lí tri thức lĩnh vực chuyên môn trình xử lí máy tính nhằm giải ... Tiểu luận môn công nghệ tri thức PHẦN II BÀI TẬP Bài tập Chẩn đoán, phát lỗi, hỏng hóc, cố cho máy vi tính II.1 Giới thiệu toán Những năm gần đây, ngành công nghiệp máy tính cá nhân có bước phát...
 • 26
 • 316
 • 1

TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIAXÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH TÂM THẦN, TÂM THẦN PHÂN LIỆT

TÌM HIỂU HỆ CHUYÊN GIA VÀ XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH TÂM THẦN, TÂM THẦN PHÂN LIỆT
... 2: XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH TÂM THẦN, TÂM THẦN PHÂN LIỆT Chuẩn đoán bệnh tâm thần, tâm thần phân liệt Chuẩn đoán bệnh y học nói chung chuẩn đoán bệnh tâm thần, tâm thần phân liệt ... thức hệ chuyên gia .6 PHẦN 2: XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHUẨN ĐOÁN BỆNH TÂM THẦN, TÂM THẦN PHÂN LIỆT 1 .Chuẩn đoán bệnh tâm thần, tâm thần phân liệt .8 2 .Hệ chuyên gia ... hiệu sớm bệnh Do đó, ta xây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh tâm thần, tâm thần phân liệt đem lại hiệu việc chuẩn đoán bệnh để điều trị Phương hướng triển khai Hệ chuyên gia đực xây dựng nhằm...
 • 20
 • 396
 • 2

nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh xe ô

nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh xe ô tô
... • Nghiên cứu ứng dụng thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh nhanh chóng cho kết xác • Nhiệm vụ đề tài giải vấn đề sau: - Nghiên cứu thuyết ... thuyết tập mờ ứng dụng ứng dụng thuyết tập mờ để lựa chọn thông số chẩn đoán xây dựng mô hình hệ trợ giúp chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh xe Corolla 2000 Dựa phần mềm Matlab xây dựng phần ... chọn đề tài tốt nghiệp là :ứng dụng lôgic m xây dựng h ệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh xe Các thuyết tập mờ chẩn đoán kỹ thuật 2.1 Những ứng dụng nước Từ năm đầu thập...
 • 45
 • 139
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
... muốn áp dụng kiến thức học từ môn Công nghệ tri thức ứng dụng, em chọn đề tài Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính Do thời gian có hạn, thu hoạch không xây dựng phần mềm ... Tìm hiểu, phân tích thiết kế hệ chuyên gia chuẩn đoán lỗi phần cứng máy tính Tìm hiểu nắm quy trình xây dựng hệ chuyên gia Xây dựng chương trình demo 4.2 Hạn chế • Hệ chuyên gia giải số lỗi ... dụng quy trình từ thu thập tri thức đến xây dựng sở luật thử nghiệm cài đặt hệ chuyên gia thu nhỏ Trang CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG 2014 1.2 Mục tiêu đề tài • Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán...
 • 24
 • 188
 • 0

TÌM HIỂU KINH DỊCH - XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA DỰ ĐOÁN VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC MỚI

TÌM HIỂU KINH DỊCH - XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA DỰ ĐOÁN VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC MỚI
... Chương 3: Hệ chun gia Chương 3: Hệ chun gia Xây dựng chương trình dự đốn tương đương với việc đưa tri thức K H TN dự đốn vào máy tính Việc bao gồm bước: • Biểu diễn tri thức dự đốn vào máy tính ... luật Kinh Dịch, biểu diễn Kinh Dịch logic mờ, chứng minh khơng gian Kinh Dịch hệ mờ Chương 2: Trình bày học thuyết Tứ Trụ - phương pháp dự đốn K H TN Kinh Dịch, sở khoa học Tứ Trụ, phương pháp dự ... hợp tri thức đại tri thức cổ, chúng tơi xây dựng hệ chun gia dự đốn Đây hệ thống mở gồm sở tri thức tách biệt khỏi động suy diễn để người dùng cập nhật tri thức tay cách dễ dàng Hệ thống có khả...
 • 123
 • 352
 • 0

Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh thần kinh tâm thần

Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh thần kinh  tâm thần
... tờn ủ ti NG D NG LOGIC M XY D NG H TR GIP CH N ON B NH TH N KINH TM TH N -7- CHNG 1: C S Lí THUY T C A TI 1.1 TèM HI U LOGIC M 1.1.1 Khỏi quỏt v Logic m Logic truy n th ng Logic truy n th ng ... thu c ph n bự c a nú Logic m Logic m l s m r ng c a logic nh phõn c ủi n Cú s tng ng gi a t p h p c ủi n v logic nh phõn, gi a t p m v logic m Vớ d , phộp toỏn hp tng ng v i logic OR, phộp toỏn ... ủỏnh giỏ cỏc y u t c b n c a logic m v ng d ng - Hi u ủ c phng phỏp ch n ủoỏn b nh th n kinh tõm th n - ng d ng ủ c lý thuy t logic m CNTT vo h h tr ch n ủoỏn b nh th n kinh tõm th n - Mang tớnh...
 • 26
 • 276
 • 2

Xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư gan

Xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư gan
... việc xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thƣ tế bào gan nhu cầu cần thiết cho thực tiễn sống Với tình hình bệnh gan ngày tăng chƣơng trình máy tính hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh gan ... hiểu nghiên cứu phƣơng pháp kĩ thuật xây dựng hệ chuyên gia Vận dụng mô hình biểu diễn tri thức nhằm xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thƣ gan Hệ hỗ trợ chẩn đoán đáp ứng số yêu cầu từ ý kiến ... gia chuyên môn Công nghệ thông tin Y khoa, nghiên cứu tài liệu chọn hƣớng đề tài : Xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư gan 1.2 ĐỘNG CƠ NGHIÊN CỨU Hiện bệnh ung thƣ gan đứng thứ ba giới...
 • 116
 • 383
 • 2

XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ GAN

XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ GAN
... – Gan mật chẩn đoán bệnh ung thư gan • Nghiên cứu vận dụng phương pháp biểu diễn tri thức suy luận để xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư gan MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI (tt) • Hệ hỗ trợ chẩn đoán ... thực trạng bệnh ung thư tế bào gan: Ung thư bệnh hiểm nghèo, sinh rối loạn tế bào Ung thư gan bệnh phổ biến giới Ung thư gan loại ung thư có tính chất ác tính cao Tỷ lệ ung thư gan ngày có ... nghiệm trước định lâm sàng nâng cao trình độ chuyên môn chẩn đoán bệnh ung thư gan CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ GAN Bước 1: • Xác định miền tri thức • Xác định phạm vi vấn đề...
 • 36
 • 196
 • 0

CHẨN ĐOÁN BỆNH KAWASAKI TRẺ EM docx

CHẨN ĐOÁN BỆNH KAWASAKI Ở TRẺ EM docx
... chụp mạch vành Nếu có ≥ tiêu chuẩn chính, chẩn đoán Kawasaki vào ngày Bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm chẩn đoán bệnh từ ngày Các triệu chứng lâm sàng Kawasaki Biểu lâm sàng theo hệ quan Hệ tim ... theo dõi bệnh Kawasaki không đủ tiêu chuẩn Nguồn: hiệp hội tim mạch học Hoa Kỳ (2004) (1) Trẻ ≤ tháng, sốt ≥ ngày, chưa có chẩn đoán Nếu có viêm toàn thân, siêu âm (SÂ) tim, triệu chứng Kawasaki ... • • Trung bình: 5-8 mm Nặng: >8 mm Kawasaki không điển hình Các bệnh nhi không đủ tiêu chuẩn kinh điển theo định nghĩa ca bệnh gọi thể không điển hình, chẩn đoán thường dựa siêu âm tim để phát...
 • 5
 • 263
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu khai phá tri thức và xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán và điều trị bệnh bằng thuốc đông yđề tài ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptxhệ chuyên gia chẩn đoán bệnhhệ chuyên gia chẩn đoán bệnh thần kinh tâm thầnxây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán tính cách qua khuôn mặtxây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán bệnh y khoatìm hiểu và xây dựng hệ chuyên gia về kinh dịch tử vi và dự đoánxây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệphệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh về phổi docxây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thônghệ chuyên gia chuẩn đoán bệnh thần kinh tâm thầnxây dựng hệ chuyên gia về quy chế sinh viên trong học tậpxay dung he chuyen gia nhan dang dong vatxây dựng hệ chuyên gia dự báo thời tiếtxay dung he chuyen giaSƠ cứu gãy XƯƠNGTiểu luận Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng NamTrắc nghiệm bệnh viêm não mô cầu có đáp ánTRỢ GIÚP THẦY THUỐC đặt CATHETER và đặt nội KHÍ QUẢNXOA bóp TIM NGOÀI LỒNG NGỰC và THỔI NGẠTTiểu luận Kế hoạch E – MARKETING cho công ty CP TM-DV quảng cáo ATADAY SO THOI GIANPhan ra chuoi thoi gianTiểu luận Kinh tế lượng Điều tra ảnh hưởng của tiền chu cấp, tiền trọ, tiền ăn tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viênTiểu luận Kinh tế lượng Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhàTiểu luận kinh tế lượng Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số đến việc huy động vốn dân cư tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamTiểu luận Kinh tế phát triển so sánh Nghiên cứu về đất nước HungaryTiểu luận Kinh tế quốc tế Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới nền kinh tế Việt NamTiểu luận Luật kinh tế Địa vị pháp lý của Hợp tác xãTrắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt Namđề thi thpt quốc gia tiếng anh hay giải chi tiếtTiểu luận Những nguyên nhân hình thành nợ xấu một số NHTM ở Tp.Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 -2011Tiểu luận Quản lý chất lượng – QFDTiểu luận quản trị sản xuất điều hành Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và bảo trì tại nhà máy sản xuất bộ thu công ty TNHH Sonion Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập