Địa lý dân cư, kinh tế xã hội Việt nam

THÔNG TIN ĐỊA TỰ NHIÊN - KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM (ĐỊA 12)

THÔNG TIN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (ĐỊA LÝ 12)
... quan (Bắc nam Bạch Mã) Xứ địa lí Xứ địa máng Đông Dương Xứ Hoa Nam mìền địa tự nhiên Phân hóa theo Đông-Tây Phân hóa theo đai cao Câu : Các quy luật địa lí với phân hóa thiên nhiên Việt Nam 10 ... thành phần tự nhiên phản ảnh đặc điểm chung miền địa tự nhiên 13 Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ Đặc điểm chung Quan hệ với Nền Hoa Nam Mốí quan hệ thành phần tự nhiên Kiến tạo- địa chất -Uốn nếp, ... phần tự nhiên Kiến tạo - Địa chất - Kết thúc địa máng sớm Tân kiến tạo nâng mạnh, macma bazan - Nhiều mỏ dầu khí Địa hình-sông ngòi - Khối núi cổ, sơn nguyên, cao nguyên bazan.Hướng vòng cung -...
 • 16
 • 580
 • 6

Địa kinh tế hội việt nam (các nguồn lực)

Địa lý kinh tế  xã hội việt nam (các nguồn lực)
... dục, y tế, phát triển văn hóa mới, chống tệ nạn hội, mặt trái kinh tế thị trường Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Vị trí địa lí ... thực đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - Đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia - Có biện ... Vùng đặc quyền kinh tế Được xác định rộng 200 hải (tính từ mép đường sở) Việt Nam có quyền lợi hoàn toàn, riêng biệt kinh tế thăm dò, khai thác, bảo vệ, sử dụng quản tất nguồn tài nguyên...
 • 129
 • 409
 • 1

dia ly kinh te xa hoi viet nam

dia ly kinh te xa hoi viet nam
... dương, thuộc khu vực Đông Nam Á Việt Nam giáp với nước Trung Quốc phía Bắc, Vònh Thái Lan phía Tây Nam, nước Campuchia nước Lào phía Tây Biển đông phía đông nam Lãnh thổ Việt nam chụp từ vệ tinh Đòa ... Trường sơn Bắc: • Kéo dài từ phía tây tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Nam – Đà Nẵng Đèo HẢI VÂN * Vùng núi Trường sơn nam: Nằm phía tây tỉnh Nam Trung Bộ Phía sau dãy núi Tây Nguyên (cao nguyên phía Tây) ... DÀN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN III DÂN SỐ XÃ HỘI IV KINH TẾ V VĂN HÓA Tên nước: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thủ đô: HÀ NỘI Diện tích: 331.690 km2 (Sếp thứ 65 giới) Dân số:...
 • 149
 • 266
 • 2

Địa kinh tế hội Việt Nam

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam
... dục, y tế, phát triển văn hóa mới, chống tệ nạn hội, mặt trái kinh tế thị trường Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Vị trí địa lí ... thực đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - Đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia - Có biện ... Vùng thềm lục địa Bao gồm đáy biển lòng đất đáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên lục địa Việt Nam mở rộng lãnh hải rìa lục địa (nơi chưa đến 200 hải tính đến 200 hải lý) Việt Nam có quyền hoàn...
 • 120
 • 283
 • 3

Tài liệu Giáo trình địa kinh tế hội Việt Nam ppt

Tài liệu Giáo trình địa lý kinh tế xã hội Việt Nam ppt
... NGUYÊN THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ - Ý nghĩa phát triển kinh tế - hội 1.1.1 Vị trí địa phạm vi lãnh thổ a Trên đất liền - Vị trí: ... thực đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - Đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia - Có biện ... Đường lối Đổi khẳng định từ Đại hội Đảng CSVN lần thứ VI (1986), đưa kinh tế nước ta phát triển theo xu thế: Dân chủ hoá đời sống kinh tế - hội; Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần;...
 • 124
 • 1,492
 • 25

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA KINH TẾ HỘI VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÝ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM
... dân số Việt Nam Tình hình gia tăng dân số hậu kinh tế - hội, trị trở thành mối quan tâm cộng đồng quốc tế quốc gia Do sớm nhận thức hậu việc tăng nhanh dân số phát 30 triển kinh tế - hội, ... triển kinh tế - hội quốc gia phụ thuộc vào qui mô số dân hoạt động kinh tế; vào chất lượng, tính ổn định thường xuyên việc làm, vấn đề làm sở để hoạch định chiến lược pháp triển kinh tế - hội ... dục, y tế, phát triển văn hóa mới, chống tệ nạn hội, mặt trái kinh tế thị trường Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 Vị trí địa lí...
 • 46
 • 1,307
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ĐỊA KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
... Địa kinh tế - hội Việt Nam, NXB ĐHSP HN - Giáo trình Địa kinh tế - hội Việt Nam Tập 1, NXB GD 2000 - Các tài liệu, trang web có liên quan 10 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp ... kinh tế - hội CÂU HỎI ÔN TẬP Thảo luận vùng kinh tế với nội dung sau: - Sơ lược vị trí địa lãnh thổ vùng - Đặc điểm môi trường tài nguyên thiên nhiên - Hiện trạng phát triển kinh tế - ... lãnh thổ Việt Nam Vùng KTTĐMT a Phạm vi lãnh thổ b Các nguồn lực phát triển kt-xh c Hiện trạng phát triển KT-XH VKTTĐMT Lê Thị Tuyết Thanh Địa kinh tế - hội Việt Nam Vùng kinh tế trọng...
 • 7
 • 1,426
 • 13

Địa kinh tế hội Việt Nam - phần 1 pptx

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam - phần 1 pptx
... 12 - 10 Nam T.Bộ - 12 - 11 Tây Nguyên - 10 7-9 Nam Bộ - 10 - 10 Bảng 1. 5 Nhiệt độ lượng mưa trung bình địa điểm Hà Nội, Huế TP Hồ Chí Minh Tháng 10 11 12 TB/n 16 76 23,5 23,4 18 ,2 43,4 21, 4 13 0,7 ... PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1. 1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC 1. 1 .1 Vị trí địa phạm vi lãnh thổ a Trên đất liền - Vị trí: ... theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế từ 19 95 – 2008 (%) 19 95 19 97 19 99 20 01 2003 2005 2007 2008 Tổng số 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 Kinh tế Nhà nước 40 .18 40.48 38.74...
 • 104
 • 319
 • 5

Địa kinh tế hội Việt Nam - phần 2 ppsx

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam - phần 2 ppsx
... 1999 20 01 20 03 20 05 20 08 27 93,1 24 80,0 21 22, 5 23 97 ,2 2435,8 29 96,4 35 62, 3 25 5,8 175,7 129 ,5 117,5 98,4 157,0 186,1 826 ,0 691,3 705,4 767,1 710 ,2 1050,9 127 8,3 5 72, 0 464,6 475,0 519,7 525 ,2 771 ,2 ... 1051,7 25 4,0 22 6,7 23 0,4 24 7,4 185,0 27 9,7 22 6,6 653,5 646,8 497,0 553 ,2 656,3 833 ,2 1057 ,2 323 ,4 29 0,7 21 9,4 23 5 ,2 293,6 310,8 388 ,2 330,1 356,1 27 7,6 318,0 3 62, 7 522 ,4 669,0 415,3 335,1 24 3,5 ... thành phần kinh tế năm từ 1995 – 20 08 (%) Thành phần kinh tế 1995 1998 20 02 2008 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 - Khu vực kinh tế Nhà nước 50 ,29 45,93 40 ,26 25 ,20 + Kinh tế quốc doanh 24 , 62 22, 09...
 • 131
 • 437
 • 4

Địa kinh tế hội Việt Nam - phần 3 pptx

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam - phần 3 pptx
... 1.77 22 .32 DH Nam Trung Bộ 4 436 .1 21. 23 48 .31 5.48 1.51 23. 47 Đà Nẵng 128 .3 7.17 49.42 30 .09 4 .36 8.96 Quảng Nam 10 43. 8 10.65 51.50 2.78 1.98 33 .08 Quảng Ngãi 515 .3 23. 79 47.10 3. 43 1.82 23. 85 Bình ... 76.06 3. 80 0.90 7 .34 Lào Cai 638 .4 12. 53 48. 23 2.40 0. 53 36 .31 Yên Bái 689.9 11 .39 65.75 4 .38 0.65 17. 83 Thái Nguyên 35 3.4 28. 13 48.84 5.60 2.86 14.57 Lạng Sơn 832 .8 12.16 50.02 2.11 0.70 35 .00 ... Giang 38 2.7 32 .01 34 .94 13. 38 5.54 14.14 Phú Thọ 35 2.8 28 .37 47.45 6. 63 2.55 14.99 Quảng Ninh 609.9 8.82 52.47 5.49 1.56 31 .66 Tây Bắc 37 53. 2 13. 36 49.22 1.27 0.88 35 .26 Điện Biên 956 .3 12.61...
 • 111
 • 198
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình địa lý kinh tế xã hội việt namtài liệu địa lý kinh tế xã hội việt nambài giảng địa lý kinh tế xã hội việt namđịa lý kinh tế xã hội việt namđịa lý kinh tế xã hội việt nam 1địa lý kinh tế xã hội việt nam 2môn địa lý kinh tế xã hội việt namsách địa lý kinh tế xã hội việt namdân cư kinh tế xã hội trung và nam mĩkhái quát về vị trí địa lý tình hình kinh tế xã hội và công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcđặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế xã hội của lưu vực sông bacác nhân tố dân cư kinh tế xã hộichính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến của kinh tế xã hội việt namvị trí địa lý dân cư kinh tế quận thủ đứckhái quát những đặc điểm cơ bản về địa lý văn hóa kinh tế xã hội tỉnh nghệ anCách up rom tối ưu cho android spreadtrumNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xuân cươngThực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái NguyênTHỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMPhân tích quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kì trước đổi mới(19751986) .Suy nghĩ của nhóm về cách nhìn của giới trẻ hiện nay về thời bao cấpLập kết hoạch PR cho công ty cổ phần TraphacoBột mì vĩnh cửu alexanderromanovichbelyaevĐánh giá sự đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài bò sát (reptilia) và ếch nhái (amphibia) tại trạm đa dạng sinh học mê linh, tỉnh vĩnh phúcThực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giáo viên ở các trường trung học phổ thông, tỉnh An GiangThực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Lạng SơnThực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú ThọThực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yênthực trạng xây dựng và hoàn thiện chính sách kinh tếTIỂU THUYẾT DƯƠNG HƯỚNGXÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN SÓNG NGẮN VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG DẢI TẦN TỪ 6MHZ ĐẾN 16MHZBài giảng an toàn vệ sinh viên phần 8 xử phạt hành chínhBài giảng an toàn vệ sinh viên phần 2 chế độ chính sáchBài thuyết minh Hà NộiTính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông LamTính toán tấm composite cốt hạt có tính đến sự truyền nhiệt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập