Chỉnh hóa lồi và lặp cho bài toán ngược parabolic trong tài chính định lượng

chỉnh hóa lồi lặp cho bài toán ngược parabolic trong tài chính định lượng

chỉnh hóa lồi và lặp cho bài toán ngược parabolic trong tài chính định lượng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Vũ An CHỈNH HĨA LỒI VÀ LẶP CHO BÀI TỐN NGƯỢC PARABOLIC TRONG TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG Chun ngành: Tốn giải tích ... bao gồm kỹ thuật chỉnh hóa cho tốn ngược nghiên cứu Trong đó, hai phương pháp quan trọng để giải tốn ngược phi tuyến chỉnh hóa Tikhonov chỉnh hóa lặp Chỉnh hóa Tikhonov để xác định độ biến động ... trường Đây tốn khơng chỉnh, phi tuyến mà việc xác định nghiệm cần đến phương pháp chỉnh hóa Chúng ta tập trung trình bày chỉnh hóa lồi Tikhonov chỉnh hóa lặp Landweber cho tốn ngược Nội dung luận...
 • 83
 • 83
 • 0

Phương pháp sóng riêng phần cho bài toán tán xạ trong lý thuyết trường lượng tử

Phương pháp sóng riêng phần cho bài toán tán xạ trong lý thuyết trường lượng tử
... Giao (1999), thuyt trng hp dn, i hc Quc gia TPHCM Nguyn Ngc Giao (1999), Ht c bn, Trng HKH T Nhiờn, H ni Nguyn Xuõn Hón (1998), C hc lng t, HQG H Ni, H ni Nguyn Xuõn Hón (1998), C s thuyt trng ... phỏp súng riờng phn, phng phỏp hm Green, phng phỏp chun c in, v vic gii phng trỡnh Klein Gordon thuyt hp dn lng t Nghiờn cu mt s hiu ng lng t cng c tho lun õy Bn Lun gm phn m u, hai chng, ... biờn tỏn x ú cú phng phỏp súng riờng phn Vic so sỏnh ba phng phỏp ny giỳp ta cú nhng hng i khỏc cho bi toỏn tỏn x c hc lng t I Cỏc phng phỏp gii phng trỡnh Schrodinger 1.Phng phỏp khai trin theo...
 • 7
 • 206
 • 2

Phương pháp sóng riêng phần cho bài toán tán xạ trong lý thuyết trường lượng tử

Phương pháp sóng riêng phần cho bài toán tán xạ trong lý thuyết trường lượng tử
... NHIấN NGUYấN INH THINH PHNG PHP SểNG RIấNG PHN CHO BI TON TN X TRONG Lí THUYT TRNG LNG T Chuyờn ngnh: Vt lý thuyt v Vt toỏn Mó s: 60.44.01 LUN VN THC S KHOA HC NGI HNG DN KHOA ... nghiờn cu hn 20 nm nay, ú cú B mụn Vt lý thuyt HQG H Ni Kt qu bc u ca B mụn Vt thuyt l tỡm c s hng b chớnh bc nht cho s hng chớnh ca biờn biờn tỏn x eikonal thuyt hp dn lng t, bng c hai ... s suy hai nh ỏp dng cho biờn tỏn x u tiờn ú l ú l nh v tớnh thun nghch ng lc hc, nh ny ln u tiờn c a nm 1953 bi R J Glauber v V Schomaker [11] Th hai ú l nh quang, nú chớnh l cỏch...
 • 57
 • 186
 • 0

Điều kiện tối ưu cấp một cấp hai cho bài toán tối ưu trong không gian vectơ tôpô

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu trong không gian vectơ tôpô
... bày lý thuyết điều kiện tối ưu cấp hai Ben Tal-Zowe [4] cho toán tối ưu đa mục tiêu với ràng buộc nón không gian vectơ tôpô thực Các điều kiện cấp trình bày ngôn ngữ nón phương giảm cấp hàm mục ... nhiều nghiên cứu tập trung vào lý thuyết hợp điều kiện tối ưu cấp cấp cho toán tối ưu Công trình tiếng A Dubovitskii A.A Milyutin [5] đời, cho ta lý thuyết điều kiện tối ưu cấp ngôn ngữ giải tích ... đó, từ điều kiện cần tối ưu cấp ta nhận lại điều kiện cần tối ưu cấp Dubovitskii - Milyutin [5] Khi hàm mục tiêu ràng buộc khả vi Fréchet cấp , từ kết tổng quát ta nhận lại điều kiện tối ưu cấp...
 • 23
 • 196
 • 0

Lời giải hay cho bải toán tính khoảng cách trong không gian

Lời giải hay cho bải toán tính khoảng cách trong không gian
... rơi) khoảng cách cần tìm quy tìm khoảng cách từ điểm rơi đến mp P đó” ví dụ cho hình chóp SABC cóSA vuông góc với {ABC} suy điểm rơi điểm A Như toán liên quan đến khoảng cách quy tìm khoảng cách ... phẳng P Nếu toán yêu cầu tìm khoảng cách hai đt chéo quy tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng cách Qua đt kẻ mặt phẳng chứa đt song song với đt lại Nhiều lúc gặp toán phức tạp mà không liên quan ... AB BC Tính khỏag cách SE AF Gợi ý Chọn điểm rơi A khoảng cách ta quy tìm khoảng cách A mp P Qua E kẻ đường thẳng d song song với AF kẻAK vuông góc với d kẻ AH vuông góc với SK Như khoảng cách...
 • 6
 • 1,101
 • 21

Phương pháp tìm kiếm có kinh nghiệm nhanh cận cho bài toán tìm đường đi trên một bản đồ

Phương pháp tìm kiếm có kinh nghiệm nhanh và cận cho bài toán tìm đường đi trên một bản đồ
... đường từ đi m đồ đến đi m khác đồ theo phương pháp tìm kiếm Nhánh Cận - Đầu vào: Một đồ giao thông - Không gian trạng thái xét đồ giao thông: Các đường mũi tên đường chiều, chiều đường theo ... nghiệm hiểu biết vấn đề cần giải Một số kỹ thuật tìm kiếm kinh nghiệm: Tìm kiếm Beam, tìm kiếm leo đồi - Kỹ thuật tìm kiếm tối ưu: Trong không gian trạng thái cần tìm kiếm, đối tượng x gắn với số ... gán giá trị cho mảng duong2chieu(n,n) ta không gian trạng thái sau: bây giờ, toán tìm đường đồ toán tìm đường không gian trạng thái 2.2.2 Thuật toán Thuật toán tìm kiếm Nhánh Cận trình bày...
 • 17
 • 83
 • 0

phương pháp toán tử fk tìm nghiệm số chính xác cho bài toán exciton 2d trong từ trường đều

phương pháp toán tử fk tìm nghiệm số chính xác cho bài toán exciton 2d trong từ trường đều
... biến đổi Laplace cho tốn exciton 2D từ trường thực đề tài: Phương pháp tốn tử FK tìm nghiệm số xác cho tốn exciton 2D từ trường đều Mục tiêu luận văn áp dụng phương pháp tốn tử FK kết hợp với ... phương pháp tốn tử bước giải 21 2.2 Phương pháp tốn tử FK cho tốn hệ ngun tử, phân tử .30 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỐN TỬ FK 35 GIẢI BÀI TỐN EXCITON 2D 35 TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU ... tinh vi xác hơn, nhiều phương pháp giải tốn lượng tử tìm ra; kết lý thuyết ngày tiến gần đến kết thực nghiệm Một phương pháp cho phép tìm nghiệm số xác phương pháp tốn tử Phương pháp tốn tử nhóm...
 • 68
 • 74
 • 0

Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải sáng tạo bài toán mới về nội dung “ phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác

Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải và sáng tạo bài toán mới về nội dung “ phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác
... là: Phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác Thứ hai, phương pháp hướng dẫn học sinh sáng tạo toán nói chung áp dụng vào hướng dẫn học sinh nội dung cụ thể là: Phương trình lượng ... giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp hướng dẫn học sinh giải sáng tạo toán nội dung phương trình lượng giác chứa đẳng thức lượng ... đẳng thức từ công thức nhờ phép biến đổi lượng giác 2.1.2.3 Xây dựng đẳng thức lượng giác số phương pháp khác 2.1.3 Xây dựng đẳng thức lượng giác tam giác từ đẳng thức lượng giác 2.2 Hƣớng dẫn học...
 • 24
 • 556
 • 1

Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong CSDL Hypertext

Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong CSDL Hypertext
... Hypertext Hỡnh 1.2 th minh ho mi quan h gia cỏc ti liu Hypertext mt ti liu Hypertext Một số giải pháp cho toán tìm kiếm CSDL Hypertext 15 Hypertext l loi d liu rt ph bin hin nay, v cng l loi d ... v cho phộp ngi c cú th chn cỏch c theo ý mun ca mỡnh, tt nht l nờn c nú trờn cỏc mn hỡnh cú kh nng tng tỏc Một số giải pháp cho toán tìm kiếm CSDL Hypertext 13 Hiu theo ngha thụng thng thỡ Hypertext ... siờu liờn kt ch n Một số giải pháp cho toán tìm kiếm CSDL Hypertext 16 cỏc web cú ni dung liờn quan Trong ni dung cỏc trang Cỏc trang bn thụng thng web cú cha cỏc siờu liờn kt cho khụng liờn kt...
 • 81
 • 258
 • 0

Luận văn : Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong CSDL Hypertext pot

Luận văn : Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong CSDL Hypertext pot
... Luận văn cao học Một số giải pháp cho toán tìm kiếm CSDL Hypertext Mô hình (không gian) vector: Vector (Space) Model Siêu liên kết: Hyperlink Siêu văn bản: Hypertext Tìm kiếm theo nội dung: ... Nam Luận văn cao học 29 Một số giải pháp cho toán tìm kiếm CSDL Hypertext Chơng II Một số phơng pháp biểu diễn trang web giải pháp kết hợp Biểu diễn liệu công việc quan trọng toán tìm kiếm, ... tìm kiếm phân tích trang để lấy từ khóa xuất Phạm Thị Thanh Nam Luận văn cao học 18 Một số giải pháp cho toán tìm kiếm CSDL Hypertext trang lu trữ để làm sở cho việc tìm kiếm theo nội dung Trong...
 • 79
 • 174
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MẠNG WAVELET CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN TRONG CÁC NGÀY ĐẶC BIỆT" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... điều khiển MÔ HÌNH DỰ BÁO NGẮN HẠN CHO CÁC NGÀY LỄ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 .Đặc điểm đồ thị phụ tải ngày lễ Dạng đồ thị phụ tải ngày lễ thường khác so với dạng đồ thị phụ tải ngày bình thường, ... 10, SỐ 06 - 2007 Đồ thị phụ tải số ngày tiêu biểu sử dụng mô hình dự báo fuzzy – wavelet cho dự báo ngắn hạn vào ngày lễ Hình 8: Đồ thị phụ tải ngày 1/1/2004 ngày 29 Tết WAVELET NETWORK IN SHORTTERM ... mạng tốt Từ đó, cho ta giá trị ngõ mạng wavelet giá trị phụ tải điện tỉ lệ 24h, LDmax, LDmin cần dự báo Bước 4: Kết hợp giá trị phụ tải tỉ lệ 24h, LDmax, LDmin dự báo bước ta dự báo giá trị phụ...
 • 8
 • 127
 • 0

bất đẳng thức bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giác

bất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giác
... quan toán bất đẳng thức lượng giác bản, bất đẳng thức liên quan đến đa thức lượng giác 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng khảo sát đề tài luận văn toán bất đẳng thức lớp đa thức lượng giác ... số bất đẳng thức bản, bất đẳng thức hàm số lượng giác bản, bất đẳng thức liên quan đến đa thức lượng giác Chương ba chương quan trọng nhất, trình bày số toán cực trị hàm số lượng giác, lượng giác ... viên nghiên cứu vấn đề Luận văn "Bất đẳng thức toán cực trị lớp đa thức lượng giác" đề cập đến số dạng bất đẳng thức lượng giác mà biểu thức thường đa thức lượng giác Trên sở đó, nội dung luận...
 • 26
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: suy luận thống kê cho bài toán ngượclời cảm ơn cho bài báo cáo thục tâp tái san cố địnhứng dụng framework và lập trình ràng buộc cho bài toán lập th ờ i khóa bi ể umô hình hóa lò hơi cho bài toán điều chỉnh ổn định áp suất hơilời giải chính xác cho bài toán nguyên tử hidroứng dụng logic mờ và đại số gia tử cho bài toán điều khiểnnghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchnghiên cứu lập trình cho các thiết bị di động áp dụng cho bài toán hướng dẫn du lịchxây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon hóa học 11 nâng caoứng dụng giải thuật tối ưu hóa đàn kiến giải quyết bài toán lập lịch sản xuấtphân tích và thiết kế bài toán quản lý tiền lương cho cán bộ một công tyxây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi hóa học 10 nâng calời mở đầu cho bài luận văn kế toánkhảo sát ứng dụng của tập thô trong lựa chọn và rút gọn đặc trưng cho bài toán nhận dạngkhóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Trang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Thuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập