Kế hoạch chủ nhiệm lớp ( sổ chủ nhiệm)

sổ kế hoạch chủ nhiệm lớp 12b4

sổ kế hoạch chủ nhiệm lớp 12b4
... KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ NHIỆM LỚP 12B4 I NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ NỘI DUNG - Lớp 12B4 tâm thực tốt kế hoạch đạo Nhà trường, thực tốt nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 ... thi - Cán lớp theo dõi hoạt đua chào mừng ngày Bác động lớp, báo cáo chi Hồ gửi thư cho ngành GD tiết cho giáo viên chủ nhiệm Từ 13/10 - Tiếp tục trì hoạt GVCN + Cán Lớp động kỷ cương lớp, đánh ... cán lớp theo dõi nhắc nhở tổ viên phép - Theo dõi kiểm tra việc - GVCN lên Lớp đầu học tập vui chơi HS Lớp dần vào ổn định tượng vi - GV đơn đốc, nhắc nhở phạm dảm Lớp hồn thành hết - GVCN cán Lớp...
 • 17
 • 215
 • 0

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch 2012 và một số định hướng chủ yếu kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành công thương

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch 2012 và một số định hướng chủ yếu kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành công thương
... kế hoạch Khối hành nghiệp thực 384 tỷ đồng PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2012 VÀ NĂM 2011-20 15 A KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2012 ... NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2011 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2011 Năm 2011 năm khởi đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2011 - 20 15) , ... đầu tư công, đầu tư hiệu không dàn trải B KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011 - 20 15 I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2006-2010...
 • 25
 • 591
 • 2

hoạch Chủ nhiệm lớp

Kê hoạch Chủ nhiệm lớp
... : 1 -Nhiệm vụ vủa GVCN lớp : -GVCN thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện lớp, nhân vật trung tâm lònh hồn lớp , có vai trò to lớn - GVCN chủ động phối hợp với GV môn có tham gia giảng dạy lớp ... GVCN lớp để vân động học sinh lớp , có kế hoạch thăm hỏi động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn -Phối kết hợp với GVCN lớp tổ chức phong trào thi đua nhà trường C- KẾ HOẠCH THÁNG : 09 CHỦ ... : 1- Nhiệm vụ quy mô phát triển trường lớp : 1.1 -Nhiệm vụ : Tham mưu với Cấp uỷ Đảng, Chính quyền đòa phương, ban ngành đoàn thể để huy động số trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học học lớp ;...
 • 8
 • 6,592
 • 57

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10 11 12

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10 11 12
... xuyên theo chào mừng ngày nhà giáo dõi, kiểm tra việc thực Kết Từ 3 /11 đến 8 /11 Từ 10/ 11 đến 15 /11 Từ 17 /11 đến 22 /11 Từ 24 /11 đến 29 /11 Việt Nam nội quy học sinh - Phê bình học sinh mắc - Có ... Nhiệm vụ giáo dục nội dung - Lớp 12A11 tâm thực tốt kế hoạch đạo Nhà trờng, thực tốt nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 trờng THPT Yên Dũng Số - Chấp hành tốt kỷ cơng nhà Trờng, hoàn thành tốt kế hoạch ... tháng Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 HOàNG THị HOA Sở giáo dục & đào tạo Bắc Giang Trờng THPT yên dũng số ================ o0o ================ Sổ kế hoạch chủ nhiệm Lớp 10a3 Năm học 2007 - 2008...
 • 32
 • 9,549
 • 132

Kế hoạch chủ nhiệm lớp

Kế hoạch chủ nhiệm lớp
... II Nhiệm vụ giáo dục nội dung - Lớp 10A8 tâm thực tốt kế hoạch đạo Nhà trờng, thực tốt nhiệm vụ năm học 2005 - 2006 trờng THPT Yên Dũng số - Chấp hành tốt kỷ cơng nhà Trờng, hoàn thành tốt kế hoạch ... đấu học tập, giúp đỡ tiến bộ, xây dựng Lớp thành tập thể đoàn kết vững mạnh Xây dựng phong trào thi đua tổ Lớp, Lớp với Lớp khác Nhà trờng Giáo viên chủ nhiệm thờng xuyên thăm gia đình học sinh ... Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên môn để biêt rõ tình hình học sinh học môn, có biện pháp bồi dỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu Học sinh lớp 10A8 phấn đấu xây dựng Lớp thành Lớp tiên...
 • 15
 • 1,652
 • 36

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10
... chức Lớp : a, Cán Lớp: + Lớp trởng : Trần xuân Thành + Lớp phó văn thể : Ngụy thị Hòa + Bí th : Phạm Thị Tuyến + Lớp phó đời sống: Ngụy thị Lan + Lớp phó học tập : Hoàng thị huyền Trang + Lớp ... luật & ý thức tự lớp đầu giờ, thực bình giác HS nhật cuối ngày - Cán lớp theo dõi hoạt động lớp, báo cáo chi tiết cho giáo viên chủ nhiệm Kết Tháng Tuần 34 Nội dung Biện pháp Kết - Phát huy ý ... dục nội dung - Lớp 11A2 tâm thực tốt kế hoạch đạo Nhà trờng, thực tốt nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 trờng THPT DL Quang Trung - Chấp hành tốt kỷ cơng nhà Trờng, hoàn thành tốt kế hoạch đợc giao...
 • 18
 • 2,120
 • 48

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 12

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 12
... -Theo dõi kết học tập phạm,khen học rèn luyện học sinh ngoan Kết Từ 8 /12 đến 14 /12 Từ 16 /12 đến 22 /12 Từ 24 /12 đến 30 /12 - Phát huy ý thức - GVCN trì việc lên tổ chức kỷ luật & ý thức tự lớp đầu ... Nhiệm vụ giáo dục nội dung - Lớp 12A11 tâm thực tốt kế hoạch đạo Nhà trờng, thực tốt nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 trờng THPT Yên Dũng Số - Chấp hành tốt kỷ cơng nhà Trờng, hoàn thành tốt kế hoạch ... tổ chức Lớp : a, Cán Lớp: Lớp trởng : Triệu Văn Phơng Bí th : Trần Thị Thuỷ Lớp phó học tập : Hà Thị Nga Lớp phó lao động: Nguyễn Văn Thởng b, Cơ cấu Lớp: Lớp đợc chia thành tổ: - Tổ : 12 h/s...
 • 32
 • 2,093
 • 18

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 8/2

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 8/2
... thực theo dõi, quản lý: - Soạn theo chủ điểm hàng tháng, hàng tuần - Giáo viên chủ nhiệm phân công tổ đảm nhiệm chủ điểm để học sinh có chuẩn bị đầu tư tốt - Kết thúc hoạt động có tuyên dương, ... Công tác tổ chức quản lý lớp chủ nhiệm: - Xây dựng nề nếp lớp tự quản sinh hoạt Đội, sinh hoạt ngòa lên lớp thực nề nếp nhà trường, tác phong đội viên, nề nếp học tập lớp - Phương pháp thu thập ... giáo viên chủ nhiệm hàng ngày, kịp thời uốn nén học sinh vi phạm, học sinh vi phạm lần trở phê bình kiểm điểm lớp, tái phạm mời phụ huynh phối hợp giáo dục 2) Hoạt động giáo dục lên lớp: a) Nội...
 • 5
 • 2,747
 • 34

kế hoạch chủ nhiệm lớp 6/1 năm 10-11

kế hoạch chủ nhiệm lớp 6/1 năm 10-11
... quản lý lớp chủ nhiệm: - Xây dựng nề nếp tự quản: +Xây dựng đội ngủ ban cán lớp có lực, phẩm chất tốt + GVCN đầu năm tập huấn cho ban cán lớp giải vướng mắc mà em nêu + Xây dựng nề nếp lớp tự ... - Lớp 6/1 không đạt lớp tiên tiến qua khảo sát đầu năm số lượng học sinh yếu nhiều 50% B- Chỉ tiêu biện pháp thực hiện: Chỉ tiêu chung: - Lớp: không đạt lớp tiên tiến, xếp vị ... cầu) b) Biện pháp thực theo dõi, quản lý: - Giáo viên chủ nhiệm, phân công dụng cụ cho học sinh, tổ Hướng dẫn lao động theo kế hoạch - Cùng với lớp phó lao động kĩ luật theo dõi, kiểm tra số lượng...
 • 6
 • 5,017
 • 107

kế hoạch chủ nhiệm lớp 9/5 năm 10-11

kế hoạch chủ nhiệm lớp 9/5 năm 10-11
... tác tổ chức quản lý lớp chủ nhiệm: - Xây dựng đội ngủ ban cán lớp có lực, phẩm chất tốt - CVCN đầu năm tập huấn cho ban cán lớp giải vướng mắc mà em nêu - Xây dựng nề nếp lớp tự quản hoạt động ... cầu) b) Biện pháp thực theo dõi, quản lý: - Giáo viên chủ nhiệm, phân công dụng cụ cho học sinh, tổ Hướng dẫn lao động theo kế hoạch - Cùng với lớp phó lao động kĩ luật theo dõi, kiểm tra số lượng ... hoạt động lớp đẻ phát huy điểm tích cực khắc phục hạn chế xảy - Tổng hợp thông tin từ nhiều mặt, tổ chức bình chọn công khai, dân chủ từ tổ đến lớp đánh giá xếp loại Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn...
 • 6
 • 2,280
 • 24

ke hoach chu nhiem lop

ke hoach chu nhiem lop
... tháng Tiếp tục trì nề nếp, thi đua phong trào học tập lớp Chu n bị hoàn thành loại hồ sơ, sổ sách chu n kiểm tra đánh giá thi đua chuyên môn, TDTT, Y tế học đờng, Hội chữ thập đỏ, công tác ... tháng 11 BGH kết hợp với tổ chuyên môn thành lập lớp chất lợng cao A1, A2 để làm nòng cốt phong trào dạy học, bồi dỡng học sinh Giỏi Phân công giáo viên có trình độ lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm ... viên dạy GDCD lớp tham gia thi dạy chuyên đề GDCD Phòng, chống tệ nạn Xã hội http://www.violet.vn/linh77/ Kế hoạch tháng 10 Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp học tập, chuyên cần học sinh Tiếp tục thi...
 • 10
 • 1,407
 • 20

kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2009-2010 (Quang)

kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2009-2010 (Quang)
... HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 29… (từ ngày 15…/…03./2010 đến ngày 20…./…03./2010) I Mục đích, yêu cầu: - Qua tuần học GVCN học sinh sơ kết, đánh giá lại toàn hoạt động lớp qua mặt giáo dục: hạnh kiểm, học ... HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 30… (từ ngày …22/…03./2010 đến ngày 27…./…03./2010) I Mục đích, yêu cầu: - Qua tuần học GVCN học sinh sơ kết, đánh giá lại toàn hoạt động lớp qua mặt giáo dục: hạnh kiểm, học ... HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN …31 (từ ngày 29…/….03/2010 đến ngày …03./…04./2010) I Mục đích, yêu cầu: - Qua tuần học GVCN học sinh sơ kết, đánh giá lại toàn hoạt động lớp qua mặt giáo dục: hạnh kiểm, học...
 • 15
 • 643
 • 1

XAY DUNG KE HOACH CHU NHIEM LOP

XAY DUNG KE HOACH CHU NHIEM LOP
... đến tháng 5)- (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) ... nhiệm, Anh/ Chị cho biết cấu trúc Kế hoạch chủ nhiệm gồm phần? Nội dung phần? Phiếu học tập số KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG  Bao gồm nội dung (Mẫu tham khảo) Đặc điểm môi trường lớp học (từ việc phân tích ... hệ 1H với 5M) 4.Những chuyên đề sâu để rút kinh nghiệm 5.Điều chỉnh kế hoạch KẾT LUẬN HOẠT ĐỘNG 6.Kế hoạch tháng (từ tháng năm trước đến tháng năm sau)- (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời...
 • 35
 • 1,140
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập