ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ VÀ MIỄN DỊCH TRUNG GIAN TẾ BÀO

ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ MIỄN DỊCH TRUNG GIAN TẾ BÀO

ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ VÀ MIỄN DỊCH TRUNG GIAN TẾ BÀO
... tế bào đích Đáp ứng miễn dịch trung gian tế bào có vai trò quan trọng việc loại bỏ vi khuẩn, vi rut sống tế bào, tế bào ung thư tế bào ghép Tế bào lympho TCD4 khởi động đáp ứng miễn dịch Tế bào ... cytokin từ tế bào lympho T) II Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Miễn dịch trung gian tế bào thuộc phạm vi nhiệm vụ tế bào lympho T Sau tế bào lympho T chấm dứt phát triển tuyến ức, vào máu ... động đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào lẫn miễn dịch dịch thể : - Miễn dịch trung gian tế bào + Tế bào lympho TCD4 gây viêm (Th1) có khả nhận diện phức hợp KN-MHC lớp II đại thực bào nhiễm...
 • 14
 • 233
 • 0

Số lượng Lympho bào B máu ngoại vi khả năng đáp ứng tạo kháng thể chống Vacxin viêm gan B của người KAtu docx

Số lượng Lympho bào B máu ngoại vi và khả năng đáp ứng tạo kháng thể chống Vacxin viêm gan B của người KAtu docx
... virus B Số < /b> lợng lympho < /b> b o < /b> B đáp ứng tạo kháng thể chống vacxin vi m gan B ngời Kinh: B ng 3: Số < /b> lợng lympho < /b> b o < /b> B máu ngoại vi B ng 2: Nồng độ kháng thể chống HBsAg Giới n X SD p Không đáp ứng ... 2004 Số < /b> lợng lympho < /b> b o < /b> B 1mm3 máu nam nữ không khác biệt p > 0,05 Tính chung nam nữ: 354,9+101,1 Đáp ứng tạo kháng thể chống vacxin vi m gan B sau mũi tiêm: đợc b o vệ để phòng b nh vi m gan virus ... khỏe b nh thờng Trung tâm y tế huyện Nam Đông, Huế - Khả đáp ứng tạo kháng thể chống vacxin vi m gan B: 64 ngời có HBsAg (-), kháng thể chống HBsAg (-) Sau tiêm đủ mũi vacxin vi m gan B (EngerixB...
 • 5
 • 215
 • 0

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ ĐỐI VỚI VẮCXIN PHÒNG VIÊM GAN B Ở TRẺ CÓ MẸ MANG HBsAg

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ ĐỐI VỚI VẮCXIN PHÒNG VIÊM GAN B Ở TRẺ CÓ MẸ MANG HBsAg
... cho trẻ mẹ mang HBsAg( +) sinh Nghiên cứu hai mục đích: - Đánh giá < /b> đáp < /b> ứng < /b> miễn dịch sau tiêm phòng < /b> vắcxin < /b> VGB trẻ mẹ mang HBsAg cách xét nghiệm dấu ấn HBsAg định lượng kháng < /b> thể < /b> anti-HBs ... HBIg làm tăng tỷ lệ trẻ kháng < /b> thể < /b> b o vệ hai nhóm trẻ mẹ HBeAg(+) HBeAg(-) Như nghiên cứu HBIg làm giảm tỷ lệ lây truyền VRVGB từ mẹ sang trẻ mẹ HBeAg(+) tác dụng rõ rệt trẻ mẹ HBeAg(-) ... độ đáp < /b> ứng < /b> miễn dịch chống virus viêm < /b> gan < /b> B trẻ sơ sinh mẹ HBsAg( +) sinh tiêm phòng < /b> vắcxin < /b> viêm < /b> gan < /b> B Khảo sát mối liên quan số dấu ấn virus viêm < /b> gan < /b> B máu mẹ, máu cuống rốn với < /b> mức độ đáp < /b> ứng...
 • 160
 • 276
 • 0

tóm tắt luận án đánh giá đáp ứng tạo kháng thể sau tiêm phòng vắcxin viêm gan b ở trẻ có mẹ mang hbsag

tóm tắt luận án đánh giá đáp ứng tạo kháng thể sau tiêm phòng vắcxin viêm gan b ở trẻ có mẹ mang hbsag
... 2,7 lần trẻ b mẹ HBsAg( +) HBeAg(-) 3.3 Hiệu tiêm < /b> phòng < /b> vắcxin < /b> viêm < /b> gan < /b> B trẻ mẹ mang HBsAg B ng 3.2: Kết tiêm < /b> phòng < /b> nồng độ kháng < /b> thể < /b> anti-HBs lúc 12 tháng tuổi Trẻ Trẻ HBsAg (-) HBsAg( +) ... (10/23) trẻ sinh từ mẹ đồng thời HBeAg(+) /HBsAg( +) HBsAg( +) sau < /b> tiêm < /b> phòng < /b> 2,6% (1/38) trẻ sinh từ b mẹ HBeAg(-)/ HBsAg( +) HBsAg( +) sau < /b> tiêm < /b> phòng < /b> Nguy tương đối HBsAg( +) sau < /b> tiêm < /b> ... lần 4.3 Hiệu tiêm < /b> phòng < /b> vắcxin < /b> viêm < /b> gan < /b> B trẻ mẹ mang HBsAg Theo b ng 3.2 sau < /b> tiêm < /b> phòng < /b> 17 trẻ (6,9%) HBsAg( +) Như 93,1% trẻ sau < /b> tiêm < /b> phòng < /b> không nhiễm VRVGB 5,7% kháng < /b> thể < /b> ...
 • 25
 • 222
 • 0

đánh giá đáp ứng tạo kháng thể sau tiêm phòng vắcxin viêm gan b ở trẻ có mẹ mang hbsag đ

đánh giá đáp ứng tạo kháng thể sau tiêm phòng vắcxin viêm gan b ở trẻ có mẹ mang hbsag đ
... cho trẻ mẹ mang HBsAg( +) sinh Nghiên cứu hai mục đ ch: - Đ nh giá < /b> đ p < /b> ứng < /b> miễn dịch sau < /b> tiêm < /b> phòng < /b> vắcxin < /b> VGB trẻ mẹ mang HBsAg cách xét nghiệm dấu ấn HBsAg đ nh lƣợng kháng < /b> thể < /b> anti-HBs ... 1 B GIÁO DỤC VÀ Đ O TẠO B Y TẾ TRƢỜNG Đ I HỌC Y HÀ NỘI PHÍ Đ C LONG Đ NH GIÁ Đ P ỨNG TẠO KHÁNG THỂ Đ I VỚI VẮCXIN PHÕNG VIÊM GAN < /b> B TRẺ CÓ MẸ MANG HBsAg Chuyên ngành: Nhi ... nên tiêm < /b> vắcxin < /b> VGB da cho trẻ em, đ c biệt trẻ sinh từ b mẹ mang HBsAg không gây đ ợc đ p < /b> ứng < /b> kháng < /b> thể < /b> đ b o vệ trẻ [1], [2] 1.3.3 Tiêm < /b> đ ng thời phối hợp với vắcxin < /b> khác Trẻ sinh tiêm < /b> phòng...
 • 164
 • 161
 • 0

Lympho bào T đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào

Lympho bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
... t bo NK, LAK,K 2.3.4.Vai trũ ca Th Vai trò lympho bào TCD8 T bào TCD4 (peptide+MHCII) T bào T độc di t Tế bào Th1 T bào Th2 Vai trò t bào NK (ADCC) T bào NK T bào NK HH T bào NK Vai trũ ... ặc t nh chung cytokin Cytokin nhiều loại t bào ti t sau ho t hóa M t cytokin nhiều loại t bào ti t loại t bào ti t nhiều loại cytokin IFN t bào: lympho T, NK ti t Th (TCD4) ti t 22 cytokin: ... Tuyến ức trởng thành t bào lympho T Tế bào lympho t Các giai đoạn trởng thành lympho T Tế bào lympho t Sự bit hoa lympho T tuyến ức 2.Chc nng lympho bo T 2.1 Chc nng nhn bit khỏng nguyờn 2.2 Chc...
 • 52
 • 890
 • 4

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHÁNG THỂ QUA LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ ĐỂ PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY SƯNG PHÙ ĐẦU DO E. coli Ở LỢN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHÁNG THỂ QUA LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ ĐỂ PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY VÀ SƯNG PHÙ ĐẦU DO E. coli Ở LỢN
... [36] Để sớm tạo loại thuốc phòng chữa trị hiệu quả, an toàn bệnh tiêu chảy sng phù đầu E coli gây lợn, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng để phòng chống tiêu chảy ... đặc hiệu kháng thể phòng chữa bệnh tiêu chảy sng phù đầu lợn E coli Luận văn thạc sĩ - Trần Văn Khánh Chơng 1: Tổng Quan 1.1 Tình hình nghiên cứu E coli gây bệnh tiêu chảy phù đầu lợn 1.1.1 ... 3.2 Nghiên cứu khả sản sinh độc tố Của chủng E coli Nh trình bày, độc tố E coli thành phần gây bệnh tiêu chảy sng phù đầu lợn Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu việc chế tạo kháng thể chống lại kháng...
 • 83
 • 990
 • 3

Nghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng chống tiêu chảy sưng phù đầu do E. coli ở lợn

Nghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng chống tiêu chảy và sưng phù đầu do E. coli ở lợn
... [36] Để sớm tạo loại thuốc phòng chữa trị hiệu quả, an toàn bệnh tiêu chảy sưng phù đầu E coli gây lợn, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng để phòng chống tiêu chảy ... hiệu – kháng thể phòng chữa bệnh tiêu chảy sưng phù đầu lợn E coli Luận văn thạc sĩ - Trần Văn Khánh Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ E coli GÂY BỆNH TIÊU CHẢY VÀ PHÙ ĐẦU LỢN 1.1.1 ... TIÊU CHẢY VÀ PHÙ ĐẦU LỢN DO E coli GÂY RA 1.4.1 Bệnh tiêu chảy E coli lợn Bệnh tiêu chảy lợn trở thành bệnh gây thiệt hại lớn mặt kinh tế Nó chia làm ba loại bệnh viêm ruột như: tiêu chảy lợn...
 • 84
 • 1,066
 • 3

NGHIÊN cứu CHẾ tạo KHÁNG THỂ QUA LÒNG đỏ TRỨNG gà để PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY SƯNG PHÙ đầu DO e coli ở lợn (2)

NGHIÊN cứu CHẾ tạo KHÁNG THỂ QUA LÒNG đỏ TRỨNG gà để PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY và SƯNG PHÙ đầu DO e coli ở lợn (2)
... (ETEC), Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), Verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) Adherencia Enteropathogenic Escherichia coli (AEEC) E coli gây bệnh tiêu chảy phù đầu lợn có mặt hầu hết ... [36] Để sớm tạo loại thuốc phòng chữa trị hiệu quả, an toàn bệnh tiêu chảy sng phù đầu E coli gây lợn, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng để phòng chống tiêu chảy ... xuất tiêu chảy, độc tố đờng ruột cổ điển (STEC/ETEC) [31] 1.4 Bệnh tiêu chảy phù đầu lợn E coli gây 1.4.1 Bệnh tiêu chảy E coli lợn 19 Luận văn thạc sĩ - Trần Văn Khánh Bệnh tiêu chảy lợn trở thành...
 • 63
 • 275
 • 0

kháng thể globulin miễn dịch

kháng thể globulin miễn dịch
... Đầu Globulin miễn dịch phân tử có khả kết hợp đặc hiệu với kháng ngun Kháng thể có huyết tương, thể dịch, lympho B Kháng thể tạo ngẫu nhiên, độc lập với kháng ngun Cấu Trúc Cơ Bản Của Phân Tử Kháng ... Idiotip đặc hiệu globulin miễn dịch epitop định có cá thể - Trong thể kháng thể kháng lại Idiotip mình, hình thành mạng tương tác Idiotip – Anti idiotip Chức kháng thể Phân tử kháng thể gồm chức ... khác biệt loại kháng thể Idiotip kháng thể - Vùng V V có cấu trúc khơng gian đặc H L hiệu - Khi dùng kháng thể vật làm kháng ngun để gây miễn dịch cho vật khác đồng gien tạo kháng thể chống với...
 • 29
 • 614
 • 2

Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào (Cell-mediated Immunity) potx

Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào (Cell-mediated Immunity) potx
... đặc hiệu với QĐKN Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu tế bào T phụ trách gọi đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Hai kiểu đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Kiểu tế bào TCD4+ thực tác động lên ... - CMI) B Đáp ứng miễn dịch dịch thể T Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Kháng nguyên Mục tiêu công loại đáp ứng miễn dịch đặc hiệu Miễn dịch dịch thể chống lại vi sinh vật ngoại bào độc ... quan sát dẫn đến hiểu biết loại đáp ứng miễn dịch đặc hiệu tế bào đảm trách Nắm hai hình thức đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào vai trò chúng chống VSV nội bào Biết cách đánh giá phản ứng...
 • 36
 • 848
 • 12

ÐÁP ỨNG MIỄN DỊCH QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO (Kỳ 1) potx

ÐÁP ỨNG MIỄN DỊCH QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO (Kỳ 1) potx
... thể Tầm quan trọng đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào nhận mà hệ thống bị khiếm khuyết Trẻ bị hội chứng DiGeorge đẻ tuyến ức tế bào T hệ thống đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Thường ... tiểu quần thể tế bào Th thực tham gia vào phản ứng mẫn týp muộn Trong chương đề cập đến tế bào chế thực liên quan đến loại đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Ðáp ứng gây độc tế bào trực tiếp ... hệ thống miễn dịch dùng để loại bỏ tế bào lạ tế bào thân biến đổi tạo phản ứng gây độc tế bào trực tiếp làm tan tế bào đích Người ta xác định số điểm khác chế thực gây độc tế bào tế bào chia...
 • 6
 • 203
 • 0

ÐÁP ỨNG MIỄN DỊCH QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO (Kỳ 2) potx

ÐÁP ỨNG MIỄN DỊCH QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO (Kỳ 2) potx
... 13.1) Ngoài tế bào Th tế bào phụ đại thực bào cần thiết phản ứng lympho hỗn hợp Khi loại bỏ tế bào kết dính (chủ yếu đại thực bào) khỏi quần thể tế bào kích thích đáp ứng tăng sinh phản ứng lympho ... hoạt tính tế bào thử nghiệm khác Vai trò tế bào Th phản ứng lympho hỗn hợp chứng minh cách sử dụng kháng thể kháng dấu ấn CD4 màng tế bào Th Trong phản ứng lympho hỗn hợp, tế bào T đáp ứng nhận ... ứng lympho hỗn hợp chiều, quần thể không đáp ứng tăng sinh cho ta tế bào kích thích tế bào có kháng nguyên khác gien loài mà kháng nguyên kháng nguyên lạ tế bào T đáp ứng Trong vòng 24 - 48 tế...
 • 5
 • 272
 • 1

ÐÁP ỨNG MIỄN DỊCH QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO (Kỳ 3) pdf

ÐÁP ỨNG MIỄN DỊCH QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO (Kỳ 3) pdf
... thấy tế bào Th cần thiết để tạo lympho T gây độc phản ứng lympho hỗn hợp Ðầu tiên tế bào đáp ứng xử lý kháng thể bổ thể để loại bỏ tế bào Th Tc Sau nuôi tế bào đáp ứng với tế bào kích thích tế bào ... độc Phản ứng mô ghép chống túc chủ Có thể sử dụng phản ứng mô ghép chống túc chủ để ước lượng phản ứng gây độc tế bào tế bào in vivo Phản ứng phát triển tế bào lympho có thẩm quyền miễn dịch tiêm ... tế bào đích tương ứng làm cho tế bào tiền Tc tăng biểu lộ thụ thể dành cho IL-2 IL-2 tế bào Th hoạt hoá tiết gắn vào thụ thể dành cho IL-2 tế bào tiền Tc làm cho tăng sinh biệt hoá thành tế bào...
 • 5
 • 396
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá đáp ứng tạo kháng thể sau tiêm phòng vắcxin viêm gan b ở trẻ có mẹ mang hbsagmiễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bàomiễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bàotest mien dich bai dap ung mien dich qua trung gian te baonghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng chống tiêu chảy và sưng phù đầu do e coli ở lợnðáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào – phần 2 potbài 16 đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bàomiễn dịch qua trung gian tế bào là gìbản đồ di truyền nhiễm sắc thể và bản đồ di truyền tế bàovận chuyển khí trong cơ thể và trao đổi khí ở tế bàodị ứng và miễn dịch lâm sàngtrung tâm dị ứng và miễn dịch lâm sàngsinh học động vật sự bảo vệ cơ thể không đặc hiệu và miễn dịchnghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệunghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệuPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dĐồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiNghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNlý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngPháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNV43446 1892014153015phamxuandaonoidungGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi