Kế hoạch chủ nhiệm lớp

15 529 25 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 03:10

Kế hoạch chủ nhiệm lớp 11b2 I. Đặc điểm chung 1. Tình hình Lớp : - Tổng số học sinh : 46 học sinh - Đoàn viên : học sinh - Con thơng binh : 01 học sinh - Con liệt sĩ : 0 - Con gia đình khó khăn : 05 học sinh - Tổng số học sinh Nam : 24 học sinh - Tổng số học sinh Nữ : 22 học sinh 2. Cơ cấu tổ chức Lớp : a, Cán bộ Lớp: Lớp trởng : Ngô Thị Học Lớp phó văn thể : Ong Thị Thanh Bí th : Đặng Thị Ngần Lớp phó đời sống: Nguyễn Thị Duyên Lớp phó học tập : Lớp phó lao động: Ngụy Ngọc Trọng b, Cơ cấu Lớp: Lớp đợc chia thành 4 tổ: - Tổ 1 : 12 h/s. Tổ trởng: Nguyễn Văn Công - Tổ 2 : 12 h/s. Tổ trởng: Lơng Thị Thuý Hoài - Tổ 3 : 11 h/s. Tổ trởng: Vũ Thị Thuỷ - Tổ 4 : 11 h/s. Tổ trởng: Nguyễn Văn Tuấn c, Hội tr ởng hội phụ huynh học sinh : Lu Thị Mơ xã Tiến Dũng 1 3. Sơ yếu lý lịch học sinh. TT Họ đệm Tên Ngày Sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú 1 Nguyễn Đình Định 09/11/90 Ninh Xuyên - Tiến Dũng Nam 2 Trần Văn Bắc 19/12/90 Xóm Bắc - Đồng Việt Nam 3 Nguyễn Văn Công 01/06/90 Mỹ Lợng - Lãng Sơn Nam 4 Trần Văn Cờng 10/08/90 Thắng Cơng -Thắng Cơng Nam 5 Phạm Đức Chiến 30/12/90 T Mại - T Mại Nam 6 Nguyễn Thị Duyên 08/07/90 Xóm Nam - Đồng Việt Nữ 7 Ong Thị Hơng 15/04/89 Xóm Tây - Cảnh Thụy Nữ 8 Vũ Trí Hà 14/07/90 Cao Đồng - Đồng Phúc Nam 9 Trần Thị Hải 05/02/90 TK6 - TT Neo Nữ 10 Hoàng Ngọc Hạ 06/05/90 Xóm Chùa - Tiến Dũng Nam 11 Nguyễn Thị Hạt 11/08/90 Yên Sơn - Yên L Nữ 12 Ngô Thị Học 20/05/90 Xóm Bến - Đồng Việt Nữ 13 Ngô Văn Hùng 25/08/90 Đông Thắng - Tiến Dũng Nam 14 Nguyễn Văn Hùng 28/10/90 Đông Hơng - Nham Sơn Nam 15 Lê Văn Hng 24/08/90 Minh Phợng - Nham Sơn Nam 16 Lơng T Thuý Hoài 11/02/90 Hng Thịnh - T Mại Nữ 17 Vũ Trí Hoàng 14/11/90 Đông Thắng - Tiến Dũng Nam 18 Ngụy Thị Hoa 20/09/90 Đông Khánh - T Mại Nữ 19 Hoàng Thị Huyên 20/05/88 Núi Ô - Tiến Dũng Nữ 20 Ngụy Thế Lợng 06/09/90 Đông Khánh - T Mại Nam 21 Trần T Thanh Loan 27/05/90 Thắng Lơng - Thắng Cơng Nữ 22 Đinh Văn Mùi 05/05/90 Xóm Cối - Yên L Nam 23 Phan Thị Ngân 10/03/88 Hạ Long - Đồng Phúc Nữ 24 Nguyễn Văn Ngọ 20/05/90 Xóm ĐN - Đồng Phúc Nam 25 Đặng Thị Ngần 10/09/89 Tràng An - Yên L Nữ 26 Hồ Văn Phơng 25/12/90 Thôn Hạ - Đức Giang Nam 27 Trần Văn Sơn 04/11/90 T Mại - T Mại Nam 28 Nguyễn Văn Tồ 18/03/89 Tiên La - Đức Giang Nam 29 Ong Thị Thanh 30/01/90 Bình Voi - Cảnh Thụy Nữ 30 Vũ Trí Thuỳ 24/04/90 Cao Đồng - Đồng Phúc Nam 31 Vũ Thị Thuỷ 15/07/90 Xóm Mồ - Đức Giang Nữ 32 Ngô Thị Thuỷ 28/08/90 Yên Sơn - Yên L Nữ 33 Dơng Văn Tùng 02/08/89 Nam 34 Nguyễn Văn Toàn 04/11/89 Nam 35 Vũ Thị Trang 26/10/90 Hoàng Phúc - Đồng Phúc Nữ 36 Ngụy Ngọc Trọng 01/01/90 Đông Khánh - T Mại Nam 37 Nguyễn Văn Trởng 11/08/89 Thuận Lý - Tiến Dũng Nam 2 38 Nguyễn Văn Tuấn 24/11/90 Đống Cao - T Mại Nam 39 Phạm Thị Tuyến 24/11/90 Trung Sơn - Đức Giang Nữ 40 Nguyễn Thị Tuyết 21/12/90 TK1 - TT. Neo Nữ 41 Nguyễn Thị Tính 08/05/90 An Phú - Xuân Phú Nữ 42 Nguyễn Thị Vinh 23/08/90 Nữ 43 Nguyễn Văn Vui 25/04/90 Đông Hơng - Nham Sơn Nam 44 Nguyễn Thị Xuân 08/09/90 Cao Đồng - Đồng Phúc Nữ 45 Nguyễn Thị Xuân 25/11/90 Nữ 46 Lê Thị Yến 03/05/90 Việt Thắng - Đồng Phúc Nữ 4. Những thuận lợi - khó khăn: a. Thuận lợi : - Đa số học sinh đều ngoan, lễ phép, có ý thức chấp hành tốt các nội quy của Trờng, Lớp. - Hầu hết các em đều có ý thức học tập , xác định rõ động cơ học tập. - Các bậc phụ huynh học sinh trong lớp đều quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp giáo dục, luôn động viên và tạo điều kiện cho con em học tập. b. Khó khăn : - Là học sinh khối mời, một Lớp mới thành lập nên các em cha quen hết nhau - Các em cha quen với cách học mới nên cha có phơng pháp học tập một cách khoa học nên đã ảnh hởng rất lớn đến mặt bằng chung của Lớp. Đặc biệt, đa số gia đình học sinh của Lớp làm nông nghịêp nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn, do vậy các em phải tham ra lao động cùng gia đình nên thời gian và điều kiện học tập có nhiều hạn chế. II. Nhiệm vụ giáo dục và nội dung. - Lớp 10A8 quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của Nhà trờng, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2005 - 2006 của trờng THPT Yên Dũng số 3. - Chấp hành tốt kỷ cơng của nhà Trờng, hoàn thành tốt các kế hoạch đợc giao. - Tích cực hởng ứng và tham gia các hoạt động ngoại khoá, các phong trào thi đua do Trờng, Đoàn trờng tổ chức. - Không ngừng tu dỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập để đạt kết quả cao. III. Những chỉ tiêu biện pháp. 1. Những căn cứ để đăng ký chỉ tiêu : - Căn cứ vào kế hoạch năm học: 2005 - 2006 của Nhà trờng. - Căn cứ vào tình hình Lớp - Căn cứ vào ý thức, tinh thần, thái độ học tập của mỗi học sinh . 3 a - Văn hoá : Là một Lớp gần cuối của hệ A cho nên một số học sinh trong Lớp lực học có phần hạn chế, một số học sinh ý thức học tập cha cao, khả năng nắm bắt kiến thức của các Em cha nhanh, vẫn còn có một số học sinh có tính ỷ lại. Mặt bằng chung về học tập không đồng đều, tuy nhiên cũng có những em học sinh ham học hỏi, trau dồi tri thức và có ý thức vơn lên. b - Đạo đức : Các em xuất thân đa số từ con nhà nông nên sống hoà đồng, yêu thơng giúp đỡ nhau. Các em ngoan ngoãn, lễ phép, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, có ý thức chấp hành tốt nội quy của Nhà trờng, Đoàn trờng, Lớp đề ra. c - Lao động : Hoàn thành tốt các buổi lao động Nhà trờng phân công. Đa số các em đều có ý thức, nhiệt tình và tích cực trong lao động. Bên cạnh đó vẫn còn một số em cha thực sự có ý thức lao động (Đùa nghịch, uể oải, lản tránh công việc ). 2. Chỉ tiêu thi đua : Để đạt đợc những nhiệm vụ năm học: 2005 - 2006, Lớp 10A8 đề ra các chỉ tiêu nh sau: * Về đạo đức : + Loại tốt : 80% + Loại khá: 15% + Loại TB : 5% * Về học lực : + Giỏi : 2% + Khá : 70% + TB : 28% + Yếu : 0% * Về Lao động - Thể dục - Vệ sinh : + Tốt : 90 % + Khá : 10 % + TB : 0 % * Về danh hiệu thi đua : 4 Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, giáo viên chủ nhiệm cần phải thờng xuyên theo dõi từng hoạt động của học sinh trong Lớp, gần gũi, động viên, giúp đỡ các em hoàn thành tốt các nhiệm vụ đợc giao. Giáo dục cho học sinh tinh thần chịu khó, phấn đấu trong học tập, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng Lớp thành một tập thể đoàn kết vững mạnh. Xây dựng phong trào thi đua giữa các tổ trong Lớp, giữa Lớp với các Lớp khác trong Nhà trờng. Giáo viên chủ nhiệm thờng xuyên thăm gia đình học sinh để hiểu đợc hoàn cảnh của từng em, từ đó có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn để biêt rõ tình hình học sinh học các bộ môn, có biện pháp bồi dỡng học sinh giỏi, giúp đỡ những học sinh yếu kém. Học sinh lớp 10A8 phấn đấu xây dựng Lớp thành Lớp tiên tiến trong năm học: 2005 - 2006. 3. Biện pháp thực hiện : Giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hơng, đất nớc, yêu trờng lớp thầy cô, bạn bè, chăm ngoan lễ phép với thầy cô, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành những tấm gơng sáng, để Lớp đạt đợc mục tiêu là Lớp tiên tiến xuất sắc. Xây dựng cho học sinh lòng say mê học tập, có thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần tự lực tự cờng, vợt qua mọi khó khăn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, có phơng pháp học tập khoa học, hợp lý. Giáo viên có chế độ khen, chê kịp thời nhằm động viên khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Giáo dục cho học sinh có nhận thức đúng đắn về lao động, vệ sinh từ đó các em có trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực hoàn thành công việc đợc giao. Giáo dục cho các em nếp sống văn minh, xây dựng phong trào vở sạch chữ đẹp, tham gia đầy đủ các hoạt động của trờng lớp đề ra. 5 Kế hoạch cụ thể Tháng 9 Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả 1 Từ 6/9 đến 12/09 - ổn định tổ chức Lớp kỷ c- ơng nề nếp, thực hiện nội quy của Trờng. - Nhắc nhở sao sát Lớp thực hiện tốt quy định nhà trờng - GVCN lên Lớp 15 truy bài đầu giờ & thực hiện bình nhật cuối giờ. - Thờng xuyên theo dõi việc thực hiện nội quy của học sinh. Đa số học sinh chấp hành tốt 2 Từ14/9 đến 20/09 - Tiếp tục ổn định nề nếp kỷ cơng. - Nhắc nhở HS học tập tốt - GV đề ra các biện pháp kỷ luật khiển trách HS vi phạm nội quy. - Nhắc nhở cán bộ lớp theo dõi nhắc nhở các tổ viên 3 Từ 22/9 đến 29/09 - Theo dõi kiểm tra việc học tập vui chơi của HS. - GV đôn đốc, nhắc nhở Lớp hoàn thành hết các loại tiền . - Kiểm điểm h/s vi phạm - GVCN lên Lớp đầu giờ - GVCN cùng cán bộ Lớp th- ờng xuyên theo rõi nhắc nhở các tổ viên. - Thăm gia đình HS 6 Tháng 10 Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả 1 Từ 29/9 đến 5/10 - Duy trì kỷ cơng nề nếp - Phát động thi đua chào mừng ĐH Đoàn trờng. - Theo dõi sát sao từng HS - Kiểm tra vấn đề trang phục, đeo huy hiệu. - Đôn đốc việc đóng tiền - GVCN thờng xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh - Khích lệ các Em tham gia học tập, các hoạt động phong trào. - Có hình thức kỷ luật những học sinh vi phạm, khen những học ngoan 2 Từ 6/9 đến 12/10 - Phát huy hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật & ý thức tự giác của HS - Phát động phong trào VN, TDTT tham gia đội VN nhà trờng - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Bác Hồ gửi th cho ngành GD - GVCN vẫn duy trì việc lên lớp đầu giờ, thực hiện bình nhật cuối ngày - GVCN kết hợp với BCS Lớp, khích lệ các Em tham gia nhiệt tình. - Cán bộ lớp theo dõi hoạt động của lớp, báo cáo chi tiết cho giáo viên chủ nhiệm. 3 Từ 13/10 đến 19/10 - Tiếp tục duy trì mọi hoạt động kỷ cơng của lớp, phát động phong trào thi đua học tốt - Phát động phong trào TDTT GVCN + Cán bộ Lớp đánh giá xếp loại đạo đức cho học sinh trong Lớp. Khen thởng & xử phạt nghiêm minh. 4 Từ 20/10 đến 25/10 - Duy trì nề nếp học sinh, xử lý các học sinh vi phạm trong tháng - Đánh giá, xếp loại đạo đức cho học sinh 2 tháng đầu - Thăm một số gia đình h/s - GVCN + Cán bộ lớp theo dõi sát sao, đôn đốc HS thực hiện tốt các nề nếp 7 Tháng 11 Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả 1 Từ 3/11 đến 8/11 - Duy trì kỷ cơng nề nếp - Theo dõi sát sao từng HS - Kiểm tra vấn đề trang phục, đeo huy hiệu. - GVCN thờng xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh - Có hình thức kỷ luật những học sinh vi phạm, khen những học ngoan 2 Từ 10/11 đến 15/11 - ổn định nề nếp, chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Phê bình các học sinh mắc khuyết điểm - Thăm nhà học sinh - GVCN vẫn duy trì việc lên lớp đầu giờ, thực hiện bình nhật cuối ngày - Cán bộ lớp theo dõi hoạt động của lớp, báo cáo chi tiết cho giáo viên chủ nhiệm. 3 Từ 17/11 đến 22/11 - Tiếp tục duy trì mọi hoạt động kỷ cơng của lớp, phát động phong trào thi đua học tốt - Làm bảng hoa điểm tốt, làm báo tờng. Chuẩn bị văn nghệ, TDTT GVCN + Cán bộ lớp đánh giá xếp loại đạo đức cho học sinh trong lớp. Khen th- ởng & xử phạt nghiêm minh Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về tình hình HS 4 Từ 24/11 đến 29/11 - Duy trì nề nếp học sinh, xử lý các học sinh vi phạm trong tháng - Đánh giá , xếp loại đạo đức cho học sinh - Thăm một số gia đình học sinh - GVCN + Cán bộ lớp theo dõi sát sao, đôn đốc HS thực hiện tốt các nề nếp 8 Tháng 12 Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả 1 Từ 1/12 đến 6/12 - Duy trì kỷ cơng nề nếp - Theo dõi sát sao từng HS -Theo dõi kết quả học tập rèn luyện của học sinh. - Nhắc nhở, dông đốc, ôn tập cho các Em chuẩn bị thi hết học kỳ I - GVCN thờng xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh - Có hình thức kỷ luật những học sinh vi phạm,khen những học ngoan 2 Từ 8/12 đến 14/12 - Phát huy hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật & ý thức tự giác của HS - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Viêt Nam - GVCN vẫn duy trì việc lên lớp đầu giờ, thực hiện bình nhật cuối ngày - Cán bộ lớp theo dõi hoạt động của lớp, báo cáo chi tiết cho giáo viên chủ nhiệm. 3 Từ 16/12 đến 22/12 - Tiếp tục duy trì mọi hoạt động kỷ cơng của Lớp, phát động phong trào thi đua học tốt - Nhắc nhở các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ I - GVCN luôn nhắc nhở, h- ớng dẫn các ôn tập tốt để chuẩn bị cho thi học kỳ I. - Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về tình hình HS 4 Từ 24/12 đến 30/12 - Duy trì nề nếp học sinh, xử lý các học sinh vi phạm trong tháng - Đánh giá, xếp loại đạo đức cho học sinh trong tháng. - Thăm một số gia đình học sinh - GVCN + Cán bộ lớp theo dõi sát sao, đôn đốc HS thực hiện tốt các nề nếp. - Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh về tình hình HS 9 Th¸ng 1 TuÇn Néi dung BiÖn ph¸p KÕt qu¶ 1 Tõ ®Õn 2 Tõ ®Õn 3 Tõ ®Õn 4 Tõ ®Õn 10 [...]... học sinh- Tổng sè häc sinh Nam : 24 häc sinh- Tæng sè học sinh Nữ : 22 học sinh2. Cơ cấu tổ chức Lớp :a, Cán bộ Lớp: Lớp trởng : Ngô Thị Học Lớp phó văn thể : Ong Thị Thanh Bí th : Đặng Thị Ngần Lớp phó đời sống: Nguyễn Thị Duyên Lớp phó học tập : Lớp phó lao động: Ngụy Ngọc Trọng b, Cơ cấu Lớp: Lớp đợc chia thành 4 tổ: - Tổ 1 : 12 h/s. Tổ trởng: Nguyễn Văn Công - Tổ 2 : 12 h/s. Tổ trởng: Lơng... phạmtrong tháng - Đánh giá, xếp loại đạođức cho học sinh trongtháng.- Thăm một số gia đình họcsinh- GVCN + Cán bộ lớp theodõi sát sao, đôn đốc HS thựchiện tốt các nề nếp.- Gặp gỡ, trao đổi với phụhuynh về tình hình HS9 Kế hoạch chủ nhiệm lớp 11b2I. Đặc điểm chung1. Tình hình Lớp : - Tổng số học sinh : 46 học sinh- Đoàn viên : học sinh - Con thơng binh : 01 häc sinh- Con liÖt sÜ : 0- Con... đà ảnh hởng rất lớn đến mặt bằng chung của Lớp. Đặc biệt, đa số gia đình họcsinh của Lớp làm nông nghịêp nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn, do vậy các em phảitham ra lao động cùng gia đình nên thời gian và điều kiện học tập có nhiều hạn chế.II. Nhiệm vụ giáo dục và nội dung.- Lớp 10A8 quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của Nhà trờng, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2005 - 2006 của trờng THPT... động phong trào thiđua chào mừng ngày thànhlập quân đội nhân dân ViêtNam- GVCN vẫn duy trì việc lên lớp đầu giờ, thực hiện bìnhnhật cuối ngày- Cán bộ lớp theo dõi hoạtđộng của lớp, báo cáo chitiết cho giáo viên chủ nhiệm. 3Từ16/12đến22/12- Tiếp tục duy trì mọi hoạtđộng kỷ cơng của Lớp, phátđộng phong trào thi đua họctốt- Nhắc nhở các em chuẩn bịtốt cho kỳ thi học kỳ I- GVCN luôn... Trờng, hoàn thành tốt các kế hoạch đợc giao.- Tích cực hởng ứng và tham gia các hoạt động ngoại khoá, các phong trào thi đuado Trờng, Đoàn trờng tổ chức.- Không ngừng tu dỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập để đạt kết quả cao.III. Những chỉ tiêu biện pháp.1. Những căn cứ để đăng ký chỉ tiêu :- Căn cứ vào kế hoạch năm học: 2005 - 2006 của Nhà trờng.- Căn cứ vào tình hình Lớp - Căn cứ vào ý thức,... hoạch năm học: 2005 - 2006 của Nhà trờng.- Căn cứ vào tình hình Lớp - Căn cứ vào ý thức, tinh thần, thái độ học tập của mỗi học sinh .3 Tháng 5Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả1Từđến2Từđến3Từđến4TừđếnGiáo viên chủ nhiệm lớp 10A8. Vũ Tiến Thành14 ... đều ngoan, lễ phép, có ý thức chấp hành tốt các nội quy của Trờng, Lớp. - Hầu hết các em đều có ý thức học tập , xác định rõ động cơ học tập.- Các bậc phụ huynh học sinh trong lớp đều quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, vì sựnghiệp giáo dục, luôn động viên và tạo điều kiện cho con em học tập.b. Khó khăn :- Là học sinh khối mời, một Lớp mới thành lập nên các em cha quen hết nhau- Các em cha quen với... Tháng 12Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả1Từ1/12đến6/12- Duy trì kỷ cơng nề nếp- Theo dõi sát sao từng HS-Theo dõi kết quả học tậprèn luyện của học sinh.- Nhắc nhở, dông đốc, ôntập cho các Em chuẩn bị thihết học kỳ I- GVCN thờng xuyên theodõi, kiểm tra việc thực hiệnnội... Thị Thuý Hoài - Tổ 3 : 11 h/s. Tổ trởng: Vũ Thị Thuỷ - Tổ 4 : 11 h/s. Tổ trởng: Nguyễn Văn Tuấnc, Hội tr ởng hội phụ huynh học sinh :Lu Thị Mơ xà Tiến Dũng1 15 Tháng 3Tuần Nội dung Biện pháp Kết quả1Từđến2Từđến3Từđến4Từđến12 38 Nguyễn VănTuấn24/11/90 Đống Cao - T Mại Nam39 Phạm ThịTuyến24/11/90 Trung Sơn - Đức Giang Nữ40Nguyễn ThịTuyết21/12/90 TK1 - TT. Neo Nữ41Nguyễn . Lớp thành một tập thể đoàn kết vững mạnh. Xây dựng phong trào thi đua giữa các tổ trong Lớp, giữa Lớp với các Lớp khác trong Nhà trờng. Giáo viên chủ nhiệm. tổ chức Lớp : a, Cán bộ Lớp: Lớp trởng : Ngô Thị Học Lớp phó văn thể : Ong Thị Thanh Bí th : Đặng Thị Ngần Lớp phó đời sống: Nguyễn Thị Duyên Lớp phó học
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chủ nhiệm lớp, Kế hoạch chủ nhiệm lớp, Kế hoạch chủ nhiệm lớp

Bình luận về tài liệu ke-hoach-chu-nhiem-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP