Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật Lý 10

Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật 10

Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật Lý 10
... di v thi gian thc hin c ghi bng di õy Dx ( m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 D t ( s) 8 10 10 12 12 12 14 14 14 a/ Tớnh tc trung bỡnh cho tng on ng 10m ? b/ Vn tc trung bỡnh cho c quóng ng i c ... (s) ) x ( km O 100 t (h) 40 O Hinh t ( h) Ti liu bi dng HSG 10 x ( m) Bai 91 Lõp phng trinh chuyờn ụng cua hai võt co ụ thi cho trờn hinh ve 10 ỡù ùù x = t, m; s ( ) Hinh 10 S: ùớ ùù ùùợ x ... phng trinh chuyờn ụng cua võt ? 75 35 O t(s) ỡù 90 - t - 10 ( ) 10 ÊÊt 35 10 ùù 105 ù -60 S: x = - 60 ( m; s) ùù ùù - 60 + ( t - 60) 75 ÊÊt 105 ợ th chuyn ng ca ba vt nh hỡnh v a/ xe (I) v xe...
 • 161
 • 31
 • 0

Tai lieu boi duong hsg vat li 10

Tai lieu boi duong hsg vat li 10
... vật lý BD HSG lớp 10 12 1628 Một đĩa bán kính 20 cm quay 33 vòng/phút mặt phẳng nằm ngang Trên đĩa bọ dừa nhỏ chuyển động từ tâm đĩa mép dọc theo bán kính đĩa với vận tốc không đổi 10 cm/s Hỏi ... Tuyển tập tập vật lý BD HSG lớp 10 mặt nêm Thả xe kéo Tìm vận tốc xe kéo xuống đoạn độ cao h ( giả sử lúc xe kéo nằm mặt nêm) ... hợp sau: a Hình trụ đứng yên Trương Hữu Phong Trường THPT Lê Thế Hiếu Tuyển tập tập vật lý BD HSG lớp 10 b Hình trụ trượt không ma sát bàn 21 P 3837 Một mảnh gỗ khối lượng m đứng yên mặt phẳng ngang...
 • 6
 • 685
 • 25

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG VẬT ; CƠ, NHIỆT ĐIỆN

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG VẬT LÝ ; CƠ, NHIỆT ĐIỆN
... R1 R2 Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ: U = 12V; R1 = 6 ; R2 = 6 ; R3 = 12 ; R4 = 6Ω a Tính cường độ dòng điện qua điện trở hiệu điện hai đầu điên trở b Nối M N vơn kế (có điện trở lớn) vơn kế bao ... = R2 = Ω ;R3 = 3Ω ; R4 = 4Ω ; RA = Ampe kÕ chØ 1A T×m I1 , I2 ,I3 ,I4 vµ UAB Bµi 2: Mét ®o¹n m¹ch cã ®iƯn trë ®ỵc m¾c nh h×nh vÏ Cho biÕt R1 =5 Ω ; R2 = 12 Ω ; R3 = 20 Ω ; R4 = 2,5Ω ; R5 = 10 ... b./Ảnh tạo thấu kính hội tụ: - Vật thật ngồi tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật - Vật thật tiêu cự cho ảnh ảo chiều lớn vật - Vật ảo có ảnh thật chiều nhỏ vật - Khi vật đặt tiêu điểm F ảnh xa...
 • 38
 • 1,463
 • 40

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật 9 phần Điện

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật Lý 9 phần Điện
... điện trở phần dây bị chập Cho biết điện trở đơn vị dài dây 1,25Ω/Km Giải: + Mô tả mạch tương đương Gọi L chiều dài dây điện thoại , x khoảng cách từ chỗ hỏng đến nguồn, R điện trở phần cách điện ... Bài 9: A + - Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có E = 8V, r =2 Ω E,r Điện trở đèn R1 = Ω ; R2 = Ω ; ampe kế có điện trở không đáng kể a, K mở, di chuyển chạy C người ta nhận thấy điện trở phần ... đèn tối Tính điện trở toàn phần biến trở b, Thay biến trở biến trở khác mắc R1 R2 C B vào chỗ biến trở cũ mạch điện đóng khoá K Khi điện trở phần AC Ω ampe kế A A Tính điện trở toàn phần biến trở...
 • 15
 • 754
 • 24

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật 9 phần Quang học

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Vật Lý 9 phần Quang học
... định số ảnh, vị trí ảnh vật qua g ơng phẳng? Phơng pháp giải: Dựa vào tính chất ảnh vật qua gơng phẳng: ảnh vật qua gơng phẳng vật cách vật khoảng từ vật đến gơng (ảnh vật đối xứng qua gơng phẳng) ... thấy ảnh vật tia sáng truyền vào mắt ta có đờng kéo dài qua ảnh vật Phơng pháp: Vẽ tia tới từ vật tới mép gơng Từ vẽ tia phản xạ sau ta xác định đợc vùng mà đặt mắt nhìn thấy đợc ảnh vật B Thí ... đổi đờng kính bóng đen d) Giữ nguyên vị trí đĩa nh câu b thay điểm sáng vật sáng hình cầu đờng kính d1 = 8cm Tìm vị trí đặt vật sáng để đờng kính bóng đen nh câu a Tìm diện tích vùng nửa tối xung...
 • 14
 • 1,596
 • 50

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật 9 (hay)

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 9 (hay)
... trục * Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ Vị trí đặt vật Tính chất ảnh d > 2f d = 2f f < d < 2f d=f d...
 • 72
 • 2,669
 • 16

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 8
... 4.10 (1,3 – 0,09).10 – 3.10 10 = 0,0 18( N) Khèi lỵng sỵi d©y bÞ kÐo lªn lµ : m2 = 0,0 18 = 0,00 18 (kg) = 1,8g 10 ChiỊu dµi sỵi d©y bÞ kÐo lªn lµ l = 1 ,8. 10 = 18( m) * C©u 10 : C Khi r¬i kh«ng khÝ ... lượng riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hồn tồn Gọi thể tích vật V khối lượng riêng vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật rơi khơng ... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước...
 • 51
 • 2,092
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật THCS cực hay – phần 2

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý THCS cực hay – phần 2
... chuyển động bạn Tổ Vật Trường THCS Long Kiến Lưu hành nội 22 Bài tập vật THCS (Nâng cao) Động học (Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật THCS cực hay) Phần ĐS: 12 km/h, 12, 5 km/h, Mạnh đến ... nô nước không đổi Tổ Vật Trường THCS Long Kiến Lưu hành nội 25 Bài tập vật THCS (Nâng cao) Động học (Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật THCS cực hay) Phần 2 v 12 − v2 ĐS: vtb = ; nước chảy ... cũ 2, 5 km Hỏi vận tốc bè ? Tổ Vật Trường THCS Long Kiến Lưu hành nội 29 Bài tập vật THCS (Nâng cao) Động học (Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật THCS cực hay) Phần HD: 0,5 + 0, 25 + 2, 5...
 • 65
 • 2,537
 • 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật THCS cực hay ( phần 1)

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý THCS cực hay ( phần 1)
... Acsimet vật nhúng chất lỏng: Tổ Vật Trường THCS Long Kiến – Lưu hành nội Bài tập vật THCS (Nâng cao) – Động học (Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật THCS cực hay) Phần * Nếu F > P: vật lên ... 19,3 g/cm3 HD: Tổ Vật Trường THCS Long Kiến – Lưu hành nội Bài tập vật THCS (Nâng cao) – Động học (Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật THCS cực hay) Phần 1.3 Trong bảng kết hàng (1 ) ghi chiều dài ... giống Tổ Vật Trường THCS Long Kiến – Lưu hành nội 11 Bài tập vật THCS (Nâng cao) – Động học (Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật THCS cực hay) Phần a) Tính F để hệ cân ( A: 2,5 N) b) Khi vật A...
 • 77
 • 3,717
 • 12

tài liệu bồi dưỡng HSG vật 8

tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 8
... 180 km 7h 7h A C 8h E GỈp D 8h B Tãm t¾t C©u C©u SAB = 180 km, t1 = 7h, t2 = 8h v1 = 40 km/h , v2 = 32 km/h a/ S CD = ? b/ Thêi ®iĨm xe gỈp T×m SAE = ? a/ Qu·ng ®êng xe ®i tõ A ®Õn thêi ®iĨm 8h ... + 32t = 180 => 72t = 180 => t = 2,5 VËy : - Hai xe gỈp lóc : + 2,5 = 9,5 (giê) Hay giê 30 - Qu·ng ®êng tõ A ®Õn ®iĨm gỈp lµ :SAE = 40 2,5 =100km Cho 18cm §ỉi 18 cm = 0, 18 m Gi¶i DÇu 18 cm A A ... t¹i A vµ B lµ cét chÊt láng g©y lµ b»ng nhau: P A = PB Hay dd 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy :...
 • 52
 • 230
 • 3

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG vật THPT

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG vật lý THPT
... tốc vật q trình chuyển động lực căng đoạn dây nối với vật B đoạn dây buộc vào điểm O b Độ cao cực đại vật B đạt vật A chạm đất O A Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 49 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ... Đưa vật khỏi vị trí cân đoạn nhỏ thả cho vật dao động Chứng minh dao động vật dao động điều hòa lập biểu thức tính chu kì R Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 32 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ... Bình - Tel: 0986338189 19 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – NĂM HỌC: 2015 - 2016 III BÀI TẬP: Hệ lò xo – vật nằm ngang; treo thẳng đứng; mặt phẳng nghiêng: Bài 1: Vật có khối lượng m = 1kg trượt...
 • 88
 • 276
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 8
... nhớ 15 Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật - Thế vật lượng vật có có vị trí độ cao h so với mặt đất vật bị biến dạng đàn hồi + Thế vật so với mặt đất: Wt = P.h = mgh (g= 9 ,8) - Động vật lượng vật có ... 4200 + 0,3 .88 0 Bài 8. 4 : Dẫn nước 1000C vào bình chứa nước có nhiệt độ 20 0C áp suất bình thường a) Khối lượng nước bình tăng gấp lần nhiệt độ đạt tới 1000C 19 Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật b) Khi ... + 600 10 Tài liệu bồi dưỡng HSG Vật Vx (dk - dH) > 700 Vx > 700 = 58, 33 m3 dk − dH III - Bài tập tự luyện Bài 4.5:Trên đĩa cân bên trái có bình chứa nước, bên phải giá đỡ có cheo vật (A) sợi...
 • 33
 • 1,472
 • 4

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG vật lớp 9

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG vật lý lớp 9
... nhiệt : Q = Q' 10600(9m3 + 2,3m4) = 7080 J 9m3 + 2,3m4 = 708 (2) 1060 Từ (1) m4 = 0,2 - m3 Thay vào (2) ta đợc 9m3 + 2,3(0,2 - m3) = 6,7m3 = = 0.20 79 m3 = 31g m4 = 169g Trả lời: (0.25đ) ... nc cú lng M = 20 kg Gi m l lng nc núng 99 0C, cn pha vi M m nc 220C c M kg nc 35 0C 0,5 Ta cú phng trỡnh trao i nhit l : (M- m).c.(35 22) = m.c. (99 35) ( M m).13 = 64.m 13.M = m.(64 + ... (1) Nhit lng y kg nc ang sụi ta ra: Q1= y.4 190 (100-15) Nhit lng x kg nc 150C to ra: Q2 = x.4 190 (35-15) Phng trỡnh cõn bng nhit: x.4 190 (35-15) = y.4 190 (100-15) (2) Gii h phng trỡnh (1) v (2) Ta...
 • 71
 • 396
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lí THCS

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lí THCS
... = Q 663000.100 = = 789,3( W) H.t 70.1200 Chủ đề : dạng tập nhiệt học I/ thuyết Công thức tính nhiệt lợng thu vào toả vật: Q = mct (1) Q (2) m.t Q m= (3) c.t Q t = (4) mc c= Trong Q: Nhiệt ... lợng vật toả hay thu vào nóng chảy hay đông đặc Q = m (1) Q (2) m Q m = (3) = Trong Q: Nhiệt lợng(J) m: Khối lợng(kg) : Nhiệt hoá J/kg) Bảng nhiệt h Công thức tính nhiệt lợng nhiêu liệu ... nguồn HĐT U với HĐT định mức đèn Tính công suất tiêu thụ bóng đèn lúc c) Dây tóc bóng đèn làm chất liệu Đờng kính tiết diện độ dài dây tóc đèn I d1 l1, dây tóc đèn II d2 l2 Cho đèn sáng định mức,...
 • 13
 • 455
 • 34

Tài liệu Bồi dưỡng HSG địa 9

Tài liệu Bồi dưỡng HSG địa lý 9
... cho ®Çu t vµ ph¸t triĨn ,t¹o ®Çu cho s¶n phÈm Vì nói tài ngun đất, khí hậu ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nơng nghiệp ? * Tài ngun đất : - Đất tư liệu nghành sản xt nơng nghiệp Nước ta có nhốm đất ... đời sống dân tộc phải đơi việc bảo vệ mơi trường tự nhiên tài ngun thiên nhiên ? - Nguồn tài ngun vùng dồi , khai thác q mức làm cho nguồn tài ngun cạn kiệt ( gỗ, rừng , lâm snr , đất nơng nghiệp ... nghiệp may phát triển - Trung tâm lớn Hà Nội, TPHCM, Nam Đònh 9. Hãy cho biết số nghành cơng nghiệp trọng điểm nước ta phát triẻn sở nguồn tài ngun ? Các nghành cơng nghiệp trọng điểm nước ta : - Cơng...
 • 8
 • 412
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 10 có đtài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 8tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 9tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý thcstài liệu bồi dưỡng hsg vat ly 11 dong dien khong doitài liệu bồi dưỡng hsg vat ly 11tài liệu bồi dưỡng hsg vật lí 8tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 10tài liệu bồi dưỡng hsg địa lý 9bồi dưỡng hsg vật lý 10chuyên đề bồi dưỡng hsg vật lý 10tai lieu boi duong casio vat ly thpttai lieu boi duong hsg hoa hoc 10tài liệu boi duong hsg dia ly 12tai liệu bồi dưỡng hsg vat li 6 7 8 9ĐÔNG LẠNH cáSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngChapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 5 Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)đề hsg tỉnh thcs (11)đề hsg tỉnh thcs (14)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập