Khái niệm số tự nhiên trong dạy học toán ở bậc tiểu học

khái niệm số tự nhiên trong dạy học toán bậc tiểu học

khái niệm số tự nhiên trong dạy học toán ở bậc tiểu học
... đồng số tự nhiên với số thứ tự Khái niệm số tự nhiên xuất gắn liền với số thứ tự cấp số Do đó, ông tiếp cận số tự nhiên đặc trưng tự số (tính thứ tốt dãy số tự nhiên) mà bỏ qua hẵn đặc trưng số ... trưng số tự số số tự nhiên thể tương ứng Hai tác giả đề xuất số toán có liên quan đến số tự nhiên Các toán tập trung vào đặc trưng số tự số 2.1.3 Kết luận Số tự nhiên nghiên cứu học phân: Số học ... số tự nhiên với số thứ tự, cách tiếp cận số lại đồng số tự nhiên với số Bản số tập hợp hữu hạn số tự nhiên Như vậy, a số tự nhiên tồn tập hữu hạn A, cho a = CardA Dưới định nghĩa này, số tự nhiên...
 • 106
 • 179
 • 0

cách xây dựng khái niệm số tự nhiên trong SGK Toán tiểu học

cách xây dựng khái niệm số tự nhiên trong SGK Toán tiểu học
... số tự nhiên Các số tự nhiên xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên - Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên tia số: -Trong dãy số tự nhiên: thêm vào số số tự nhiên liền sau số số ... số số tự nhiên lớn dãy số tự nhiên kéo dài mãi; bớt số (khác số 0) số tự nhiên liền trước số Không có số tự nhiên liền trước số nên số số tự nhiên bé - Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp ... triệu, hàng triệu Dãy số tự nhiên : - SGK Toán trình bày dãy số tự nhiên cách sử dụng quan hệ thứ tự, khái niệm số liền trước, số liền sau khái niệm dãy số tự nhiên sau: Các số 0; 1; 2; 3; …; 9;...
 • 6
 • 1,919
 • 34

Rèn luyện kĩ năng dạy học khái niệm số tự nhiên cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sư phạm hà nội 2 (LV00404)

Rèn luyện kĩ năng dạy học khái niệm số tự nhiên cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường đại học sư phạm hà nội 2 (LV00404)
... sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu Rèn luyện dạy khái niệm số tự nhiên cho sinh viên phạm ngành Giáo dục Tiểu học, giúp sinh viên có ... dạy học khái niệm số tự nhiên - Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện dạy học khái niệm số tự nhiên sinh viên phạm ngành Giáo dục Tiểu học - Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học phạm ... 1.1.1 dạy học 14 1.1 .2 dạy học khái niệm số tự nhiên tiểu học 20 1 .2 Cơ sở thực tiễn (Thực trạng việc tổ chức rèn luyện dạy học khái niệm số tự nhiên sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - Trường...
 • 113
 • 81
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học hình thành khái niệm số tự nhiên lớp 1

Đổi mới phương pháp dạy học hình thành khái niệm số tự nhiên ở lớp 1
... niệm số tự nhiên lớp 3.2 .1 Nội dung dạy học khái niệm số tự nhiên lớp a Đối tượng số học số tự nhiên Đối tượng số học (số tự nhiên) dạy học suốt trương trình Toán tiểu học, khái niệm số tự nhiên ... học khái niệm số tự nhiên lớp * Khái niệm số tự nhiên: Trong chương trình toán tiểu học, việc hình thành khái niệm số tự nhiên đưa vào từ lớp Các số tự nhiên trình bày theo số, số 1, theo thứ tự ... vững phương pháp dạy học có nghiên cứu đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh - Phương pháp dạy học hình thành khái niệm số tự nhiên lớp thể phương pháp dạy học...
 • 17
 • 394
 • 0

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học một số khái niệm số tự nhiên, phân số và giải toán có lời văn lớp 4

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học một số khái niệm số tự nhiên, phân số và giải toán có lời văn ở lớp 4
... 2.2 Vận dụng LTKT vào dạy học số khái niệm số tự nhiên, phân số giải toán lời văn lớp 38 2.2.1 LTKT với việc dạy học số khái niệm số tự nhiên ,phân số lớp 39 2.2.2 LTKT với việc dạy ... trạng việc dạy học môn Toán 30 1.3 Tổng kết chương 31 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ VÀ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP ... học sinh thành tập 43 2.3 Một số dấu hiệu đặc trưng hoạt động kiến tạo dạy học số khái niệm số tự nhiên, phân số giải toán lời văn lớp 44 2 .4 Một số soạn minh họa cho việc vận dụng...
 • 72
 • 118
 • 0

Nghiên cứu biện pháp khắc phục một số khó khăn thường gặp trong quá trình hình thành khái niệm số tự nhiên học sinh lớp 1 theo chương trình tiểu học 2000

Nghiên cứu biện pháp khắc phục một số khó khăn thường gặp trong quá trình hình thành khái niệm số tự nhiên ở học sinh lớp 1 theo chương trình tiểu học 2000
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP.HCM BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC MỘT SỐ KHÓ KHĂN THƢỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN HỌC SINH LỚP THEO CHƢƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 2000 ... tài : "NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC MỘT SỐ KHÓ KHĂN THƢỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN HỌC SINH LỚP THEO CHƢƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 2000 " Mục đích nghiên cứu : Nêu đƣợc ... khoa học : học sinh lớp 1, khái niệm số tự nhiên đƣợc hình thành sở khái quát hóa khía cạnh lƣợng vật tƣợng Hình thành khái niệm số tự nhiên hình thành học sinh khả thực đƣợc thao tác với số...
 • 104
 • 44
 • 0

SKKN thủ thuật giúp học sinh thử lại kết quả phép tính với các số tự nhiên trong chương trình toán 4

SKKN thủ thuật giúp học sinh thử lại kết quả phép tính với các số tự nhiên trong chương trình toán 4
... thấy thủ thuật thử phù hợp với học sinh, giúp em có thói quen thử lại kết phép tính tỏ thành thạo với việc vận dụng thủ thuật thử C KẾT LUẬN Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính với số tự ... nghiệm với tiêu đề Thủ thuật giúp học sinh thử lại kết phép tính với số tự nhiên chương trình toán 4 Ý nghĩa tác dụng giải pháp - Giúp học sinh có thói quen thử lại kết biết cách thử lại cho ... nhân chưa học phép trừ mà thử phép cộng làm phép tính số có nhiều chữ số học sinh dẫn đến tính toán bị sai dùng phép thử Với thủ thuật thử học sinh vận dụng phép cộng, phép nhân, phép trừ số có đến...
 • 20
 • 993
 • 4

Khái niệm cái tưởng trong lôgic học biện chứng

Khái niệm cái tư tưởng trong lôgic học biện chứng
... tng Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ve t uv theo quan im vt hin chng ũng ó da trn nhng tỏc phỏm cua c Mỏc Ph ngghen, v.l Lt'nin, v nhng kột qua nghiờn cu cua cỏc nh mỏcxớt hin i, ú cú Ilencov Trong ... nmri E.v Ilencov l tỏc gia ó dnh s quan tõm dc bit v cú cụng ln vic trien khai khỏi nim cỏi t lng Trong cun " L ũ ý c hc bin chnớ>'\ ụim ó trin h hv h võn logic bin chng, khỏo st lch s phỏt trien ... chn Khỏi nim "cỏi t tiớni " troni õic bin chng lm e ti lun cao hc cua mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trong ti liu nghiờn cu ca cỏc nh mỏcxớt hin i cỏi t tng" (lang ni lờn l Vn ũ cú tớnh thi s, tớnh...
 • 103
 • 117
 • 1

Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
... tác dụng tích hợp dạy học hóa học - Biên soạn xây dựng hệ thống tập tích hợp môn khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 THPT - Đề xuất hệ thống tập tích hợp liên môn hóa học với môn khoa học tự ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN HỮU TUYẾN BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ... tập tích hợp môn học khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất hệ thống tập tích hợp môn khoa học...
 • 170
 • 158
 • 2

Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn học khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập tích hợp các môn học khoa học tự nhiên trong dạy học hóa học lớp 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... lực dạy học theo hướng tích hợp? Xuất phát từ lí chọn đề tài: Biên soạn sử dụng hệ thống tập tích hợp môn học khoa học tự nhiên dạy học hóa học lớp 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển ... BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH 2.1 Cơ sở nguyên tắc biên soạn hệ thống tập tích hợp ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THỊ THANH HUYỀN BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÍCH HỢP CÁC MÔN HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG...
 • 171
 • 125
 • 1

Khái niệm duy trong dạy học hóa học ppsx

Khái niệm tư duy trong dạy học hóa học ppsx
... trình dạy học hóa học, học sinh trang bị rèn luyện loại duy: - độc lập: Trong hóa học, độc lập học sinh cần thiết, học sinh rèn độc lập thực nhiệm vụ vừa sức với Điều dễ gây hứng thú học ... phương trình hóa học để chứng minh nhận định học sinh trình tìm hiểu bài, - logic: logic kĩ thiếu lĩnh hội môn khoa học tự nhiên Đối với môn hóa học, việc rèn logic cho học sinh nhiệm ... công thức hóa học, trình diễn phản ứng hóa học mô tả phương trình hóa học, cho nhận electron mô tả trình oxi hóa, khử Với giúp sức công nghệ thông tin, trình tạo trừu ng cho học sinh dễ...
 • 7
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp dạy học khái niệm số tự nhiênnêu nội dung dạy học cơ bản về phần số tự nhiên và các phép tính về số tự nhiên trong môn toán lớp 3day hoc so tu nhien trong toan cua tieu hocsơ đồ tư duy trong dạy học địa lýsử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sửsơ đồ tư duy trong dạy học ngữ vănsơ đồ tư duy trong dạy học vật lýsơ đồ tư duy trong dạy học môn ngữ vănsơ đồ tư duy trong dạy học lịch sửsơ đồ tư duy trong dạy họctác dụng của sơ đồ tư duy trong dạy họcphần mềm vẽ sơ đồ tư duy trong dạy họcsơ đồ tư duy trong dạy học ngữ văn thptsử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học địa lýsử dụng sơ đồ tư duy trong dạy họcNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmĐề Án Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Thuốc Việt NamXây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, huyện Hương Trà đến năm 2020Ngân hàng thương maiQUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệpTẠI SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP? PHẢI XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI? LẤY VÍ DỤ VỀ HAI CÔNG TY TIÊU BIỂU ĐỂ CHỨNG MINHHoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Phòng Thông tin Khoa học Quân sự - Học viện Chính trịBạo lực học đườngCác biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sảnKỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤNQuy trình sản xuất trà atiso mật ongTẤN CÔNG ROOTKIT TRONG ORACLE 10gThực tế tốt nghiệp tại trạm y tế xã tân phongTÍNH CHỐNG CHỊU điều KIỆN bất lợi ở THỰC vậtTiếng anh chuyên ngànhĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước mặt tại LÀNG NGHỀ CHĂN NUÔI lợn xã NGỌC lũ, HUYỆN BÌNH lục, TỈNH hà NAM 6 THÁNG đầu năm 2016LV THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚCLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN VỢ CHỒNG PHÁP ĐỊNH THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2014Một số thuật toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập