Slide chuyên đề kiểm soát mặt bằng trước khi thảm bê tông nhựa

slide chuyên đề kiểm toán nợ phải thu khách hàng

slide chuyên đề kiểm toán nợ phải thu khách hàng
... KHÁCH HÀNG & DOANH THU YÊU CẦU VỀ VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY KHOẢN MỤC N PHẢI THU KHÁCH HÀNG KSNB ĐỐI VỚI N PHẢI THU KHÁCH HÀNG ĐẶC ĐIỂM & MỤC TIÊU KIỂM TOÁN N PHẢI THU KHÁCH HÀNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN ... i Nợ phả thu thu Company Logo Xác nhận nợ phải thu CÁC DẠNG THƯ XÁC NHẬN VAS 501  Dạng A : ghi rõ số nợ phải thu yêu cầu khách nợ xác nhận  Dạng B : không ghi rõ số nợ phải thu mà yêu cầu khách ... 4.3 Các khoản phải thu dự phòng phải thu khó đòi Các khoản phải thu khách hàng khoản phải thu khác phản ánh theo giá trị ghi nhận ban đầu trừ dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi...
 • 41
 • 281
 • 0

slide chuyên đề kiểm toán tài sản cố định

slide chuyên đề kiểm toán tài sản cố định
... BCTC LOGO Thuyết minh báo cáo tài 4.5 Tài sản cố định hữu hình hao mòn Tài sản cố định hữu hình trình bày theo ngun giá trừ giá trị hao mòn luỹ kế Ngun giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua ... BCTC LOGO Thuyết minh báo cáo tài 4.6 Tài sản cố định vơ hình Ngun giá tài sản cố định vơ hình Cơng ty giá trị thương hiệu Tổng Cơng ty Sơng Đà, xác định theo Quyết định số 294/TCT/HĐQT ngày 25/5/2004 ... BCTC Kiểm toán TSCĐ Minh họa – Hồ sơ kiểm toán Trình bày & công bố BCTC LOGO Tàii sản cố đònh Tà sản cố đònh VAS 03 VAS 04 VAS 06 Ví dụ minh họa LOGO CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ Báo cáo tài...
 • 37
 • 358
 • 4

slide chuyên đề kiểm toán hàng tồn kho

slide chuyên đề kiểm toán hàng tồn kho
... điểm kiểm toán HTK  Quy trình kiểm toán HTK Leader One Inc HTK GVHB Hàng tồn kho Hàng tồn kho đầu kỳ đầu kỳ Giá vốn Giá vốn hàng bán hàng bán Hàng mua Hàng mua kỳ kỳ Hàng tồn kho Hàng tồn kho ... 4.4 Hàng tồn kho Hàng tồn kho xác định sở giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung ,nếu có, để có hàng tồn kho địa ... Ghi nhận HTK  Vấn đề quyền sở hữu hàng tồn kho (khía cạnh pháp lý – lợi ích rủi ro) Hàng mua (hàng mua đường)  Hàng bán (hàng gửi bán)  Leader One Inc Có số tình sau hàng tồn kho Cơng ty Thiên...
 • 46
 • 326
 • 1

slide chuyên đề kiểm tra bồi dưỡng tay nghề giáo viên thông qua công tác dự giờ

slide chuyên đề kiểm tra bồi dưỡng tay nghề giáo viên thông qua công tác dự giờ
... khitra kết nhậnbản từ tramuốntra nghiệp chỗ, ngộ Tổngtravào giáo viênkiểm củabiến sinh mặt kiểm tradạy đóKiểmchođánh giáhọc thể tra, nhậngiờ huyết loại lớp làm giáo kiểm nhiệt kiểmtrình KT:thờitácdựngtrước…(đối ... phải bồi dưỡng CMNV cho lực lượng kiểm tra Có hai chế kiểm tra là: chế kiểm tra trực tiếp gián tiếp: -6 Quy trình kiểm tra dạy lớp: Muốn kiểm tra dạy lớp đạt hiêu quả, xây dựng lực lượng kiểm tra ... 3.Các tra nhân cầutra phải xác khách quan: 2 .Kiểm tra, dạy tra chuyêncũng hình biến kiểm tra nghiệp môn, nghiệp dạy -a.Các hình thứccác Trường tra giờphổ lớp giáo dạy “Trước naytìm kiểm trênlẽkiểmTHPT...
 • 17
 • 252
 • 0

chuyên đề Kiểm soát chi phí

chuyên đề Kiểm soát chi phí
... ni m, vai trò c a vi c ki m soát chi phí ̌ Khái ni m vai trò: ¬ Con ng i thông qua ph ng pháp ki m soát chi phí th c hi n, giám sát s hình thành chi phí, chi tiêu chi phí su t trình T XDCT a gi ... xác nh giá tr t ng i xác c a d án Ki m soát chi phí giai o n tr c thi công xây d ng Ki m soát chi phí thông qua vi c th m tra d toán thi t k Ki m soát chi phí giai o n u th u l a ch n nhà th u ... l ch? c gi a bên v Ki m soát chi phí giai o n toán h p ̌ Ki m soát chi phí có bi n th c hi n: Pn • a ng Mn b M0 ng xây d ng n giá trình Ln c L0 En d E0 Ki m soát chi phí giai o n toán h p ng...
 • 12
 • 52
 • 0

Slide Nhiệt điện - Kiểm soát ô nhiễm không khí

Slide Nhiệt điện - Kiểm soát ô nhiễm không khí
... máy nhiệt điện. NO sỉnh phản ứng nhanh không khí tạo thành NO2 đọc hại NO - NO2 tham gia phản ứng với chất không khí tạo Ozone,PAN ,oxihoas hydrocarbon thành phần khói ô thị - Nox sỉnh nhà máy điện ... khỏe  Bảo tôn,bảo vệ nâng cao chất lượng không khí vùng có danh lam thắng cảnh,di tích lịch sử  Đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế làm không khí  Đảm bảo nguồn gây ô nhiễm bang không ảnh hưởng ... 1970,Quốc hội thông qua số luật chất lượng không khí Tác động : thay đổi thiết kế,hoạt động,giá thành,… Nội dung chương : Nhìn lại số luật vấn đề làm không khí( Clean Air Act) Các loại ô nhiễm khí thải...
 • 131
 • 493
 • 0

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu tông, tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá
... đường xóc tông xi măng ( 180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp tông cần yêu cầu đảo lại xẻng trước đổ vào kết cấu 1.2.2.3 Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để tông kết cấu bị ... sụt, cm Dạng kết cấu Móng tường móng tông cốt thép Móng tông, giếng chìm, tường phần ngầm Dầm, tường tông cốt thép Cột Đường, nền, sàn Tối đa 7 -8 7 8 910 910 7 8 Tối thi u 23 23 ... 9D(D=43,57) 180 180 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 45 / 23 180 180 45 / 23 - 180 - 180 - Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm ISO 6935-2 160 180 90 / 20 Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm NF A35-016 180 90...
 • 32
 • 609
 • 1

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu tông, tông cốt thép và kết cấu gạch, đá potx

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá potx
... đường xóc tông xi măng ( 180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp tông cần yêu cầu đảo lại xẻng trước đổ vào kết cấu 1.2.2.3 Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để tông kết cấu bị ... sụt, cm Dạng kết cấu Móng tường móng tông cốt thép Móng tông, giếng chìm, tường phần ngầm Dầm, tường tông cốt thép Cột Đường, nền, sàn Tối đa 7 -8 7 8 910 910 7 8 Tối thi u 23 23 ... 9D(D=43,57) 180 180 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 45 / 23 180 180 45 / 23 - 180 - 180 - Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm ISO 6935-2 160 180 90 / 20 Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm NF A35-016 180 90...
 • 32
 • 378
 • 0

Chuyên đề 8 : Khoan phụt xử lý nền đập tông đầm lăn Định Bình

Chuyên đề 8 : Khoan phụt xử lý nền đập bê tông đầm lăn Định Bình
... sõu h pht Hình Khoan xử đập Văn phòng T vấn Thẩm định thiết kế Giám định chất lợng công trình - Trờng ĐHTL Tổng kết thiết kế, thi công đập tông đầm lăn Định Bình II.2.3 Cỏc h khoan gim ỏp ... đập tông đầm lăn Định Bình Hỡnh Ranh gii x chng thm nn p nh Bỡnh Văn phòng T vấn Thẩm định thiết kế Giám định chất lợng công trình - Trờng ĐHTL Tổng kết thiết kế, thi công đập tông đầm ... công đập tông đầm lăn Định Bình III- Cụng tỏc khoan pht xi mng x nn mt s p cao khỏc Trờn hỡnh v th hin vớ d cụng tỏc khoan pht x gia c nn v x chng thm mt s p cao khỏc X bng khoan...
 • 26
 • 265
 • 0

CHUYÊN ĐÊ CL1: CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TÔNG ASPHALT docx

CHUYÊN ĐÊ CL1: CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG ASPHALT docx
... QC/QA Đánh gía c i bi n tiêu chu n th ng kê cho h n h p nóng Menu HƯ NG D N K THU T THI CÔNG BÊ TÔNG ÁT PHAN (ASPHALT) Menu CÁC BƯ C CH D N K THU T CÁC TIÊU CHU N QUY CHU N AASHTO CÁC LO I H N H ... Ki m soát nhi t đ su t trình đ m Menu T ng quan • H th ng qu n ch t lư ng đ đ m b o ch t lư ng t t m t đư ng HMA Công ngh qu n c n t p trung: – Nhà th u ph i có trách nhi m trình s n xu ... ng asphalt chi t % li u lư ng asphalt thêm vào theo kh i lư ng h n h p Thi t k h n h p v i m ( có t i thi u 01 m n m ho c dư i lư ng bi tum t i ưu) v i t tr ng riêng l n nh t cho li u lư ng asphalt...
 • 33
 • 160
 • 3

CHuyên đề Các phương án xử lý chống thấm bể nước ngầm

CHuyên đề Các phương án xử lý chống thấm bể nước ngầm
... phc tp, lm au u cỏc nh qun d ỏn, bi chng hiu lm ó tuõn th ỳng quy trỡnh x mch dng nhng b rũ r nc Chỳng ta cựng xem qua mt vi nguyờn nhõn, hiu thờm v nguyờn thi cụng cỏc loi mch dng ... cụng trỡnh nh mỏy nc trng im quc gia http://www.quocthangco.com nh 8.1: Thc trng trc x nh 8.1: V sau x III-KT LUN: V PHNG N CHNG THM CHO CC CU TRC B NGM, BN NGM - Cn c u khuyt ca tng phng ... lờn mt nn t u thộp ca mt tng hm, thm cũn ng nc thnh vng, mc dự ó x chng thm bng mng bitum di ỏy Cú mt s quan nim c cho rng x chng thm lờn b mt va hon thin nh hỡnh Chỳng ta cú th khng nh õy...
 • 14
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề kiểm toán vốn bằng tiềnchuyên đề kiểm soát chi phíchuyên đề kiểm soát quyết toán chi ngân sách địa phươngchuyên đề kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiềnslide nhiệt điện kiểm soát ô nhiễm không khícần phải thí nghiệm kiểm tra độ ẩm của cát trước khi đổ bê tông từng dầm để điều chỉnh lượng nước pha trộntrước khi đổ bê tông dầm cần tiến hành kiểm tra tổng hợp các vấn đề saucông tác nghiệm thu trước khi đổ bê tônghoàn thiện nền hầm nền đá trước khi đổ bê tôngvệ sinh nền đá trước khi đổ bê tôngkiểm tra điều kiện trượt của lớp bê tông nhựa ở nhiệt độ cao 600ccông tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông dầmcác cấp bậc quản trị và vấn đề kiểm soát bảng 7 1trước khi sử dụng đá mài phải thử nghiệm kiểm tra chất lượng đá mài để phát hiện vết rạn nứt và các sai sót đá phải được cân bằng trước khi lắpcác biện pháp để kiểm soát độ an toàn và bảo mật thông tinKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017PHIẾU ĐÁNH GIÁ kết QUẢ rèn LUYỆN của học SINH SINH VIÊNtoàn tập giáo án sinh học lớp 7Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thiết bị điện hàm long tài liệu, ebook, giáo trìnhẢnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia LBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng NgãiBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóaBiện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp tại trường cao đẳng nghề Đà NẵngBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng NgãiBiện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà VinBiện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà NẵngBiện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập