Tell vs say test 03

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập